De laatste aanbrekende eindtijd

                                   door Mirko Sten

 

Zoals ik de wereld zie en waarneem, staan wij direct voor de laatste aanbrekende eindtijd, welke door veel zieners en profeten is aangekondigd. Als wij er van uitgaan dat Jezus Zijn  verklaringen in het jaar 27 n. Chr. heeft uitgesproken en daarin heeft voorzegd dat het komen van het eindgericht binnen 2000 jaar geschieden zal, dan kunnen we toch uitgaan van een laatste gericht tot en met 2027. En als we nu weten dat voor het eindgericht 7 jaar de antichrist zal heersen en daarvan 3 ½ jaar lang de diepste donkerste nachten op Aarde zullen heersen, dan zijn we al in 2020 aangekomen.

 

Om echter nu een heerschap van de antichristus mogelijk te maken is er een radicale verandering nodig van de toenmalige machtsverhouding op Aarde. Dat zou dus betekenen dat er voor het actief optreden van de antichristus de wereld en de mensheid geheel en al in een chaos moet verzonken zijn om een machtspositie van de wereld aan te grijpen. Bijgevolg hadden wij dan nog 2-3 jaar tijd tot het komen van de antichrist, van tevoren weliswaar zullen al veel zeer sterke veranderingen op de mensheid toekomen, zoals bijv. het uiteenvallen van het Europees economisch systeem, waaruit sociale ontrusten, tot wel het derde wereldgebeuren en dan de ingreep van GOD door een hemellichaam.

 

Of dit ook zo ongeveer gebeuren zal, dat zullen we zeer zeker meemaken en dit alles ligt in de wijsheid en de wil van GOD alleen. Wat ik momenteel persoonlijk zie, ervaar en beleef, dat wijst precies in die richting. Ik ben medewerker bij een firma, die voor het grote deel voor de auto-industrie werkt en als ik zie wat en hoeveel wij produceren, herken ik zonder meer dat dit sinds tientallen jaren geen gezonde zaak meer is. Trouw aan het motto om steeds meer, steeds verder en sneller te gaan, hitst dit het hele economisch systeem van materialisme op, maar GOD zei hen genadig, want ze weten niet wat ze doen.

 

Er ontbreekt op dit moment alleen nog maar een klein vonkje om het vat vol kruit in de lucht te laten ontploffen en met Trumps beslissingen [als hij deze dan ook uitvoert] is precies dit vonkje bedoeld. Alleen werd het mij vandaag toegestaan te lezen dat Trump zich inzet voor faire handelsbetrekkingen en dat betekent gelijke rechten voor allen. Toen was het zo dat alle in Europa geproduceerde auto’s voor 90% naar het buitenland gaan, een groot deel daarvan naar Amerika. En hiervoor verlangt Amerika nog 2,5% invoerrechten. Europa eist daarentegen van de Amerikaanse auto-industrie 10% invoerbelasting, en dat is de reden waarom er in heel Europa geen [of slechts zeer weinige] Amerikaanse automobilisten zijn, en dat staat echter in contrast tot Amerika, waar bijv. er maar weinig volkswagens rondrijden.

 

Dus als Trump nu faire handelsbetrekkingen eist [wat ook alleen maar gerechtvaardigd en fair was] dan moest hij de Amerikaanse invoerrechten verhogen, dat wederom betekenen zou, dat een Europees export en vooral van Duitse auto’s naar Amerika, zich niet meer de moeite loont. En als 90% van Duitse auto’s naar het buitenland gaan en deze 90% in één keer wegvallen, dan zei GOD ons genadig voor deze economische crisis. In een oogwenk was onze economie aan de grond, en ik weet niet hoeveel werkplekken er aan de Duitse auto-industrie verbonden zijn, maar het zijn er wel verscheidene miljoenen.

 

Deze miljoenen werklozen zouden onze ‚de nu al zo sterk ‚overbelastende economie- en het geldsysteem’ laten instorten. En dit zou leiden tot de door de profeten voorzegde tijd van nood en ellende, waarover veel zieners en profeten berichten. In tegenstelling tot 2008, toen alles nog gered werd, hebben wij nu volkomen andere omstandigheden in Duitsland en Europa en dit keer bestaat er geen materiële redding.

 

Dit is de tijd die ons te wachten staat en ze kan morgen al beginnen, daarom moeten wij elke dag voor de Heer ons huis schoon houden, ons zelf zuiveren en in de liefde tot Hem zwelgen en ons leven aan Hem offeren. Want de HEER alleen, onze GOD VADER, onze HEILAND alleen kan ons door deze tijd dragen en begeleiden. Alleen de liefde tot HEM kan ons redden, maar geen goud en zilver van deze wereld.

 

Na 2030 zal de Aarde weer in een nieuwe glans schitteren, en slechts weinigen zullen de Aarde als nieuwe stamouders bewoonbaar maken, zoals eens Adam en Eva. En deze heilige tijd zal dan de tijd zijn van het 1000-jarig Rijk, die een half dozijn [Red. 6] zal voortduren. Alle bovenstaande gebeurtenissen zijn gegeven om de zielen op te wekken en te redden, daarom hebt geen angst maar verwacht met vreugde de dag des HEREN en bereid jullie voor, want Hij zal komen als een dief in de nacht. Dan moeten jullie olie voor de lampen bereid hebben, in het andere geval zullen jullie de Heer missen en voor een ondenkbaar lange tijd weer op HEM moeten wachten.

 

UpToDate 2023-2024