Afbeelding van visuele zoekopdracht

 

Gehoorzaam aan de overheid?

De Heer zegt hierover: ‘Per slot van rekening heeft mijn beste apostel Paulus het duidelijk gezegd, en dat onder de heerschappij van een tiran van alle tirannen, onder keizer Nero - dat men de tijdelijke autoriteiten moet gehoorzamen in tijdelijke zaken, of ze nu goed of slecht zijn. Want beide hebben hun gezag van bovenaf.’ [HiG.02_43.10.07,03]

 

In de Bijbel treffen we namen aan, zoals Mozes, Daniël, Esther, Rahab en Paulus, die onder andere omstandigheden niet konden en mochten gehoorzamen aan de overheid. In China bijvoorbeeld groeit de ondergrondse kerk explosief, omdat ze voortdurend werd achtervolgd door het Chinese regiem.

 

‘Want het is beter een dienaar in de wereld te zijn dan een eeuwige slaaf in de geest! – Maar wie de weg van de geest wil gaan, Ik zal weten hoe Ik hem kan beschermen onder welke regering dan ook, zolang hij niet in het openbaar enige heerschappij op zich neemt. Maar als hij dat doet zonder Mijn uitdrukkelijk bevel, dan moet hij de straf van de wereld verdragen!’ [HiG.02_43.10.07,06]

 

‘Begrijp je nu wat Ik wilde zeggen toen Ik, net als Paulus, gehoorzaamheid aan een legitieme wereldlijke autoriteit aanraadde aan al diegenen die Mijn leer belijden? Begrijpt u nu waarom men aan Caesar zou moeten geven wat van hem is en aan God wat van God is?’ [RB.01_022,11]

 

[Noot van de redactie: Hoe kom je daar precies achter? Hoe herken ik de nadrukkelijke aanwijzing van God? Hoe denk je daar persoonlijk over?]