In welk jaar is het KINDJE Jezus geboren?

De eerste suggestie, die ik de lezers wil voorstellen, betreft het geboortejaar van onze Heer Jezus. In verband met de 'eindtijd' zoals de Heer dat Zelf al heeft voorspeld – en dat is al bijna 2000 jaar geleden, zei Hij: ‘Er zullen nog geen 2000 jaar voorbij gaan, dat Ik weer terugkomen zal’. Een cruciale rol hierbij speelt Zijn geboortejaar.

Ikzelf heb daarover een suggestie, dat Hij namelijk mogelijkerwijs geboren zou kunnen zijn in -1 v. Chr. Dit kan gebaseerd zijn op eventuele 'getuigenissen', zoals ook van een mogelijke geboorte in - 7 v. Chr. Om dit aan de weet te komen lijkt mij o.a. een handige optie, dit te beroepen op de juiste stand van een opkomende volle Maan, dat in het boek ‘De Jeugd van Jezus’ toen Jozef het had over een volle Maan, die net over de horizon optrok, en terwijl de geboorte van het Kind Jezus zich middernacht voltrok, beschreven staat. Dit zou evenwel zich ook hebben kunnen afgespeeld in -1 v. Chr.

Het zou te gemakkelijk zijn, om te stellen, dat - toen het Kind Jezus twee en een half jaar oud was, - Herodus de kindermoordenaar in het jaar -4 voor Chr. toen stierf en dat logischerwijs Jezus in -7 v. Chr. geboren zou moeten zijn. Echter, in deze ‘overgangstijd’ [ruim 2000 jaar geleden] waren er al verschillende kalenders. De tijddata over Joodse en Romeinse heersers, - beschreven door Josephus Flavius, - waren in die tijd nogal erg tegenstrijdig. Gaan we uit vanuit de Heilige Schrift, dan komen we wellicht tot een geheel andere conclusie. Maar…misschien kan iemand hier meer daarover nog professionele opheldering geven. Dit zou ook te toetsen zijn aan het sterftejaar van Jezus aan de hand van geschiedkundige [Romeinse en Joodse] feiten.

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, november 2015 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens