HET GEBED – Het bidden

 

Toen ik gisteren aan mijn gebedswandeling begon, bad ik, dat God iets zou kunnen doen aan het perverse rondgaan van de duivel in deze wereld, opdat Hij de organisaties en de bedrijven, die deze zonde ondersteunen en die veel leugens verspreiden, terechtwijst.

 

Daarna las ik dit vers in de Bijbel en toen werd mijn hart vervuld van vreugde. Paulus zei in 2 Korinthiërs 10:4: ‘Want de wapenen van onze strijd zijn niet vleselijk, maar machtig door God en tot het stukmaken van sterke burchten’. Zojuist heb ik een van deze strijdwapens toegepast: met het Gebed!

 

Het gebed wordt steeds meer door christenen verwaarloosd en daarom komt de duisternis ook dichterbij. Heel wat christenen hebben geen tijd meer voor het gebed omdat ze het te druk hebben met de alledaagse dingen. Daarom wil ik je wakker maken met deze toewijding en je aanmoedigen om meer te bidden, maar niet zomaar in de trant van: "Ik, me, mijzelf of mijn, en Heer zegen deze vier woordjes!"

 

Beperk jezelf niet alleen maar tot je geliefden of je omgeving, maar geloof en bidt wereldwijd. Bidt, dat God de werken van de duivel tegenhoudt waarvoor Jezus kwam. Bidt dat Hij je gebruikt om Zijn Licht in deze duisternis te zijn.

 

Gebed is niet alleen een verzoek, maar ook een aanbidding, een dankzegging, een voorbede of afkondiging. Zelfs al ben je nog zo klein, zwak en "onbeduidend", dan kan alleen door jouw gebed God de hemel in beweging brengen. Maar hoe? Door jouw geloof!

 

Zodra je gelooft wat je bidt, dan zal er iets gebeuren. Ik heb grote visioenen en ik besef, dat ik dat niet alleen kan om het te verwerkelijken, maar met God aan mijn zijde kan ik dat doen, omdat ik erin geloof en Hem om hulp vraag.

 

God is trouw en vervult Zijn Woord. Vertrouw op Zijn Woord en bidt tot Hem in geloof, opdat Hij zijn beloften aan jou vervult. Dat doet Hij gegarandeerd!

 

God moge je zegenen!

 

UpToDate 2023-2024