Eindfase van de eindtijd

                           door Rudy Vercauteren

 

Onze kleine lezersgroep van Lorbervrienden had met de laatste jaarwisseling gemengde gevoelens omtrent de gelukswensen die we naar kennissen en familie rondstuurden.  Aangespoord door Hierboven werd een (A.N.) van ons geleid naar de hoofdstukken 86 een 87 in de Huishouding van God, deel 3.  Hierin staat dat Henoch tegen Satan voorspelde dat deze laatste zou verbannen worden over zes maal de leeftijd van Adam op de dag van deze voorspelling, waarbij de uitgever Adam’s leeftijd er tussen haakjes en in cursief lettertype met negenhonderddertig jaar bij schreef.  

 

Het getal 930 is nochtans niet echt juist omdat Adam toen nog leefde en pas een aantal jaren nadien overleed op de leeftijd van 930 jaar. 

 

De verbanning van Satan houdt in dat deze gebeurtenis het einde is van het huidige tijdperk en dat het begin van de nieuwe tijd (het “duizendjarige” rijk) aankondigt in overeenstemming met wat Jezus aan Zijn leerlingen beloofde dat Hij zal terugkomen “over 1000 en nog eens bijna 1000 jaren”. (Predikingen van De Heer, Inleiding, laatste alinea). 

 

Hiermee bedoelde Hij een volgende ontwikkelingsfase van Zijn Heilsplan. De voorspelling van Henoch over Satan’s verbanning heeft plaats op de dag van 6 x de toenmalige leeftijd van Adam gerekend vanaf zijn uitspraak, die hem in de mond gelegd werd door de Heer. 

 

Wanneer we voorlopig het jaartal 930 nemen voor Adam’s leeftijd toen – wat verder in deze tekst herzien wordt want Adam was toen in feite nog iets jonger – dan vielen me in de volgende 2 rekensommen het volgde op:

 

    930             toenmalige leeftijd van Adam (nog te herzien)

      x 6    

  5580

-2027             (2020 + 7, Jezus kwam tijdens de volkstelling van 7 jaren eerder ter wereld)

             3553

            -3751                    begin van de Joodse jaartelling

            -  202

            -  130                Adam’s leeftijd bij de geboorte van Seth in plaats van de vermoorde Abel

            -  332

 

   930                            toenmalige leeftijd van Adam (nog te herzien)

     x 7

 6510

-2027             (2020 + 7, Jezus kwam tijdens de volkstelling van 7 jaren eerder ter wereld)

 4483

-4151             het jaar dat Adam geschapen werd (zie Jakob Lorber)

   332

 

De geboorte van Seth (Huishouding van God, deel 1, hoofdstuk 30, 10) was een geschiedkundige mijlpaal in het Heilsplan van De Heer, zoals ook de plaatsing van de eerste mens Adam op deze planeet 4151 jaar geleden en zoals de toekomstige verbanning van Satan. Ook het ontstaan van de Joodse jaartelling is op geschiedkundige feiten (zie de Tenach) gebaseerd en is eveneens een mijlpaal in de heilsgeschiedenis.

 

De merkwaardige gelijkheid van de deze 2 verschillende rekensommen moet iets heel bijzonders inhouden, want het Heilsplan van De Heer wordt gekenmerkt door de hoogmogelijke Orde, die uiteraard mathematisch moet kunnen nagegaan worden, evenwel wanneer en in welke mate Hij dit toelaat.

 

Door een van de bovenstaande rekensommen te vermenigvuldigen met -1, worden ze gelijk aan mekaar en is het mogelijk om het voorlopige getal 930 juister te berekenen.  Nemen we voor het juister te bepalen getal 930 de letter ‘x’, dan kunnen we in de volgende vergelijking deze waarde x berekenen als volgt:

 

 6x – 2027 – 3751 – 130 = 4151 + 2027 - 7x

 of

13x = 11966

 

zodat:

 

x = 919,6923

x was dus de leeftijd van Adam op de dag dat Henoch Satan’s verbanning voorspelde. 

 

Vermits hiermee niet alleen het einde van dit tijdperk of de huidige eindtijd bedoeld werd, maar waarmee ook het begin van een nieuwe en betere tijd wordt aangekondigd en die bijna 2000 jaar na de belofte van de wederkomst van Jezus Christus zal plaatshebben, kunnen we het jaartal 2027 met hoogstens 6 jaren vermeerderen, want Jezus was 33 jaar oud toen Hij van Zijn leerlingen afscheid nam. 

 

Vervangen we dus het getal 2027 met 2033 dan bekomen we een x-waarde van 920,6.

 

Besluit:

Deze berekening toont aan dat de voorspelling van Henoch over Satan’s verbanning plaatshad ongeveer 10 jaren (tussen 10,3 en 9,4 jaren) vóór Adam’s overlijden, die 930 jaar oud werd. Dit lijkt op zich slechts een hersenoefening te zijn, maar dit betekent wel dat we nu in de laatst mogelijke 6 jaren van de eindtijd zitten, althans volgens mijn verifieerbare berekeningen.

 

UpToDate 2023-2024