De tegenwoordige geestelijke duisternis 

 

[Dit is ook een kenmerk van deze tijd – begeleid met wenken uit het hemelrijkplan van de Heer -  ontvangen op 20 april 1879] - {ontnomen uit  ‘de feesttuin’ - Mayerhofer}

 

Beste kinderen! Als de tijd waarin jullie leven, een donkere, droevige tijd is, en daarom een teken dat de mensheid geriefelijk heeft geleefd, en er nu maar een paar over zijn die zich een spoedige opstanding wensen; want ze willen niet dat Mijn woord Geest en Leven worde; het is de meerderheid nogal behaaglijk om zonder God en zonder plicht jegens Hem [!] te leven en zich zo goed mogelijk aan materiële dingen over te geven.

 

Ze kunnen het daarom niet verdragen dat er nog steeds mensen zijn, die zich aan God en religie vastklampen, daarom laten ze ook toe dat er [helse] werktuigen tegen Mijn kinderen worden gebruikt, wat Ik tot op zekere hoogte toelaat omdat Ik hen eerst aan de vrije wil overlaat, en ten tweede omdat hierdoor het verlangen naar Mij en Mijn hulp bij Mijn kinderen steeds meer gewenst wordt. Op deze manier leren ze steeds meer de waarde van goddelijke verordeningen te erkennen en ernaar te streven en te leven, als ze ervaren, hoe de goddelozen ondanks alle jachtige dagen daarover geen voldoening krijgen!

 

Ook al heeft de goddeloze nog zo’n groot materieel bezit, het zal hem nooit helemaal gelukkig maken, omdat dit alles door hem niet volgens Mijn wil wordt toegepast; ook heb Ik in grote mate de behoefte in de mensen gelegd om steeds weer met Mij verbonden te zijn, en dat er steeds weer een verborgen behoefte is – de ene keer sterker dan de andere keer – en bij diegenen dan ook weer plaatsvindt, die niets over Mij vragen, maar vaak moet door uiterlijke gebeurtenissen dat gedeeltelijk bij hen oproepen.

 

Evenzo is in deze tijd slechts met Mijn goddelijke macht mogelijk, de ontwrichte toestand weer in een geordend spoor te brengen. Want hoe meer zij zichzelf op de mouw spellen en naar advies gezocht wordt via uiterlijke bezit, des te meer moeten al hun plannen toch tevergeefs zijn.

 

Scripture Reading in a Night Refuge," an illustration by Gustave ...

 

Ik wil nu Mijn recht geldend maken, dat zij zolang moeten zoeken, totdat ze eindelijk beseffen, van Wie hun welzijn afhankelijk is! Daarom jullie geliefden, jullie hebben daarbij al de ervaring opgedaan, dat slechts Ik dat vredig kan oplossen, wees waakzaam! Als ze jullie beroven willen, laat dan zien, dat jullie een onschendbaar bezit zijn, dat wordt beschermd door een God, en Die zij weliswaar trotseren, maar niet kunnen overwinnen.

 

Bewijs hen, welke liefde door Mijn woord jullie wordt geleerd, zodat Ik hen door jullie Mijn goddelijke barmhartige liefde bewijzen en geven kan; vraagt, zodat Ik jullie wijsheid geef, opdat jullie ze niet alleen van buitenaf aan Mijn kant gewint, maar door de geest, die in jullie woont en eveneens slechts geestelijke zaken ten doel stelt. 

 

Jullie zien dus, hoe het nodig is, dat Ik geheel in jullie opsta. Zoals bij jullie het donkere graf, waarin de mensheid Mij heeft begraven, bedroefd, zo is Mijn opstanding in jullie het meest noodzakelijk; want slechts door deze daad zullen jullie meer moed en vreugde krijgen, om Mijn naam voor de gehele wereld te belijden en de vervolgingen die daaruit voortvloeien gewillig te doorstaan ​in een vast vertrouwen in Hem, Die jullie nu in jezelf kunt voelen, en gewillig te dulden. Amen!

 

UpToDate 2023-22024