Geboorte en lijden Jezus

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

De Syrische en koptische kerken vieren de geboorte van Jezus op 7 januari Wij moeten niet slaperig worden wanneer de Heer ons bezoekt. Toen het kindje Jezus geboren werd, was het ook al tamelijk laat in de avond (dat kan tussen 22.00-24.00 uur al erg laat zijn in Isral, omdat de werkdag ook al weer rond 06.00 uur begint!). In het eerste uur voor zonsopgang (waarschijnlijk 06.00 uur!), hoorden allen prachtige lofzangen buiten voor de grot.

 

Jol, de oudste zoon van Jozef, zag dat alle ruimtes van het firmament van hoog tot laag vervuld waren van ontelbare myriaden engelen. Jozef zei tegen Maria: De vrucht van jouw schoot is waarlijk een verwekking van de Heilige Geest van God, want alle hemelen getuigen daarvan nu. De Engelen zongen: Daal neer, gij hemelen voor degenen die rechtvaardig zijn! Vrede voor de mensen op Aarde, die van goede wil zijn! En ere zij God in de hoge in Hem, die komt in de naam des Heren!

 

[Opmerking: Jezus is geboren in de late avond wat men al nacht noemt. (bron: Jeugd van Jezus, hfdst.18). Omdat Jezus besneden werd op een voorsabbatdag dus op een vrijdag voor 18.00 uur (tussen 15.00 18.00 uur) moet Hij op een donderdag geboren zijn, laat in de avond of eigenlijk al was het dus nacht. Want Jozef en Maria konden na zonsondergang de sterren al zien en de avond valt in Isral erg snel. Het jaar 747 Romeinse Rijk is 7 v. Chr. en 2 jaar later overlijdt Herodes.

 

[Noten: Profetie: Jes.53:7-9 en de vervulling Matth.27:33-54. Voeten en handen doorboort: Psalm 22:17 en Jesaja 53:5 en nog eens de vervulling in Joh. 19:18, Joh.20:25-27 en 1 Petr.2:24-35. Dat men geen enkel bot zal breken in Psalm 32:21 en weer de vervulling in Joh.19:33-36; dat men Zijn kleding verdeeld en zijn gewand verloot in Psalm 22:19 en wederom de vervulling in Matth.27:35; dat men Zijn dode lichaam in het graf van een rijke man zou leggen in Jesja 53:9 en de vervulling in Matth.27:57-60; dat God Hem uit de dood zou opwekken in Psalm 16:10 en de vervulling in Hand.2:29-32; dat Hij geboren zou worden in Jes.9:6 en de vervulling in Joh.3:16; dat Hij door een maagd geboren zou worden in Jes.7:14; dat Hij in Bethlehem op de wereld zou komen in Micha 5:1; dat Hij op een Ezel in Jeruzalem met groot gejubel de stad intrekken zal in Zach.9:9; dat Hij voor 30 geldstukken verraden en verkocht zal worden in Zach.11:12-13 en dat Hij geslagen en bespuugd zal worden in Jes.50:6.]

 

www.zelfbeschouwing.info