en het etherlichaam explodeerde!

Een Nederlandse [antroposofische] arts begeleidde een vrouwelijke patiënt bij euthanasie. Eigenlijk met grote tegenzin. Hij ondervond bepaalde waarnemingen bij deze verschrikkelijke sterfprocedure, en vatte dit samen op een gehouden lezing in het Zwitserse Dornach,  op 16 november 2014.

 

Met zijn toestemming mocht ik het complete Duitstalige artikel publiceren, maar een groot gedeelte voor dit bulletin is daartoe niet geschikt. Iets waarover we toch wat willen publiceren.

 

‘Nederland was het eerste land in de wereld waar euthanasie een wettelijk kader kreeg. Vrij snel hierna werd er in België evenzo de euthanasiewet aangenomen. Zwitserland is het derde land waar hulp bij het sterven wettelijk is geregeld’.

 

‘Als ik mijn aandacht richt op het etherlichaam, dan neem ik waar dat dit lichaam even groot of misschien iets groter is, dan het fysieke lichaam… en dat het etherlichaam op het moment van het sterven op een bepaalde manier verandert. Het dijt in enige mate uit, zodat het buiten het fysieke lichaam komt, maar het behoudt wel de vorm van het lichaam. Ongeveer ter hoogte van de navel begint het etherlichaam zich samen te trekken en als in een draad op te stijgen, omhoog te stromen. Als een dunne draad vloeit het etherlichaam omhoog en verdwijnt ergens in de hoogte.’

 

De procedure:

‘Wanneer aan alle voorwaarden voor euthanasie voldaan is, kan het uitgevoerd worden. Er moeten twee medicijnen gebruikt worden die anders bij een narcose en operatie wordt ingezet. Het eerste middel [2 gr. Thiopental] is een barbituraat, dat intraveneus [i.v.] wordt ingespoten, hiermee ontstaat een diepe narcose. Het tweede middel is een Rocuronium [=curare] [met een hoge dosis!], een spierverslapper en wordt eveneens e.v. ingespoten;  De patiënt overlijdt hierna snel.’

 

‘Ik [de arts] wachtte op het moment van het sterven om te zien wat er gebeuren zou. [Red. opmerking: deze arts is helderziend!] Er gebeurde echter totaal iets anders, dan ik verwachtte. In plaats van het stille loslaten van het etherlichaam, zoals hij beschreef, zwol het etherlichaam op. Met een grote heftigheid zwol het op en EXPLODEERDE in talloze snippers. De kamer was gevuld met glansgevende snippers. Dit duurde maar heel kort, dan loste alles op en verdween. De kamer werd weer schemerig als voorheen; de echtgenoot van de vrouw leek er niets van gemerkt te hebben.’

 

‘Daar zat ik, met de spuit nog in de hand. Ik was ten diepste geschokt. Op slag werden mij verschillende dingen zeer duidelijk waar de onwaarheid zit. Het gaat niet slechts om het te vroege sterven, ook niet om het geheel te doorleven van het ziekteproces, maar het gaat veel, veel dieper, veel verder’.

 

‘Je denkt iemand bij te staan, barmhartig te zijn, iemand te helpen die zijn lijden aan het ziekteproces niet meer kan verdragen. En na afloop is ieder tevreden. In werkelijkheid gebeurt er totaal iets anders. Je doet iets dat uiterlijk bezien humaan en behulpzaam lijkt. Maar wat gebeurt er echt? Degene die zo sterft wordt zonder herinnering, zonder levenspanorama na de dood en zonder geestelijk licht in de kosmos geschoten, omdat zijn etherlichaam explodeert.’ [Red. het etherlichaam is het geestelijke lichaam van het wezen, dat nooit kan sterven!]

 

Een ingrijpende ontmoeting

‘Maar er gebeurde nog veel meer. Omdat ik zo geschrokken was – zo vertelde de arts dit – maakte ik wellicht iets los van mijn lichaam en kon ik daardoor meer waarnemen. Plots werd ik een engelgestalte gewaar. Hij stond links naast de dode vrouw. Een grote en ernstige gestalte, angstaanjagend machtig. Ik voelde hoe zijn kracht en macht ver boven de menselijke kracht stond. Het werd mij duidelijk dat hij gewacht had op het moment dat ik hem zou opmerken. Hij sprak echter niet en keek ernstig naar mij. Het drong nu ook tot mij door dat ik zijn werk doorkruist had. Hij trad op mij toe en wees naar mij. En hij schreef in mij. Ik voelde hoe hij in mijn botten schreef. Hij keek naar mij, prentte iets in mijn botten en verdween daarna.’

 

‘Op dat moment had ik nog niets begrepen van wat hij in mijn botten geschreven had. Maar ik voelde me op een bepaalde manier al wat opgelucht, dat hij dit deed. Ik voelde letterlijk tot in mijn botten, dat ik eens de kans zou krijgen hier iets weer goed te maken. De draden waren al gesponnen, hij zou ons in de toekomst weer samen brengen!’

 

Noodzakelijke bewustzijnsontwikkeling

‘Ik ben ervan overtuigd dat het exploderen van het etherlichaam rechtstreeks te maken heeft et de genoemde medicijnen! ‘De maatschappij ontwikkelt een procedure, een systeem. Er is een precies vastgelegde procedure, die goed in elkaar zit en ook wettelijk is toegestaan. Het is zowel effectief betrouwbaar en elegant als ook intelligent, verstandig en clean. Welk zintuig kan daar eigenlijk iets op tegen hebben?’

 

‘Maar in het verborgene, in het onzichtbare, gebeurt er iets totaal anders. De mensen die aan dit gebeuren blootgesteld zijn, worden uit hun karmische spoor gestoten, raken het spoor bijster in de geestelijke wereld na de dood.’

 

‘Het Arimanische [red. satan] is des te werkzamer omdat de procedure dwingend voorschrijft dat precies die middelen toegepast moeten worden die het exploderen van het etherlichaam [red. let wel: ziel!] veroorzaken. Maar juist het materialistische wereldbeeld zal dit niet opmerken. Wat je ook kan zien is dat het systeem een zelfstandigheid ontwikkelt en uitdijt’.

 

‘Ik ben ervan overtuigd dat meer landen het voorbeeld van Nederland gaan volgen [red. geschreven in 2014] en de euthanasie legaliseren’. Het enige dat kan helpen is bewustzijnsontwikkeling.’

 

‘In de daarop volgende jaren begreep ik gaandeweg meer wat de engel in mijn botten had geschreven. Één van de dingen is de opdracht om deze gebeurtenis te benoemen. Het uit te spreken op plaatsen waar de kans bestaat dat het begrepen wordt en dat daarmee de gebeurtenis niet zonder zin blijft’

 

‘Het grootste deel van mijn werk heeft te maken met de auscultatie van het hart naar het systeem van Kasper Appenzeller.’ [red. de stem van het hart!] dr. Zoltán Schermann, arts

 

[Notie: hierbij nog de opmerking, dat er een groot verschil bestaat tussen het astrale lichaam en het etherlichaam.- In de geschriften van Jakob Lorber is hierover veel te lezen.]

 

UpToDate 2023-2024