Geboortedatum Jezus onzeker

 

ingezonden door Georges uit Frankrijk

 

In de titel van het laatste Bulletin 2021-Lorber wordt beweerd dat Jezus werd geboren in 6 v.Chr. Maar de datum van Jezus' geboorte is onzeker. Historici vertrouwen op het verslag van de historicus Josephus, die zegt dat Herodes kort voor Pasen stierf en dat er kort voor zijn dood een spectaculaire maansverduistering was. Omdat dit alleen in maart of april kon gebeuren, concluderen ze dat Herodes in 4 voor Christus was gestorven.

 

Maar ze wisten niet dat Pasen toen veel later was, en zelden voor het einde van mei, en het Grote Evangelie vertelt ons dit (GJE-1, hoofdstuk 13). Maar dan vinden we nog een andere totale maansverduistering die echter beter past bij Josephus' verslag, namelijk die van 4 mei in het jaar 3 na Christus. Jezus was toen 3 jaar oud. Dit resulteert in het jaar 1 voor Christus als de geboortedatum van Jezus.

 

Als we ook kijken naar wanneer de totale zonsverduistering, gerapporteerd in het Grote Evangelie (GJE-3, hoofdstuk 81) had kunnen plaatsvinden, vertellen astronomische berekeningen ons dat er slechts één totale zonsverduistering was, die op dat moment in Palestina zichtbaar was, de zonsverduistering van 24 november 29 n.Chr. was. De verduisteringen werden berekend door Oppolzer in de 19e eeuw en herberekend voor NASA in de 20e eeuw door Meeus en Espenak. De door Oppolzer berekende gegevens zijn niet gewijzigd. Zie bijgevoegde documenten. Je kunt de voorstellingen van Meeus en Espenak vinden op: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE0001-0100.html

 

(klik daar op Plate Index to Five Millennium Canon of Solar Eclipsen - Index to the eclipsen op elke plaat (met links naar kleurentabellen). Ik voeg ook de data van de totale maansverduisteringen uit die tijd toe.

 

Als deze berekeningen juist zijn, lijdt het geen twijfel dat het eerste jaar van Jezus' openbare leven het jaar 29 was. Dit geldt voor de geboorte in het jaar 1 voor Christus. En ook met wat de evangelist Lucas zegt (hoofdstuk 3): "in het vijftiende regeringsjaar van Tiberius ..." (overlijden van Augustus in het jaar 14, 14 + 15 = 29).

 

Deze vraag is niet fundamenteel voor de innerlijke werking. Maar men houdt er niet van om iets verkeerd te schrijven. En er is ook geen zekerheid (maar merk op dat astronomische berekeningen de juiste data geven voor bekende oude verduisteringen). Zou het dan niet beter zijn om niets bevestigend te beantwoorden?

 

In plaats van te schrijven: 'Deze hemelse Vader belichaamde zichzelf 2000 jaar geleden in Jezus Christus 6 v.Chr. En manifesteerde zich als Heiland en Leraar tussen 25-28 n.Chr.'.

 

Zou het niet beter zijn om te schrijven: 'Deze hemelse Vader belichaamde zichzelf bijna 2000 jaar geleden in Jezus Christus en manifesteerde zich pas op zijn dertigste, gedurende drie jaar. "?

 

Dank je voor je werk dat al degenen verenigt die van deze grote en glorieuze openbaring houden die de Heer ons zo liefdevol brengt!

[George heeft gemakshalve dit ook in het Duits, Engels en Frans vertaald!]

 

 

Antwoord

 

Kortgeleden dacht ik merkwaardig genoeg nog aan dit thema en iets dreef mij dat thema weer eens aan te wakkeren over het geboortejaar van Jezus. De stelling, 6 v. Chr. heb ik – en met de volste overtuiging - overgenomen van goede Lorberkenners, uitgaande van de volle maan ten tijde van Jezus geboorte. In samenhang met de sterftedatum van Herodus. Ik liet echter die gedachte weer even los, omdat uit betrouwbare Romeinse kalenderbronnen Herodus inderdaad toch rond 4 v. Chr. gestorven zijn. [Het Kindje Jezus was toen al ca. twee-en-een-half jaar oud!]. Josephus was echter niet altijd even consequent met zijn data.

 

Opnieuw kreeg ik de impuls deze zaak opnieuw te bekijken. De maankalender op 7 januari 1 v. Chr. geeft volle maan aan met 87,3%. Afnemend dus! Jezus was ruim 33 jaar bij de kruisiging. De sterftedatum van Herodus lijkt mij een onbetwistbaar ijkpunt maar als je dit in verband trekt met het 15e regeringsjaar van Jezus, gaat het met de berekening al scheef. 

 

Als ik iets [be]schrijf in het bulletin, dan kan ik dat met een zuiver geweten verantwoorden.  Mocht er iets onjuist beschreven staan, dan zou ik dat onmiddellijk veranderen. Toch kun je – naar jouw zeggen – ‘het zekere voor het onzekere nemen’ om dat ene regeltje in de ophef van het bulletin te veranderen in ‘ongeveer 2.000 jaar geleden’. Ik vind jouw stelling acceptabel. 

 

Vervolgens heb ik Wikipedia geraadpleegd en inderdaad zie ik tot mijn verbazing, dat volgens Josephus Flavius  de sterftedatum van Herodus 1 BC was. In het startjaar 2015 [december] van het JBLI [Lorber-Bulletin] deed ik hiernaar al onderzoek. Ik meende toen wat op het spoor te zijn en citeerde destijds o.a. [ook als antwoord op een vraag van een Lorberlezer]:

 

‘Er zijn, zoals in de vorige uitgave [november 2015] vermeld, ook ‘nog andere aanwijzingen, dat de Heer evenwel in het jaar 1 vóór de officiële jaartelling vanaf Chr. geboren kan zijn. Misschien kun of wil je de volgende data uitrekenen: -1 v. Chr., -7 v. Chr. en –8 v. Chr. en 1 n. Chr. [wat de Maanstanden betreft! Want de Heer is bij een opkomende volle Maan geboren!] – en hierbij niet te vergeten de Maanstanden in het door jouw genoemde jaar rond 7 januari.

 

Het is de vraag of het sterftejaar van Herodus volgens Josef Flavius wel op 4 v.Chr. viel. Daarnaast vermeldt de Bijbel, dat Jezus begon in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius [dat was in 28/29 n. Chr.!] – {Jezus was toen ongeveer 30 jaar}. Dit laatste spreekt meer voor zichzelf, -Bijbels gezien dan -, en meer voor -1 v. Chr.

 

De Romeinse jaartelling loopt echter niet helemaal synchroon, men kan er niet uit wijs worden -en het blijft onzeker. Erg interessant is jouw verklaring over de regelmatige planetenomloop van Saturnus en Jupiter van 248 jaren….’  [Deze tekst was destijds gericht aan Rudy Vercauteren in België!]’

 

Met ‘opkomende volle maan ‘bedoelde ik: dat Jozef de maan achter de heuvels zag ‘opkomen’. Het was toen geen wassende maan!

 

Inderdaad zijn deze feiten externe bijzaken, maar in verband met de komende ‘eindtijd’ [we zitten er al ver middenin, zo niet in de laatste decennia ervan] mogen en kunnen we wel ongeveer uitrekenen, wanneer de ‘overgangsfase’ uiterlijk en innerlijk tot ons zal komen…

 

De Evangelist Lucas wordt soms afgescheept als onbetrouwbaar. In Jakob Lorber deelt de Heer ons hierover veelzeggende informatie, en daarom ook met betrekking tot het 15e regeringsjaar van Tiberius. Ik wil daar nog eens extra aandacht aan besteden in het komende nummer..  

 

UpToDate 2023-2024