Eindgericht rond 2025

 

De Heer spreekt hier via de ‘schrijfknecht Jakob Lorber’ [in 1840] (zoals deze zich noemde!): ‘dan echter, als geloof en liefde onder de mensen niet meer zullen bestaan, zullen hordes barbaren deze landen binnenvallen en alle gedenktekens verwoesten van deze grote tijd, die zich sinds Mozes tot aan Mij over deze landen heeft uitgebreid.

 

‘Dit zou wel gemakkelijk te verhoeden zijn; maar toch zal het niet verhoed worden. Dit badhuis [opm. ongeveer 2000 jaar geleden!]  zal nog wel bestaan en de haven, en het wordt niet verwoest in de tijd dat Jeruzalem zal vallen; [opmerking: het betreft hier het stadje Philippi Caesarea, twee kilometer westelijk gelegen van de stad Tiberias] maar toch zal het [opm. dat badhuis!] geen vijfhonderd jaar oud worden’.

 

‘Want Ik zeg jullie, met Jeruzalem zal het beginnen; maar de mensen zullen zich niets gelegen laten liggen aan de waarschuwing die aan Jeruzalem zal uitgaan, en ze zullen vervallen in allerlei arglist, wereldsgezindheid, kwaad, trots, leugen, zelf­ en heerszucht­hoererij en echtbreuk’.

 

‘Dan zal er een volk opstaan in het verre Oosten en deze landen overspoelen als een grote Egyptische sprinkhanenplaag en alles verwoesten: mensen, vee en alle steden, plaatsjes, dorpen en afzonderlijke woonhuizen, en dat volk zal dan de volkeren tot ver in Azië Afrika en Europa onderwerpen, net zo lang tot er over alle goddelozen een groter en algemener gericht zal komen!’ [bron: GJE5-107-3-5]

www.zelfbeschouwing.info