Het derde Testament - Mexico onder de loep

 

De Heer zal terugkomen volgens de Nieuwe Openbaringen en in het bijzonder naar een land dat aan beide kanten helemaal omgeven is door de zee. Dat zal toch niet Mexico zijn, dacht ik. Ook omdat in de jaren vijftig in Mexico er ‘doorgeefwoorden’ waren gegeven aan een zekere Rojas [16-8-1812]. Zijn vader was een afstammeling van de Sefardische (Spaanse] Joden. Rojas heeft 3 jaar voor priester geleerd – dus onderwezen in de Godsdienstleer – maar moest dit om financiële reden afbreken. Hij zou kennis gehad kunnen hebben met de al in de omloop vertaalde geschriften van Swedenborg en misschien ook nog terloops van Jakob Lorber. In zijn boeken wordt geen enkele keer melding gemaakt van de NIEUWE OPENBARINGEN. De eerste indruk toen ik het eerste deel las was echter een belerende en monotone indruk.

 

                                                           C64B0CD6

 

Toen Jezus op de berg ARBEL [de echte Thabor] met Zijn discipelen op deze berg waren sprak Hij tegen ELIA, dat DEZE aan het einde van de tijden naar deze Aarde nog een keer in het lichaam naar de mensen gezonden zal worden en zijn geestelijke broeder MOZES zal hem onzichtbaar begeleiden in de geest. [GJE 5-235:9 en volgende hoofdstukken]. Voor ons mensen is deze zeer lange ongekende tijd niet voorstelbaar. Deze Elia – voorheen ook in de persoon Sehel en Johannes de Doper – zal ooit als aartsengel nog een belangrijke functie te vervullen hebben en deze laatste keer zal zijn aardse lichaam NIET STERVEN.

 

Roque noemde zichzelf de voorloper van Elia. In GJE6-150:14 spreekt de Heer: ‘Van nu af aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan…

 

In het GJE11-30:1 zegt Jezus tegen Johannes de Doper, die nu door de Heer op de berg Arbel [Thabor] als Michael, de aartsengel werd geroepen: 'Jij was Mijn voorloper in deze grote tijd van Mijn Komen tot de mensen, en je zult het ook weer zijn wanneer die grote tijd aanbreekt waar Ik over heb gesproken. Maar de mensen zullen je dan niet herkennen, ondanks dat jij zult weten wie je eigenlijk bent; want die laatste beproeving in het vlees die je te wachten staat zal het fundament worden voor het gebouw van het aanbrekende rijk van vrede!

 

Mexico is voor het grootste gedeelte katholiek en het is niet verwonderlijk dat een Mexicaans medium de bewering van de rooms-katholieke kerk nastreeft, dat Petrus in Rome was en Jezus daar ontmoet had, en dat dit op zodanige wijze wordt bevestigd. [In feite zouden het er tien geweest moeten zijn die dezelfde boodschap in de vele Mexicaanse kerken op zondag hebben ontvangen!] En hiermee doet men de woorden van Jezus over Petrus in het huidige Bagdad [als voormalig Babylon] af als een opzettelijk struikelblok.

 

Rojes Roque was in zijn boeken NIET op de hoogte van het feit, dat Petrus in Bagdad was. Roque schrijft dus foutief dat Petrus in Rome werd opgehangen en hij had meer van zulke uitspraken, die dwars ingaan, over wat de Nieuwe Openbaringen beschrijft.  Bijvoorbeeld dat de mens 7 x moet incarneren, alvorens hij het hemelrijk betreden kan. Hij stelt het ‘eeuwige Evangelie’ – beschreven in de Bijbelse Openbaringen van Johannes, in zijn boek op de achtergrond en pretendeert de zijne als het juiste Evangelie, die op veel fronten vele tegenstellingen opwervelt in vergelijking met de zuivere leer van de Jakob-Lorberwerken.

 

Zo wordt de mens door een dwaling afgeleid van het ware Evangelie. Wat zou de betekenis kunnen zijn van zo’n valse belofte?

 

UpToDate 2023-2024