Gerd Kujoth over de geboortedatum van Jezus

 

Beste Gerard,

 

Het maakt niet uit, voor welk jaar iemand de geboortedatum van Jezus het juiste houdt, want telkens zullen er ook wel datums komen, die dat tegenspreken. Zo ook met -6 v. Chr. Het 15e regeringsjaar van Tiberias is door Lukas geschreven, die zijn Evangelie pas 30 jaar na Jezus’ kruisiging heeft samengesteld. Op grond daarvan is ook onze huidige en een te late jaartelling ontstaan.

 

Nog later ermee en op een nog veel meer onjuistere wijze, wordt de afzetting van Pontius Pilatus in het jaar 36 gedateerd. Zijn gehele regeringsperiode van 10 jaar is van veel vroegere datum, omdat hij al in het eerste leerjaar van Jezus in het jaar 25 daarvoor al bekend stond, om met een scherp zwaard leiding te geven. (GEJ.01_150,03) dus ook al voor het jaar 25 aan het regeren was.

 

Cyrenius had Pilatus dus al spoedig na de opstanding van Jezus afgezet en hem uit het land gezet, dat wel kort na de kruisiging van Jezus in het jaar 28 n. Chr. gebeurde. (Hemelse Geschenken-3_64.04.01.c,10-16) - Wat deze periode betreft is het jaar 36 te laat, zelfs als Jezus in het jaar 1 geboren zou zijn.

 

Gelukkig zijn we in het bezit van de eeuwigdurende kalender [Millenniumuhr], die met de grootste waarschijnlijkheid ons het precieze geboortejaar van Jezus in het jaar -6 v. Chr. laten zien, en die ook met de informatie in de Werken van Lorber en andere tijdvermeldingen, zoals ik ze al genoemd heb, overeenstemt.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, juni 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens