E n g e l en

e n

h u n

w o o n p l a a t s e n

 

 

Swedenborg beschrijft de toestand van engelen in de hemel. De engelen leven daar gemeenschappelijk, gelijkend in woonplaatsen op de Aarde, maar veel meer perfecter in hun vorm. De Zweedse visionair Swedenborg bezocht aan gene zijde daar o.a.: ‘steden met straten, steegjes en binnenhoven’. De engelen leven daar in ‚woningen‘ evenals de behuizingen op Aarde, die wij huizen noemen; alleen zijn ze veel mooier. Daar vindt men prachtige zalen, kamers en slaapkamers in groten getale.. Ze hebben hoven en met omliggende tuinen, bebossingen en velden. De omgeving waarin engelen zich bevinden, is een weerspiegeling van hun innerlijke toestand en de graad van hun geestelijke ontwikkeling. Dit thema is erg interessant. De engelen, die in de onderste of in de natuurlijke hemel leven, bevinden zich op ‚plaatsen die op rotsen lijken‘. De Engelen die leven in de middenhemel of de geestelijke hemel, verblijven op ‘plaatsen, die op heuvels lijken’. De engelen in de hoogste of hemelse hemel bevinden zich op ‘plaatsen, die lijken op de bergen van de Aarde’. [Bron: over het leven na de dood – bladzijde 49 – Swedenborg]

 

 


  UpToDate 2023-2024