Geestelijke media

 

Bij vele gelegenheden en op diverse wijze sprak de Heer vroeger (en ook nu nog) tot onze voorvaders door de profeten. (Hebr.1:1). Philippus werd door de geest van de Heer naar de stad Asdod gebracht. Dat is de enige Bijbeltekst dat spreekt over een ‘dematerialisering’ van het lichaam.

 

Maar dit wordt zo gedacht of opgevat; maar in werkelijkheid werd hij van het ene moment in het andere moment gebracht, d.w.z. binnen luttele seconden werd Philippus honderden kilometers verplaatst naar een andere plek.

 

Dit was ook gebeurd bij de discipelen, waar de Nieuwe Openbaringen (door Jakob Lorber via de Heer bemiddeld) ook een getuigenis van afgelegd heeft.

 

En zo staat het er: hij verdween plotseling uit de ogen van de kamerlingen van de koning (of de schatbewaarders) en was in hetzelfde moment weer in de stad Asdod.

 

De profeet Habakuk, werd van een verre afstand naar de leeuwenkuil van Daniël gebracht. Petrus, die met hulp van de engel bevrijdt werd uit zijn ketenen en door de getraliede gevangenisdeuren liep.

 

Er zijn gevallen bekend waar gedematerialiseerde personen in enkele minuten heel veel aan kilo’s gewicht verloren. Schrijver dezes heeft hetzelfde ooit eens meegemaakt in een kunstmatig opgewekte trance, waarin hij vier volle uren in verbleef. Het lichaam was wel op de Aarde, maar zijn ziel trad uit en hij maakte een reis in de astrale sfeer. Dit kan erg gevaarlijk zijn. Op de belevenis hiervan wordt niet ingegaan, maar hij was wel bijna vier kilo aan gewicht kwijt, zelfs binnen de 24 uur.

www.zelfbeschouwing.info