Denken vanuit het hart

Jezus zei tegen Petrus: "Je bent een struikelblok voor Mij omdat je niet Gods gedachten denkt, maar die van mensen". [Matteüs 16:21-23]

Lorber beschrijft dat denken - gebaseerd op feiten – slechts uit het hart komt. Elke gedachte wordt vastgelegd in een geheugenlocatie [in de hersenwand]. De gedachten worden opgeslagen als een soort database voor het oog van de ziel. Het gevoel is de psyche. Naast de ziel zijn onze gedachten ook zeer nauw verbonden met materiële beelden.

Denken we nu in letters, woorden of in beelden? Hoe komen spreken, klanken en woorden tot stand? De eerste letter waarmee we als kind werden geconfronteerd, is de letter A. Deze letter lijkt op een piramide. Het is ons eerste taalbewustzijn.

 

De letter A is de EERSTE. [De ‚eerste‘ of ‘der Fürst‘] Hij is een rangtelwoord [voorrangswoord]. Er is hier reeds een hiërarchie, rangorde, rang, titel of status bemerkbaar.

In het Engels lijkt ‚de eerste‘ als een prins of vorst: ‘the first’, waarin we het koninklijke zien. Bovendien is de eerste letter in het Hebreeuws de eerste letter die in het alfabet wordt uitgedrukt.

De letter A van Aleph betekent: ik zal je lessen geven!’ (Ik zal je onderichten!] Want het is geen toeval dat deze letter bijna op een piramide lijkt. Eerder werden de priesters in Egypte (volgens Jakob Lorber) (in het geheim) onderwezen in de piramides. Deze piramides waren alleen bedoeld voor aanstaande priesterstudenten die ingewijd waren.

De letter A betekent ook "ik". Als het aan het begin staat van een Hebreeuws woord, zoals bij Adam, dan betekent het: 'Ik kann alleen maar existeren in verband met het bloed! De letter A heeft dus de vorm van een piramidedriehoek. [A =1 en Dam betekent bloed]

 

Denken in het Hebreeuws betekent MieN (hebr. numerieke waarde M = 40,  N = 50, samen 90 als 10 x 9. [9. Hebreeuwse letter = Teth]. Ons denken zou veel te maken moeten hebben met de hebreeuwse 9e letter Teth. (baarmoeder!]. Is hier er een echt verband mee? Bij de vrouw creeërt (schept] de baarmoeder, evenals de alvleesklier schept. In haar creativiteit brengt de zwangere vrouw het kind voort als een menselijk wezen en baart ze. Je zou kunnen zeggen dat ‚denken‘ op de achtergrond [in het verborgen] ook met vrouwelijkheid te maken heeft.

We produceren creatieve wezens (dingen) met ons denken, met onze gedachten en willen deze omzetten in vormgeving, materie. Het getal negen komt van (Lat.) Novum: vernieuwing.

Gedachten zijn steeds vernieuwingen. Ze worden in het geheim ontworpen in het hart, evenals de baarmoeder ‚het leven‘ in het geheim vormt. Het zich ontwikkelende wezen wordt eerst voorbereid via de baarmoeder en uiteindelijk incarneert de ziel in de foetus.

Na een paar maanden ontwaakt het geboren kind geleidelijk uit zijn geestelijke zielenslaap en begint geleidelijk maar onbewust te denken.

Als voorbeeld maken we een cirkel van 360 graden en trekken daar 90 graden van af; er blijven dan nog 270 graden over. Dit verhoudt zich als ¼ (90) tot ¾ (270). De zwangerschap duurt ongeveer 270 (9x30) dagen.

Het Hebreeuwse woord voor zwangerschap heeft overigens dezelfde Hebreeuwse numerieke waarde [270]. Zufall?

Aangezien we hier over hebr. getallen schrijven, moet  in het kort vermeld worden dat het getal van de MENS [ADaM] 555 is. In de Hebreeuws Bijbel [het Oude Testament] wordt Adam zelfs 555 keer genoemd 

Uitleg: de numerieke waarde van ADaM is 45 (A = 1, D = 4 en M = 40 = 45). De athbash-waarde is 555. (Athbashwaarde betekent hier een verborgen waarde en de equivalente waarde van Adam als 1-4-40 staat voor 400-100-10. [= 510+45=555]. Want tegenover de 1 staat 400, tegenover de 4 staat 100 en tegenover de 40 staat  10.

De berekening is als volgt:

A         = 01 - Het tegenovergestelde getal is T van TaW         = 400

D         = 04 - Het tegenovergestelde getal is Q van QoPh      = 100

M         = 40 - Het tegenovergestelde getal is J van JoD          = 010

                                                                                   Totaal:            = 510

ernaast de nummerieke waarde van Adam:     = 045

totaal: ………………………………………… .     = 555

De athbash-waarde betekent steeds dus de 'equivalente waarde'. Elke Hebreeuwse letter heeft een equivalent. Dit speelt een belangrijke rol in de Hebreeuwse letters.

'Dus wie zichzelf de indruk geeft dat hij staat [existeert], mag er goed op letten, dat hij niet valt'. [1 Korinthië 10:12]. 

   

UpToDate 2023-2024