Derde wereldoorlog

Er zal nog een allerlaatste oorlog komen vóórdat de Heer zal terugkomen op deze Aarde. Hier volgen enkele bekende profetieën uit vroegere tijden, die betrekking hebben op de toekomstige tijden.

Jacob Lorber (Oostenrijk) (1800-1864: Ziet, de ijsbeer (Rusland) heeft geen angst voor veren pennen (schriftelijke overeenkomsten en verdragen die men vroeger neerschreef met vederen pennen!). Veel goud en zilver en zeer vele ruiters liggen hem na aan het hart. Wee, als hij zijn hol verlaat. Ik zeg u: hij zal zegevieren door macht en tirannie….

Abbé Curicque (Frankrijk)(1872): Er zal een geweldige strijd uitbreken. De vijanden komen in een grote legertros uit het Oosten. Des avonds wordt er nog geroepen: ‘Vrede, vrede!’ Maar de volgende ochtend staan zij (in Duitsland) voor de deur. In het jaar, waarin de strijd uitbreekt, zal het voorjaar zó vroeg en zó mooi zijn, dat de koeien in april in het hoge gras van de wei zullen grazen. De tarwe kan nog binnen worden gehaald, maar de haver niet. Het conflict zal niet lang duren, want de Heer zal de strijdende mensen afschrikken….

Mainzer profetie (Dld) (1670): Als het koren rijp is, zullen vijanden Duitsland binnenvallen. In een zware strijd zal Duitsland zich weren. Mongolië en het Polakkenland (Polen) zullen veel bloedvergieten te zien krijgen (Het gaat nu verder over een tijdvak van een nieuwe en grote oorlog!). Men zal als vogels door de lucht vliegen, met wagens zonder paard rijden, de artillerie zal granaten afvoeren, die Zelf weer verder vuren (raketgranaten). De onuitblusbare nafta zal steden en dorpen vernietigen (tactische atoomwapens).

 

Alois Irlmaier (1894-1959) (Dld): Als de derde wereldoorlog uitbreekt, zal de maand maart zo mooi zijn, dat de boerenhaver verbouwd kan worden. Het jaargetijde kan uit de tekens worden afgelezen. Slechts op de hoge toppen van de bergen ligt sneeuw, in het dal is het geel (niet groen) – Het tijdstip kan vallen in de hoge zomer. Aan de oorlog gaat een vruchtbaar jaar vooraf met veel fruit en groente. Alles roept vrede, Shalom! Dat is het moment dat het gaat gebeuren. Een nieuw Midden-Oosten oorlog vlamt plotseling op, en grote vlotenformaties staan tegenover elkaar in de Middellandse zee. De situatie is gespannen. Doch de feitelijke ontstekende vonk zal geworpen worden in het kruidvat van de Balkan. Ik zie een “Grootheid”, een bloedige dolk ligt ernaast. Dan gebeurt het allemaal snel. Samengetrokken troepen marcheren oostelijk vanuit Belgrad en trekken naar Italië. Direct daarop rukken plotseling vele gepantserde spitsige voertuigen op ten noorden van de Donau naar West Duitsland met drie legers en zonder waarschuwing richting Rijngebied. Dat zal zo onverwacht gebeuren, dat de bevolking in wilde paniek naar het Westen vlucht. Veel auto’s zullen de straten blokkeren. Wat op autobanen en snelwegen een hindernis is voor de snel oprukkende tanks, wordt gewoon platgewalst. Ik zie boven Regenburg geen brug meer over de Donau.

 

Van de grote stad Frankfurt blijft nauwelijks nog wat van over. Het dal langs de Rijn zal verwoest worden, maar meer vanuit de lucht. Vanaf dit ogenblik komt de wraak over het grote water. Tevens valt de gele draak in Alaska en Canada binnen. Komt echter niet ver. Twee mannen doden een hooggeplaatst iemand. Ze zijn door twee andere mensen betaald worden. De éne moordenaar is een kleine zwarte man, de andere is iets groter, met een blonde haarkleur. Ik denk meer aan iemand uit de Balkan, kan het echter niet precies zeggen. De derde moord is gedaan. Dan is het oorlog.. De oorlog komt van zonsopgang en hij gaat erg snel. Drie troepen tanks zie ik naderbij komen: de kruipende landmacht komt naderbij vanuit Böhmen via het bos. Over de Donau komt niet de vijand, maar deze buigt af naar het Noordwesten; in het Naabdal ziet Irlmaier het hoofdkwartier. De stad Landau aan de Isar heeft vele te lijden onder verloren bommen. Het tweede leger gaat direct via Sachsen naar het Westen, het derde leger van het Noordoosten naar het Zuidoosten. Dag en nacht rennen de Russen, hun doel is het Ruhrgebied, waar de vele ovens en haarden met schoorstenen staan. Maar dan zie ik voor mij de Aarde als een kogel, waarop witte duiven vliegen, een enorm grote hoeveelheid zand opstuiven. En dan regent het in één linie een gele stof. De gouden stad wordt vernietigd, daar begint het. Als een gele streep gaat het verder omhoog tot naar de stad in de inham. Het zal een heldere nacht zijn, wanneer zij beginnen te werpen. De tanks rijden nog, maar die daarin zitten, zijn helemaal zwart geworden. Daar, waar het neervalt, leeft niets meer, geen boom, geen struik, geen vee, geen gras, dat verwelkt en zwart wordt. De huizen staan er nog.

 

Dan ziet Irlmaier een linie als een zwarte streek. Hij weet niet wat dat is. Wie daarover gaat, sterft. Die naar deze kant willen komen, kunnen niet verder. Dan breekt het leger achter die zwarte streep op, ze moeten naar het Noorden. Wat ze bij zich hebben, gooien ze weg. Terug komt niemand meer. Het gaat erg snel allemaal. Van de Donau tot aan de kust heerst een verschrikking. Twee treinen die proberen weg te komen lukt het nog de rivier over te rijden. De derde gaat verloren en wordt door de vijand omsingeld. Dan komen de witte duiven en het regent plotseling een gelige stof naar beneden vanuit de lucht. Het is één lange streek. Van de gouden stad gaat het omhoog tot aan het grote water in een bocht. In deze streek is alles weg. Daar waar het heengaat, is een stad zomaar een stenen hoop. De naam mag ik niet zeggen. Een zwerm duiven stijgen op uit het zand. Twee troepen bereiken het strijdgebied van het Westen naar het Zuidwesten. Het eskader wendt zich naar het Noorden en snijdt het derde oprukkende leger af. Van het Oosten wemelt het op de Aarde van rupsen. Maar in de tanks is iedereen al dood, ofschoon de voertuigen verder rollen, om dan geleidelijk uit zichzelf stil te staan. Ook hier werpen de vliegers hun kleine zwarte kistjes af. Deze exploderen, voordat ze de bodem aanraken en verbreiden een gele of een groene rook of stof. Wat daaronder komt, is dood, of dat nu een mens, dier of plant is. Een jaar lang mag geen levend wezen dit gebeid meer betreden, zonder zich aan het grootste gevaar bloot te stellen. In het gebied van de Rijn wordt de aanval definitief afgekapt. Men smijt iets onder het hoofdkwartier, ik zie een kerk op een berg en het altaar kijkt naar het Noorden.

 

Die kerk zie ik branden. Zuid-Oostbeieren wordt beschermd. De stedelingen gaan naar het platteland naar de boeren en halen het vee uit de stal bij diegenen die geen hulp meer hebben om het werk te doen. Drie steden zie ik ondergaan. De ene verzinkt in modder, een andere stad gaat onder in het water, een derde stad zie ik nog boven het water. De stad met de ijzeren toren (Parijs) wordt verwoest, de eigen mensen steken de stad in brand. In het laarzenland (Italië) breekt een revolutie uit. Ik geloof, dat het een godsdienstoorlog is, omdat zij vele religieuze personen doden. Achter de paus zie ik een bloedig mes. Weinigen zullen overig blijven van degenen, die niet konden vluchten. De paus vlucht verkleedt over het water. Na korte tijd keert hij terug, als de rust weer is hersteld. Het Alpenland wordt van het Noorden en Zuiden hierbij wat betrokken, maar in het Oosten van het land is er rust. De landen aan de Noordzee zijn tot België naar omlaag door het water in gevaar. De zee is erg onrustig. Huizenhoog golft de zee, en schuimen doet het alsof het kookt. Eilanden voor de kust verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van Engeland verdwijnt, als dat ding in de zee valt, dat de vliegenier erin smijt. Dan verheft zich het water als een vast object en valt dan weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Gedurende de oorlog of aan het einde daarvan zie ik aan de hemel een teken, de Gekruisigde met de lidtekens en allen zullen het zien. Ik heb het al drie keer gezien en het komt zeker.

 

Duisternis zal er zijn op een dag temidden van de oorlog. Dan breekt een enorme hagelbui uit met onweer en aardbeving. De aarde beeft. Als het zover is, ga niet uit uw huis! Er is ineens geen elektriciteit meer, de lichten doen het niet, behalve kaarslicht. Wie het stof inademt of insnuift, die krijgt een kramp en sterft. Doe de ramen niet open en dek deze met zwart papier toe. Al het openlijke water zal giftig zijn, ook alle voeding, die niet in is verpakt. Eet geen etenswaren uit glazen potten, die blijven niet lang goed. Drink ook geen melk. Brood en meel blijven goed, vochtig voedsel bederft, zoals vlees – behalve in blikken dozen. Buiten heerst de stofdood, er sterven zeer veel mensen. De rivieren zullen zo weinig water hebben, dat men er gemakkelijk doorheen kan lopen. Het veel valt om, het gras wordt geel en dor, de dode mensen worden helemaal geel en zwart. Na drie dagen is alles weer voorbij. De wind drijft de doodswolken naar het Oosten toe. Maar nog eenmaal zeg ik: ga niet naar buiten en kijk niet door het raam naar buiten; laat gewijde kaarsen branden en bidt! Want ’s nachts sterven meer mensen dan in twee wereldoorlogen. In Rusland breekt een revolutie uit en een burgeroorlog. De lijken zijn zoveel, dat men ze niet kan wegbrengen van de straat. Het kruis wordt weer in ere hersteld. Het Russische volk gelooft weer in God. De grote heren in de politiek plegen zelfmoord en in het bloed wordt de lange schuld afgewassen. Ik zie een rode massa, vermengd met gele gezichten; het is een algemeen oproer en afgrijselijke moorden. Dan zingen ze het paaslied en verbranden kaarsen voor zwarte Mariabeelden.

 

De driedaagse duisternis komt steeds dichterbij. Drie negens zie ik. Wat dat betekent, kan ik niet zeggen. De derde negen brengt de vrede. Dan zal het kruis weer in ere worden hersteld. Wanneer alles voorbij is, zullen meer mensen dood zijn, dan in de laatste twee wereldoorlogen samen. Er zal dan vrede zijn en een goede tijd. De mensen worden weer godvrezend. De wetten, die de kinderen de dood brengen (abortus), worden ongeldig verklaard na de schoonmaak. Een magere grijsaard zie ik als onze koning. Bloemen bloeien in de weilanden, als de paus uit de verbanning terugkomt. In de herfst verzamelen zich de mensen in vrede. Eerst is er nog hongersnood, maar dan komen zovele levensmiddelen binnen, dat iedereen voldoende krijgt. De mensen zonder grondbezit trekken daarheen, waar de woestenij ontstaan is en een ieder kan daar wonen, waar hij maar wil, zoveel hij kan verbouwen. Er zijn nu weinig mensen en de marskramer staat voor de deur en zegt: koop wat van mij! Door de klimaatverandering zal bij ons wijn verbouwd worden en er zullen zuidelijke vruchten bij ons groeien; het is veel warmer dan nu. Na de grote catastrofe zal er een lange en gelukkige tijd komen. Wie dat mag meemaken, die gaat het goed en kan zich gelukkig prijzen. Door de natuurcatastrofe of wat er op lijkt, trekken de Russen plotseling naar het Noorden. Rond Köln ontbrandt de laatste veldslag. Na de overwinning zal een koning door de vluchtende paus worden gekroond. Hoe lang alles duurt? Ik zie drie strepen. Of het drie dagen, drie weken of drie maanden zijn, ik weet het niet. Ik zie drie negens, de derde negen brengt de vrede. Als alles voorbij is, is een deel van de bevolking weg, meer dan in twee wereldoorlogen. Na deze gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd. Wie het mee zal maken, die gaat het goed. Maar de mensen moeten helemaal weer opnieuw beginnen, zoals hun oergrootvaders begonnen zijn….

 

Anton Johansson (Noorwegen) (1858-1929): De derde wereldoorlog zal eind juli, begin augustus, uitbreken. Het is zomer in Noord-Zweden. De Noorse bergen dragen nog geen sneeuw.

Jasper, schaapsherder Deininghausen (Dld): In het jaar, waarin de oorlog uitbreekt, zal het zulk een prachtig voorjaar zijn, dat in april de koeien al in het hoge gras kunnen lopen. Het koren zal men nog kunnen binnenhalen, maar de haver niet meer.

Hermann Kappelmann, Scheidingen (Dld): Over vele jaren zal er een verschrikkelijke strijd uitbreken. De tekenen daarvan zullen zijn: Als de sleutelbloemen in de heggen staan, en er overal onrust heerst, in dát jaar gebeurt het nog niet. Als er echter een korte winter is geweest en de sleutelbloemen vroegtijdig gaan bloeien en het rustig lijkt, dan gelooft niemand meer in vrede.

 

Beykirch (1622 (Dld): voorspelt de laatste en grootste veldslag; gebeurtenissen zullen leiden tot vernieuwingen en herstel, welke na de eindtijd op de nieuwe aarde zullen plaatsvinden. De mensen, levend in vrees op Aarde, zullen sterven in de verwachting van de dingen, die zullen gaan gebeuren. De vader zal tegen zijn zoon zijn, broer tegen broeder. Trouw en geloof zullen niet meer te vinden zijn. Nadat de verschillende volkeren elkaar langere tijd beoorloogd zullen hebben, nadat tronen zullen zijn omgevallen, rijken zullen zijn omvergeworpen (in de 19e en de 20e eeuw!); Het Noorden (Rusland) zal tegen het Zuiden (Israel en de Middellandse zeelanden) naar de wapenen grijpen. Dan zal het Zuiden (ook de Islamitische landen) tegen het Noorden naar de wapens grijpen (de christelijke landen van Europa boven de Middellandse Zee) – Dan zal de strijd niet meer om vaderland, geloof of taal gaan, maar zij zullen zich verenigen om te doden en om te strijden om de heerschappij op Aarde. Midden in Duitsland zullen zij de legers (de Westelijke geallieerden enerzijds, en de Russen anderzijds) op elkaar botsen, en steden en dorpen vernietigen, nadat de bewoners naar de bergen in de wouden hebben moeten vluchten. Op het gebied van Nederduitsland zal de strijd beslist worden. Daar zullen de legers in zulk een massa heentrekken, zoals nog nooit op Aarde werd waargenomen. Bij het Berkenbosje van Budberg (vermoedelijk Bitburg) zal deze laatste vreselijke slag plaatsvinden. Wee, wee, wee (Hebreeuwse www heeft het cijfergetal 666), arm vaderland. Drie dagen lang zullen zij strijden – overdekt met wonden zullen zij elkaar nog vernietigen, en daarbij tot de enkels in het bloed waden. De baardige volkeren van het Zevengebergte (Siebengebirge) ten zuidoosten van Bonn, zullen uiteindelijk overwinnen, en hun vijanden moeten vluchten. Aan de oever van de Rijn zullen zij zich opnieuw groeperen en in uiterste vertwijfeling strijden. Daar zal echter hun kracht worden gebroken, zodat er nauwelijks genoeg zullen overblijven om het verhaal van hun vreselijke nederlaag thuis te vertellen. De rode legers zullend de Rijn boven Basel niet overschrijden. In de maand mei zal men zich serieus op de oorlog voorbereiden, maar de tijd is nog niet rijp. De maand juni zal eveneens uitnodigen tot een oorlog, maar ook dan is het nog geen tijd. De maand juni zal zo ernstig en wreed zijn, dat velen van vrouw en kind afscheid moeten nemen. In augustus zal men in alle hoeken der Aarde over deze oorlog horen. September en oktober zullen groot bloedvergieten brengen. In november zal men wonderlijke dingen zien.

 

Er zal een tijd komen, waarin de wereld erg goddeloos (God kwijt zijn) zal zijn geworden. Het volk zalf zelfbestuur kennen, niet meer afhankelijk zijn van koningen. Er zal een algemeen verlies aan respect voor het gezag optreden. En degenen, die niet meer trouw zijn aan hun meesters, noch die meesters trouw toekennen, deze zullen de heerser en regeerders worden. Dan zal er een algemene opstand komen, zodanig, dat de vader tegen de zoon zal strijden en de zoon tegen de vader. Ook zal er een tijd komen, waarin men niet langer eerbied zal hebben voor het geloof van de katholieke kerk, noch voor de leringen op de scholen. Er zullen nieuwe boeken worden ingevoerd. Een tijd, waarin de katholieke godsdienst sterk onder druk zal staan en men zal proberen er van los te geraken en er vanaf te komen. Rond diezelfde tijd zal het volk vooral genoegen scheppen in allerlei spelen en in feestelijke en gezellige bijeenkomsten. Over het algemeen zal het volk betoverd worden door ontspanning, door spelen en genoegens. Maar dan zal het niet zo lang meer duren voordat er drastische veranderingen komen.

 

Er zal dan een ongelooflijke oorlog uitbreken. Aan de ene zijde zal Rusland staan, samen met het ganse Noorden. Aan de andere kant zal Frankrijk staan, met het gehele Zuiden, onder één hoofdige leiding (de nieuwe Franse koning). Deze edele ridder zal vanuit het land der middag komen. Hij draagt een wit lang kleed, dichtgeknoopt, tot op zijn voeten. Hij draagt een kruis op zijn borst en hij zal rijden op een ezel. Te voet gaande zal hij met zijn been trekken vanwege een zekere verlamming. Deze edelman is zo toegewijd en gedreven, dat niemand zal proberen hem te stoppen. Hij is een ware vredebrenger. Hij bezit zeer grote krachten en een uithoudingsvermogen. Hij zal het voor elkaar krijgen, dat alle dansmuziek zal worden beëindigd. Men zal ook stoppen met het dragen van onnodige kledingstukken.

 

De vijanden, die vreemdelingen zijn in Duitsland, zullen op de vlucht worden gedreven en zij zullen zelfs de tijd niet krijgen om mee te nemen wat hen gedurende hun vlucht zou moeten voeden. De barbaarse volkeren van die Beer uit het Noorden (Rusland) zullen komen om het Westen te veroveren, maar hun tegenstanders (het Westen) zullen moed scheppen en zij zullen strijden met de woede der wanhoop. Dan zal de kracht van deze aanvallers (de Russen) worden gebroken, hun strijdkrachten zullen worden vernietigd, en slechts enkelen (van één miljoen man) zullen met moeite overleven teneinde thuis het nieuws te kunnen vertellen van hun nederlaag.

 

De prins, die de grote strijd tot een goed einde zal brengen, zal naar een Kerk in Bremen gaan om daar een mis bij te wonen. Van daaruit zal hij verder rijden. Hij zal door zijn verrekijker kijken naar een streek van het Berkenbosje en de vijand gadeslaan. Daarna zal hij verder trekken naar Holtum, een streek nabij Werl. Bij Holtum staat een kruisbeeld tussen twee lindebomen. Neergeknield zal hij een lange tijd bidden met uitgestrekte armen. Daarna zal hij zijn soldaten, die gekleed zullen zijn in het wit, de leiding geven in de strijd. Hij zal de bloedige veldslag overleven, en de overwinnaar blijken te zijn. Bij een riviertje, dat van West naar Oost loopt, in de nabijheid van Berdberg en Sondberg, zal het aantal gedode mannen het grootst zijn. Vervolgens, na deze strijd, zal de meester en overwinnaar van deze veldslag – deze prins – het volk verzamelen in de kerk van Schaffhausen, nabij Werl en hen daar toespreken. Als die tijd nabij is, zullen de mensen niet meer weten hoe zij zich te hebben kleden. De vrouwen zullen vreemde hoofddeksels dragen en lange onderbroeken, net als de mannen. Dan zal er een tragische en ongelukkige tijd volgen, juist zoals onze Schepper erover heeft gesproken, wat in deze tijd zal geschieden (vanuit de Bijbel). De mensen zullen vrees koesteren voor elkaar en zij zullen angstig zijn vanwege de dingen, die gaan gebeuren.

 

De vader zal tegen de zoon zijn, en de zoon zal de vader bestrijden. De dogma’s (van het katholieke en protestantse geloof) zullen worden verdraaid; en er zullen mannen zijn, die de katholieke kerk willen veroveren en omvormen. De mensheid zal slechts liefhebben de genoegens, pleziertjes en ontspanning. Ware en oprechte gelovige christenen zal men nergens meer vinden. Dan zullen de onafhankelijke volkeren gedurende langere tijd oorlog met elkaar voeren. Tronen zullen ineenstorten en koninkrijken zullen verdwijnen. En gedurende de afloop van al die gebeurtenissen zal het Oosten, dat in tegenstelling tot het Westen weinig geleden heeft, zich zware wapens verschaffen. Dan zal het niet langer gaan om het vaderland, de taal of het geloof. De oorlog zal volgen op de winter, die eigenlijk geen winter was. Een winter waarin er slechts een klein beetje sneeuw zal vallen. De bloemen zullen in dat jaar zeer vroeg bloeien en al in april zullen de koeien tot aan hun knieën in het hoge gras staan. De eerste soldaten, die eraan komen, zullen kersenbloesems op hun helmen dragen. De rogge zal men nog voor de strijd kunnen binnenhalen, maar de tarwe niet meer. De vreemde soldaten gedragen zich als dieren, en zij zullen de tarwe in het veld opeten. Op een oostelijk van Gravenstein gelegen veld, zullen de soldaten een rode koe doden. Zij zullen echter niet veel tijd krijgen om die op te eten.

 

De stedelingen vluchten weg uit de steden. Een jong meisje met een rode rok, die de laatste is om een klein riviertje over te steken, zal worden neergeschoten. Midden in Duitsland zullen de troepen elkaar ontmoeten. Steden en dorpen zullen worden verwoest. Daarna zal het voor de mensen noodzakelijk zijn om zich te verbergen in de wouden en de bergen. In het nabij gelegen lagere gedeelte van Duitsland zal de strijd worden beslecht. Er zal een slag worden geleverd zoals de wereld nooit tevoren heeft gezien. Deze vreselijke (laatste) slag zal beginnen nabij het Berkenbosje in de buurt van Bodberg. Bron: http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Birkenbaumsage

 

Profetie 90 jarige vrouw uit Noorwegen in 1968

Een oude vrouw van 90 uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van onze Heer ontvangen. De evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en hij heeft de mogelijkheid gehad om haar te ontmoeten; zij vertelde hem wat ze had gezien. Hij schreef dit op, maar bedacht zich dat het dermate onbegrijpelijk was, dat hij het maar in een lade opborg. Na zoveel jaren begreep hij, dat hij die ‘openbaring’ met anderen moest delen. De vrouw uit Valdres was een behoedzame, betrouwbare en wakkere vroom mens, met een goede reputatie. Ze zag het volgende:‘Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van de Heer en het uitbreken van de derde wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen en de wereld als een soort van globe en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië, Noorwegen en bepaalde dingen, die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus, vlak vóór de laatste ramp, die zou plaatsvinden, zoals we die nog nooit ervaren hebben.

 

Eerst is er, vóórdat Hij komt en vóórdat de Derde Wereldoorlog uitbreekt, er sprake zal zijn van een ‘ontspanning’, een periode van rust en welvaart – zoals we die nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (merk echter hier op dat deze vrede de koude oorlog tussen Oost en West plaatsvond). In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening in vele landen, ook in Noorwegen; wij zijn dus niet voorbereid als er een oorlog uitbreekt. Deze oorlog zal beginnen op een wijze die niemand voor mogelijk houdt én vanuit een niet verwachte locatie. Een lauwheid zonder weerga zal de christenen in de greep houden, evenals een afglijden van de waarheid. Christenen staan niet meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer, zoals in voorgaande tijden, horen van zonde en genade, wet en evangelie, berouw en bekering. Er komt een soort van surrogaat, een vervanging voor in de plaats: het welvaartsevangelie. Het meest belangrijke aspect zal zijn: ‘’succes’, ‘hebben’, ‘iets te betekenen’ en ‘materiële zaken te vergaren’, zaken die God nooit op die manier beloofd heeft. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heer.

 

Er zal in het bijzonder een morele terugval plaatsvinden zoals ‘Oud Noorwegen’, dat nog nooit heeft ervaren. De mensen zullen samenleven als getrouwd zijnde, maar zonder getrouwd te zijn. Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt rechtgepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs de zonde tegen de natuur. Vlak vóór de wederkomst van de Heer Jezus zullen er Tv-programma’s vertoond worden, zoals we nog nooit hebben beleefd. De televisie zal zo vreselijk geweld vertonen dat het als het ware de mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van één station (kanaal), maar de TV zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van mensen tegen elkaar en dit gaat dan rond in de maatschappij. Seks, open en bloot, zal ook te zien zijn op het scherm, zoals de meest intieme zaken, die in een huwelijk plaatsvinden. Alles wat we ooit van waarde achten, zal worden afgebroken en de meest decadente zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.

 

Mensen uit arme landen zullen Europa binnenstromen. (In 1968 was er helemaal nog geen sprake van immigratie). Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen zoveel komen, dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de tweede wereldoorlog. Dan zal de volheid van onze zonden ook bereikt zijn. Bij deze oude vrouw stroomden de tranen over haar wangen en ze zei tegen de evangelist, die dit opschreef: “Ik zal het niet zien, maar u zult het wel zien. En dan, plotseling, zal Jezus verschijnen en de derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met een nucleaire atoomboom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan: Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet raken. We zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan. Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van de Heer en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.. Degene wiens zonden vergeven is en die Jezus kent als Heer en Redder, zal veilig zijn.

 

Een grote oorlog zal komen

Met een kleine oorlog zal het beginnen en een grote die over het water komt, zal het verdere bepalen. Dat zal echter eerst een tijd zijn, die aan de grote oorlog vooraf gaat en zal bewerkstelligen wanneer de boeren met hun belangrijke laarzen in de stalmest staan en wanneer de boeren zich gedragen als de stedelingen – en de stedelingen als dwazen, wanneer de rode dakmensen komen, en de raafkop (de zwarte hoofddoeken) zich weer zal losmaken en de vrouwen hoeden dragen als de mannen, wanneer de kleurige hoed in de mode geraakt en de mensen rode schoenen dragen. Wanneer de vrouwen op de straten als ganzen komen aanlopen en een spoor achterlaten als van geitenbokken. Wanneer de ijzeren hond op de Donau blaft, en wanneer de wagens rijden zonder paard en disselboom. Wanneer de mensen in de lucht kunnen vliegen, met twee wielen hun karren rijden en zo snel, dat geen paard en hond meelopen kan. Wanneer het bos met oude hoge bomen kijkt als een bedelaar naar zijn rok de zwarte straat van Passau en mannen en vrouwen niet meer van elkaar kan onderscheiden. Wanneer de zwarte straat van Passau nader bijkomt, en wanneer in het voorwoud buiten de ijzeren straat klaar is. En wanneer de boeren niet meer willen werken en als zij slechts gebak eten.

 

Maar het zal hen nog eenmaal slecht gaan, als alles erop en eronder gaat. Dan zullen ze zich om hun tuin een omheining maken en op de mensen schieten. Dan zullen ze stenen in plaats van brood bakken en brandnetels eten. Ook in de stad is het erop en eronder. De stedelingen zullen naar de boeren op het platteland gaan en vragen: laat mij het land bewerken. Maar men zal hen aan de fijne handen herkennen en ze doodslaan. Alles begint te komen als de grote vogel of een vis over het bos vliegt. Dan komt de oorlog en nog één en dan zal de laatste komen. Wanneer deze komt? Jullie kinderen zullen het niet beleven, maar wel jullie kleinkinderen. (geschreven in de veertiger of vijftiger jaren). Vanuit Oosten zal het komen en in het Westen ophouden. De laatste oorlog zal een bankopruimer zijn. Het zal niet lang duren. Het zal zo snel gaan, dat geen mens het geloven kan, maar er zal veel bloed en dode lichamen zijn. Het zal zo snel gaan, dat er een, die bij het wegrennen twee broden onder de arm had en één daarvan verliest, zich niet daarom hoeft te bukken, omdat hij met één ook uitkomt.

 

Eerst zullen er veel huizen als paleizen worden gebouwd, voor de soldaten, maar dan zullen eenmaal uit die huizen brandnetels uit de ramen groeien. Het geld zal worden tot ijzer, wanneer de grote nood komt en wanneer men daarvan niets kan kopen. Als de vleermuis op het geld verschijnt, dan komt het tot de tweede grote oorlog. Dan zal een strenge heer komen en hen hun hebben en houwen afpakken en een streng regiment voeren. Nadien komt de grote oorlog. Na de oorlog denkt men rust te krijgen, maar dat is het niet. De hoge heren zitten samen en bepalen de belasting, die niemand betalen kan. Maar de kleinen worden groot en de groten klein. Dan zal het zo zijn, dat de bedelman, als hij op het paard komt, niet te berijden is. In deze tijd zal het geld zo knap zijn, dat men van een gouden gulden een boerderij kan kopen. Het zal echter ook een tijd zijn, dat men van 200 Euro geen brood kopen kan. Maar een grote nood zal het toch niet zijn. Geld wordt gemaakt, zoveel, dat men het nooit zal leren kennen. Als meteen dan deze papieren in omloop geraken, dan krijgen de mensen hiervan niet genoeg. Er komt ook weer een goede tijd en de mensen zullen eten en zuipen in overvloed. Daarna staat het volk op.

 

Er komt oproer, de een heerst over de ander. Roven doet alles en wie iets heeft, daarvan wordt het genomen. In elk huis is oorlog. Geen mens kan meer de ander helpen. Dan zal het weer verder losbarsten en het zal verschrikkelijk zijn. Elk zal een ander hoofd opzetten en de een verdraagt de andere niet meer. De broeder zal de broeder niet meer kennen en de moeder haar kinderen niet. Wetten worden gemaakt, die niemand meer serieus neemt en recht zal nooit meer recht zijn. Maar uit oorlog en nood, niemand zal zich daarvan zijn lering trekken. En weer groeit de overmoed. Het geloof zal zo klein worden, dat men dit in overeenstemming bij elkaar brengt. Godsprinten zal van de muur verscheurd worden en in de kasten opbergen. Dan komt er een tijd, dat de godsbeelden weer tevoorschijn komen. Maar het zal dan te laat zijn, omdat deze kwestie zijn eigen beloop neemt. En dan wordt de jammer groot zijn. Als men de mensen die men tegenkomt niet meer begrijpt, dan is het niet meer zo ver weg van een verschrikkelijk einde. De rode yanks zullen op de nieuwe straten tezamen komen. Maar over de Donau komen ze niet. Zoveel vuur en zoveel ijzer heeft nog geen mens gezien. Alles zal dan door elkaar zijn. Wie dit overleefd moet een stalen hoofd hebben.

 

Maar het zal niet meer zo lang duren. Het zal niet helpen – wanneer ook de mensen weer vroom worden en de godsbeelden weer tevoorschijn halen. Ze worden ziek en geen mens kan hen helpen. In het hele bod zal geen licht meer branden en dat zal een lange tijd zo voortduren. Zij die weer van voren af beginnen, zullen een kerk bouwen en God loven. Als men over de Donau nog een koe vindt, die moet men een gouden klok omdoen. Het zal eerst voorbij zijn als er geen dode vogels meer vliegen. Zij die het overleefd hebben, zullen zich begroeten met: ‘broeder, leef ook jij nog?’ en zullen zich met ‘Geloofd zij Jezus Christus!’ begroeten. Dan kijkt men naar het woud. Zij zal gaten hebben zoals de bedelaar in zijn rok. Dat zal niet alleen bij ons zijn, maar over de hele wereld. Recht zal weer recht worden – en de vrede zal duizend jaar gelden. Maar dat is nog ver weg. En zal zomer en winter niet meer van elkaar te scheiden zijn en de zon zal niet meer schijnen. Want alles heeft een einde, ook deze wereld.

www.zelfbeschouwing.info