Galilea

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

Galilea was destijds vrijzinnig (2000 jaar geleden). In die tijd was het niet raadzaam rechtstreeks naar Galilea te gaan, maar via Samaria. Zo vertrok de Heer van Elon bij Salem naar Samaria.

 

De oude Tobias kwam in gesprek met de Heer en zei: ‘de oude Hebreeuwse beschrijving Galil Hagoijim (Grieks Galilaia) betekent niets anders dan heidengang of omgeving van de heidenen. Weliswaar staat er geschreven, dat er uit Galilea nooit een profeet zal voortkomen, maar daar houd ik mij nu meer niet aan - Bovendien bent u bij mijn weten niet eens geboortig uit Galilea, maar uit Bethlehem, en dus kunt u uit het oogpunt heel goed een profeet zijn!’

  

Het meer wordt ook wel 'Galilese zee' genoemd werd; het gezelschap van Jezus hebben daar in een paar uur een grote hoeveelheid van de lekkerste vis gevangen, en wel zo veel, dat ze nauwelijks in de viskaren geborgen kon worden. In het dal aangekomen bereikten Jezus en Zijn gevolg al gauw een Galilees dorp. Galilea, oord van predikingen. Dit was de locatie waar Jezus zich vaak ophield - Velen geloofden, maar nog meer ergerden zich een aantal en wilden Hem grijpen en van een berg in zee gooien.

 

Opmerking: kennelijk moet er bij Kapernaum een berg zijn die steil aan de zee of aan de Jordaanmonding ligt! Het meer van Gennesareth = het meer van Galilea – ligt in het noorden van Palestina en grenst ten westen aan Galilea en ten oosten aan Gaulanitis (de Golanhoogte) en het meer is buitengewoon rijk aan vis. De Heer: ‘Daarom bleef Mij geen andere keuze, teneinde vechtpartijen en vervelende grote rellen te vermijden, dan het ultramontaan duistere Judéa te verlaten en Mij naar het meer vrijzinnige Galiléa te begeven. Als de waterspiegel van Galilea steeds gladder en gladder wordt, dan is dat een teken dat er heel snel een verschrik­kelijk onweer vergezeld door een aardbeving op komst is’.

 

De oude Tobias zegt: ‘het is wel juist dat er uit Galilea geen profeet zal opstaan, maar ik vraag of er ook geschreven staat, dat de Messias niet uit Galilea zal komen. Daarover staat volgens mij nergens iets geschreven. En met betrekking tot de komende Messias is er ook nergens een plaats speciaal genoemd waar de Messias zal opstaan. Als volgens de schrift Galilea in ieder geval geen profeet zal voortbrengen, dan kan het toch heel goed de Messias voortbrengen. Want tussen een profeet en de Messias zal toch wel een eindeloos groot verschil bestaan?’ bron: GJE1-208,173,92, 1-100 en 1-25,  2-36, 1-25 [7] en 1-85.

 

[Opmerking: Het meer van Galilea is uitgestrekt en diep - de totale doorsnede heeft 4000 klafters. Het meer van Galilea lag vroeger niet zover van Nazareth]. GJE2-134, 1-111

 

UpToDate 2023-2024