Het spoedig naderende gericht vr 2030!

 

Wat deze beide engelen van God en wat Ik als de Heer en God Zelf over de toekomstige wederkomst van Christus heb voorspeld, is nu tot rijping gekomen en zal spoedig plaatsvinden; want de voorbereidingen zijn nu al bijna in gang gezet. De harten van de mensen zien er nu uit zoals deze tijden met hun huiveringwekkende verschijnselen. Ze zijn vol heerszucht, gierigheid, nijd, vraatzucht, zwelgerij en hoererij, vol ruzie, twist, lasterzucht, vol roof, oorlog, moord en allerlei soorten pest.

 

De onvrede en de liefdeloosheid en volkomen onbarmhartigheid hebben zich meester van hen gemaakt, en daardoor is er nu ook zon ellende over de Aarde gekomen als deze Aarde nog nooit meegemaakt, gevoeld en geproefd heeft. Het is daarom nodig dat er spoedig een eind aan deze ellendige tijd gemaakt wordt, omdat anders degenen die tot nu toe tot de uitverkorenen gerekend werden, schipbreuk zouden lijden.

 

Maar voordat Ik als de Heer en Schepper van al het even terug kan komen, moet de aardbodem heel goed van alle onkruid gezuiverd worden en deze reiniging gebeurd zojuist op alle punten van de Aarde. Wie nu welbewust ziek van ziel is en niet probeert zijn ziel gezond te maken, die zal niet veel tijd meer hebben voordat hij te gronde zal gaan!

 

De tijd van de zuivering zal op zn kortst vier weken duren; want er zullen dan uren voorkomen waarin meer zal gebeuren dan vroeger in een eeuw.

Een langere termijn is gesteld op vier maanden; want er zullen dan dagen zijn waarvan er n meer zal betekenen dan vroeger een hele eeuw.

 

Nog een andere termijn is gesteld op vier kwartalen; want er zal dan in een week meer gebeuren dan in de oertijd in een hele eeuw.

Nog een verdere termijn is gesteld op vier jaar en nog een klein beetje tijd erbij; want er zullen dan maanden komen waarin meer zal gebeuren dan in de oertijd in zeven eeuwen!

 

Deze tijd is nu als een morgenrood voor die dag die komen zal tot heil van de rechtvaardigen en voor allen die zachtmoedig en goed van hart zijn en hun broeders en zusters in Mijn naam liefhebben; maar deze dag zal ook komen als een dief voor allen die Mij niet achten en een hard en trots hart hebben en zichzelf als beter en eerbaarder beschouwen dan hun broeders waarin en waarom dan ook. [Hemelse Geschenken, deel 3, blz. 361:8-11]

 

(opm. in maart 2020 manifesteerde zich officieel een wereldwijde pandemie: COVID19 zouden we 2020 als het begin van bovenstaande tijdslimieten aanrekenen en we tellen dan 4 weken (1 mnd), en vier maanden en vier kwartalen (1 jaar) en vier jaar (444) en nog wat erbij, is dat opgeteld vijf jaar en vijf maand en circa 5 weken (555) dan zouden we ergens in 2026 het ergste achter de rug hebben.)

UpToDate 2023-2024