C64B0CD6

Het derde Testament - Mexico onder de loep

De Heer zal terugkomen volgens de Nieuwe Openbaringen en in het bijzonder naar een land dat aan beide kanten helemaal omgeven is door de zee. Dat zal toch niet Mexico zijn, dacht ik. Ook omdat in de jaren vijftig in Mexico er ‘doorgeefwoorden’ waren gegeven aan een zekere Rojas  [16-8-1812]. Zijn vader was een afstammeling van de Sefardische (Spaanse] Joden. Rojas heeft 3 jaar voor priester geleerd – dus onderwezen in de Godsdienstleer – maar moest dit om financiële reden afbreken. Hij zou kennis gehad kunnen hebben met de al in de omloop vertaalde geschriften van Swedenborg en misschien ook nog terloops van Jakob Lorber. In zijn boeken wordt geen enkele keer melding gemaakt van de NIEUWE OPENBARINGEN. De eerste indruk toen ik het eerste deel las was echter een belerende en monotone indruk.

Toen Jezus op de berg ARBEL [de echte Thabor] met Zijn discipelen op deze berg waren sprak Hij tegen ELIA, dat DEZE aan het einde van de tijden naar deze Aarde nog een keer in het lichaam naar de mensen gezonden zal worden en zijn geestelijke broeder MOZES zal hem onzichtbaar begeleiden in de geest. [GJE 5-235:9 en volgende hoofdstukken]. Voor ons mensen is deze zeer lange ongekende tijd niet voorstelbaar. Deze Elia – voorheen ook in de persoon Sehel en Johannes de Doper – zal ooit als aartsengel nog een belangrijke functie te vervullen hebben en deze laatste keer zal zijn aardse lichaam NIET STERVEN.

Roque noemde zichzelf de voorloper van Elia. In GJE6-150:14 spreekt de Heer: ‘Van nu af aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan…

In het GJE11-30:1 zegt Jezus tegen Johannes de Doper, die nu door de Heer op de berg Arbel [Thabor] als Michael, de aartsengel werd geroepen: 'Jij was Mijn voorloper in deze grote tijd van Mijn Komen tot de mensen, en je zult het ook weer zijn wanneer die grote tijd aanbreekt waar Ik over heb gesproken. Maar de mensen zullen je dan niet herkennen, ondanks dat jij zult weten wie je eigenlijk bent; want die laatste beproeving in het vlees die je te wachten staat zal het fundament worden voor het gebouw van het aanbrekende rijk van vrede!

Mexico is voor het grootste gedeelte katholiek en het is niet verwonderlijk dat een Mexicaans medium de bewering van de rooms-katholieke kerk nastreeft, dat Petrus in Rome was en Jezus daar ontmoet had, en dat dit op zodanige wijze wordt bevestigd. [In feite zouden het er tien geweest moeten zijn die dezelfde boodschap in de vele Mexicaanse kerken op zondag hebben ontvangen!] En hiermee doet men de woorden van Jezus over Petrus in het huidige Bagdad [als voormalig Babylon] af als een opzettelijk struikelblok.

Rojes Roque was in zijn boeken NIET op de hoogte van het feit, dat Petrus in Bagdad was. Roque schrijft dus foutief dat Petrus in Rome werd opgehangen en hij had meer van zulke uitspraken, die dwars ingaan, over wat de Nieuwe Openbaringen beschrijft.  Bijvoorbeeld dat de mens 7 x moet incarneren, alvorens hij het hemelrijk betreden kan. Hij stelt het ‘eeuwige Evangelie’ – beschreven in de Bijbelse Openbaringen van Johannes, in zijn boek op de achtergrond en pretendeert de zijne als het juiste Evangelie, die op veel fronten vele tegenstellingen opwervelt in vergelijking met de zuivere leer van de Jakob-Lorberwerken.

Zo wordt de mens door een dwaling afgeleid van het ware Evangelie. Wat zou de betekenis kunnen zijn van zo’n valse belofte?

Correspondentie hierover:

 

Ron  uit Engels sprekend  land

 

Gerald,

 

Ik hoop dat je deze e-mail ontvangt omdat het e-mailadres als ‘zelfbeschouwing@....’ niet bleek te kloppen. Hoe dan ook, ik heb de verkorte Engelse versie van het Grote Johannes Evangelie herlezen, omdat de complete versie ingekort werd en we hebben vanwege ons huisverkoop ook de meeste van onze boeken daarom opgeslagen.

 

Ik heb geprobeerd om die referenties op te zoeken, maar deze ontbraken bij de huidige ingekorte versie, die ik nu aan het lezen ben. 

 

Jouw beoordeling van Roque Rojas was niet in overeenstemming met de kennis die we hebben van Lorber [die volgens Jezus lui was!], en Mayerhofer en Leopold Engel en alle schrijvers van het Oude en Nieuwe Testament en alle andere mensen, die het Woord van Jezus hebben ontvangen.

 

Ik geloof sterk in Johan 1:1: ,in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’

 

Via Jakob Lorber verklaarde Jezus dat zowel David als Salomo voeten van leem hadden die slecht gleden. Jezus koos veel mensen om Hem te volgen, vooral die arm en nederig waren.

 

Ik zou graag willen dat je het derde Testament leest en dan commentaar geeft op de waarde ervan, niet echter de karakters beschrijft van de schrijvers of ontvangers van het Woord.

 

Meer mensen dan Rojas ontvangen het Woord gedurende een periode van 84 jaar. Alle originelen verdwenen, voordat Jezus in 1950 daarmee klaar was. Ga jij ook over hen oordelen?! 

 

Nu, ik bekritiseer niet jouw prachtige werk omtrent de bevordering en verspreiding van Lorbers Geschriften [het Woord] maar bij het lezen van het Derde Testament zie ik, dat het de andere Testamenten en de twaalf geboden volgt, zoals Jezus ons dit geboden heeft.

 

De geestelijkheid [spiritualiteit] staat voorop, maar niet de Godsdienst op zichzelf en het is doordrenkt in alle pagina’s als de belangrijkste van alle werken (het Woord) zoals dat van  Lorber.

 

https://ssl.microsofttranslator.com/static/25721767/img/tooltip_logo.gifhttps://ssl.microsofttranslator.com/static/25721767/img/tooltip_close.gif

Origineel

Gerald,

Antwoord

Niet alleen ik, Gerard, maar alle vrienden van de NO via Jakob Lorber geloven 100% "in het begin was het Woord en het Woord was bij God en God Zelf was het Woord!’ Wat een "woord" is, dat vertelt de Heer ons via Jakob Lorber, namelijk ... een woord is een uitgesproken gedachte.

Zolang het goddelijke Woord nog niet is uitgesproken, rust het in het hart van God voor beschouwing als diens gedachte. Zodra deze goddelijke gedachte door de wijsheid van de Schepper wordt vrijgegeven, treedt de gedachte binnen als "woord" en tegelijkertijd als daad in een scheppende realiteit. Dus, de gehele schepping, is zowel geestelijk en materieel ontwikkeld, zij is het "Woord" of de oorspronkelijke gedachte in God, dus God Zelf.

Mocht je alleen maar de verkorte versie van het Gr. Joh. Evang. hebben, rechercheer dan op Google naar de volledige Engelse versie onder "Jakob Lorber English - Australia", het bevat het gehele evangelie op onverkorte wijze.

Wat je bedoelt met Davids en Salomo’s leemachtige voeten, is me niet duidelijk, en blijkbaar wilde je te kennen geven, dat zelfs deze dienaren van de Heer niet volmaakt waren.

Ik wil je helemaal niet overtuigen en je zult de liefde van God vanzelf in de Lorber-geschriften vinden, als je het uitvoerig leest. Misschien merk je dan ook de gebreken op in Roja’s geschriften, die ik overigens volledig gelezen heb.

Ik oordeel niet (als rechter) over Roja of anderen, maar geef alleen mijn menselijke mening weer, en het JLB is in de eerste plaats gewijd aan Jakob Lorber en aanverwante media (zoals Leopold Engel en Mayerhofer). Sta mij alstublieft toe, dat ik mij meer aangetrokken voel tot deze openbaringsboodschappers, dan tot de doorgeefboden in Mexico .....

Zou ik zelf een vergelijking willen vinden tussen Rojas en Lorber, dan zou dat hetzelfde zijn als het geloof van Petrus met de liefde van Johannes (vandaar dieper en vollediger).

De e-mail, ‘zelfbeschouwing@gmail.com’ heb ik lange tijd ten onrechte in alle JLBI aangegeven. Je hebt me hiermee een plezier gedaan deze fout nu te corrigeren. Dank voor je oplettendheid, Ron.

G.  

www.zelfbeschouwing.info