Geboortejaar van Jezus

       

     door Gerd Kujoth [Dld]

 

Afbeeldingsresultaat voor photo geburt jesus

 

In het geboortejaar van Jezus op 7 januari moet er niet alleen een volle Maan te zien zijn geweest, maar gelijktijdig moet dit ook nog op een donderdag zjn, omdat 8 dagen later, toen Jezus werd besneden, het een voorsabbat was, dus op een vrijdag.

Deze gelijktijdigheid van 7 januari, de donderdag en de volle Maan, vond luidt de eeuwige kalender plaats tussen het jaar -15 v. Chr. en + 5 n. Chr, en was dit slechts in het jaar -6 v. Chr. , zonder een jaar 0 meegerekend te hebben:

                                                          http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm

 

Daarom moet aan het jaar – 6 v. Chr. als het geboortejaar van Jezus geen twijfel meer bestaan, wat ook de Mars-Perihel-oppositie in 27 n. Chr. en de dood van Herodes in het jaar – 4 v. Chr. bevestigt. Toen Jezus op 7 januari in het jaar – 6 v. Chr. geboren werd, was Hij meer dan twee jaar oud, toen Herodes stierf. Al naargelang in welke maand Herodes stierf, kan Jezus bijna 3 jaar oud zijn geweest.

 

In de Jeugd van Jezus 34:16. ‘Toen nu alles klaar was voor het vertrek, zei de hoofdman tegen Jozef: 'Meest achtenswaar­dige van alle mannen, die ik ken, zal ik jou met het Kindje en Diens Moeder ooit nog terugzien?'

In de Jeugd van Jezus 34-17. Jozef gaf hem ten ant­woord: 'Over nauwelijks drie ja­ren zal ik, zowel als het Kind en Zijn Moeder je opnieuw begroe­ten, reken daar gerust op. En nu vertrekken we. Amen.‘

 

Jeugd van Jezus 260-7: ‘Ik zou zo denken dat, als dat de stad is, dat we dan beslist niet ver van onze pachthoeve kunnen zijn.'

Jeugd van Jezus 260-8: Jozef antwoordde: 'Beste jongen, daar heb je wel gelijk in,

Jeugd van Jezus 260-9: maar weet jij, wiens eigen­dom die nu - na drie jaren – is?

 

Zou Jezus in het jaar -9 v. Chr. of – 8 v. Chr. geboren zijn, dan zou Jezus bij de dood van Herodus al 4 tot 5 jaar oud geweest zijn.

 

Pilatus was ongeveer van 26 tot 36 procurator in Jeruzalem. Zou Jezus in het jaar – 9 of – 8 v. Chr. geboren zijn, en op Pasen van het jaar 25 n. Chr. gestorven zijn, toen was Pilatus nog geen procurator.

Pilatus wordt in het GJE1-150:3 en GJE2-163:2 al genoemd, toen was het herfst van het jaar 25. (GJE1-151:1]

 

De vernieuwing van de tempel door Herodus begon volgens Wikipedea in het jaar – 21 v. Chr. Als een Jood in het GJE1-14:3 zegt, dat de bouw van de tempel 46 jaar heeft geduurd, dan was dat aan het begin van de leertijd van Jezus in het jaar 25 en heeft het daarom 46 jaar geduurd. Zou Jezus met Pasen in het jaar 25 gestorven zijn, dan had dat niet aan het begin van Zijn leerperiode kunnen plaatsvinden.

 

Het tijdsbestek van Jezus tot en met de opstand van de Joden tegen de Romeinen:  daarover kan geen precies tijdstip over het geboortejaar van Jezus gezegd worden, omdat zo’n moment afhankelijk is van de vrije wil. 

 

[GJE.07_050,03] Wat betreft het tweede verschijnsel, dat de volle maat liet zien van de gruwelijke zonden van dit volk, dat nu tijdens de klaarlichte dag die over hen is opgegaan, toch in een volkomen duisternis wandelt en ook wil blijven wandelen. En daarom zal het de vruchten oogsten volgens zijn daden, en wel binnen de tijd die Ik jou, vriend, reeds buiten bekendgemaakt heb, namelijk over veertig en vijftig jaar, en Ik geef daar nog een extra termijn van hoogstens tien en zeven jaar bij, waarin Ik nog geduld zal hebben; dan zal het echter ook voor alle tijden der tijden helemaal uit zijn met dit volk. 

 

REACTIE Gerard:

Het was ook al te gemakkelijk uit te gaan van een volle Maanstand bij de geboorte van Jezus, en deze mogelijkheden bestonden slechts in de jaren 9 v. Chr., 6 v. Chr. en 3 n. Chr.  Dit feit was de aanleiding voor een verder onderzoek. Met  je Marsdata?  Daarover heb ik mijn twijfels! Je beschreef de jaargetallen over Pontius Pilatus, dat deze niet passen in het kader van de door mij aangegeven leerjaren van Jezus. Hierin heb je gelijk, en toevallig heb ik in het meinummer daarover iets geschreven – los van jou – en hier en daar inspelend op jouw thema aangaande Herodus en Tiberius. Misschien kun je aan de hand van dit thema nog enige opmerkingen maken over het 15e regeringsjaar van Tiberius, dat m.i. helemaal niet in overeenstemming is met de jaargetallen in het ‘Nieuwe Woord’, want in dit geval waren de leertijden van Jezus rond 28 tot 32 jaar n. Chr. [leerambt van 3 jaar en vijf maanden!] toen Jezus op dertigjarige leeftijd begonnen was.  Op deze wijze kon ook de jaardata van Pontius Pilatus wellicht ook anders zijn geweest, dan die wij nu voor de juiste data houden. Hierover breek ik mijn hoofd en het blijft een groot mysterie.

 

Reactie Gerd:

 

Het maakt niet uit, voor welk jaar iemand de geboortedatum van Jezus het juiste houdt, want telkens zullen er ook wel datums komen, die dat tegenspreken. Zo ook met -6 v. Chr. Het 15e regeringsjaar van Tiberias is door Lukas geschreven, die zijn Evangelie pas 30 jaar na Jezus’ kruisiging heeft samengesteld. Op grond daarvan is ook onze huidige en een te late jaartelling ontstaan.

 

Nog later ermee en op een nog veel meer onjuistere wijze, wordt de afzetting van Pontius Pilatus in het jaar 36 gedateerd. Zijn gehele regeringsperiode van 10 jaar is van veel vroegere datum, omdat hij al in het eerste leerjaar van Jezus in het jaar 25 daarvoor al bekend stond, om met een scherp zwaard leiding te geven. (GEJ.01_150,03) dus ook al voor het jaar 25 aan het regeren was.

 

Cyrenius had Pilatus dus al spoedig na de opstanding van Jezus afgezet en hem uit het land gezet, dat wel kort na de kruisiging van Jezus in het jaar 28 n. Chr. gebeurde. (Hemelse Geschenken-3_64.04.01.c,10-16) - Wat deze periode betreft is het jaar 36 te laat, zelfs als Jezus in het jaar 1 geboren zou zijn.

 

Gelukkig zijn we in het bezit van de eeuwigdurende kalender [Millenniumuhr], die met de grootste waarschijnlijkheid ons het precieze geboortejaar van Jezus in het jaar -6 v. Chr. laten zien, en die ook met de informatie in de Werken van Lorber en andere tijdvermeldingen, zoals ik ze al genoemd heb, overeenstemt.

 

UpToDate 2023-2024