Oude en nieuwe geloofsperikelen

 

Op het internet las ik [Red], dat een jongeman tamelijk gefascineerd raakte door de werken van Jakob Lorber. Hij komt dan vervolgens in contact met een internetdominee, en vraagt deze, of hij wel op de goede weg is.

 

Ik schrik dan van zijn antwoord, dat hij dat niet moet doen!, want….’… de werken van Lorber zouden hem ‘afhouden’ van het schuilen bij de Heer als verzoening voor zijn zonden. De inactieve predikant ziet Lorbers boodschap veel meer als een New Age en vindt het verdacht dat Lorber meerdere auteurs heeft.

 

Jammer dat deze theoloog de fascinatie van de jongeman niet begrijpt, die door de Lorber Werken in hart en ziel werd gegrepen, door simpel te stellen, dat de zoekende jongen niet op de goede weg is en dat hij – de internetdominee hem ‘uit liefde’ moet waarschuwen. ‘Neem er afstand van!’…. benadrukte deze hem.

 

Lorber wordt hier vergeleken met de Arabier Mohammed [de uiteindelijke Koran en Islam] en zijn tijdgenoot Joseph Smith [1805-1844] die een ‘nieuw Bijbelboek’ had opgegraven als het ‘boek der Mormonen’, want beiden leren dat de Bijbel niet compleet is! Hierbij moet ik [redactie] wel een kanttekening plaatsen, dat Jakob Lorber bovenstaande niet omschrijft. De predikant suggereert, dat de Bijbel door zulke ‘schrijfprofeten’ [waaronder dus ook Lorber] op losse schroeven komt te staan en dat dit een oude list van de Satan is. Jammer genoeg scheert hij daarmee alles over één kam en doet hij Lorber erg gemakkelijk af als zoveelste ‘goddelijke’ schrijver. Van een ervaren internettheoloog zou ik een ander antwoord verwacht hebben, nl.: ‘jongen, doe wat je hart je innerlijk ingeeft en bidt God om antwoord!’ (bron:http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2505/jakob-lorber/)

 

Van het Refoweb, waarin dit beschreven staat, ontving ik als reactie het volgende antwoord op mijn brief: ‘beste Gerard, dank  voor je e-mail. Voor zover wij kunnen nagaan, bestaan er verschillende meningen over Lorber en wel in samenhang met de Bijbel, die miljoenen christenen reeds al 2000 jaar erkennen als het onfeilbare en complete Woord van God.

 

Dit stemt tot nadenken en dit moet precies overwogen worden. Paulus zegt zelfs in Galaten 1, dat iemand een vervloeking is, wanneer hij een ander Evangelie brengt. We kunnen ons dan ook in het antwoord van ons forum mee verenigen.

 

Hierop antwoordde ik: Beste Refo-Web

De algemene kerkelijke opinie is, en met name de RK-kerk, dat Petrus in Rome werd gekruisigd [dit was echter in Bagdad, het voormalige Babylon]. De Nieuwe Openbaringen openbaarde o.a. in 11 boekdelen, over wat Jezus bijna dagelijks deed en met Zijn leerlingen en dit in 25-28 n. Chr. besprak. Dit staat niet in contrast met de heilige Bijbel. Het heilige Woord [dus de Bijbel] wordt hier op een verhelderende wijze aangevuld, maar zeker NIET vervangen.

 

Dit alles –wat 2000 jaar geleden zich in Palestina afspeelde, - werd in 1840 PRECIES WEER aan de schrijfprofeet Jakob Lorber gedicteerd [echter niet mediamiek, maar een Goddelijke stem in zijn hart voorzegde hem dat!] -.[op zichzelf was dat al een wonder]. De Heer heeft dit alles in 25 n. Chr. al voorzien!] en het werd aan JL – dus meer dan 150 jaar geleden –medegedeeld, wat de Heer [Jezus] tussen 25 en 28 n. Chr. deed en besprak met Zijn volgelingen!]

 

Het zou lofwaardig zijn – om één van deze delen te lezen – bijv. de jeugd van Jezus – en uw mening niet alleen te staven op ‘van horen zeggen’ – of uit een ‘beschreven mening over Lorber op het Internet’ en daaruit uw conclusies trekken.

 

Ik zeg u recht uit mijn hart, dat, als ik nooit in contact was gekomen met de boeken van Jakob Lorber, ik wellicht een mens in het wereldse slijk zou zijn gebleven. Het heeft mij BEWUST gemaakt, zodat ik kon veranderen. Daarom heb ik sinds 3 jaar een website, waarin ik mijn boodschap verkondig,  www.zelfbeschouwing.info – in de vorm van een maandelijks internationaal bulletin in drie talen.

 

De ‘melk’ heb ik niet meer nodig, maar wel de vaste spijze zoals beschreven in Hebr. 5:14 – met andere woorden: ‘als de Heer nog diepgaander zou willen antwoorden, zou ik het toch niet begrijpen; want wij allemaal zijn wat onze ziel betreft nog ‘kinderen’ en zouden stevige, mannelijke kost nog niet kunnen verdragen. Daarom moeten wij ook eerst met melk gevoed worden; maar wanneer wij door dat voedsel eenmaal voldoende krachtig zijn geworden, zullen wij ook in staat zijn krachtiger voedsel uit de hemel te verdragen, en dat is de vaste spijze van de Nieuwe Openbaringen.' [zoals dit staat beschreven in de Bijbel en het GJE] …

 

Nadien heb ik niets meer van hen gehoord, blijkbaar ging het om hun vraag, of er ook kerken waren ten tijde, kort na de hemelvaart van Jezus [28 n. Chr]. Ik heb daarop nog wel gereageerd:

 

‘Wat Jezus voor 2000 jaar geleden met alle manieren van wrevels in de christelijke kerken heeft blootgelegd en zou nu in de publiciteit komen. En dit begint al met Petrus, die volgens de Nieuwe Openbaringen helemaal niet in Rome was.

                                                                                    

Met enige welwillendheid van hun kerkelijk systeem hoeft helemaal geen rekening mee gehouden te worden, want jullie kerksysteem is immers nog niet verdraaglijk met de Nieuwe [innerlijke] Openbaring, die vooral de echte – maar niet de uiterlijke [schijn]liefde accentueert.

 

Hun antwoord: gedurende de aanwezigheid van de Heer op Aarde bestonden er helemaal geen christelijke kerken. Met welk doel zegt U dit? En binnen de gereformeerde kerken had Petrus geen uitzonderingspositie. Daarom is het volledig irrelevant, of hij in Rome geweest was….

 

UpToDate 2023-2024