Dimensionale dromen

Kortgeleden droomde ik dat ik mijzelf zag in de geestelijke wereld en ik stond voor een groot meer of een zee en zag aan de andere kant een prachtig landschap en een schitterend stad, dat glansde van goud. Daar zou ik wel heen willen, dacht ik. Tegelijk hoorde ik in mijzelf een stem, die zei: ‘maar om daar te komen heb je wel een brug nodig en die moet jij zelf bouwen!’ En toen werd ik wakker uit mijn slaap.

Een andere droom, die eigenlijk een dag daar vooraf ging, zag ik in mijn beleving een grote draak, die uit het noordwesten kwam richting oost-zuid. Ik zag zijn staart en kop. En iedere keer nam hij een menselijk wezen van de Aarde en verslond deze. Dit benauwde mij zeer.

                           China, Taiwan, Chinese Lantaarn Festival

De grootte van de draak leek wel afstand te hebben van ca. 40 kilometer, want zo ver ik kijken kon bedekte hij de hemel.

Opmerking: Dromen laten zich niet altijd gemakkelijk verklaren, ten eerste weet de ‘dromer’ zelf het beste de betekenis ervan, maar soms kan een ‘buitenstaander’ de ontbrekende schakel net even ‘beter uitleggen’…G

Wedergeboorte

De Hebreeuwse uitdrukking voor ‘hergeboorte’ heet reïncarnatie en het woord daarvoor is GiLGuL [3-30-3-30=33+33=66] of gilgal, het rad dat ronddraait. Er blijkt steeds hetzelfde moment terug te komen in een andere hoedanigheid, een andere vorm van herhaling. Hetzelfde herhaalt zich opnieuw in een ander jasje. Elk jaar worden we ‘jarig’ en er is opnieuw een ‘jaar’ voorbij. In het Hebreeuws betekent ‘jaar’ ShaNaH [300-50-5=355], iets dat oud is, maar terugkomt. Maar nooit hetzelfde; er staat wat tegenover, iets wat er eigenlijk al is. Reïncarnatie staat enerzijds aan de kant van gevangenschap, terwijl verlossing aan de andere kant staat: de vrijheid. Beide aspecten werken in de mens door. De leeftijd van de mens kan volgens de Bijbel wel tot 120 jaar oplopen, maar op andere plaatsen in de Bijbel – in de Psalmen – wordt gezegd 80 jaar. Het leven schijnt een bepaalde maat te hebben, maar er blijft een grens. 120 is dus de grens!

https://questforwisdom.org/wp-content/uploads/2018/02/zt-weg-lucht-boeddistisch.jpg

In het Jodendom gaan er verhalen rond, vertellingen van een mens die sterft, maar ook weer gewoon wakker wordt, zonder te weten dat hij gestorven is, en dan in een wereld aankomt waarin hij iedereen terugziet. De gestorvene is zich eerst niet daarvan bewust dat hij eigenlijk ‘dood’ is en het wordt met ‘de slaap’ vergeleken. De mens is ingeslapen, gestorven. De nieuwe JONGSTE dag is daar, waarin je wakker wordt en een nieuwe wereld openbaart zich.

Jakob, de zoon van Isaac, zag een ladder die tot aan de hemel reikte – de SuLaM =[60-30-40] = 130 en dit getal gaat voorbij het aards meetbare getal 120. Daarentegen betekent 130  ‘een niet aardse sfeer – een geestelijke sfeer buiten de meetbare tijd. In Romeinen staat: ‘zeg niet: wie zal tot de hemel opstijgen, of wie zal het van de overzijde der zee brengen?’ [dat zegt Paulus]

www.zelfbeschouwing.info