Gerd Kujoth uit ZWITSERLAND

 

Beste Gerard,

 

Je schrijft nu al twee keer in het JL Bulletin, dat de leertijd van Jezus van 24 tot 28 n. Chr. heeft geduurd. Eerst dacht ik, dat het een schrijffout van je was, maar nu geloof ik, dat jij het zo bedoelt. Dan heeft Zijn leertijd echter 4 jaar geduurd.

 

Daarom wil ik je voorrekenen, dat het de jaren 25 tot 28 waren.

 

Jezus is op de 7e januari geboren worden. Totde 7e januari van het jaar1 waren het6 volle jaren, zonder het jaar nul gerekend.

 

Vanaf de 7e januari van het jaar 1 tot de 7e januari van het jaar 25 waren het 24 volle jaren. Samen waren het op de 7e januari van hat jaar 25 dus 30 volle jaren.

 

Toen legde Hij Zijn gereedschap neer, ging de woestijn in en trad in het voorjaar van het jaar 25 na Zijn doop door Johannes met Zijn leerambt, op de voorgrond, dat 3 volle jaren duurde.

 

Het leerambt werd beŽindigd in de paastijd door Zijn dood aan het kruis en vervolgens met Zijn hemelvaart in het jaar 28. n. Chr.

 

Hetbovenstaande is niet bedoeld voor publicatie in het JL-Bulletin, maar meer voor jou gedacht.

 

Hartelijke groeten en Jezus zegen,

 

Gerd Kujoth

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† .*.*.*.*.*.*.

 

ANTWOORD

 

Beste Gerd,

 

Oftewel heb ik een denkfout gemaakt of een oude schrijffout overgenomen. Dat laatste ligt echter meer voor de hand. Vanzelfsprekend corrigeer ik deze fout. En.. natuurlijk, zo moet het zijn: van 25-28 n. Chr.Evenwel heb ik je verklaring of uiteenzetting natuurlijk allang begrepen. Daarom nu, zal ik het niet voorziene euvel onmiddellijk in orde maken en ik ben je echter zeer dankbaar, dat je mij daarop hebt geattendeerd. G.

 

www.zelfbeschouwing.info- bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, Augustus 2017Ė maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens