DE LEER VAN DE ESSENEN

De darm speelt een zeer belangrijke rol in de stofwisseling. In het boek: ‘de leer van de zuivere en goede Essenen’ uit de 2e eeuw na Chr. (overigens waren er ook een soort van een verkeerde stroming) lezen wij enkele citaten over de darmspoeling: ‘laat het water uit uw lichaam wegstromen, zodat het alle onreine en kwalijk riekende zaken van satan met zich kan nemen. En met uw ogen zult u zien en met uw neus zult u ruiken alle gruwelen en onreinheden, die de tempel van het lichaam bezoedelen. Zelfs alle zonden die in uw lichaam huisden en u kwelden met allerlei pijn. Ik zeg u waarlijk, door u met water te dopen, bevrijdt u zich van dit alles. Herhaal uw doop met elke dag dat u vast tot de dag, dat u ziet dat het water dat uit u wegstroomt, even rein is als het schuim van de rivier’.

 

Swedenborg schrijft iets over de voedselopname in zijn boek ‘De Redelijke Psychologie’: ‘dat de opgenomen elementen ons welzijn zodanig beďnvloeden, dat de ware geaardheid van de mens tijdelijk wordt teruggedrongen (opgeslagen), totdat er weer sprake is van een normale voedingsopname en zuivere geaardheid. Drinkt men regelmatig alcohol, dan bedwelmd men zijn eigen ego en komt de krachtgesteldheid van de natuurlijke elementen naar boven, die tijdelijk de overhand verkrijgen. Met betrekking tot voedsel en drank is dit zeker iets om goed over na te denken.

 

www.zelfbeschouwing.info  

 

UpToDate 2022

 

besucherzähler kostenlos