Visie geboortedatum Jezus

 

Stel dat de Heer geboren zou zijn in -7 v. Chr. of 6 v. Chr. en met 32 jaar deze voorspelling deed, dat Jeruzalem haar einde vindt over ongeveer 50 jaar, dan geeft een eenvoudig rekensom misschien de volgende informatie [dit zei Jezus circa 25 n. Chr.]:

-06 v. Chr. = 00 jaar of -07. v. Chr. = 00 jaar

+24 n. Chr. = 30 jaar of +23 n. Chr. = 30 jaar

+25 n. Chr. = 31 jaar of +24 n. Chr. = 31 jaar

+26 n. Chr. = 32 jaar of +25 n. Chr. = 32 jaar

 

Dan is 26+49 [* ongeveer in 50 jaar!] =75 [ en 25+49=74] - (maar geschiedkundig weten, we dat Jeruzalem ingenomen en verwoest werd in augustus 70 n. Chr.). Dan hebben we hier een probleem met een verschil van circa vijf of vier jaar!

 

Een andere berekening zou kunnen zijn: 70-49 [*in ongeveer 50 jaar!] = 21 n. Chr. [als Jezus dit gezegd zou hebben in dat jaar op een leeftijd van 32 jaar in 21 n. Chr., dit in vergelijking met het vermoedelijke jaar 25 of 26 n. Chr. op 32 jarige leeftijd. [Ook hier weer een verschil van 4 of 5 jaar!] Da zou Hij zelfs nog veel eerder geboren moeten zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is. Nog een andere mogelijkheid hiertoe:

 

70-47= 23 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -9

70-46= 24 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -8

70-45= 25 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -7

 

Het Romeinse jaar van de geboorte van Jezus was precies 747 sinds de Stichting van Rome.

 

747=-7 v.Chr. = -7 v. Chr. [

748=-6 v.Chr. = -6 v. Chr. [juiste geboortejaar?]

749=-5 v.Chr.

750=-4 v.Chr. [Herodus sterft in maart]

751=-3 v.Chr.

752=-2 v.Chr.

753=-1 v.Chr.

754=+1n.Chr.

767=+15 n. Chr. [keizer Tiberius regeert nu officieel]

781=+30 n. Chr. [keizer Tiberius regeert nu 15 jaar!] 781-30= 751 = -3 v. Chr !

 

Toen de twaalfjarige Jezus in de tempel sprak: over ongeveer 70 jaar zal deze tempel er niet meer zijn!

Uitgaande van het geboortejaar -6 v. Chr. in 6 n. Chr.:

-6 v. Chr. in +6 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +6 + 64 = 70 n. Chr.

-7 v. Chr. in +5 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +5 + 65 = 70 n. Chr.

-8 v. Chr. in +4 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +4 + 66 = 70 n. Chr.

-9 v. Chr. in +3 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +3 + 67 = 70 n. Chr.

 

Of

70-67= +3 -09 = 12 jaar = -9 +32 = +23 n. Chr + 48 = 70 n. Chr.

70-68= +2 -10 = 12 jaar

70-69= +1 -11 = 12 jaar

 

Let op: 781-30 [leeftijd van Jezus], zo ontstaat enerzijds het Romeinse geboortejaar 751, en anderzijds zien we het Romeinse geboortejaar 747 met een verschil van 4 jaar [-3 + -7 = 4] en Herodus stierf in 750!

 

Een compleet raadsel en hier dus samenvattend: Jezus werd geboren volgens de Lukastekst met het Tiberiuscitaat in 751 enerzijds en anderzijds 2 jaar voor het sterftejaar van Herodus in 750- 2 = 747 Ook hier dus het verschil van vier jaar!

 

Blijft tenslotte nog de vraag over, in welke jaren het volle Maan was geweest in die jaren? Dit zijn de jaren -3, -6 en -9 v. Chr. ! [De hier genoemde data zijn slechts gedacht als verdere aanzetting en denkprikkels!] Een professioneel astronomisch programma kan hierover eventueel nog meer uitsluitsel geven!

Maar iets kan hier niet kloppen. We komen er natuurlijk op terug!

 

UpToDate 2023-2024