Over het einde van de Aarde en het Universum

 

Swedenborg maakt het geloofwaardig, dat het geen nut heeft om over een toekomstige ineenstorting van het Universum of over een uitsterven van de mensheid te speculeren. Het Universum en de mensheid zullen altijd blijven bestaan.


De evangelist Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintirs [12:14] over een mens in Christus, die naar de derde hemel omhoog werd gerukt. Hij wist niet, of dit gebeurde zowel in of buiten het lichaam, maar hij wist wel, dat de omhoog verhevene tot de hemel daar onuitsprekelijke woorden hoorde, die een mens niet mag uitspreken. Zo heeft hij gesproken als de Schriftgeleerde, die een mens van het hemelrijk werd, gelijk een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn laat komen. [Mathh.13:51]

 

Hoe eenvoudig is het voor Jehova God om het gehele menselijke geslacht, en al het leven op de Aarde in n ogenblik, met vuur- en helse pijnen te vernietigen;

 

Want er bestaan de boze geesten, die heel dicht bij de natuurlijke mens vertoeven en zijn leven ophitsen, en zodra hem de macht in deze gelegenheid wordt gegeven, folteren ze de mens direct met een bepaald geestelijk vuur, en hij sterft; en hij vergaat ook in n ogenblik, als God, de Messias vanuit Zijn barmhartigheid niet alle en de aparte dingen volgens de Goddelijke regels samenhoudt. Dat dit z waar is, kan ik z zeker bevestigen, dat dit met de meeste nadruk betuigd moet worden, want ik heb dit z vaak waargenomen, en wel met een zon levendige ervaring, dat er nooit geen twijfel aan mogelijk is; dit is de verschrikking, waarop het vuur en waardoor de Aarde moet vergaan, als het niet tot bezinning komt; verder eveneens, dat de zeen bulderen, de Zon en de Maan hun lichtschijnsels zullen verliezen. [Bron: Swedenborg-1747 27 August Nr. 179]

UpToDate 2023-2024