De mens is zoals hij denkt

Gedachten zijn levendige bouwsels, die zich vroeg of laat in de mens projecteren en daar een eigen wereld vormen. De mens is het zelf, die goede of slechte gedachten creŽert. Hij moet dit door zijn leven meedragen als een noodzakelijk lot. Liefde, vreugde en hoop hebben een positieve werking op zijn gedachtepatroon. Er bestaan wisselwerkingen. De volgende eigenschappen zijn wellicht de moeite waard om te lezen:

 

eigenzinnigheid geeft verharding van de hersenen;

bescheidenheid correspondeert met de gezondheid van het stuitbeen;

gezonde ijdelheid geeft een gezond stuitbeen;

dienstvaardigheid maakt een gezonde aorta;

hoge eisen stellen geeft belaste lymfklieren en lymfvaten;

gierigheid of woeker geeft aanleg tot verdikte hartbuidel en sluitspierverharding;

vrolijk en gezellig situeert de buikomgeving en is een gunstig karaktertrekje;

valsheid veroorzaakt versmalling van de aorta;

beleefdheid geeft een gezonde stem en keelkop;

rechtvaardigheid geeft een goed sluitende hartklep;

onrechtvaardigheid geeft een niet goed sluitende hartklep;

vermetelheid of overmoed maakt een gezwel van de schildklier;

diepliggend verdriet maakt een gezwel van de schildklier;

besluiteloosheid geeft hypofysezwakte;

geaffecteerdheid geeft leegte en ijdelheid uit zwakke gezondheid;

waarderende eigenschap maakt oplettendheid, achting, tolerantie objectiviteit;

aanmatigend maakt overdreven zelfbewustzijn, wilskracht en heerszucht;

charme geeft innerlijke rust, harmonie en magnetisme;

aanpassend maakt harmonieus, goedwillig, praktisch, soms ook persoonlijke zwakte;

fatsoen maakt ethisch, geeft tolerantie, geestelijke oprechtheid en maakt zelfzuchtig;

aristocratie geeft een edel hart en edele gezindheid;

asthenisch maakt slanke gestalte of een zwak lichaam;

verzet maakt verontwaardigd, ongerecht en bedreigend;

opmerkzaam maakt wakkere ziel, wekt interesse en weetgierigheid;

openhartig maakt zijn wezen puur, een open boek en waarheidlievend;

uithoudingsvermogen sterkt wilskracht, maakt energiek en taai;

zich beklagen veroorzaakt egoÔsme, geldingsdrang en verbittering;

www.zelfbeschouwing.info

 

UpToDate 2022

 

besucherzšhler kostenlos