Eindtijd 2022

 

Koning David regeerde rond ca. 1000 jaar voor Jezus.  Ongeveer 930 jaar [Adams leeftijd] na zijn koningschap werd de Heer geboren. [7 x 930=6510] – 6510 is dus het jaar 2359 n. Chr. En trekken we ons jaartal 2015 er vanaf, komen we op 344, wat de overgebleven tijdsperiode is voor de gegeven tijd voor de Satan. [2015 is vergelijkbaar met het joodse jaar 6166-4151= 2015].

 

Toen Jezus de periode noemde, wanneer Hij zal terugkomen [tijdstip onbekend!] zei Hij dit in het joodse jaar 4151 plus zijn leeftijd 31 jaar en dat geeft het joodse jaar 4182. Binnen 2000 jaar zou Hij wederkomen met het Gericht! 4182+2000=6182 minus het vergelijkbare joodse jaar = 6166, dat wil zeggen, dat er nog ca. 16 jaar overblijven, dus dat er ongeveer binnen 16 jaar [tot 2030-2031] het een en ander werkelijk staat te gebeuren.

 

De berekening kan ook via de huidige ‘reguliere joodse tijd’ uitgerekend worden met precies dezelfde uitkomsten. 6182 = 2032 en het joodse jaar 6166 = 2015 = geeft 17 jaar verschil. Ook is bekend, dat wij 7 jaar met de kalender nog eens achterlopen en dan beloopt dit tijdsbestek op 17-7 jaar, wat een tijdsduur geeft van 10 jaar. [2015+10 jaar = 2025] - Mogelijk dus tussen nu en de komende 15 jaar [uiterlijk 2030!] kan de Heer worden terugverwacht. Persoonlijk verwacht ik de Heer rond 2022 in februari [22-2-2022] omdat de 22 ook met het KRUIS te maken heeft, dat voor een aantal jaren geleden zichtbaar in Rusland is geweest aan de hemel en velen dit gezien hebben, maar het niet hebben kunnen verklaren. [Tseleb is het Hebreeuwse woord voor kruis met de getalswaarde 122! – Ts=90 – L=30 en B=2 is samen 122].

 

Maar vooraf moet de Aarde noodzakelijkerwijs ‘gereinigd’ worden, dat betekend gelouterd door een vuur van ‘bovenaf’ en door een verschrikkelijke oorlog. Dat is voor onze Aarde een aangekondigd gericht, dat onvermijdelijk komen zal, geheel onverwacht.

www.zelfbeschouwing.info