Gezondheid hoogste goed

Wie geen varkensvlees eet, heeft doorgaans niet te kampen met een griepvirus. Door (overmatig) gebruik van chemotherapie, pijnstillers e.d. hebben de meeste mensen geen betrouwbaar afweersysteem meer. Alle andere hygiŽnische voorschriften moeten des te meer in acht genomen worden. Een biologisch correcte voeding en een gezonde levenswijze worden vooral aanbevolen. Een blindedarmontsteking is een reactie op een ontgiften, een proces ter verwijdering van de opgenomen giften (lymfatische reactie). Een ontsteking van de blindedarm wordt operatief verwijderd omdat een reactie in zoín geval te gevaarlijk is. Natuurlijke middelen dragen ertoe bij het gifterrein af te voeren. Vermeldenswaard is dat vlees van everzwijnen even toxisch is als vlees van een gewoon varken, ook al bevat het everzwijn minder vet. Algemeen kan men stellen dat eten van varkensvleestoxinen dikwijls de veroorzakers is van vele ziekten. Een arts/genezer, die met de homotoxicologie vertrouwd is kan, de schade van zulke giften neutraliseren.

 

Terloops de vermelding, dat verscheidene wetenschappelijke studies de mythe van de gezonde speketende boer al lang ontmaskerd hebben. Ondanks de zuivere lucht is de plattelandsbevolking door het chronisch gebruik van varkensvlees eerder het ziekste dan het gezondste bevolkingsgedeelte. Dr. Reckeweg trof in zijn tijd in een afgelegen boerderij een gezin aan met een diversiteit aan kwalen. Uit een en ander blijkt dat, ondanks de schijnbare voordeligheid, varkensvlees uiteindelijk duur vlees is. Als men rekening houdt met alle ziekten, medische ingrepen, chemotherapeutica en vroegtijdige invaliditeit, dan is varkensvlees achteraf gezien dus prijzig vlees. Vooral gezien de kosten van de gezondheidszorg. Net als met het islamverbod om geen varkensvlees te eten, zullen de positieve consequenties van dergelijke absolute maatregelen slechts over generaties duidelijk worden. In deze optiek valt ten slotte nog te vermelden, dat de mens normaal een biologische leeftijd van ongeveer 120 jaar mag verwachten. Want in gebieden waar geen varkensvlees wordt gegeten, bijvoorbeeld in de Kaukasus, in Turkije en in andere klimatologisch niet te zwaar belaste islamlanden, treft men vaak oudere mensen aan van 100-130 jaar, die zich nog in goede gezondheid bevinden en nog heel wat kunnen presteren.

www.zelfbeschouwing.info

 

UpToDate 2022

 

besucherzšhler kostenlos