[Op]nieuw Geopenbaard?

 

Hoe veel en hoe vaak worden we eigenlijk wel in beslag genomen door wereldse en materiële beslommeringen. Wat is het doel van je leven? Is dat werken en uitrusten, lekker eten en drinken en veel genieten? Ieder mens kent in het leven zijn geschiedenis, zijn eigen historie. Als ik de dingen goed benoem, dan kan ik het woord ook op de juiste wijze interpreteren en weliswaar als kwantiteit, een bepaalde hoeveelheid, maar ook als een kwaliteit; samen hebben ze een inhoudelijk iets. Dit geldt eveneens voor de geestelijke interpretatie van elk ding, of dat nu eten, een medicijn of een ding is. In elk goed zit een gesteldheid van God.

 

Waarom is de mens ontstaan en leeft hij nu juist op deze Aarde en niet op een andere planeet? Waar komen we vandaan? Waarom is er de Bijbel en wat voor nut heeft dit ‘op zichzelf’ wonderlijke boek? Daar staat bijvoorbeeld in, dat God Zich wil openbaren en tot de mensen zal spreken en dat HIJ ZICHZELF zal openbaren aan hen, die ZIJN geboden onderhouden. Welke geboden dan? Is de Bijbel voldoende voor de mensheid en hebben wij geen verdere Openbaringen meer nodig?

 

Ik kan me voorstellen, dat voor veel mensen de Bijbel een gesloten en mysterieus versluierd boek is. Toch is het zo, dat velen de geestelijke betekenis van dit Boek der Boeken nog niet helemaal begrijpen. Ook bevinden er zich – volgens de Bijbel – er veel mensen in een diepe geestelijke duisternis. Wat heeft het voor nut om de Bijbel met je verstand te lezen? Daar komt blijkbaar veel meer voor kijken. Grotendeels hangt men zich op aan de dode letters en begrijpen de geestelijke betekenis ervan niet.

 

Sommige mensen beweren, dat ze de stem van God in zich kunnen vernemen. Dat is heel bijzonder en dat mogen we niet zomaar wegwuiven. Jammer genoeg wordt dit door de algemene kerken als ‘duivelse werken' afgedaan. Vaak zijn het heel eenvoudige en deemoedige mensen, die het licht zoeken en ernaar verlangen. De Bijbel vermeldt, dat er voor ieder mens op zijn levenspad een trooster gestuurd zal worden als daarvoor zijn tijd gekomen is. En daarmee zal elke belofte worden vervuld. In de Nieuwe Openbaringen staan heerlijke citaten, die ieder mens, indien hij hiervoor openstaat, kan vervullen. De mens zal niet meer op Aarde willen leven als hij eens die heerlijkheid van zijn innerlijke inwonende hemel heeft geproefd.

 

Je hoeft nooit, zolang je leeft, je eigen individualiteit op te geven. Op Aarde is het al mogelijk om een gelukkige geestelijke toestand in jezelf te beleven. Maar je zult er ook wat voor moeten doen. Je krijgt niet zomaar dingen cadeau. Je dient jezelf erin te oefenen,  in contact te komen met je geestelijke MEESTER. Er valt hier geen wereldse verdienste te behalen, het is een vraag van deemoed. In deze tijd wordt er nog te weinig aandacht geschonken aan informatieve kranten of rondbrieven. Ja, wel komt de krant elke dag, en zelfs tientallen kranten, maar die brengen meestal verschrikkelijk wereldnieuws. Dat is niet altijd even goede voeding voor de ziel. Daar is meer voor nodig.

 

Eigenlijk zou dagelijks in de krant minstens een pagina gewijd moeten worden aan geestelijk voedsel. Dat mis ik erg. Dan ga je zoeken via andere kanalen. En al gauw word je een zonderling genoemd. En ook terecht, want zonder zulke kranten kan men best wel leven. Je hebt ‘voedsel’ nodig, elke dag weer. Voor je ziel en voor je innerlijke heil, om geheeld te worden. De mens werd vroeger al uitgebeeld in een boom. In de vrucht zag je de liefde en de naastenliefde.

 

Ruim 150 jaar geleden ontving een eenvoudige muziekleraar, genaamd Jakob Lorber in Graz op een ochtend een stem in zijn binnenste hartkamer, die hem de opdracht gaf te gaan schrijven. Dit deed Lorber meer dan vierentwintig jaar. Hij heeft duizenden bladzijden geschreven zonder doorhalingen of verbeteringen, wat normaal gesproken vrijwel onmogelijk is. Zo werd het profetische WOORD naar de Bijbelse belofte ontvangen en geschreven door één der knechten en maagden. Er is geen enkele wereldse kennis en wijsheid, die de inhoud van al deze doorgegeven teksten kan evenaren. En zo is de Heer, onze Schepper, ‘letterlijk’ teruggekomen, ‘zichtbaar’ op de Wolken, zoals Hij had voorspeld.

 

UpToDate 2024-2025