De geslachtsregisters

 

 

Twee evangeliën beschrijven de twee geslachtslijsten van Jezus: Mathheus 1:1-17 en Lucas 3:23-38. Beiden dragen een lineair karakter. Er wordt hier aangegeven op welke wijze Jezus van Adam afstamt en de lijn via Abraham.

Mattheus begint bij Abraham om vervolgens uit te komen bij Jezus, maar Lucas begint andersom en komt uit bij Adam. Beide lijsten kenmerken zich door fluďditeit, daar in  deze selectie enkele namen worden weggelaten. Mattheus noemt de 3 x 14 generaties tussen Abraham en Jezus, terwijl Lucas 11 x 7 generaties opsomt van Adam tot Jezus.

Mattheus laat het zo uitkomen, dat Jezus de 7e week inluidt [na 3 x 2 weken] omdat het Oude Testament zijn hoogtepunt en vervulling via Zijn komst bereikt. Met Jezus is het ‘Koninkrijk der hemelen’ nabijgekomen. [Matth. 4:17] – De geslachtslijst van Lucas geeft een verdeling weer van de wereldgeschiedenis in elf weken [11 x 7]. Deze wordt opgevolgd door de Messiaanse tijd: de 12e week der wereldgeschiedenis. Mattheus geeft een zo kort mogelijk overzicht van de geschiedenis van Israël tot aan Jezus. De apostel Paulus lijkt niet bepaald positief te staan over het bijhouden van de genealogieën.

Hij richt zich vooral tegen die personen die hun afkomst beschouwen als een verdienste voor God. Zie ook Titus 3:9. De Egyptenaren hielden hun godenregisters netjes bij [Zeus=Jupiter, Chronos, Kronos = Saturnus, en Uranus] – [zie GJE.04_175,05].

 

Nu weten jullie [in het Duits staat er: Nun wisset ihr einmal genealogiter!] met Wie jullie in de persoon van de zo buitengewone Galileeër van  doen hebben en dat is zeker ook nodig, om een gunstig oordeel over Hem te kunnen vellen. [GJE.08_06,16].

 

Waarom lijkt Paulus negatief te staan omtrent het vaststellen van de geslachtslijnen? Omdat het erop lijkt dat personen, groepen of volken steeds vaker in het verleden op zoek gaan naar hun identiteit. Het vlugge doorlezen der oude geslachtslijsten laat de lezer ‘op een afstand houden’ van de feitelijke bedoeling en het kan daardoor als nutteloos overkomen, hoewel met enige inspanning, men de essentie er wel uithaalt.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, NOVEMBER 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens