Begin van de eindtijd?

 

We leven in het begin van een ďeindtijdĒ Dit zal trapsgewijs plaatsvinden volgens de Nieuwe Openbaringen (N.O.) en volgens de schrijver respectievelijk de profeet Jacob Lorber. De mensheid is de mogelijkheid gegeven zich te ontwikkelen tot een hoger niveau. Steeds hoger en hoger (er bestaat geen stilstand!) (GEJ 5-198).  Om de 2000 jaar staat de mensheid een schokkende omwenteling te wachten (louteringsfase). We zijn begonnen met de komst van Adam, al weer ruim 6000 jaar geleden. Tweeduizend jaar daarna de grote zondvloed op de Aarde. Nog eens tweeduizend jaar verder de geboorte van de Heer Zelf als Mensenzoon! En nu, weer 2000 jaar verder zal de Heer terugkomen op de Wolken des Hemels.

 

Jacob Lorber schreef 150 jaar geleden letterlijk (dit werd door de Heer aan Lorber gedicteerd!): "Wat zouden jullie ervan zeggen, als Ik jullie zou vertellen, dat van nu af gerekend, over ongeveer 2000 jaar de mensen van die tijd grote kunstmatige ogen zullen uitvinden en fabriceren, waarmee ze in de grote diepten van de sterrenhemel zullen kijken en totaal andere berekeningen zullen maken dan de oude Egyptenaren?" (GEJ6-101 [11,13]. "Zolang op Aarde bossen in evenwichtige mate bestaan, zult gij boven de aardbodem geen al te heftige elementaire stormen noch te veel epidemieŽn van uiteenlopende aard zien voorkomen.

 

Wanneer echter door de onverzadigbare zucht naar winst de mensen zich te zeer aan de bossen van de Aarde gaan vergrijpen, dan zal het voor hen een moeilijk leven en bestaan zijn op Aarde en wel het moeilijkst daar waar de open plekken te zeer de overhand krijgen. Dat dient gij te onthouden om de mensen tijdig te waarschuwen voor deze losgeslagen industriŽle mensen" (GEJ9-63 [6].

 

"Tenslotte zal er een tijd komen, waarin de mensen verstandelijk zeer ontwikkeld zullen zijn waarbij zij zich op allerlei gebied veel vaardigheden zullen verwerven. Zij zullen machines bouwen, die menselijke arbeid kunnen verrichten. Arbeid zoals levende en verstandige mensen dat kunnen doen (computers/robotten). Daardoor zullen echter veel mensen werkeloos worden en honger leiden." (GEJ 5-108:[1). Het zal een tijd zijn van strijd, oorlogen, allerlei catastrofes en armoede. Ellende die door de mens zelf wordt veroorzaakt maar echter door God wordt toegelaten, opdat de mens zal gaan inzien, dat door zijn hoogmoed en gebrek aan liefde de wereld reddeloos verloren is.

 

Zelfs de verstandelijke technische cultuur kan niet de zo gehoopte glans en welstand brengen, maar leidt uiteindelijk, door uitschakeling van de menselijke arbeidskracht en vergiftiging van de natuur, tot een onvermijdelijke rampzalige ondergang! Dat wordt de wederkomst van Christus genoemd!  Bij deze wederkomst moeten wij niet op de eerste plaats aan een persoonlijk weerzien van Jezus denken, doch veel meer aan een geestelijke (noodzakelijke) wending en loutering over de mensheid. 

 

"Bij Mijn wederkomst, zal Ik niet meer uit een vrouw geboren worden, want mijn lichaam blijft, evenals Mijn geest in eeuwigheid verheerlijkt. Eerst zal Ik onzichtbaar komen op de wolken van de hemel, dat wil zeggen Ik zal de mensen door oprechte zieners terecht wijzen, hen via opnieuw gewekte profeten(o.a. Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg, Jacob Boehme) naderen en velen zullen naar hen luisteren en zich bekeren."

 

UpToDate 2023-2024