Het menselijk gelaat van God

 

God is oneindig, want Hij wordt de Oneindige geheten omdat Hij oneindig is. Vanuit daar alleen, dat Hij het Zijn {Esse} Zelf is en het Bestaan [Existere] en  dat het Zelf in Zich is, en zo is Hij niet oneindig, maar omdat oneindige dingen in Hemzelf zijn. [Swedenborg – Goddelijke Liefde en Wijsheid 17]

Een zekere Blake schreef aan een Swedenborgiaanse vriend het volgende over het ‘visioen van het licht’: ‘zelfs het kleinste deeltje van de natuur is menselijk!’. Blake gaf deze vriend van Swedenborg een antwoord op de theorie van Newton, namelijk dat licht uit ‘deeltjes’ bestaat en hij goot dit in de volgende vorm: [Opmerking: in het Engels komt onderstaande tekst nog veel beter tot uiting in haar poëzievorm] .

 

UpToDate 2023-2024