Energiemetingen van organen

 

Het lichaam in kaart gebracht

 

U wordt gemeten met een bijzonder apparaat (Biopulsor of Aurastar), dat verbonden is met de computer en ontwikkeld is door een Indische Ayurvedische arts en een Duitse Heilpraktikerin. Dit diagnostische instrument heeft zulke ongelooflijke mogelijkheden, dat we het de moeite waard vinden hierover iets te publiceren.

 

De software is met een handsensor verbonden en maakt op het computerscherm niet alleen een complete fysieke organenaura zichtbaar, maar meet tevens 44 vitale lichamelijke functies. Liefst 44 lichamelijke functies doormeten en uw fysieke gestel zichtbaar maken. In een grafiek wordt aangegeven of er een teveel of een tekort aan energie, of balans is in uw lichaam. Dus in een grafiek wordt aangegeven of er een overdosis of juist een tekort is. Daarnaast laat het computerprogramma zien (zichtbaar op het scherm), in hoeverre de zeven hoofdchakra's openstaan.

 

Het medische programma is zodanig ontwikkeld dat men het kan beschouwen als een holistisch systeem. Na doorgemeten te zijn, kan bijvoorbeeld de behandelde persoon met de ontbrekende kleuren bestraald en gemasseerd worden, naast vanzelfsprekend enkele energetische middelen en bewustwordingsprocessen (feedback). Ook gezonde mensen kunnen natuurlijk ‘doorgemeten’ worden en met de ontbrekende kleuren nabehandeld worden aan de reflexpunten met kleurrijk licht aan hun handen. Bij een nameting laat zich in vele gevallen een directe verandering en verbetering zien. Het idee hierachter is, dat personen met kwalen meer inzicht krijgen in zichzelf als zij hun eigen energiepatroon in kleur zien bewegen en uiteraard ook zien veranderen na een behandeling of door toegepaste visualisaties. Deze methode kan als specifieke parameter gebruikt worden. Met de juiste medische of therapeutische achtergrond is het een prachtig en uniek hulpmiddel om personen met kwalen te laten zien hoe het met hun eigen energiehuishouding is gesteld. Ook is het mogelijk om genezende en balancerende middelen aan te brengen. Zo kunt u meteen zien wat de werking is van een bepaalde (homeopathische of spagyrische) stof op het energiebeeld van de behandelde persoon.

 

                                                      energiemeting

 

Hoe het werkt?

Uw linkerhand wordt op één van sensoren gelegd (er zijn drie mogelijkheden) en u wordt bijvoorbeeld gevraagd om een bepaalde visualisatie (voorstelling) te doen. Daarbij krijgt u dan meteen inzicht, hoe realisatie van uw voorstelling effect heeft op het totale energieveld. Kortom, bijna een 'wonderapparaat', dat echt het onzichtbare (van uw psyche en lichaam) weer zichtbaar maakt. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de analyse van energievelden op organen, voor het testen van medicamenten, voor bewustwording en gedachtecontrole, voor het ontstressen en zo voor heel veel dingen meer. Voor elk orgaan geldt een specifieke bestralingskleur. Het doel van de diagnose en de behandeling is om al de energiekanalen (meridianen) weer in balans te krijgen.

Bij het doormeten krijgt men dus alle informatie over de biologische en energetische toestand van elk orgaan. Er is dus direct zichtbaar wat er gebeurt bij een behandeling en er is meteen controle of de behandeling echt werkt. Het motiveert extra wanneer veranderingen zichtbaar worden. Tot nu zijn de resultaten opzienbarend in de praktijk. Behandelde personen krijgen hierdoor snel inzicht in hun eigen belevingspatronen, omdat het niet alleen meer voelbaar is, maar ook zichtbaar wordt gemaakt.

 

Indien men met sommige klachten of ziektes worstelt, wat ook in de doormeting heel precies wordt weergegeven, worden verdere metingen aanbevolen, zodat de zieke op de juiste wijze weer bestuurd kan worden. Men wordt zich over de totale informatie van zijn biologische en energetische toestand van elk orgaan bewust. Het menselijke stralingsveld, dat door sommigen (helderzienden) kan worden waargenomen, is een grote krachtbron. In elk lichaamsvezel ligt bewustzijn en informatie opgeslagen. Er is altijd een weerspiegeling (resonantie) met de onderlinge organen en meridianen. Deze etherische zenuwkanaaltjes openen zich in ieder reflexzonegebied. Dit is ook de reden waarom het menselijk lichaam gemeten kan worden. De werkmethode is voor deze nieuwe eeuw zeer passend, want we kunnen er een fantastische diagnose mee stellen en een verdere behandelingsmethode hanteren.

 

Opgedane ervaringen

Ook collega's die ermee werken, vinden dat -over het algemeen- patiënten sneller inzicht krijgen in de emotionele achtergrond van hun problematiek. Het programma dat hiervoor is ingezet, is eveneens goed te gebruiken bij coaching en counseling respectievelijk managementtrainingen.

Het speciale programma is slim opgebouwd:

een computerscherm met daarop links de guldensnede figuur in een auraveld met rondom pulserende kleuren en rechts op het scherm ziet u een grafiek met vierenveertig fysieke functies. Per functie is er een cursor die het energieniveau aangeeft en tegelijkertijd worden zowel de linker als de rechter hersenhelft aangesproken.

 

Een unieke methode, waarbij hetzelfde ook geldt voor het beeld van de chakra's met links op het scherm de figuur Leonardo da Vinci figuur afgebeeld en zeven in kleuren ronddraaiende chakra's. (hier niet uitgebeeld) Rechts op het scherm (hier niet uitgebeeld) zien we de percentages die laten zien hoe ver de chakra's openstaan. Als de gezondheidsproblemen van puur fysieke aard zijn, dan kan men uit het energieveld zeker de emotionele achtergronden van het probleem halen. Inzicht in emotionele functies van organen is uitermate belangrijk. Het openstellen van alle intuïtieve kanalen en uw eigen creativiteit spelen daarbij een grote rol. In Duitsland wordt er op dit moment een Biopulsor gebruikt op een aantal universiteiten (de universiteit van Stuttgart en Heidelberg), naast reguliere biofeedback-systemen in een wetenschappelijk onderzoek. 

 

Kliersysteem

Dat het menselijk stralingsveld dus continue wisselt, is duidelijk, omdat deze stroomt, vloeit. Alles in de mens leeft, trilt of vibreert mee, ook het denken, gevoel en de emotie. Ze verschijnen in persoonlijke kleuren. De levende vibraties geven een compleet energiebeeld. Het menselijke stralingsveld kan zichtbaar gemaakt worden en zeer precies gemeten, geanalyseerd en gediagnosticeerd worden. Men kan zien, hoe bijvoorbeeld ook de klieren functioneren. Ze worden uitgebeeld als een draaiende schijf en zichtbaar wordt gemaakt hoever deze nog openstaan. Er bestaan zeven denkbeeldige cirkels die betrekking hebben op onze zeven hoofdklieren.

 

De wetenschap over de menselijke aura

Dat ieder mens straalt en licht afgeeft, was al lang bekend. De mens wordt omgeven door een energieveld, dat fonkelt als een ster. De accu van ieder mens kan verschillend zijn en deze is meetbaar en zelfs aantoonbaar. Dit wordt door de wetenschap omschreven als ‘auraveld’. Professor Finsen ontving in 1903 de Nobelprijs over licht en kleuren. Hij legde vooral het accent op de aura, die in zijn tijd nog niet meetbaar was. Hij benadrukte ook, dat het in de toekomst mogelijk is om het menselijk auraveld te meten. Vele oude culturen wisten van de helende werking van licht en kleuren (zie ook bij therapie: Eichotherm (lichtkleurentherapie). De grootmeesters Phytagoras, Paracelcus, Goethe en Steiner hebben de werking van de kleuren en licht al grondig onderzocht. De Siciliaanse arts dr. Sciascia paste in het begin van de vorige eeuw de licht- en kleurentherapie veelvuldig toe. Hij deed er kuren mee om er jong uit te zien. Ooggetuigen berichtten in zijn tijd, dat hij op zeventigjarige leeftijd er nog uitzag als een jongeman van dertig met een glad en rimpelvrij gezicht.

 

                                                           Energiemeting

 

Ook de Duitse fysicus, dr. Fritz Albert Popp heeft aangetoond, dat alle cellen van levend organisme (onze lichaamscellen) licht uitstralen, de zogenaamde lichtquanten (biofotonen). Stralend licht stelt een regulerend krachtveld voor. Het beïnvloedt de biochemische ontwikkeling van mensen, dieren en planten, Het onderzoek heeft laten zien, dat onze cellen niet alleen licht en kleuren uitstralen, maar die ook tegelijk kunnen opnemen. Zulke kleuren zijn per individueel wezen verschillend en vertellen veel; over de innerlijke en uiterlijke gesteldheid van de mens. Ieder mens is een stralend wezen. Hij straalt net als de zon ook licht uit, alleen in niet vergelijkbare vorm. Dit kan men vaak waarnemen aan zijn ogen als deze beginnen te schitteren en aan zijn hele wezen. Hij schittert alleen bij een goede gezondheid. Van oorsprong is de aura afkomstig uit het zuivere licht. Ieder mens wordt omgeven door een energieveld. De uitstraling van de aura kan natuurlijk wisselen. Dit hangt af van zijn situatie en leefpatroon. Is men niet in balans en wil men een prettiger gevoel krijgen, dan kan zijn energiepeil in kaart gebracht worden, ondersteund door goede adviezen.

 

Nawoord*

Op oude schilderijen worden soms mensen afgebeeld met een licht- of stralenkrans. Wanneer deze het hele lichaam omsluit wordt het aureool genoemd, dat is afgeleid van aura en betekent eigenlijk zacht bewogen lucht of ook wel een fijne damp of waas. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de uitstraling van de ziel en die van de geest. Niet alleen de mens heeft een aura, ook stenen, planten, dieren en zelfs hemellichamen bezitten een uitstralende lichtsfeer. Gewoonlijk is de aura niet zichtbaar. Aan de kleur ervan kan waargenomen worden of men in harmonie leeft of met de kracht van disharmonie. Hieruit kan men dus aflezen hoe de gemoedsstemming of een bepaalde karakteraanleg of ook wel gezondheidstoestand is van een bepaald persoon. Elk levend wezen bezit een levensuitstraling. Zo ook elke boom en elke plant naar zijn eigen aard en eveneens elk dier. Zonder dergelijke levensuitstraling kan er geen aarde, geen steen of ander mineraal, geen enkel gewas en geen dier bestaan. Het vertoeven in een eikenbos zal een heel ander gevoel geven, dan in een bos van cederbomen. Of het zitten op een kalkrots wekt weer een heel ander gevoel op dan op granietgesteente. In een wijngaard is het anders vertoeven, dan in een tuin met vijgenbomen. Ook het benaderen van verschillende dieren en nog meer  het ontmoeten van mensen, wekt veranderlijke gevoelens op. Een gevoelig mens neemt al op afstand waar of hem een goed of een slecht mens nadert. Dat voelen dieren ook en meestal nog scherper dan de materieel ingestelde mens. Bij een mens wiens ziel vervult is door de Goddelijke Geest, wordt de levensuitstraling steeds krachtiger en reikt tot op verre afstand. Hij kan dan zelfs wilde dieren naderen en hen met zijn uitstraling doordringen, waardoor zij zachtaardiger worden en hem niets doen. Wie een licht heeft, moet het niet onder een korenmaat zetten…!

 

*Nawoord ontleend aan het GJE-boek van de religieuze schrijver Jakob Lorber

 

 

UpToDate 2023-2024