Begin van de Eindtijd?

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

We leven in het begin van een “eindtijd” Dit zal trapsgewijs plaatsvinden volgens de Nieuwe Openbaringen (N.O.) en volgens de schrijver respectievelijk de profeet Jacob Lorber. De mensheid is de mogelijkheid gegeven zich te ontwikkelen tot een hoger niveau. Steeds hoger en hoger (er bestaat geen stilstand!) (GEJ 5-198).  Om de 2000 jaar staat de mensheid een schokkende omwenteling te wachten (louteringsfase). We zijn begonnen met de komst van Adam, al weer ruim 6000 jaar geleden. Tweeduizend jaar daarna de grote zondvloed op de Aarde. Nog eens tweeduizend jaar verder de geboorte van de Heer Zelf als Mensenzoon! En nu, weer 2000 jaar verder zal de Heer terugkomen op de Wolken des Hemels.

 

Jacob Lorber schreef 150 jaar geleden letterlijk (dit werd door de Heer aan Lorber gedicteerd!): "Wat zouden jullie ervan zeggen, als Ik jullie zou vertellen, dat van nu af gerekend, over ongeveer 2000 jaar de mensen van die tijd grote kunstmatige ogen zullen uitvinden en fabriceren, waarmee ze in de grote diepten van de sterrenhemel zullen kijken en totaal andere berekeningen zullen maken dan de oude Egyptenaren?" (GEJ6-101 [11,13]. "Zolang op Aarde bossen in evenwichtige mate bestaan, zult gij boven de aardbodem geen al te heftige elementaire stormen noch te veel epidemieën van uiteenlopende aard zien voorkomen.

 

Wanneer echter door de onverzadigbare zucht naar winst de mensen zich te zeer aan de bossen van de Aarde gaan vergrijpen, dan zal het voor hen een moeilijk leven en bestaan zijn op Aarde en wel het moeilijkst daar waar de open plekken te zeer de overhand krijgen. Dat dient gij te onthouden om de mensen tijdig te waarschuwen voor deze losgeslagen industriële mensen" (GEJ9-63 [6].

 

"Tenslotte zal er een tijd komen, waarin de mensen verstandelijk zeer ontwikkeld zullen zijn waarbij zij zich op allerlei gebied veel vaardigheden zullen verwerven. Zij zullen machines bouwen, die menselijke arbeid kunnen verrichten. Arbeid zoals levende en verstandige mensen dat kunnen doen (computers/robotten). Daardoor zullen echter veel mensen werkeloos worden en honger leiden." (GEJ 5-108:[1). Het zal een tijd zijn van strijd, oorlogen, allerlei catastrofes en armoede. Ellende die door de mens zelf wordt veroorzaakt maar echter door God wordt toegelaten, opdat de mens zal gaan inzien, dat door zijn hoogmoed en gebrek aan liefde de wereld reddeloos verloren is.

 

Zelfs de verstandelijke technische cultuur kan niet de zo gehoopte glans en welstand brengen, maar leidt uiteindelijk, door uitschakeling van de menselijke arbeidskracht en vergiftiging van de natuur, tot een onvermijdelijke rampzalige ondergang! Dat wordt de wederkomst van Christus genoemd!  Bij deze wederkomst moeten wij niet op de eerste plaats aan een persoonlijk weerzien van Jezus denken, doch veel meer aan een geestelijke (noodzakelijke) wending en loutering over de mensheid. 

 

"Bij Mijn wederkomst, zal Ik niet meer uit een vrouw geboren worden, want mijn lichaam blijft, evenals Mijn geest in eeuwigheid verheerlijkt. Eerst zal Ik onzichtbaar komen op de wolken van de hemel, dat wil zeggen Ik zal de mensen door oprechte zieners terecht wijzen, hen via opnieuw gewekte profeten  (o.a. Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg, Jacob Boehme) naderen en velen zullen naar hen luisteren en zich bekeren."

 

Eindtijd rond 2022

 

Koning David regeerde rond ca. 1000 jaar voor Jezus. Ongeveer 930 jaar [Adams leeftijd] na zijn koningschap werd de Heer geboren. [7 x 930=6510] – 6510 is dus het jaar 2359 n. Chr. En trekken we ons jaartal 2015 er vanaf, komen we op 344, wat de overgebleven tijdsperiode is voor de gegeven tijd voor de Satan. [2015 is vergelijkbaar met het joodse jaar 6166-4151= 2015].

 

Toen Jezus de periode noemde, wanneer Hij zal terugkomen [tijdstip onbekend!] zei Hij dit in het joodse jaar 4151 plus zijn leeftijd 31 jaar en dat geeft het joodse jaar 4182. Binnen 2000 jaar zou Hij wederkomen met het Gericht! 4182+2000=6182 minus het vergelijkbare joodse jaar = 6166, dat wil zeggen, dat er nog ca. 16 jaar overblijven, dus dat er ongeveer binnen 16 jaar [tot 2030-2031] het een en ander werkelijk staat te gebeuren.

 

De berekening kan ook via de huidige ‘reguliere joodse tijd’ uitgerekend worden met precies dezelfde uitkomsten. 6182 = 2032 en het joodse jaar 6166 = 2015 = geeft 17 jaar verschil. Ook is bekend, dat wij 7 jaar met de kalender nog eens achterlopen en dan beloopt dit tijdsbestek op 17-7 jaar, wat een tijdsduur geeft van 10 jaar. [2015+10 jaar = 2025] - Mogelijk dus tussen nu -2019] en de komende 10 jaar [uiterlijk 2030!] kan de Heer worden terugverwacht.

 

Persoonlijk verwacht ik de Heer eerder, wat met 22 en ook met KRUIS te maken heeft, dat een aantal jaren geleden in Rusland zichtbaar was geweest aan de hemel en velen hebben dit gezien, maar niet hebben kunnen verklaren. [Tseleb is het Hebreeuwse woord voor kruis met de getalswaarde 122! – Ts=90 – L=30 en B=2 is samen 122].

 

Maar vooraf moet de Aarde noodzakelijkerwijs ‘gereinigd’ worden, dat betekent gelouterd door een vuur van ‘bovenaf’ of door een verschrikkelijke oorlog. Dat is voor onze Aarde een aangekondigd gericht, dat onvermijdelijk komen zal, en geheel onverwacht.

 

www.zelfbeschouwing.info