In welk jaar Jezus mogelijk geboren is!

                                                                 [slot]

 

                                                           by Gerard

                                                               [naar aanleiding van Gerd Kujoth]

In oudere tijden werd de geboorte van Jezus ook volgens de juliaanse kalender geaccepteerd op 6 of 7 januari, zoals vandaag de dag nog steeds. Op de ‚eeuwige kalender‘ vond ik de volgende data bij 7 of 8 januari 9 v. Chr. volgens de juliaanse berekening: http://www.tagx.info/aufgangszeiten/aufgang.htm

 

Jezus was op een ZONDAG geboren naar de juliaanse telling en wel op dag 1718142. [Deze berekening deed ik omstreeks de tweede week van januari 2017!] Vóór 13-01-2017 waren er nog resterende dagen van 739625:365 = 2026-2017 = 9 jaar verschil! Zomede laat zich weten, dat Jezus geboren is in het historische jaar 9 v. Chr. minus 1 jaar [=0-jaar] = het astronomische jaar 8 !

 

Volgens wetenschappelijke informatie van de NASA, waar ook het astronomische programma Redshift8-Premium zich op baseert, was het op 7 en 8 januari 9 v. Chr. volle Maan, dat om 17:56 uur in Jeruzalem-Bethlehem werd gemeten. Een dag erna stond de ster REGULUS conjunct met de Maan.

 

De MAAN stond toen heel dicht bij de Aarde [precies 357744 km] en haar grootte had een schijnbare omvang van  33‘ 23“. In het jaar 6 v. Chr. op 5 januari stond de Maan veel verder af van de Aarde.  [389303 km en 30‘ 41“.] 

 

[Op 29 juni 25 n. Chr. was het volle Maan. Of op deze datum de kruisiging van Jezus heeft plaatsgevonden, weten we niet. De volle Maan baseert zich op het vroege Pasen van de Israëliërs in maart/april i.v.m. de uittocht van Egypte. Het Joodse Pasen werd 2000 jaar geleden – volgens [GJE1-6:12] eerst drie maanden later gevierd. Over de standen der Maan, zie ook deze nuttige link:

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/ 

 

De juiste jaartelling van de stichting van Rome is moeilijk traceerbaar. De jaardata van Rome lopen uiteen met een aantal onbekende jaren en de verleiding hierbij is, dat er met de ‘rekbaarheid’ gemakkelijk gemanoeuvreerd kan worden! Bijvoorbeeld het Romeinse jaar van het begin der regeringsperiode van koning Herodus en keizer Tiberius! 

 

De voorschrijving van de volkstelling gebeurde volgens de Bijbel, dat dit de eerste keer was!  Keizer Augustus van Rome had gedurende de geboorte van Jezus een grote invloed over de wereld en hij stierf in het 768ste Romeinse juliaanse kalenderjaar.

Met diverse programma’s kunnen we de stand van de volle Maan ten tijde van Jezus berekenen: we zetten alles globaal even op een rijtje:

 

Redshift8-Premium

5 -1-5 v. Chr. volle Maan 19.31 u – verwijderd v. d. Aarde 389303 km. Grootte: 30’ 41”              [= 6 v. Chr.]

7-1-5 v. Chr.  volle Maan v.  97% en topocentrische conjunctie Regulus/Maan in leeuw     [= 6 v. Chr.]

7-1-8 v. Chr.  volle Maan 99,1% en topocentr. conjunctie Regulus/Maan in leeuw/kreeft      [= 9 v. Chr.]

8-1-8 v. Chr.  volle Maan verwijderd v.d. Aarde 357744 km. en schijnbare grootte 33’23”         [= 9 v. Chr.]

 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm  = eeuwige kalender [aanbevolen door Gerd Kujoth]

6-1 5 v. Chr.  om 21.07 en 05.08 – 1719237 jul. dag en 738537 voor 20-1-2017                         [= 6 v. Chr.]

8-1 8 v. Chr.[ om 14.11 en 17.00 uur – Jul. dag 1711841 en 739633 voor 20-1-17                    [= 9 v. Chr.]

 

Opmerking: Volgens het programma Millennium, Tagx (Dos) en de ‘eeuwige kalender’ moet je van een jaardatum v. Chr. rekening houden met een extra jaar: het niet-bestaande 0-jaar! Dat is erg verwarrend!

 

+ 1 = 1 n. Chr.                                                         -4 = - 5 v. Chr.

- 0 = -1 v. Chr.                                                         -5 = -6 v. Chr.

-1 = -2 v. Chr.                                                          -6 = -7 v. Chr.

-2 = -3 v. Chr.                                                          -7 = - 8 v. Chr.

-3 = -4 v. Chr.                                                          -8 = - 9 v. Chr.

 

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar [aanbevolen door Oene Zijda]

5 januari       6 v. Chr.  Maan: 100%  - Juliaanse dag: 1719236,3    – Maan afstand Aarde:  391340 

6 januari       6 v. Chr.  Maan: 99,8% - Juliaanse dag: 1719236,5      Maan afstand Aarde:  390242

7 januari        6 v. Chr.  Maan: 98,2%  - Juliaanse dag:1719237,5      Maan afstand Aarde:  386750

 

6 januari        9 v. Chr. = Maan:  89,4% - Juliaanse dag: 1718140,5   Maan afstand Aarde:  362044

7 januari        9 v. Chr.=  Maan:  95,7% - Juliaanse dag: 1718141,5   Maan afstand Aarde:  358625

8 januari        9 v. Chr. = Maan:  100 % - Juliaanse dag: 1718143,2   Maan afstand Aarde:  356919

 

De astronomische horoscoop geeft 1718142e dag aan - dus geboren aan het einde v.e. dag, tussen 7 en 8 januari! Jezus is waarschijnlijk na 21.00 uur geboren, omdat middernacht [vooral in de winter] daar al vanaf 21.00 uur begint en men in die tijd ook al weer vroeg opstond.. [in het teken kreeft dat in oppositie stond tegenover de steenbok! – Een uur later is dus mogelijk. Om 23:21 uur stond de Maan destijds op haar hoogste punt, en Jozef zag de Maan opkomen!!! – d.w.z. dat de geboorte van het Kindje Jezus in ieder geval nooit ná  23.21 uur kan hebben plaatsgevonden.

 

www.morgenster.org [Dr. Ir. C. Noorlander] – voor een deel ook in het Duits en Engels! [aftrek -1 jaar!]

08 januari 9 v. Chr.  volle Maan = 8 v. Chr.

05 januari 6 v. Chr.  volle Maan = 5 v. Chr. – [Opmerking: deze berekening wijkt af van de andere software!]

 

-08  v. Chr. = 00 jaar = geboortejaar van Jezus 

+22 n. Chr. = 30 jaar   Jezus begon in de lente, 40 dagen na het vasten!

+23 n. Chr. = 31 jaar

+24 n. Chr. = 32 jaar

+25 n. Chr. = 33 jaar + 177 dagen = dat is op 3 juli ! [en volle Maan op 29-6]

                  365 x 33 = 12045 + 177 = 12222

 

[Jeruzalem werd ingenomen en verwoest in 5 augustus 70 n. Chr.  ]

 

[GEJ.06_101,13] [13] Wat zouden jullie ervan zeggen als Ik jullie meedeelde dat het over ongeveer 2000 jaar vanaf nu gerekend, met Mijn leer in het algemeen nog veel slechter gesteld zal zijn dan met het ergste heidendom van nu, en nog erger zal zijn dan het domste wat de Farizeeën nu voorschrijven in Jeruzalem, dat vanaf heden geen vijftig jaar meer zal bestaan?! Jezus was toen 31 jaar!, dat is in het mogelijke jaar 23 n. Chr.  [23 + 47 jaar = 70 n. Chr.!] – zie ook [GEJ.06_153,05], [GEJ.07_049,02] - . [Opm. na de vernietiging van Jeruzalem zullen ook andere dorpen en steden volgen!] - GJE7-81:14: Als de maat vol zal zijn, zal ook met Jeruzalem gebeuren wat jullie bij het tweede teken hebben gezien, en misschien al wel binnen vijftig jaar. [Dit sprak Jezus mogelijk in 23 n. Chr.]

 

GJE10-71:5 Zoals dat nu voor onze ogen gebeurt met het Jodendom dat nu zonder waarheid of geloof is, waardoor het een geweldig aas is geworden, waarmee het over ongeveer vijftig aardse jaren afgelopen zal zijn’…[24 n. Chr. + 46 jaar! – Jezus was toen 32 jaar en 7 maanden!] - [GEJ.10_034,09]  ….‘want Ik ben gekomen om deze stad schoon te vegen, opdat die, wanneer wellicht reeds binnen vijftig jaar het duistere Jeruzalem door de Romeinen tot de laatste steen verwoest zal worden…’ [Opm.: Jezus was toen 32 jaar en 10 maanden, dus bijna 33 jaar  – eind 24 n. Chr. + 46 jaar = 70 jaar! Zijn sterftejaar was vermoedelijk  in 25 n. Chr.] – zie ook [GEJ.10_148,07]

 

[Predikingen van de Heer-006,16] Daarom waren Jozef en Maria verbaasd. Zij begrepen niet wie Diegene was, die gekomen is tot val en opstanding van de Joden, - tot "val": de verwoesting van het joodse rijk vijftig jaar na Mijn heengaan [25 n. Chr. + 45 = 70] en in [PH.01_035,05]:Er waren na Mijn dood nog geen vijftig jaren verstreken [duurte: 45 jaren na 25 n. Chr.] en Mijn waarschuwing ging reeds in vervulling.[in 70 n. Chr. in augustus]

 

70-46 = 24 n. Chr. [op een leeftijd van 32 jaar] [46 jaar = ongeveer 50 jaar!]

70-45 = 25 n. Chr. [op een leeftijd van 33 jaar] + ca. 5 mnd. = 177 dagen!

 

Dit in vergelijking met het vermoedelijke jaar 25 n. Chr. op 33,5 jarige leeftijd!

 

70-46=           24 minus de 32,7 leeftijdsjaren van Jezus =     -09

70-45=           25 minus de 32,7 leeftijdsjaren van Jezus =     -08

 

De twaalfjarige Jezus sprak in 4. n. Chr. in de tempel: ‘over ongeveer 70 jaar zal deze tempel er niet meer zijn!  - Uitgaande van het geboortejaar -8 v. Chr.:

-8 v. Chr. in  4 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = + 4 + 66 = 70 n. Chr.

-9 v. Chr. in  3 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = + 3 + 67 = 70 n. Chr.

 

70- ca. 66 jaar = +4 n. Chr. met opgeteld  -08 v. Chr. = 12 jaar 

En  -8 +33,5 [leeftijd Jezus] = 25,5 n. Chr.

 

Opmerking: Ik heb geen zonsverduistering kunnen vinden zoals die aangegeven is in het eerste leerjaar van Jezus, in het vermoedelijke jaar 22 n. Chr;   

 

782 = het jaar 29 v. Chr.  - in september van dit jaar begint het 15e jaar van Tibérius.

782 – 30 jaar begin leerambt van Jezus = 752 – in dat jaar 752 zou Jezus geboren moeten zijn Dit staat echter 2 jaar in contrast met de berekening van Herodus ten tijde van Jezus’ geboorte. Een verschil van 2 jaar! Herodus de kindermoordenaar stierf in  het jaar 750 na de stichting van Rome volgens Flavius!  Een eenvoudige rekensom  vertelt ons, dat Jezus 2 ½ jaar daarvoor geboren moet zijn, dat is 750 – 2 ½ = 747! Waarschijnlijk ligt dit verschil in de later astronomische  berekeningen met het extra jaar 0, dat als een jaar wordt aangemerkt. Compenseren we deze 2 jaar met het jaar 0=1, dan kan het jaar 747 na de Stichting van Rome in ieder geval aangemerkt worden als het jaar 746 !

 

Over de maansverduistering in Egypte [standplaats Port Said in de buurt van Ostracine] heeft er middernacht om 03.58 uur een maansverduistering plaatsgevonden 7 v. Chr. BC, die eindigde om 06.21 uur. Het Kindje Jezus was toen twee jaar oud. Deze verduistering duurde 3 uur lang, zoals beschreven in de Jeugd van Jezus. (Zie Jeugd van Jezus -175:24)

 

UpToDate 2023-2024