GEBOORTEJAAR VAN JEZUS

Ingezonden door Francis Minery uit Duitsland

 

Bij het thema van de ‘geboorte van Christus’ moet men het volgende nog toevoegen:

Kijk, deze JEZUS van Nazareth, die volgens jullie tijdrekening geboren is in Bethlehem in het 4151ste jaar na het onttaan van Adam, en wel te middernacht op de zevende dag van de maand januari’.  [Lorber, Gr. Joh. Ev. VIII, 86, 3-6] – (Na de 8e dag!)

Het feit, dat de joodse avond om 18.00 uur begint en vanaf deze tijd de volgende dag haar aanvang neemt, is Jezus op de 6e dag volgens onze tijdrekening geboren. “Kort voor middernacht” is dus nog op de 6e januari, niet op de zevende, met uitzondering dan, dat men rekent zoals de toenmalige joden. De  oude  datum  is  hiermee  juist  en  wij  moesten  allemaal  de  drie  koningen  als Christus geboorte vieren.Antwoord

 

Volgens mij werd eerst later de geboortedatum gekoppeld aan het gedenkfeest van Jezus door de drie wijze mannen of ‘koningen’, 8 dagen na de feitelijke geboorte. Niet dus de geboortedatum van Jezus werd en wordt op 6 januari gevierd, maar wel het gedenkfeest van de drie wijze mannen of ‘koningen’, die Jezus eerst na de achtste dag [de besnijdenis van Jezus] pas op de 16e  januari bezochten. [zie  Jeugd van Jezus] – De gewilde mening is niet zoals Jakob Lorber dit beschrijft. In een aantal orthodoxe kerken, die de oude Juliaanse kalender nog steeds volgen, wordt inderdaad het  gebruikelijke Kersfeest op 7 januari gevierd!

 


In de Armeense kerk viert men het Kersfeest op de 6e januari, de oorspronkelijke datum in de oosterse christelijke kerken.

[Misschien bedoel je hier de Gregoriaanse kalendertijd???]. Het reguliere ‚reguliere‘ kerstfeest baseert zich op de cijferjoden, die op de grondslag van de Hebreeuwse naam Messias [Gezalfde] diens getallen hebben opgeteld op 358 [M=40, Sh=300, I=10 en Ch=8] en de 358ste dag van het jaar is precies op 25 december.

Er worden m.i. hier twee feiten door elkaar gehaald. [door de wereldse gedachte van de mensheid!] De gangbare mening is dus deze, dat de drie wijzen uit het Oosten Jezus eerst een aantal dagen Zijn geboorte [van de vermeende 25-12] bezochten, en  dat ze eerst op 6 januari het Kind Jezus de grootste eer gaven met veel geschenken, hoewel dit in werkelijkheid op 16 januari geschiedde. De geboorte van Jezus vond plaats vóór 00.00 uur [middernacht] – Inderdaad gold destijds de dag vanaf 18.00 uur tot de volgende dag 18.00 uur, en was de volgende dag Zijn geboortedag nog op 7 januari tot 18.00 uur. [tot de volgende dag] – maar volgens de Gregoriaanse berekening was het al na 00.00 uur al 8 januari, maar we weten niet precies hoe  deze tijden met elkaar verbonden waren.


Ik kan onmogelijk er een dag eerder van maken. Volgens Swedenborg zijn de getallen 1 en 7 goddelijke en heilige getallen {Koninklijke getallen!}

 

Redactie:  Er zijn onduidelijke gegevens met betrekking tot de jaargegevens tussen keizer Tiberius en van koning Herodus! 782 is het jaar 29 n. Chr. In september van hetzelfde jaar begint het 15e jaar van Tibérius. 782 minus de 30-jarige leeftijd van Jezus = 752. In dit jaar moet Jezus dan vermoedelijk geboren zijn. Maar dit geeft een te groot verschil aan en dit staat zelfs met twee jaar in tegenstelling tot Herodus, de kindermoordenaar, die in 750  na de oprichting van Rome stierf, volgens de informatie van Flavius. Ik heb alle feiten die bekend waren in het grote Johannes Evangelie verzameld, en ze daar gedeeltelijk gepubliceerd. [zie elders in dit bulletin] Gerard

 

 

UpToDate 2023-2024