Historische Data van Herodus de Grote en Jezus

Lukas geeft een beschrijving weer, dat Jezus tijdens een volkstelling werd geboren. De telling werd gehouden tijdens het bewind van Cyrenius over geheel Syrië. Dit was in Palestina toentertijd ook de eerste keer onder de keizerlijke macht van Augustinus.

 

De telling vond daarna nog een keer plaats – 14 jaar later – en dit ook volgens de apostelgeschiedenis Johannes 5:37 en Josephus Flavius! Cyrenius had in die tijd zelfs de keizerlijke toestemming gekregen te regeren over Silicië en andere grotere delen van Azië. 

 

Volgens de evangelist Johannes lijkt het, alsof de mededelingen van Jezus, die Hij gedurende meer dan drie jaren in Zijn leerambt uitoefende, ook aan drie Paasvieringen moet hebben deelgenomen. In welke periode is nog niet onderzocht.

Is Jezus wel überhaupt op een vrijdag gekruisigd? Daadwerkelijk beschrijft Johannes, dat de paaslammeren op een vrijdag geslacht werden. Er moet echter – in tegenstelling tot de tijdsperiode van Jezus, dat dit ‘Pesach’ in een andere tijd gevierd werd als paasviering, omdat het toenmalige Pasen in het oude Testament [dus in de tijd van Mozes] in de vroege lente [maand Nisan!] ook het paasfeest toen plaatsgevonden hebben en luidt Jakob Lorber in de Nieuw Testamentische tijd zeker eerst 3 maanden later.

 

Men vindt geen 15. Nisan op een vrijdag, terwijl Pilatus, die bewindvoerder over Jeruzalem was. Ook komen de Bijbelse data van het 15e regeringsjaar van Tiberius niet overeen met de jaardata van Herodus en Jezus’ ambtsperiode. Of de geschiedenisschrijver Josephus Flavius heeft de Romeinse data foutief overgenomen [wat nagenoeg vaker voorkomt!!!] en onjuist in de geschiedenisboeken beschreven.

 

De huidige astronomie is echter in staat om zeer ver in het verleden terug te gaan en opvallende gebeurtenissen te traceren met zeer precieze data, zoals dag, jaar en uur. Zoiets kunnen wij niet negeren.

 

                                   Afbeeldingsresultaat voor foto herodes de grote

 

De Evangelist Johannes 2:20 beschrijft als het ware het tijdstip, welke tussen 25 n. Chr. en 46 jaar terug – dus ver voor de tijd van Jezus op Aarde – en vanaf het begin van de wederopbouw van de tempel onder Herodus de Grote, die plaatsvond in zijn 18e regeringsjaar. Dit was in 20 v. Chr. Dit werd ook bevestigd door Flavius Josephus. 

 

Een kleine berekening hieruit volgt, dat in de verstreken tussentijd van 46 jaar voor en na Jezus, wij hiervan nog 20 jaren moeten aftrekken en dan blijft nog 26 j. n. Chr. met correctie van één astronomisch jaar er dan nog 25 jaren n. Chr. over en moet dit jaar zeker een belangrijke periode zijn geweest met betrekking tot Jezus en Zijn leerambt. Deze data heb ik gerechercheerd om slechts het een en ander te overwegen als kleine impuls om zo het geboortejaar en sterftejaar van Jezus eventueel te traceren. Wie kan deze gedachte met mij delen? G.

 

UpToDate 2023-2024