Davids geslachtslijn

Jezus stamt volgens de kroniek, die doorloopt tot de grootvader van Jozef, in rechte lijn van David af (Matth. 1:1-17) - Achim was de vader van Eliud, en Eliud de vader van Eleasar, en die was de vader van Matthan, en Matthan weer de vader van Jacob, en Jacob de vader van Jozef, en die de pleegvader van Jezus. De Messias stamt van David af en iedereen herkent Hem aan Zijn daden. bron: GJE2-88

 

Davids woorden

David zei: ‘de geboden des Heren zijn waar en verblijden het hart; de geboden des Heren zijn zuiver en verlichten de ogen! De vrees des Heren is zuiver en blijft eeuwig en de rechten des Heren zijn onloochenbaar en geheel en al rechtvaardig. Ze zijn kostbaarder dan goud en veel fijn goud; ze zijn zoeter dan honing en honingeczeem. Uw wil, Heer, doe ik graag en Uw wet heb ik in mijn hart; ik wil Uw gerechtigheid prediken in de wereld. Zie, ik wil mij de mond niet laten snoeren, Heer, dat weet U. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart; ik spreek van Uw waarheid en Uw heil. Ik verberg Uw goedheid en Uw trouw niet voor de wereld.’ (GJE 1-31-2)

 

David profeteerde in 1043 v. Chr. Over het tweede woord in de kruisiging van Jezus Ps.22. In 1036 over het derde woord; in 1043 over Psalm 22:19; de buren niet breken in Ps.34; in 1025 over Ps.118:22; David regeerde van 1055-1015. v. Chr. Het lijden van Jezus in Jesaja 53 in 717. v. Chr. – Jesaja 28:16: de hoeksteen; Jes.53:9 gaat over 2 roofmoordenaars; in 513 v. Chr. Heeft Zacharias het over de lanssteek;

 

Davidsplein

Nicodemus had destijds de regie over meer dan 800.000 mensen, zeg maar een kleine miljoen. Jezus benadrukte hem dat hij de Mensenzoon overdag moet zoeken en niet in de nacht. Dan komt Nicodemus met allerlei zaken, waarom hij dat moeilijk kan, overdag. Hij nodigt de Heer uit vaker bij hem te komen. Zijn huis is groot genoeg om 10.000 mensen onderdak te verschaffen. Zijn huis staat aan het Davidsplein, binnen de Salomopoort, ook wel de Gouden Poort genoemd. [GJE1-22]

www.zelfbeschouwing.info  

 

UpToDate 2022

 

web counter