Geestelijke Vonken

 

Ooit zullen alle verzamelde geestelijke vonken van de Godheid, d.w.z. uitgaande van de Vader in Jezus Christus door zijn Heilige Geest, weer teruggebracht worden. Als de ziel verloren gaat, versplintert deze in de grote hoeveelheid van de materie, en wordt opgelost in al haar delen, verspreidt zich in alle elementaire stoffelijke deeltjes van de schepping.

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: vogel, lucht en buiten

 

Uiteindelijk kan er toch nooit iets verloren gaan, omdat alle geestvonken van de Godheid afstammen. Maar zon proces kan triljoenen jaren duren. Daarom kan God ook in alle universa elk deeltje materie [waarin de geest opgesloten ligt] voelen, elke gedachte van de mens is Hem bekend, ook al onze daden en gebeden! Toen de vrouw, die jarenlang menstrueerde dacht te kunnen genezen door het kleed van Jezus aan te raken, bleef dat niet onopgemerkt bij Jezus in de grote schare en de vrouw genas onmiddellijk. Toen Jezus in het publiek vroeg wie Hem aangeraakt had, zeiden de discipelen daarop, dat het toch een gewone zaak was om aangeraakt te worden in het gedrang van de opdringende massa mensen van het volk.

UpToDate 2023-2024