In welk jaar het Kind Jezus werd geboren!

Inderdaad is het zo, dat er in de Openbaring van Jovian een Duitse vertalingsafschrift  gevonden is met een origineel  Syro-Aramees geschreven  apocalypse.

De tijdperiode van het ontstaan van dit concept vinden we in de tekst zelf terug met een exacte datum, ze valt op de 28e mei in het 837e Romeinse jaar [volgens het ontstaan van de stad Rome], op welke gebeurtenis de begintijdrekening van het Romeinse wereldrijk zich herleid.] -   [Gerd Kujoth]

Het Romeinse jaar 837 zou dan corresponderen met ons christelijk jaar 84. n. Chr. volgens de toen geldende reguliere juliaanse tijdrekening. Nu kun je rekenen: onze huidige tijdrekening is eigenlijk foutief, omdat Jezus volgens de Romeinse geschriften geboren werd in 4151 n. Adam, en volgens Josephus valt dat in het Romeinse jaar 746-747. [Jezus werd overigens geboren in de grot van Rachel, kort voor voor Bethlehem!]

 

            Kerst kerststal vertegenwoordigd met beeldjes van Maria, Jozef en het kindje Jezus Stockfoto - 45962256

 

Jovian schreef [volgens Gerd Kujoth]:  ‚in het derde jaar van mijn verbanning, - de Romeinen schreven het jaar 837 [in het derde jaar van de keizer Domitian), - op een achtentwingste dag van de maand Maius [28 mei] op de dag des Heren, - was ik alleen op de rotsen en in de geest bij Hem, want het was de vierenvijftigste gedenkdag van Zijn glorierijke Hemelvaart.

 

Een kleine berekening geeft de volgende informatie:  837 min 54 = 783 min leeftijd Jezus: 33 [=33,5 leerjaren van Jezus!]  = 750 – minus 1 [vanwege het astromische jaar 0, dat in alle berekeningen steeds wordt meegeteld!] = het 749e Romeinse jaar.

 

Op 5 & 6 JANUARI 6 v. Chr. [BC] was het volle Maan! Op 7 en 8 januari was in het geboortejaar 9 v. Chr. [BC] eveneens VOLLE MAAN. Deze data kan met meerdere astronomische en astrologische programmatuur getest worden.

 

Ik heb hierbij een astronomie- en astrologiekenner geraadpleegd, die zich daarmee tientallen jaren heeft beziggehouden – Oene Zijda uit Nederland -, die ook eerder kort in één van onze bulletins werd genoemd. Hij heeft mij erop gewezen – na veel recherchewerk, - dat de volgende data wetenschappelijk ermee in verbinding geplaatst kunnen worden en met de grootste zekerheid ook aantoonbaar is! :

 

Namelijk, dat de planeet Mars op 14 februari in het 24e jaar n. Chr. het dichtst bij de Aarde heeft gestaan!  Mars stond 24 n. Chr. ook ook leeuw  van  januari tot en met mei.

 

Bovengenoemde datum is o.a. afgekeken uit de Eferimiden, die mij door een kundig iemand is toegezonden. Ik ontving van dezelfde astronomiekenner ook de opposities [180 graden] van Mars tegenover de Zon. En daar gaat het feitelijk om: 

 

                                               mars

 

De Zon stond om 03.07 uur ’s nachts op 10 februari 24 n. Chr. 180 graden tegenover Mars

 

Oene Zijda uit Groningen [Nederland] schreef:

Mars staat iedere 15,8 jaar  zeven keer opposite met de Zon. Van deze zeven keer staat hij 3 keer dicht bij de Aarde en vier keer staat hij ver van de Aarde. Na 79 jaar begint de cyclus weer opnieuw. 

 

Lezers die in deze data geïnteressseerd zijn, kunnen dit kostenloos opvragen ter eigen inzage. Tijdens de eerste 10 jaren vóór Jezus’ geboorte, was het in 9 v. Chr. op 7 en 8 januari volle Maan, ook op 5 januari in 6 v. Chr. De volle Maan geeft een juiste en betrouwbare indicatie voor het geboortejaar van Jezus. De Maan en de planeet Mars – evenals Jovian, blijven als enige betrouwbare aanwijzingen over. 

 

De julianische en de gregorianische kalenders verschillen precies 13 dagen met elkaar. Zo is bijvoorbeeld 25 december volgens de jul. kalender de feitelijke datum van 7 januari in de gregoriaanse kalender. 

 

Filtzinger probeert de ambtelijke tijd van Cyrenius te bewijzen. Volgens hem begon  de oppermacht van Publius Sulpicius Quirinius in Syrië in de jaren 11 v. Chr. De getuigenis over zijn ‘stadhouderschap‘ wordt herleid naar een gevonden inscriptie in Antiochië. 2000 jaar geleden betekende ‚stadhouder‘ vorst, een zeer hoge titel.  Hij werd de ‚vorst van Syrië‘ genoemd. Volgens Filtzinger was er zo’n telling in 9. v. Chr.!

 

[JJ.01_012,03] De Romeinse keizer Augustus liet namelijk in alle landen waarover hij regeerde een gebod uitgaan dat alle volkeren van zijn rijk moesten worden geregistreerd en geteld, en dat zij terwille van een juiste belastingheffing en ook voor de rekrutering moesten worden beschreven.

Luk.2,1-14:  1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

 

Josephus bericht over de tragische kindermoord van Herodus in zijn eigen familie in 7 v. Chr. Hij liet namelijk zijn eigen onschuldige zonen in Sebaste wurgen!!!  [Josephus Ant. 16,11; Bell. I,27,6].  Ook de kerkvader Tertullian [200 n. Chr.] had al een vermoeden, dat de volkstelling in werkelijkheid onder de stadhouder Gaius Sentius Saturninus [Cyrenius!] wird doorgevoerd, waarmee deze dan zeer zeker tussen 9 en 7 v. Chr. had plaatsgevonden.

 

Alleen de Armeense kerk heeft de geboortedatum van Jezus op 6 januari tot vandaag toe aangehouden, terwijl de ‘wereld’ op deze datum alleen maar het bezoek van de ‘drie koningen’ bij het Jezuskind vieren. Het vieren van Jezus’ geboorte op 6 of 7 januari door de orthodoxe kerken heeft te maken met het feit, dat 25-12 [julianische kalender] overeenkomt met 7-1. [gregoriaanse kalender]  Beide kalenders verschuiven zich jegens elkaar van 3 dagen in 400 jaar. Mat andere woorden, de oostelijke kerken vieren de geboorte van Jezus doorgaans op 25 december, maar niet volgens de gregorianische kalender, maar naar de julianische kalender!!!

 

Samenvattend: gezien het feit, dat er maar enkele mogelijkheden zijn, om de volle Maan ten tijde bij de geboorte van Jezus in 5 tot 9 v. Chr. op 5,6, 7 en 8 januari te traceren en dat de planeet Mars zeer dicht bij de Aarde stond, die in 24 n. Chr. zichtbaar was en erg dicht bij de Aarde stond, kunnen we herleiden, dat Jezus  wellicht in 25 n. Chr. gestorven is. [en dan spreekt het geboortejaar voor zich!]  - De hypothese en met feiten [zoals het thema Jovian!] door Gerd Kujoth aangedragen, vind ik overigens ook zeer duidelijk en zeer  acceptabel; [behalve Mars!] dat heeft ertoe geleid om met nog meer feiten voor de dag te komen. G.  Wordt vervolgd!

 

UpToDate 2023-2024