Eczeem

Er bestaan vele soorten eczeem, met name droge en jeukende eczeem. De uitslag van eczeem behoeft een diepere uitleg. Vaak verdraagt eczeem geen warmte. Uitslag vindt zijn oorsprong in een zekere onderwereld die in ieder mens sluimert. Als het in deze lager gelegen ‘sfeer’ te warm wordt, te verhit, dan kan de huid als een soort vuurspuwende berg of als een vulkanische eruptie uitbarsten.  Vulkanen bevatten veel zwavel. Het is geen toeval dat in de geneeskunde  bij uitslaande huidgiffen veelvuldig gebruik gemaakt wordt van zwavel-, of zinkzalven. In de homeopathie was dit al honderden jaren bekend. Er wordt gretig gebruik gemaakt van een soortgelijke substantie en verdunning. Het Griekse woord ekse’ein betekent uitzieden. Er wordt onder grote hitte iets uitgedampt of verkookt. Het gezegde: ‘koken van woede’ of ‘ziedend zijn’ is niet zomaar een uitdrukking. Het overblijfsel als afvalrestant van zweet uit zich als uitgestoten zielenstof, dat zich in materiële zin verstoffelijkt. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol.

Het woord ‘ex’ klinkt bijna hetzelfde als ‘ec’. De ‘x-klank’ als ‘ks’ spreekt men uit als ‘eks’. Alles wat met ‘ex’ heeft te maken is een weg van binnen en naar buiten toe, een exit. Het Hebreeuws woord voor eczeem is Akzemah met een vrouwelijke uitgang, met de stam ‘Ak’, wat overblijfsel of rest aanduidt en ‘Mah’ betekent iets. Eczeem is dus een overgebleven iets. Het is een afstoten van giftige stoffen in het lichaam. Als de bloedsubstantie te heet is (koken van woede!) gaat jeuken, vooral als de huidoppervlakte te zeer doorbloed is, ligt in veel gevallen de oorzaak in de gal (ergernis, frustratie), die meer dan gewoonlijk overdadig naar de maag stroomt. Deze kan op haar beurt de gallige vloeistof niet aan en een teveel daarvan belandt in de dunne darm, waar de verhitte stof tevens bloed produceert, waardoor het bloed te heet wordt. We spreken van een verhit persoon.

Op veel plaatsen van het lichaam ontstaan extra ‘warmtesegmenten, die gemakkelijk ontsteken of ontaarden in diverse vormen van uitslag. Omdat de huid een gevoels-, en contactorgaan is, staat deze in nauwe verbinding met de buitenwereld. De huid heeft ook een nauwe verbinding met de ziel (het innerlijk wezen van de mens). Het kan nogal eens botsen tussen de innerlijke en de uiterlijke gemoedstoestand. Eczeem is vaak een onverwerkt gevoelsprobleem. De huid staat in relatie tot de longen. Er zijn twee grote ademhalingsorganen, die het zuurstofgehalte bepalen. Wanneer één van deze (huid en longen) niet in evenwicht zijn, wordt één van beide de dupe, of zelfs gelijktijdig. Dit zien we vaak bij dauwworm, die later kan overgaan in astma. Wie zit er op mijn huid? Wat wil de huidzieke doorbreken? Welke verborgen hitte manifesteert zich in de huidzieke? Zijn het de ingehouden hormonale prikkels of een niet uitgesproken hartstocht, een ingehouden agressie of een laaiend enthousiasme dat vuur en vlam doet staan.

Van jeuk weten wij ook: ‘mijn vingers jeuken!’ De Latijnse benaming prurigo (zinnelijkheid) staat voor het werkwoord jeuken (prurire). Eigenlijk is jeuk een onbewuste prikkel en een onbewust innerlijk vuur (hoewel ook kan veroorzaakt door externe aangelegenheden). Het is een gloed die naar buiten toe wordt gedreven. Krabben helpt mee om iets open te maken. Een goed gesprek is hier zeker op zijn plaats. Voor de arts/genezer is het uitermate boeiend om te kijken op welke delen van het lichaam de uitslagen zich bevinden. Uitslag kan men zien als een soort rapport. De eczeemzieke rapporteert de omgeving van zijn gemoedstoestand. Hij wil is zijn grenzen verleggen of doorbreken. Uitslag is een verdrongen iets van vroeger dat vroeg of laat naar de oppervlakte wil. Ook kinderen lijden hieraan zeer vaak. De huid isoleert maar ten dele. Door de uitslag doorbreekt zij haar pantser. De innerlijke structuur  zal ongetwijfeld iets kunnen onthullen. De zielhuid doet een poging zich van giffen te ontdoen. Dit gebeurt dan, wanneer de lever en gal de ontgifting niet aan kunnen en wanneer de (bij)nieren niet in optimale staat zijn alles voldoende af te voeren.

Mensen met een gevoelige huid zijn gauw gekwetst. De heilige waarheid vindt altijd haar graf in de huid en de buik! Meestal komt de eczeempatiënt er heelhuids van af! . Hij ervaart zijn omgeving in een later stadium en heeft nog veel in te halen. Het is de ziel, die als het ware diep onder de huid verborgen ligt en probeert om ver buiten haar grenzen de huid te doordringen. Uiteindelijk geeft de huidzieke zich gewonnen. De arts/therapeut  mag in geen geval eczeem dan ook onderdrukken. De huid is een gevoelsorgaan en heeft de taak haar eigen grenzen te stellen , dus paal en perk te stellen. Worden de grenzen echter verlegd, dan komt het zielengift naar buiten en stelt betere grenzen. Over de huid bestaan diverse spreekwoorden zoals: ‘de huid vol gescholden worden’ – ‘op de huid gezeten worden’ – ‘bang zijn voor zijn huid’ – ‘zijn huid verkopen’, enzovoort.

Therapie bij eczeem

Wanneer één van de stofwisselingsorganen niet meer goed functioneert, heeft de eczeempatiënt een probleem. De organen moeten meer werk verzetten en raken dan overbelast, dus stress. Men dient zeker gezond, het liefst biologisch eten en geen industrieel voedsel met chemische kleur- geur- en smaakstoffen. Dan werkt men allergie in de hand. Verandering in de bloedkwaliteit en in het geestelijk gestel kan ook ‘verzuring’ geven. Vanuit de biogeneeskunde dient elke eczeembelaste zich te onthouden van het volgende:

Specerijen, pikante sauzen, sterk gekruid voedsel, vet vlees (varkensvlees), vette vis, bijvoorbeeld paling. Geen alcohol, koffie en vooral geen suiker. Als men zich aan een natuurlijke voeding houdt, zal ziel,lichaam en geest weer vanzelf rein worden. Alleen moet een gezonde geest dit wel willen. Eet veel groente, fruit en koolhydraten (droge volkoren rijst) en wees matig met eiwitten (vis), gebruik weinig boter en olie. Wat vooral belangrijk is: ondersteun de darmen. Via een regulier laboratorium laten wij de darmfunctie (feces) onderzoeken. Het ziekenfonds betaalt deze kosten voor u. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken wat aan natuurlijke medicijnen nodig is om de darmflora optimaal te herstellen. Verder kan Kneip-therapie ondersteunend werken.

Het is begrijpelijk dat bij koud weer het bloed wat dikker wordt en daardoor minder circulatie. De huid heeft nu eenmaal uiterst kleine poriën die geopend en dan weer gesloten worden om de golf van bepaalde indrukken op te nemen en ze weer uit te stoten. De voeding dient in zulke gevallen aangepast te worden. Een droge huid mag nooit ingewreven worden met vette olie. Dit sluit de poriën. Neem eveneens niet te hete douches en baden. Er kunnen nog meer factoren aanwezig zijn, die belastend op het organisme inwerken. Op het consult worden individuele medicijnen voorgeschreven en met waardevolle tips, die met deze kwaal samenhangen.  

UpToDate 2023-2024