Geboortejaar van Jezus en het jaar van het Gericht

 

Afbeeldingsresultaat voor foto geboorte jezus 

                                     door Gerd Kujoth [Dld]

 

Over het geboortejaar van Jezus en de tijdsberekening van het laatste gericht, hierover zou ik het volgende willen zeggen:

Toen Jezus rond middernacht op 7 januari werd geboren, zag Jozef de volle Maan opgaan. 

 

[JJ.01_015,09] Luistert! Toen ik daarjuist naar buiten stapte om weg te gaan, leek het net alsof ik niet liep! Ik zag de opkomende volle Maan en de sterren, zowel de op­komende als de ondergaande, al­lemaal stilstaan! De Maan kwam niet los van de horizon en de ster­ren wilden er niet achter verdwij­nen! ...

 

De joden berekenden  in die tijd de avond mee naar de volgende dag. Volgens onze huidige tijdsberekeningen was het nog tot middernacht de 6e januari geweest. Jezus is rond middernacht geboren, zodat volgens onze berekening het de overgang was van de 6e  januari tot de 7e januari.

 

In welk jaar werd Jezus geboren? De eeuwige kalender en het millennium-uur geven ons informatie over de vraag, in welk jaar het op de 6e en 7e januari het toen volle Maan was.

 

De eeuwige kalender is via onderstaande link te vinden: 

 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm

 

De betrouwbaarheid van de beide met elkaar afgestemde kalendertijden, bevestigt het volgende onderzoek: 

 

Datum Keilschrifttafel

 

De volle Maan was op dinsdag, de 5e januari van het jaar 6 v. Chr. Ongeveer meer dan een dag later was er rond middernacht door Jozef nog steeds de volle Maan zichtbaar. Een volle Maan was er destijds alleen maar in 25 v. Chr. op 6 en 7 januari en in het jaar 6 v. Chr. + 14 zichtbaar. Het jaar -6 is berekend zonder het jaar 0. Gaat men uit van het jaar 0, dan was dit het jaar -5 v. Chr. Dit was ook het jaar 748 volgens de Romeinse berekeningen. De eeuwige kalender telt een jaar 0 mee, zodat hiervoor de 7e januari 5 v. Chr. ingegeven moet worden. 

 

Jezus was daarna dus rond middernacht op woensdag/donderdag, de 6e resp. de 7e januari in het jaar 6 v. Chr. [zonder de 0 meegerekend]  geboren of volgens het GEJ.08_086,03 op donderdag, de 7e januari na de schepping van Adam.  Een bevestiging van deze datum is ook deze, dat Jezus 8 dagen na Zijn geboorte op een voorsabbat besneden werd. Een voorsabbat valt hier op een vrijdag. Acht dagen na donderdag,  de 7e januari in het jaar 6 v. Chr.,  is het vrijdag, de 15e januari -6.

 

Na  6 volle jaren en 24 volle jaren en enkele maanden, toen Jezus 30 jaar oud was, begon de leertijd van Jezus in de lente van het jaar 25. 

 

[GEJ.02_090,09] Maar op Zijn dertigste jaar verdween Hij opeens uit Zijn ouderlijk huis en Hij moet Zich enige tijd in de woestenij bij Bethabara aan de kleine Jordaan, waar de beroemde Johannes verblijf hield, hebben opgehouden en Zich door hem hebben laten dopen. Van daar trok Hij vervolgens, zoals Hij nu is, vol Goddelijke kracht het land in, leerde het volk over het Rijk van God, genas alle zieken en dreef bij bezetenen de boze geesten uit. Dat is heel in het kort zo ongeveer Zijn aardse levensgeschiedenis, die ik voor een deel zelf van Hem heb vernomen, maar voor het grootste deel van horen zeggen te weten ben gekomen."

 

[GEJ.05_054,03]  Op de dag echter dat hij precies dertig jaar oud werd, legde hij al zijn gereedschap aan de kant en raakte noch zijn bijl, noch zijn zaag meer aan.

 

[GEJ.05_054,04] Zijn broers en zijn nog in leven zijnde moeder, allemaal volkomen eerlijke mensen, vroegen hem naar de reden daarvan en hij moet hun het volgende, hoogst mysterieus klinkende antwoord gegeven hebben: 'Het uur is gekomen, dat ik de wil van mijn Vader in de hemel moet vervullen, waarom ik dan ook naar deze wereld ben gekomen!

 

Een verdere bevestiging over de leerjaren van Jezus vanaf de lente 25 n. Chr. tot Pasen 28 n. Chr. is de zelden geziene oppositie van Mars-Perihel, waarbij Mars in het sterrenbeeld leeuw stond.

 

[GEJ.09_139,16] Andreas zei: 'Werkelijk, Heer en Meester, het sterrenbeeld waar hij in staat ken ik wel,­ het is de 'leeuw', zoals dit sterrenbeeld al van oudsher wordt genoemd - maar de ster ken ik niet. De kleur lijkt wel op die van de planeet Mars, zoals die door de heidenen wordt genoemd; maar de grootte komt niet met de genoemde planeet overeen.

 

[GEJ.09_139,17] Ik zei: 'En toch is het de planeet die je zojuist hebt genoemd. Dat hij dit jaar veel groter lijkt dan gewoonlijk komt doordat hij zich nu zo dicht als maar mogelijk bij de Aarde bevindt. De veranderlijke positie van alle planeten ten opzichte van de Zon en ook ten opzichte van elkaar is jullie al vele keren, als dat zo uitkwam, getoond en uitgelegd, en ook is jullie getoond dat de pla­neten, al naargelang ze zich in de een of andere positie bevinden, door hun baan rond de Zon elkaar behoorlijk kunnen naderen en zich ook van elkaar kunnen verwijderen, en nog begrijpen jullie dergelijke geheel natuurlijke verschijnselen niet en wordt jullie gemoed daarbij zelfs bang, waardoor het heel gemakkelijk ontvankelijk wordt voor allerlei bijgeloof van de heidenen.

 

[GEJ.09_139,18] Zie, deze planeet bevindt zich om de jullie bekend gemaakte redenen nu het dichtst bij de Aarde en ook bij de Zon, zoals al opgemerkt werd, en ziet er om die reden heel wat groter uit dan wanneer hij ver van de Aarde staat, zoals ieder voorwerp, dat dichtbij is zich ook groter manifesteert en vertoond dan van een grotere afstand. - Begrijpen jullie dat nu?'

 

Volgens mijn nasporing vond deze gebeurtenis plaats in het jaar 27. Ervoor vond het plaats in het jaar 10 n. Chr. en daarna eerst weer in het jaar 46 n. Chr.  Volgens het GJE9-139 speelde zich dit af in het 3e leerjaar van Jezus en dus in het jaar 27. En daarmee kunnen de leerjaren van Jezus niet plaatsgevonden hebben van 23 tot 26.

 

Volgens de apocriefe openbaringen van Jovian werd Jezus op vrijdag, 28 mei in het jaar 28 gekruisigd. Op donderdag, de 28e mei, was het volgens de eeuwige kalender volle Maan. 

 

De kruisiging van Jezus en de opstanding vond dientengevolge in het jaar 28 plaats. Dat wordt bevestigd door Klemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian en Eusebius. Volgens hun geschriften is Jezus in het jaar 28 gestorven en opgestaan.

                                                            

[Opmerking redactie: De gebruiksaanwijzing, zoals Gerd Kujoth deze verklaart, kun je vinden onder:

            http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm [gratis te downloaden!]

 

[Gerd K.: Deze kalender toont precies dezelfde kalenderdagen zoals bij de ‘millenniumklok’. Het is alleen een beetje lastig bij het invoeren van jaardata in het mintekengebied, dus alleen bij de jaren vóór Christus. Bij het ingeven van de data wordt een jaar 0 meegerekend. Dat betekent, dat bij het jaar een -1 het jaar 0 erop volgt, en daarop volgt dan het jaar +1. Bij de eeuwige kalender, waar trouwens ook de maanfasen zichtbaar worden gemaakt, wordt het jaar 0 niet meegerekend. Dat wil zeggen: op het jaar -1 volgt het jaar +1. Dat resulteert tot een verschuiving van 1 jaar bij alle jaren v. Chr. Om de datum van 7.1.6 v. Chr. [=7 januari 6 v. Chr] te willen verkrijgen moet men ingeven: 7.1. -5… Via de het ingeven van de datum verschijnt dan voor het jaar -6 het jaar -7 v. Chr.]  

 

UpToDate 2023-2024