bekijk Jozef & Maria bij het kerstkind Jezus kleurplaat

 

 

Helmut uit Oostenrijk schrijft:

 

Beste Gerard,

 

Wat vind je ervan om de lezers te vragen hoe ze tot het Lorberwerk zijn gekomen, en zo het lezerspubliek sterker aan het JLB te binden door het persoonlijker te maken? Een manier om elkaar te leren kennen en hen als het ware te laten participeren?

 

Antwoord

 

Goede vriend Helmut,

 

Het is een goed idee om ons lezerspubliek te vragen wanneer en hoe ze bij Jakob Lorber terecht zijn gekomen. Ik hoop dat deze geestelijke vrienden zich nog intensiever met de JLB zullen verbinden, en als ze dat willen, wordt het een wederzijdse persoonlijke relatie. Dus de vrienden van de Nieuwe Openbaring worden hierbij uitgenodigd om er meer over te vertellen.  Gerard

 

 

 

 

Uwe Sonnenkind uit Duitsland

 

Beste geestesbroeder Gerard....,

Het onderwerp van Jezus' geboortedatum is door jou nu meerdere malen uitvoerig behandeld, bij mijn weten voor het laatst in het Jakob Lorber Internationaal Bulletin van 15-09-2022 (nr. 79), waar 9 v.Chr. werd vermeld.

 

Als ik nu kijk naar uw uitleg in het Jakob Lorber International Bulletin van 15 augustus 2023 (nr. 90), krijg ik de indruk dat u er nu (dus 11 maanden later) van uitgaat dat Lucas (met zijn verwijzing naar Tiberius) nu toch gezaghebbend is, d.w.z. dat Jezus volgens onze kalender (dus in het jaar nul of 1 v.Chr.) geboren is. 

 

Laat het me alsjeblieft kort weten.

 

Met vriendelijke groet,

Uwe

 

Antwoord

 

Beste Uwe Sonnenkind,

Ik zag uw bericht onlangs in de spam. Vandaar de late reactie. Je stelt een gevoelig punt aan de orde, namelijk de geboortedatum van Jezus. Zoals beschreven in het punt dat je aansnijdt, zegt iets in mij, ook gezien de huidige vreselijke dingen die nu in de wereld gebeuren, dat Jezus hier en daar tussen 2022 en 2032 persoonlijk zal terugkeren. Hij zal niet komen om te oordelen, maar om de armen en de gelovigen te steunen. Daarom ben ik, gezien de tekenen en kreten van de mensheid, geneigd te zeggen dat Hij zal terugkeren aan het einde van deze 2.000 jaar later, gesproken op de leeftijd van 30-33 in Palestina en mogelijk was dit tussen 30-32 na Christus.

 

Hartelijke groet, Gerard

 

Bettina uit Duitsland

 

Hallo Gerard,

 

Hartelijk dank voor het toesturen van het bulletin.  Ik heb twee dingen opgemerkt.  Michael Neumann wordt correct Michael Nehmann genoemd. Ook is ´Lebensgeheimnisse´ geschreven door Gottfried Mayerhofer en niet door Jakob Lorber.  Dit ter informatie.

 

Vriendelijke groeten

 

Bettina Merk uit Konstanz

 

Antwoord

 

Beste Bettina,

 

Hartelijk dank voor je opmerkzaamheid. Het was inderdaad Nehmann, ik ben altijd slecht geweest met namen.  Maar dat hoeft geen excuus te zijn voor mijn persoonlijkheid (75 jaar oud).

 

Wat betreft de geschriften van Lorber en Mayerhofer, daarin heb je gelijk. Het schrijven in de geest is voor mij hetzelfde, want de tekst is alleen van de Heer, en zij waren mede instrumenten, waarbij Lorber meestal de hoofdschrijver was.  Bedankt voor het meedenken en het corrigeren.

 

Met vriendelijke groet, Gerard

 

 

Wilhelm uit Duitsland

 

Hallo Gerard,

 

Bedankt voor het bulletin van november. De overleden profeet Michael Nehmann heeft de Lorberianen op drie manieren gediend. De Heer was in staat om via hem tijdige openbaringen te geven, Hij was in staat om de zesde tuchtmeester en de correspondentiewetenschap te introduceren.

Ten eerste beschreven de doorgevingen, evenals in het Lorber-werk, de kennis die op geen enkele andere manier verkregen kon worden. In de doorgevingen werd Michaels vaderland nader toegelicht aan de hand van de legende van de Rattenvanger en de Slag bij Oldendorf in de Dertigjarige Oorlog.

 

Ten tweede liet Michael Nehmann door zijn sterven veel mensen zien wat er gebeurt als je een goeddoener wordt die de Schepper een knoeier vindt en dus, zoals bij veel Lorberianen, de zesde tuchtmeester noemt, die de Nieuwe Openbaringen met pijn verspreidt.

 

Michael kreeg, nadat hij de wereld met behulp van de Nieuwe openbaringen wilde verbeteren, een pijnlijke ziel en ontving, om van de pijn af te komen, als profeet doorgevingen van de Heer. Omdat hij daarna geen actie ondernam, werd de pijn lichamelijk en stierf de weldoener.

Ten derde werd Michael gevraagd om muziek te maken, omdat de Heer via muziek, die in de doorgevingen gelijkgesteld kan worden aan de wetenschap van correspondentie, heimelijk waardevolle adviezen gaf over hoe de Nieuwe Openbaringen te gebruiken om de ziel te trainen in het proeftijdleven.

 

Groeten aan God

William

 

 

Caspar Verhulst

 

Hallo Gerard,

 

In GJE 10 -146 zegt Jezus dat de joden nooit meer een eigen land zullen bezitten. Maar in Openbaringen 7 worden de 12 stammen verzegeld. Hieronder is dan ook de stam Juda. Hoe moet ik dat zien? En hoe zit het dan met Romeinen 11:24-26?

 

In het stuk: ´Woorden van de Heer tot de gehele mensheid´ las ik dat met de Nieuwe Openbaringen aan Jakob Lorber dus met het gekomen Licht in de duisternis verstaan moet worden als Zijn Wederkomst als Heer op de wolken. Maar er komt toch in de eindtijd het moment dat de Heer terugkomt op de wolken, zoals vermeld staat in Handelingen 1 vers 9-11?  

 

Hierbij een passage uit Bertha Dudde nr. 8743: ´Maar vóórdat het laatste vernietigingswerk plaatsvindt  (2 Petrus 3:10 en Mattheus 24:29-31?) zullen de Mijnen weggenomen worden en IK Zelf zal komen om ze te halen´.

Zij zullen MIJ mogen aanschouwen als IK van Omhoog tot hen neerdaal, zij zullen de handen verlangend naar MIJ uitstrekken in jubel en in vurige liefde tot MIJ en IK zal ze tot MIJ trekken. IK zal ze weghalen en ze ten Hogen heffen en zij beleven een gebeuren dat de wetten der natuurgeheel tegenspreekt. Maar de mensen zelf is elk tijdsbegrip ontnomen, tot zij weer naar de nieuwe aarde gebracht worden, ofschoon zij nog hun oude vleselijk lichaam bezitten dat echter al zeer vergeestelijkt zal zijn.

Dit moet ook vermeld worden om de onjuiste opvatting te weerleggen dat de nieuwe aarde enkel door geheel vergeestelijkte wezens bewoond zal zijn, want de nieuwe aarde zal opnieuw weer als verblijfplaats van het geestelijke voor een ontwikkeling omhoog dienen - daarom zullen de oude wetten ook weer voor de nieuwe aarde hun geldigheid hebben.

Dus lijkt die opname toch te komen? In een boek van Jakob Lorber: Een ontwikkelingsbeeld der mensheid,  lees ik op pagina 47 dat deze aarde niet zal vergaan en in een nieuwe veranderd zou worden, maar…… Als ik Bertha Dudde lees lijkt het erop dat deze huidige aarde een gedeeltelijk verwoesting ondergaat en dat Jezus met de aanvang het Millennium deze “herstelt”, want Hij spreekt hier over het terugkomen met de “opgenomenen” op een NIEUWE AARDE! Volgens mij heeft Jezus dan ook het klimaat veranderd naar subtropisch over de heel aarde, want de mensen worden weer oud!

Gods zegen en gaarne reactie.  NB Hartelijk dank voor al je werk in Gods Koninkrijk!

Caspar Verhulst

 

Antwoord

 

Beste Caspar,

 

De vraag en vragen over de 12.000 en 14.000 duizend met betrekking tot de Joden, is eigenlijk  een gecompliceerd thema, dat zich niet zomaar laat beantwoorden. Anderzijds is het kort door de bocht genomen ook weer heel gemakkelijk te raden. Er hangt hiermee echter zoveel samen, dat we deze dingen niet letterlijk moeten opvatten, maar veel meer geestelijk.

 

De vragen van jou zijn erg interessant maar ook zeer belangrijk, zodat we daar dieper op willen ingaan en dit thema meer aandacht zullen gaan schenken. In het voorjaar zal daarom hierover een apart onderwerp aan gewijd worden. We bewaren dat even en komen te zijner tijd daarop graag terug. 

 

Dank voor je vragen en hartelijke groet,

Gerard

 

Christian uit Duitsland

 

Hallo Gerard,

 

Ik verlang naar vragen en uitwisseling, zin en begrip. Hoe kan ik schriftelijk bijdragen aan de respectievelijke discussies?  Hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,

Christian

 

Antwoord

 

Beste Christan,

 

Uitwisseling is zeker mogelijk, ook achter de schermen in de privésfeer En als het de lezer dient, kan het eventueel in het bulletin worden opgenomen. Ik kon je niet vinden in mijn e-mailbestand en heb je zojuist toegevoegd aan de Lorber-lezers. Als je het later niet op prijs stelt, laat het ons dan weten. 

 

Deze maand is het precies 7 jaar geleden dat er een maandelijks bulletin verscheen over onder andere het werk van Jakob Lorber en aanverwante schrijfmedia. Ik ben altijd beschikbaar voor vragen, maar of ik ze goed kan beantwoorden is niet het belangrijkste, want de vragensteller kan ook iets vragen waar ik bijvoorbeeld het antwoord niet op zou weten. Daarom denk ik dat de nadruk op "uitwisseling" het beste is.

 

Het kost ongelooflijk veel tijd om het maandblad voor de lezers van Jakob Lorber te maken. En ik ben een beetje handig met de Duitse taal. Dus ik hoop, met Gods hulp, dat ik het maandblad kan blijven uitgeven totdat het niet meer nodig is, en ik denk dat die tijd snel zal komen.

 

Ik kijk erg uit naar onze contacten. Je bent altijd welkom en we kijken ernaar uit om samen te werken of ideeën uit te wisselen. 

 

Met heel mijn hart,

Gerard

 

Matthias uit Duitsland

 

Dit is Matthias uit Vellern in Noordrijn-Westfalen in de buurt van Münster in Duitsland - en ik heb zojuist jouw of uw "BULLETIN" als publicatie gevonden tijdens het zoeken op het net. Het feit dat het BULLETIN bestaat is nieuw voor mij, ik heb lange tijd DAS WORT ontvangen totdat het tijdschrift werd opgeheven.

 

Het LORBER-WERK ken ik al zo'n 40 jaar en ik kan onder alle NIEUWE OPENBARINGSWERKEN geen werk vinden dat het qua diepgang en vooruitziende blik evenaart. Deze mening is misschien te wijten aan mijn zeer beperkte kijk op de wereld ... maar dat kan in de loop van de tijd worden uitgebreid....Voor een leuke kleine uitwisseling zou ik graag willen weten of jij - of u - de "nieuwsbrief" met bepaalde tussenpozen per e-mail naar geïnteresseerden stuurt? Zo ja, dan zou ik het fijn vinden als er van tijd tot tijd een "Duitse versie" is, die beter is dan een "deepl" vertaling. 

 

Hoe dan ook, beste Gerard - of mijnheer ??? - Ik heb de naam van uw adres nergens gevonden... Dus ik heb geen idee van uw of uw professionele activiteit ....

 

Behalve dat ik een "kind van God" ben, ben ik verder een nogal magere "katholieke huisvader". Ik ben momenteel meer civiel ingenieur dan goudsmid, wat mijn geleerde beroep is, en wat ik verder beroepsmatig doe kunt u vinden op de website ATELIER AM DOMHOF.

Mijn verre contact met LORBER is versterkt door een katholieke kapelaan...

 

Als je geïnteresseerd bent, voeg dan gewoon een BOEKLINK bij, zij het in het Duits...

Misschien is het interessant, de inhoud gaat over de Eucharistie van de Heer, de kwestie van reïncarnatie.... de vraag of er een "astrale sfeer" bestaat, de kwestie van de "stadia van volmaaktheid" - en deze zowel in het leven van JEZUS als in het leven van Maria...

 

Misschien is dit interessant.....Wat dan ook - BEDANKT. Ik kijk uit naar af en toe een kleine uitwisseling...DE HEILIGE VADER BEGENADIGEN JULLIE EN VERWELKOMEN JULLIE.

 

HET ALLERBESTE UIT DE GROND VAN MIJN HART IN JEZUS LIEFDE

 

Antwoord van Matthias

 

Beste Gerard,

 

Beste vriend van de WAARHEID VAN DE LIEFDE, HEEL VEEL DANK voor je open woord....DANK je wel voor het vertrouwen dat je stelt in een "kleine broeder" als ik.

 

Even in het kort: (ingekort door de redactie.) De misschien wat vreemd klinkende "combinatie" van LORBER en KATHOLICISME geeft mij een "compleet thuisgevoel", wat zich uit in het feit dat ik met beide "geestelijke richtingen" het gevoel heb de BESTEMMING te hebben bereikt, en aangekomen te zijn op het PAD DAT NOOIT OPHOUDT...

 

Antwoord van Gerard

 

Beste broeder Matthias,

 

Dank je voor je vriendelijke woorden. In 2015 heb ik de Nederlandse vertaling van het Jakob-Lorber-Bulletin overgenomen van Giuseppe uit Italië. (April-oktober 2015) Helaas is hij gestopt met dit bulletin (omdat het de kosten niet optimaal dekte).

 

Ik vroeg Giuseppe of ik het van hem kon overnemen en kreeg al zijn e-mailadressen, die over de hele wereld verspreid zijn. Sinds november 2015 bezorg ik het JLBI (Jak. Lorb. Bull. Internat.) maandelijks in drie talen, sinds kort ook in het Frans.  Voor het Engels was tot nu toe geen Deepl. gebruikt, zegt mijn Engelse vertaler. Ik gebruik het alleen in het Duits. Maar dit wordt weliswaar gecorrigeerd door een Duitse vrouw in Nordhorn met een universitaire achtergrond. Persoonlijk vind ik Deepl. een fantastische uitvinding, ik kan niet zonder en het heeft me verrassend veel opgeleverd.

 

Ik ben 75 jaar oud en werk in de natuurgeneeskunde, samen met mijn vrouw. We doen dit samen sinds 1975. We zijn in januari gestopt en hebben af en toe nog patiënten. 

 

We hebben een paar uitwisselingen met elkaar gehad. Je tekst moest behoorlijk ingekort worden. Natuurlijk gebruiken we ook verschillende vertaalprogramma's en woordenboeken. Deze zijn onmisbaar en stellen ons in staat om de kers op de taart te zetten. We hebben ook professionele experts om ons heen die ervoor zorgen dat de bulletins in een goede en leesbare sfeer gelezen worden.

 

De Lorber-lezers, waaronder jij, maken het bijvoorbeeld mogelijk dat er af en toe een nuttige uitwisseling plaatsvindt, zelfs onder vier ogen, dat wil zeggen een 'onderonsje'.

 

Elke uit Nordhorn heeft een universitaire achtergrond en bestudeert het Duitstalige bulletin tot in de kleinste details. De Fransman Martial uit Nederland, die verantwoordelijk is voor het Franstalige bulletin, is leraar in het Frans. Het zijn dus allemaal professionals.

 

De zeer deskundige Relana, met haar Engelse correcties in Nederland, werkt ook al 7 jaar aan het bulletin. Zonder deze gezamenlijke hulp zou dit allemaal niet mogelijk zijn. We zouden natuurlijk een vertaalbureau kunnen inhuren, maar dat is erg duur en financieel niet haalbaar. Bovendien is het beter als de geestelijke achtergrond het best verankerd is in de persoonlijke vertaling. Naast deze lage kosten zijn er ook hoge kosten die we tot nu toe zelf hebben gedragen, zoals toner, postzegels, aangetekende post heen en weer van Nederland naar Duitsland enzovoort.

 

Correspondentie en uitwisselingen vinden natuurlijk ook privé plaats buiten het Bulletin om.

Ik vind het leuk om commentaar te krijgen als er iets mis is en daar sta ik helemaal voor open.  Voor nu, in een notendop, heb je de informatie die je wenst.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard

 

Klaus Opitz uit Duitsland

 

Beste Gerard,

 

Even naar aanleiding van je bericht in het bulletin van 15.11.2023: De genoemde tekst van Gerd Kujoth (De wederkomst van Jezus en het grote oordeel) is te lezen in JESUS2030.de.

Zie homepage.

 

Met vriendelijke groet,

Klaus

 

Antwoord

 

Beste Klaus,

 

Hartelijk dank voor je bericht. Gerd Kujoth heeft me zijn manuscript gestuurd. Ik heb het nog niet gelezen wegens "tijdgebrek", maar dat zal ik zeker binnenkort doen. Ik zal dit noteren zodat lezers het van je kunnen downloaden. Het idee om zijn boek expliciet te noemen was nog niet bij me opgekomen, maar ik wist ook niet of ik een verwijzing naar zijn adres kon geven. Overigens heb ik zijn eerdere "versies" van de "Wederkomst van Jezus Christus" al gelezen.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard

 

 

Johannes uit Duitsland schrijft

 

Lieve mensen,

 

Mijn ervaring en nog een passend woord op dezelfde avond van de dag. Geen toeval. In een voorstedelijk treinstation met studenten. Een Moslimstudent naast ons schreeuwt herhaaldelijk: "Allah is God. Jezus is een profeet." Zelfs een klasgenoot zei: ´Stilte´. Ik was blij dat de leerlingen geïnteresseerd naar me luisterden.  "Waarom komen er zoveel buitenlanders naar Duitsland? Omdat Duitsland een christelijk land is, ..... hier geldt het principe "Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat staat in de Bijbel."

              

Een van hen leest Bijbelverzen voor de lol. Zijn stem was goed. Toen las ik 1 Korintiërs 13 voor. Liefde is vriendelijk... "Als je onvriendelijk bent, moet je je realiseren dat je geen liefde of weinig liefde hebt. Liefde denkt geen kwaad. Liefde draagt alles. Dus pest elkaar alsjeblieft niet."

 

"Op de laatste bladzijde van de Bijbel staat waar christenen in geloven. Als je daar vrijwillig in gelooft en deze belijdenispagina ondertekent, dan ben je christen en heb je het eeuwige leven." God werd mens en dat is Kerstmis en Hij blijft eeuwig als een zichtbare God. Vraag thuis eens naar je overgrootvader, oer-overgrootvader. Zij moeten christenen zijn geweest. (Tenminste in Saksen)."

 

Afscheidswensen met Gods zegen. Toen we afscheid namen ... Een moslimstudent, die naast ons naar ons gesprek luisterde, zei me opnieuw "Allah is God. Jezus is profeet." Toen zei ik dat Jezus God is. "Waarom?"  Het staat in de Bijbel. Jezus zei: "Wie mij ziet, ziet God."

 

Ik was blij van binnen en verbaasde me over mezelf dat ik geen opwinding van binnen had vanwege de moslimstudent. Ik realiseerde me de situatie van de jeugd, ze hebben echt stimulators of wegwijzers naar Jezus nodig, zoals Gideon.

 

Ik vermeed de symbolische interpretatie van de halve maan: "Volle maan is volle waarheid. Halve maan is stukje waarheid, namelijk naastenliefde." Zoals Maarten Luther zei: "Moslim is een variant van het Oude Testament."

 

Een eindje verderop roept een leerling die naar me luistert: "God zegen je." Ik zei vrolijk: "Oh, dank je wel." Hij was een van de 6 Bijbelontvangers. Bij de bushalte vertelde een christelijke oudere dame met een glimlach, die getuige was van de Bijbeloverdracht, mij, wat de leerling zei nadat hij de Bijbel had ontvangen, wat ik niet had gehoord.

 

"Oh, een nieuw modieus boek." We lachten en wensten Gods zegen over de studenten. Moge stilte en noeste arbeid in de wijngaard alle Gideons zegenen dit kerstseizoen en iedere tijd.

 

LG John

 

P.S. Zoals M. tijdens de bijeenkomst zei, is het niet altijd goed om de biechtpagina in detail aan te wijzen. Gewoon geven is soms beter omdat je dan een afwijzing krijgt. Tot hier was het voor Bijbelvrienden. Nu naar de NO vrienden...

 

Ik ken ook precies de donkere kant van te veel buitenlanders. Het is een uitdaging. Hoe kun je jongeren vertellen over de donkere kant. Het is beter om te vertellen over overwinnen door liefde zoals Jezus. Laat de superioriteit van het onderwijs van Jezus zien, geen arrogantie.

 

Niemand wordt Maria zonder Martha te zijn. Wie zich uitspreekt, zal bemoediging of ontmoediging ontvangen. Ieder het zijne. Onze Vader alleen weet het precies. Wie echt Maria is geworden, zal maar een kort leven op aarde hebben. Laat je nooit ontmoedigen.

 

Een passend woord van God van Bertha Dudde op dezelfde avond. Geen toeval, maar Gods toeval: "Beschouw jezelf als Mijn afgezanten, jullie allemaal die voor Mij actief willen zijn, en weet dat Ik een goede Heer en Vader voor jullie ben, Die elk werk dat voor Hem gedaan wordt rechtvaardig en eerlijk beloont en Die jullie vriend is omdat jullie je ter beschikking van Hem stellen.... hoeveel getailleerd werk is er nodig om eerst de zielen van je medemensen te openen, om ze klaar te maken om te ontvangen, om ze dan naar wens te kunnen uitdelen. .... Jullie moeten weten dat zelfs de kleinste geestelijke arbeid nodig is en dat Ik iedereen zegen die bereid is een handje te helpen bij de transformatie van het nog zuiver wereldse denken.  (Redactie.: Tekst ingekort om redenen van ruimte!)

 

                  .*.*.*.*.*.*.

 

Jakob Lorber heeft geen enkele informatie uit zichzelf geformuleerd, maar hij schreef alleen datgene precies op wat de echte Jezus hem woord voor woord dicteerde door het hart of door het innerlijke Woord. In principe gaat het niet om de ´Jakob-Lorber-werken´ maar om de ´Jezus-werken´ via Jakob Lorber.

 

 

Dave Brown uit America

 

Beste Gérard,

 

Groeten uit de Verenigde Staten. Ik heb gisteren je laatste nieuwsbrief gelezen en ik heb nota genomen van je aanbod op pagina 6 om mij het volledige script te sturen waarnaar je verwijst in het artikel over de Israëlische orkestratie van de aanval van 7 oktober. Ik zou u willen vragen om mij dat toe te sturen. Als er ook een mailinglijst is voor het ontvangen van de nieuwsbrief vertaald in het Engels, zou ik het op prijs stellen als u mij aan die lijst zou willen toevoegen.

 

Ik ben me al een aantal jaren bewust van de realiteit van de zionistische staat en ik was blij om te zien dat u het voortouw nam en de waarheid aan uw lezers presenteerde.

 

Ik wilde u al een tijdje vragen of ik uw bulletins op de website van de Stichting mocht publiceren. Uw bulletins zijn altijd informatief en tot nadenken stemmend.

 

Heb je onze website gezien? Ik heb hem iets meer dan twee jaar geleden gemaakt. Er zijn nog steeds veel dingen die ik zou willen verbeteren, want mijn stapel ideeën groeit voortdurend.

 

Moge de Heer je werk blijven zegenen,

 

Dave Brown, Voorzitter

Stichting Goddelijk Woord

E-mail: divinewordfoundation1@gmail.com

Website: divinewordfoundation.org

 

Antwoord

Beste Geestgenoot, beste Dave

Dank je wel voor jullie verassende bericht. We hebben conform de wens, jullie in ons e-mailbestand toegevoegd. Tevens zien jullie in de inmiddels toegestuurde bijlage het complete verhaal over de situatie tussen Israel  en Palestina, een thema, dat nu zeer de aandacht dient en waarop meerdere lezers onder ons gereageerd hebben.

We danken je voor je interesse en ook voor het opmerken tussen de grote verschillen tussen Israel en de Palestijnen. Dit is geen kwestie van politiek, maar van een groot wereldgebeuren en deze geschiedenis gaat veel en veel verder dan we ooit kunnen vermoeden.  Het is erg gemakkelijk daarover een mening te geven, zonder zich daarin ook serieus verdiept te hebben.  De informatie waarover wij beschikken is erg schokkend.

G.

                                                           *.*.*.*.*.*.*

Adriaan uit Nederland

Stop het polariseren. (Deze reactie naar aanleiding van het laatste Lorber bulletin.)

Grofweg zijn er twee groepen mensen op aarde; mensen die in Jezus geloven en in de godheid van Zijn wezen en Hem willen volgen en de andere groep zijn de volgers van Zijn tegenstander. Oftewel de leugen contra de waarheid. De leugen verdeelt, en de waarheid verbindt. De tegenstander is extreem manifest in deze tijden. Als zeer goed geïnformeerde kenners van de waarheid en van de nieuwe openbaringen o.a. door Jakob Lorber moeten we oppassen om ook niet in de leugens mee te gaan. En mee te gaan in de polarisatie.

Als je over Israël begint begeef je je op glad ijs. Een Bijbels volk wat eens de belofte heeft gekregen om Gods volk te zijn. Eens beloofd blijft beloofd. Zeker bij God. 

Dat er hele foute Joden zijn geweest en natuurlijk nog zijn is bij Lorber lezers maar al te bekend. Maar het is nog maar de vraag wie of wat de echte Joden tegenwoordig nog zijn. Tijdens de diaspora zijn ze geassimileerd en gemixt. Nu, op dit moment, zijn er zo’n tien miljoen redenen waarom Israël gesteund zou moeten worden. Namelijk ongeveer 10 miljoen inwoners bestaande uit Joden, (seculier, orthodox of vrijzinnig), christenen, atheïsten, Druzen, Moslims, Arabieren, bedoeïenen, en allerlei ander volk wat in relatieve vrede democratisch in dat prachtig ontwikkelde, moderne land samenwoont. Dus er wonen niet alleen Joden.

En daarmee zijn de inwoners van Israël nog geen volk wat van de rivier tot de zee uitgeroeid moet worden! Een veel gehoorde kreet tijdens wereldwijde, massale pro hamas demonstraties. Bedenk hoe bedreigend het klinkt voor de inwoners van Israël? “From the river tot the sea, Palestine will be free.” Zeker na de vreselijke moorddadige bloeddorstige pogrom van 7/10/23. Of dat deze pogrom geënsceneerd is door Israël zelf is nog maar zeer de vraag. Maar dit vreselijke gebeuren laat hoe dan ook het ware gezicht van hamas zien.

Ook kun je zeggen dat na de holocaust en vervolgens na de oprichting van Israël het land bevolkt is met echte en onechte Joden. Tussen haakjes; ik heb “oprichting” vetgedrukt omdat ik met nadruk wil aangeven dat Israël niet is ontstaan na een agressieve veroverings oorlog maar na een overeenkomst met de Verenigde Naties. En, overigens, is na dat moment van oprichting Israël continu in de verdedigings modus gedwongen. Verdediging tegen agressieve moslim gerelateerde haat. (Zie in dit verband de geschiedenis van de groot moefti van Jeruzalem: Mohammad Amin al-Hoesseini. De grootste en trouwste bondgenoot van Hitler die zijn Jodenhaat als een kankergezwel heeft doen groeien in de hele moslim wereld en tot op heden miljoenen aanhangers heeft. Deze haat wordt geïndoctrineerd aan kinderen vanaf de kleuterschool. Zij bedienen zich van leugen op leugen. Palestijnse christenen schamen zich er zelfs niet voor om Jezus als Palestijn te claimen. Een volk wat eigenlijk nog nooit een eigen land heeft bezeten.)

Vergeet niet dat in Israël heel veel verschillende culturen in relatieve vrede naast elkaar wonen. Ook Arabieren, bedoeïenen, Druzen en christenen kunnen en willen er graag wonen. Een democratie naar westers model. Kom daar maar eens om in de rest van de moslim wereld. Daar bestaat het idee, gedicteerd door de koran, dat er twee soorten landen zijn; landen waar moslim gelovigen wonen en het andere is oorlogsgebied.

In de alternatieve media is het tegenwoordig bon ton om anti Israël te zijn. Dat doet me pijn omdat men juist daar de waarheid voorop stelt en zou moeten stellen. En vooral niet zou moeten polariseren. Verbijsterend vindt het ik waarom de focus ligt op juist dat piepkleine landje in een oceaan van moslimhaat. Kijk in plaats van Israël ook eens naar echte mega genocide in Azerbeidzjan, Nigeria, China enz, enz. De ergste mensenrechtenschendingen en genocide waar je de zogenaamd geëngageerde nieuwsmedia niet, of nauwelijks, over hoort. Genocide gericht op Joden EN Christenen!

Laten we daarom bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Maar ook voor de onschuldige inwoners van Gaza en niet meedoen in die polarisatie en jodenhaat.

Ik raad iedereen aan om ook eens andere bronnen te raadplegen Lees daarom de artikelen van “Christenen voor Israël” (https://www.christenenvoorisrael.nl/) en van het messiaans Joodse “Israël today” (https://israeltoday.nl/). Hierin staan veel Bijbel gerelateerde opinies waar je vrij, ruim en breed over kunt denken. Maar ze laten wel een heel ander beeld van deze kwestie zien dan waar wij als gewoon klootjesvolk en/of geëngageerde denkers ons mee plegen te voeden.

Als slot wil ik een stukje uit Sarah Young’s “Ik ben altijd bij je” Blz. 86, 9 maart, citeren:

Mijn wegen zijn mysterieus en onvoorspelbaar, maar ze zijn goed. Als je alleen kijkt naar de gebeurtenissen op deze wereld, waar het kwaad hoogtij lijkt te vieren, is het gemakkelijk om bang te worden en de moed te verliezen. Je kunt niet begrijpen waarom Ik zoveel wreedheid en lijden toesta. Het probleem ligt in het feit dat Ik onbegrensd ben, en jij niet. Veel dingen gaan eenvoudigweg je begrip te boven. Maar wanhoop niet. Als je bevattingsvermogen is uitgeput, zal vertrouwen op Mij je verder dragen. Bevestig je vertrouwen op Mij door stille en hardop uitgesproken gebeden. Blijf in contact met Mij! Raak niet verstrikt in een eisende houding, een allesoverheersend verlangen om te weten waarom. Dat is de verkeerde vraag om aan Mij te stellen. De juiste vragen zijn: 'Hoe wilt U dat ik naar deze situatie kijk?' en “Wat wilt U dat ik op dit moment doe?” Je kunt het verleden niet veranderen, dus begin bij het huidige moment. Ga op zoek naar de weg die Ik wijs. Vertrouw Me, één dag en één moment tegelijk. Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen. 

SPREUKEN 3:5; PREDIKER 8:17; PSALM 37:12-13; JESAJA 41:10 

 

In Jezus verbonden en met alle respect,

Adriaan

                                                                       *.*.*.*.*

 

Johannes (Duitsland) in onze Jezuscontacten schrijft:

"We leven nu in een tijd waaraan de aarde werkelijk geen gebrek heeft aan verschrikkingen. De spiraal van rampspoed lijkt steeds sneller naar beneden te gaan. De klimaatcatastrofe, die in toenemende mate leidt tot extreme natuurverschijnselen zoals verwoestende branden, droogtes en overstromingen, is lang niet het enige waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan en ontheemd raken. Daarnaast zijn er op dit moment pandemieën (verschillende coronamutanten) die de wereldeconomie ruïneren en, bovenop alle verschrikkingen, zijn er wrede oorlogen die in hun onmenselijke agressie niet stoppen bij de burgermaatschappij - integendeel.

 

´De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, de buitensporige verspilling aan de ene kant en de ellende aan de andere kant worden steeds hachelijker. Overbevolking is ook een groot probleem [1]. We hebben al bijna acht miljard mensen, van wie velen tot honger en uitzichtloosheid worden gedreven door oorlogen, wanbeheer en corruptie. Daarbij komen criminele activiteiten van de ergste soort. Drugscriminaliteit, seksueel geweld, beroving en moord zijn wereldwijd aan de orde van de dag. In één woord, deze aarde is wat deze aspecten betreft een hel geworden. En het ergste is: er lijkt geen verbetering in zicht voor deze negatieve ontwikkelingen´. (Saskia Keune)

 

In Duitsland (2024) wordt het sprookje dat we een functionerende democratische rechtsstaat zijn nog steeds verspreid en soms geloofd. Maar hoe wordt Duitsland op dit moment beschreven vanuit nationaal en internationaal perspectief?

 

Duitsland bevindt zich in een soort horrorcombinatie van het verschrikkelijke Duitse tijdperk van 1933 tot 1945 en de twee meesterwerken die meer dan 70 jaar geleden werden gepubliceerd door de briljante visionairs van de toekomst Aldous Huxley "Brave New World" en George Orwell "1984".

 

Duitsland heeft zichzelf nu ontmaskerd in de coronavirus pandemie sinds 2020 en laat zijn ware kleuren, zijn lelijke gezicht zien. De coronavirus pandemie heeft ervoor gezorgd dat ten minste de gemiddelde persoon in Duitsland zich nu realiseert, of zou kunnen realiseren, wat Duitsland eigenlijk is - althans voor het grootste deel of gedeeltelijk:

                                                                       https://ci4.googleusercontent.com/proxy/WvAZ1Gtqafk5Rq_59bvC5OWPaWMeB-bcx_98E4PWyldKGJCz9uOqzkFztWUx3s5Ny9xa83y346GAQz3lRbIrdyMRbxfheyoENtZtCl3fBew=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/tipp1.gif

 

Een meedogenloos, liefdeloos, ontmenselijkt, antichristelijk, gedegenereerd, ontremd, gewetenloos, roofzuchtig kapitalistisch, zompig, hypocriet, propagandistisch, gecensureerd, populistisch, bureaucratisch, regelverslaafd, onteigeningsverslaafd, waardeloos, corrupt land dat amok maakt, antidemocratische staat van onrecht en toezicht gebaseerd op autoritaire en institutionele willekeur en machtsmisbruik, waarin er geen onafhankelijke rechtbanken meer zijn, geen verdeling in wetgevende en uitvoerende macht en al helemaal geen onafhankelijke pers, en demagogen niet meer alleen thuis zijn in het radicaal rechtse, radicale of zelfs linkse spectrum, maar nu vooral in het midden van de samenleving.[2]

 

Een krankzinnige, walgelijke, lelijke, gewetenloze, op macht beluste, op geld beluste, wellustige, onmenselijke, wrede, schandelijke, misantropische, barbaarse horrorstaat, monsterstaat, slagersstaat, martelstaat, terroristenstaat, politicusstaat, autoriteitenstaat, rechterlijke-rechtsstaat, politiestaat, institutionele staat, geldstaat, kapitalistische staat, schurkenstaat, die een van de best vermomde federale bananenrepublieken ter wereld is en dit meest schandelijke gespuis verschijnt als vraatzuchtige beesten en furiën in menselijke gedaante.

 

Zolang de mensen in Duitsland redelijk gezond zijn en het economisch redelijk goed gaat, zijn deze omstandigheden voor de meeste mensen nog draaglijk. Maar vooral sinds 2020 zijn de kwesties "gezondheid" en "financiën" voor miljoenen mensen enorm verslechterd en dit verandert nu steeds meer in een kruitvat.

 

Veel mensen in Duitsland zijn geschokt door buitenlandse alleenheersers en fascistische dictaturen zoals China's Xi Jingping, Noord-Korea's Kim Jong-un, Rusland's Vladimir Poetin en Tsjetsjenië's Ramzan Akhmatovich Kadyrov, Recep Tayyip Erdoğan uit Turkije en de Amerikaanse Republikeinse radicaal-rechtse Donald Trump-cultus of bijvoorbeeld de extremistische, fundamentalistische, radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas en de radicaal-islamitische groeperingen Taliban, Al-Qaeda, "Islamitische Staat" (IS) en Houthi. [3]

 

Het is opmerkelijk dat veel mensen zich nog steeds niet lijken te realiseren dat er miljoenen van "zulke verschrikkelijke onmenselijke beesten en furiën" in Duitse autoriteiten/instellingen (bijv. valse rechtbanken met eigenzinnige en kwaadwillende rechters, advocaten en deskundigen) zitten, maar dat ze alleen verschijnen gekleed in een andere "mantel", algemeen bekend als "wolven in schaapskleren". Maar ook in Duitsland is er sprake van een groeiend "ontwaken" en neemt het vertrouwen in de autoriteiten/instellingen snel af. Meer en meer delen van de bevolking zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Steeds meer delen van de bevolking keren zich vol walging af van het "ontaarde, zieke" deel van de Duitse politieke/juridische/autoritaire/institutionele staat.

 

Maar laten we ons ervan bewust zijn dat de omstandigheden in de meeste landen over de hele wereld nog slechter zijn dan in Duitsland en dat we al lang in apocalyptische tijden leven en waarschijnlijk nog maar een paar jaar de tijd hebben.

Maar laten we ook beseffen dat er in Duitsland ook miljoenen mensen zijn die zich vastberaden en moedig inzetten voor anderen en voor vreedzame co-existentie, en het zijn deze mensen - die warmte brengen in ons land - die ons moed geven.

 

Naar mijn mening is het einde van deze eindtijdfase met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk, gebaseerd op de Nieuwe Openbaring (Lorber, Mayerhofer, Engel), als volgt:

 

1.

Als we uitgaan van Jezus' uitspraken "as near 2000 years", die Jezus deed op de leeftijd van ca. 30/31 jaar en opvallend vaak herhaalde en dit letterlijk nemen en uitgaan van een geboorte van Jezus in de periode van ca. 6 tot 8 v.Chr. (zoals veel NO-vrienden doen), dan zou deze eindtijd rond 2024/2025 moeten eindigen. [4]

 

2.

Als we uitgaan van Jezus' uitspraken "as near 2000 years", die Jezus deed op de leeftijd van ca. 30/31 jaar en opvallend vaak herhaalde en dit letterlijk nemen en uitgaan van een geboorte van Jezus in de periode van nul (d.w.z. volgens onze kalender), dan zou deze eindtijd uiterlijk in de buurt van 2030 moeten eindigen.

 

3.

Als men weer uitgaat van Jezus' uitspraken dat alles afhangt van de omstandigheden/indicatoren en dat concrete voorspellingen met data een oordeel zouden zijn, dan kan ook alles worden uitgesteld. [Zie ook He 1.071.1.]

 

We moeten ons er altijd van bewust zijn dat Jezus zal komen als een dief in de nacht (dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht).

 

[RB 2.210.7] ... Zoals in de Schrift staat: 'Maar in die dagen zullen vele valse profeten opstaan en tekenen doen, zeggende: "Zie, hier is Christus, of daar is Hij!" - maar gelooft het niet! Want de komst van de Mensenzoon zal zijn als de bliksem, die gaat van het opkomen naar het neerkomen. De komst van de Heer zal ook zijn als de komst van een dief in de nacht.

 

Maar deze tijd is nu als de dageraad van die dag, die komen zal ofwel voor de redding van de rechtvaardigen en voor allen die van een zachtmoedig en goed hart zijn en hun broeders en zusters liefhebben in Mijn Naam; maar deze dag zal ook komen als een dief over allen die Mij niet respecteren en een hard en trots hart hebben en zichzelf beter en meer gerespecteerd achten dan hun broeders in wat en vanwege wat dan ook. [HiG 3.49.04.06.11]

 

Een veelheid aan zogenaamde "roosterpogingen" voor deze eindtijd zou hier nu opgesomd kunnen worden (zie diverse pogingen van NO vrienden en "profeten", "zieners", etc.). Het "B E S T E (!)" voor het einde van deze eindtijdfase zijn hier de uitspraken van Jezus, die het einde van deze eindtijdfase beschrijven in direct verband met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk (zie in uitgebreide vorm de vier soorten reinigingsvuren samen met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk - GEJ 8.185-187), d.w.z. de volgende drie passages (de tekstuele context is hier bepalend!):

Wanneer zulke activiteiten en gebeurtenissen door de kracht van het vuur hun hoogste punt zullen hebben bereikt, dan zal ook de lucht van de aarde op zulke punten te krachtig gevuld zijn met de brandbare ether soorten, die dan spoedig hier en daar zullen ontbranden en zulke steden en streken in puin en as zullen veranderen samen met veel van hun inwoners. [GEJ 8.186. 06]

 

(Noot: Volgens Wilfried Schlätz is dit de "vijand uit de lucht", een door onszelf veroorzaakte verbranding van industriële agglomeraties door het vrijkomen van brandbare etherische soorten (natuurgeesten), die nog geen natuurwetenschapper kent! Met andere woorden, plaatselijke branden veroorzaakt door de industriële mens zelf! Opmerking: Het is bekend dat de "vijand uit de lucht" door Nieuwe Openbaringen vrienden verschillend wordt geïnterpreteerd]; en dit zal dan waarschijnlijk ook een grote en effectieve zuivering zijn. Maar wat het vuur dat op deze manier wordt veroorzaakt niet zal bereiken, zullen andere grote aardse stormen van alle soorten en soorten bereiken waar het begrijpelijkerwijs nodig zal zijn; want niets zal zonder noodzaak worden verbrand en vernietigd).

 

Maar dit zal ook de lucht van de aarde bevrijden van zijn kwade dampen en natuurgeesten, die dan een heilzame invloed zullen hebben op alle andere schepselen op aarde, en die dan ook de natuurlijke gezondheid van de mensen zal dienen op zo'n manier dat alle vele en kwade lichamelijke ziekten zullen ophouden en de mensen in staat zullen zijn om een gezonde, sterke en oude leeftijd te bereiken. [GEJ 8.186.07]

 

Omdat de aldus gezuiverde mensen in Mijn licht zullen staan en de geboden van de liefde voor altijd levend en waarachtig in acht zullen nemen, zal ook het aardse bezit zodanig onder de mensen worden verdeeld dat iedereen zoveel zal hebben dat hij nooit in nood zal hoeven te verkeren als hij ijverig werkt; en de leiders van de gemeenschappen zowel als de koningen, als volledig onder Mijn wil en licht, zullen ervoor zorgen dat er nooit gebrek zal zijn in een land onder een volk. En Ikzelf zal spoedig de mensen hier en spoedig daar bezoeken en hen versterken en verheffen daar waar de mensen het grootste verlangen naar en de meeste liefde voor Mij zullen hebben.  Johannes

 

                                                           *.*.*.*.*.*.

 

 

Hoe zijn onze geestgenoten ertoe gekomen om de Jakob-Lorber-Geschriften te lezen of te bestuderen?

Deze vraag werd in één van de vorige bulletins gesteld. We ontvingen slechts een paar reacties, maar nog genoeg plek voor dit nummer. De inkomende berichten werden naar binnenkomst gerangschikt:

Caspar uit Nederland schrijft:

Hoe ben ik op Jakob Lorber terecht gekomen? In 2017 was ik in een hotel in Jakarta voor een evangelisatie project als financiële man. Mijn projectbaas was onze lunch afspraak vergeten. Dat maakte mij droevig. Je hebt het gevoel van: ´Mijn broer in de Heer laat me in de steek´. Ik dacht: “wat zal ik nu doen”?  Ik was verdrietig en besloot op mijn knieën te gaan. Eerst was er lofprijzing en toen vroeg ik Jezus: “Toon mij a.u.b. Uw liefde”. Het resultaat was, dat ik een website opende over een onderwerp wat mij interesseerde over “eventuele mensen vóór Adam”. Plotseling zat ik op de website van Bertha Dudde: Nieuwe Openbaringen. Daar kreeg ik antwoorden op veel vragen. Ik bid altijd om de Waarheid!!!

 

Toen ik terugwas in Nederland, ondervond ik dat er een Bertha Dudde Kring moest zijn. Ik schreef en kreeg een uitnodiging om naar België te komen. En jawel, daar kreeg ik te horen over Jakob Lorber. Inmiddels heb ik daar zeer veel over gelezen!!!  Het is een enorme steun om ook meer van de “eindtijd” te begrijpen. Prijs Koning Jezus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NB Een Jakob Lorber vriendenkring zou ik absoluut geweldig vinden!!!!! [5]

                                                            *.*.*.*.*.*.*.

 

 

Helmut N. uit Oostenrijk schrijft:

            AAN WIE GOD GOEDE GUNST WIL BEWIJZEN

            zendt Hij de wijde wereld in,

            aan wie Hij zijn wonderen wil verrijzen....

Deze woorden van de dichter, gezet op een vrolijk lied, waren zeker op mij persoonlijk van toepassing. Toen ik jong was, reisde ik naar Niagara Falls gespuwd, naar Nessie gezocht in Schotland, in politiebewaring gezeten in Egypte, de nacht doorgebracht in karavanserais in Afghanistan, neushoorns gefotografeerd vanaf de rug van een rijdende olifant in Oost-India, de inheemse bevolking opgespoord in de jungle van West-Maleisië, door Angkor in Cambodja gewandeld, het lange zwarte haar van Vietnamese vrouwen bewonderd in Saigon, judo geoefend in Tokio, op de top gestaan van de 4100 meter hoge Mt. Kinabalu in Borneo, gelift door Sumatra, precies 50 jaar getrouwd geweest met mijn Filippijnse penvriendin en - last but not least - met onze vriend Gerard de voetsporen van Jezus gevolgd in Israël.

En dat ik deze grootste schat van mijn leven - de Nieuwe Openbaring - tegenkwam, was ook te danken aan mijn jeugdige reislust.

In de jaren zestig vroeg mijn Chinese penvriend Chee Wai in Singapore of ik een oude man in Wenen wilde opzoeken met wie hij postzegels uitwisselde. Ik deed dat en ontmoette een oude heer in een rolstoel. (Tegenwoordig ben ik veel ouder dan de "oude" man van toen).

Hij was een Arabische tolk geweest in Noord-Afrika tijdens de oorlog en was atheïst. Ondanks de liefdevolle zorg van zijn vrouw had hij zelfmoordgedachten. Toen leidde zijn Schepper hem naar het Lorber-werk en veranderde de ongelukkige man in een minnaar van Jezus die er vanaf dat moment van overtuigd was dat hij zijn ongeliefde rolstoel niet mee hoefde te nemen naar de geestelijke wereld.

In die tijd werkte ik een tijdje als timmerman in Zwitserland om snel geld te verdienen voor een geplande motorreis naar India en verder naar Singapore. Op een dag ontving ik een pakje uit Wenen; de inhoud was een zogenaamde Lorber scheurkalender.

Op de achterkant van de afzonderlijke dagbladen stonden fragmenten uit het werk van Lorber. Wat ik daar las was als een blikseminslag voor mij als jongere! Nooit in mijn leven had ik durven dromen dat er zulke overweldigende uitspraken over God, de wereld en de zin van het leven konden zijn! Hier sprak een goddelijke autoriteit met woorden die zo vertrouwd waren uit een lang verlangd vaderland!

God was plotseling een feit geworden, deze woorden alleen al overtuigden me volledig, volgens Jezus' woorden "De Mijnen kennen Mijn stem". Mijn jeugdige vragen als "waarom leven we eigenlijk, hebben dieren een ziel?" werden hartgrondig beantwoord, niet zoals door onwetende volwassenen "we leven om iets voor onszelf te creëren in de wereld, dieren hebben geen ziel, ze zijn er zodat wij vlees hebben om te eten...". Nee, zulke antwoorden konden mij nooit overtuigen; ik had eindelijk het bewijs van God gevonden in het Woord van de Heer!

Toen mijn beschermengel me na zeven maanden en 13.000 kilometer in het zadel van mijn BMW 250 uit 1953 veilig terugbracht naar mijn moeder, brak er een rustige tijd aan voor de voorheen rusteloze. Rustig in de zin dat de opgebouwde schulden van de wereldreis moesten worden afbetaald en er elke maand een boek van Lorber werd verslonden.

Nu blijft er de onuitgesproken vraag hoe de geestelijke wedergeboorte eruit ziet na bijna 6 decennia van serieuze bezigheid met de Nieuwe Openbaring. Het moet gezegd worden dat alleen de Heer het recht heeft om hier een geldige uitspraak over te doen.

Ik denk absoluut niet aan de zelfvoldane uitspraken van veel Amerikaanse christenen die zichzelf als gered en wedergeboren beschrijven omdat ze in Jezus Christus geloven als de schepper van hemel en aarde, op zondag naar hun kerk gaan en de bijdrage van de voorganger betalen.

De Heer Zelf heeft ons de maatstaf gegeven waaraan we moeten afmeten hoe ver we zijn in onze wedergeboorte: Heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. We moeten onszelf daaraan afmeten en onszelf niet verheerlijken. Er rest ons niets anders dan onze God en Schepper nederig te vragen.

 

                                   VADER, MAAK MIJ UW GENADE WAARDIG

 

                                                           *.*.*.*.*.*.*

Christoph uit Zwitserland schrijft:

 

Beste Gerard, hartelijk dank voor je bericht 2.24.

Ongeveer 5 jaar geleden ontmoetten we elkaar hier in T. met Gerd K., we pikten je op bij Hotel B? in B. en reisden samen naar Annabelle en haar verloofde in een dorpje bij L.

 

Dan nu de Hamas-aanval. Ik vermoed ook dat alles in scène is gezet, want ik kijk al jaren naar het wekelijkse overzicht van Christoph Hörstel, hoofd van de zeer kleine maar super partij "Die neue Mitte". Ik zou je willen vragen mij jouw documentatie van  7 oktober te sturen.  Ik heb lang in het duister getast over de staat Israël. Maar nu ben ik ervan overtuigd dat het 1. op zand is gebouwd en 2. onwettig is in de manier waarop het tot stand is gekomen.

 

Over punt 1: De sleutelpassage is GJE, deel 7-51:14 "...maar ze zullen nog steeds niet in staat zijn om zichzelf een land, een koninkrijk of een heerschappij waar dan ook op aarde te kopen."  Welnu, de staat is er, maar vanaf dag 1 uitgedaagd en oorlog gevoerd, en ontbinding hangt in de lucht. De Balfour Declaration van 1917 was ook een aankoop, waarover later meer. Nu verder bewijs voor punt 1: a. GEJ 8.85.26 "Maar Ik ben niet gekomen om voor de Joden een ander aards en vergankelijk koninkrijk te vestigen, maar een geestelijk in liefde tot God en de naaste", ... en zal helemaal geen aards koninkrijk vestigen.

b. GEJ 7.162 4. "Waarlijk, de nakomelingen van Hagar zijn veel beter in hun soort dan de nakomelingen van Sara". c. Zo ook Jezus in GEJ 2.107 10. - d. GEJ 9.34 13. "Davids troon zal niet meer gevestigd worden onder de Joden, maar onder de heidenen". - e. GGJ 1.172.25. De blinde Tobias: "Maar mocht zoiets mogelijk worden (het doden van Jezus), dan profeteer ik een eeuwige vloek over alle Joden, dat zij nooit een thuis zullen hebben op aarde, en hun naam zal een walging worden voor de mensen." (In 173.5. bevestigen de 3 engelen de goddelijkheid van Tobias' uitspraak).  - f. GEJ 7.50.3. "Maar dan (70 na Chr.) zal het ook helemaal afgelopen zijn met dit volk voor alle eeuwen der tijden." - g. GEJ 10.188.ff "En daarom heb Ik ook voor hun laatste oordeel voorzien en bepaald dat zij allen uiteindelijk zullen vergaan door het vuur en het licht van Mijn bliksem. En zo zal dit vervuld worden,.... dat Ik uiteindelijk de aarde van haar vuiligheid zal laten reinigen door vuur".  (In vers 19 troost Hij Zijn discipelen: Niettemin is hun terugkeer "verborgen in de raad van Mijn liefde en wijsheid".  Tenslotte hebben we in GEJ 10.158 een aanwijzing dat de landen ten oosten van de Jordaan tot aan de Eufraat, d.w.z. Jordanië, Syrië, Irak, delen van Saoedi-Arabië, iets na 2035 groen zullen worden, met een deels christelijke bevolking, waarschijnlijk nog in de minderheid, maar vermoedelijk zegen en vrede schenkend. Er is dus geen sprake van een Gossisraël als het beloofde land volgens Mozes van de "Nijl tot de Eufraat".

 

Dan nu punt 2, dat de Staat onwettig is. Dit is weinig bekend (door de extreem eenzijdige en dubieuze westerse persstructuur).

(Redactie: dan volgt een grondige uiteenzetting hoe het in het begin van de vorige eeuw ertoe gekomen is om een ongeldige joodse Staat op te richten---)

 

Toen de laatste Britse commandant het Mandaatgebied zoals gepland verliet op 14 mei 48, verdeelden de Zionisten het land op eigen gezag in tweeën, riepen een staat Israël uit en begonnen met het verdrijven en onteigenen van ongeveer 800.000 Palestijnen. Het gebied dat nu Israël is, werd bijna volledig "gezuiverd".  Dit is wat Ilan Pappe, een Israëlisch historicus, schrijft in zijn boek "Die ethnische Säuberung Palästinas" (De etnische zuivering van Palestina), Frankfurt, 2007 p. 10: "Twee maanden voor het einde van de Britse regering, op 10 maart 1948, kwam een groep hooggeplaatste zionistische politici bijeen in het Rode Huis in Tel Aviv, het hoofdkwartier van de ondergrondse militie Haganah. David Ben Gurion, de latere premier van Israël, had hen uitgenodigd. Ook politici en militaire leiders waren aanwezig. ...

 

Israëlisch-Palestijns conflict - Achtergrondartikel | Historiek

 

Diezelfde avond werden militaire bevelen uitgevaardigd aan de eenheden ter plaatse om zich voor te bereiden op de systematische verdrijving van de Palestijnen uit grote delen van het land. De bevelen specificeerden in detail de methoden die gebruikt moesten worden voor de gedwongen verdrijving: grootschalige intimidatie, belegering en beschieting van dorpen en woonwijken, het platbranden van de huizen met alle bezittingen, verdrijving, sloop en tenslotte het delven van het puin om een terugkeer te voorkomen. Bekend is ook het bloedbad in Deir Yassin, een dorp met 750 inwoners in de heuvels bij Jeruzalem onder M. Begin op 9 april 48, dus nog tijdens het Britse Mandaat, waarbij honderden mannen, vrouwen en kinderen werden gedood. In zijn boek uit 1964 schreef Begin dat er geen staat Israël zou zijn geweest zonder de "overwinning" van Deir Yassin. Al in 1938 zei David Ben Gurion: "Ik ben voor gedwongen hervestiging, ik zie er niets immoreels in".

 

Het is heel opvallend dat we in het Westen, in het christelijke Westen, tot op de dag van vandaag zo'n beetje alles ten gunste van de Joden of zionisten en de staat Israël hebben doorgewuifd, ondanks alle onrust en oorlogen. Dit is in wezen gebaseerd op de zionistische ideologie sinds 1850, volgens welke de redding van de gehele wereld uitgaat van Israël, van Juda, van de eeuwig beloofde troon van David in Sion in Jeruzalem, in overeenstemming met alle 100, zelfs 1000 beloften in het Oude Testament, beginnend bij Mozes en verder via alle andere profeten, --------- en dit zou worden gerealiseerd in het begin, toen de Joden, als Gods uitverkoren volk, zouden terugkeren naar het eeuwig beloofde Heilige Land met een spoedig te verwachten ware Joodse Messias op de toenmalige eeuwige troon van David, gerealiseerd in het aardse Jeruzalem. 

 

De zionisten rond Rothschild wisten echter dat voor christenen het heil van de wereld uitgaat van Jezus als de Messias die al aan de gehele wereld is verschenen en dus van een christelijke "eeuwige troon van David" in Jeruzalem (wie is de "rechtmatige" houder van deze eeuwige koninklijke troon in Jeruzalem? ) - hoewel, volgens Jezus, dit eeuwige koninkrijk van vrede moet worden gevestigd in het hart van ieder mens en niet in een aards koninkrijk, dat de kerken helaas vandaag de dag nog steeds niet duidelijk genoeg onderscheiden, ----- en zo zijn ze vatbaar geworden voor de zionistische ideologie van een aards koninkrijk van vrede in een aards Israël door misbruik te maken van uitspraken uit het Oude Testament. (Misbruik of verkeerde interpretatie en valse leer, omdat al deze beloften sinds de incarnatie van God in Jezus niet alleen betrekking hadden op Hem als de vervuller van al deze beloften in het Nieuwe Verbond, dat niet alleen geldt voor de nakomelingen van Abraham, maar voor alle mensen en wordt gerealiseerd als een eeuwig koninkrijk van vrede voor zover Jezus' leer over het leven wordt erkend en geleefd, ongeacht een aardse plaats of uiterlijk gebouw).

 

Dit is de belangrijkste reden waarom christenen - je zou ze zionistische christenen en zelfs christelijke zionisten moeten noemen - zo'n beetje blind door alles heen wuiven als het over Israël gaat. Ze zijn heel talrijk in Zwitserland.   Er is dus nooit een "Heilig Land" geweest sinds Jezus. Is deze valse doctrine niet de oorzaak van de ellende van de kruistochten gedurende meer dan 200 jaar en de ellende sinds de zogenaamde oprichting van de staat Israël?   Deze christelijke vatbaarheid voor de zionistische ideologie werd echter pas echt ontwikkeld en uitgebreid vanaf 1850 door Rothschild met de hulp van zionistische christenen, waarbij John Nelson Darby en Cyrus Scofield een centrale rol speelden met de zogenaamde Scofield Bijbel, die helaas op grote schaal werd verspreid, voornamelijk in de VS en West-Europa. Zie de uiterst informatieve video van kla.tv nr.27342 "Israel, Unveiling a Mystery" en de video "Was John Nelson Darby an Agent of Zionism" door Dr. John Coleman. Gerd K. gaf me de eerste video. Ik denk dat het heel geloofwaardig is.

 

De christelijke manier om God en onze naaste lief te hebben met geduld en barmhartigheid is waarschijnlijk de enige manier om al te veel bloedvergieten te voorkomen. 

 

Beste wensen en Jezus' zegen op alle wegen, Christoph.

 

                                                            

 

Caspar Verhulst uit Nederland schrijft:

 

Beste Gerard,

Gaat Jesaja 11:12  niet in vervulling? En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.

 

Gods zegen,

Caspar.

 

Antwoord

 

                                               Buchvideo: Jesaja Kap. 40-66 - YouTube

Beste Caspar,

 

Zowel de voorgaande tekst en de navolgende, beschrijven het volgende en ik plaats ook de door jouw geciteerde tekst uit Jesaja, maar concludeer zelf: 

 

Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.  (Hamath wordt in het Hebreeuws uitgesproken als HAMAS) En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks.

 

En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen. Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, [en] zij zullen te zamen die van het oosten beroven; [aan] Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. (Jes.11:10-14)

 

                                                             

 

Hans de Heij uit Nederland stuurde het volgende: (Redaktioneel ingekort)

 

Betekenis van het woord kerk

Een hart vol liefde is de enig ware kerk. In het hart van ieder mens is de Heer de levende ‘kerk’. Gods Huis is geen stenen kerk, Zijn Huis is Zijn Leven en Hijzelf is Zijn Huis; Zijn Huis is ‘Ik Ben’. Het woord ‘tempel’ betekent de Heer Zelf als Zijn Goddelijk menselijke. Hij is de ‘Kerk’ in de ‘hemel’ met alle volgelingen en alle engelen die één zijn in de liefde van de Heer. De ‘kerk’ op de aardse wereld bestaat uit diegenen die in de Heer als hun God en Vader in Jezus Christus geloven.

 

De ‘tempel’ staat voor de Heer Zelf als Zijn Goddelijk menselijke. Hij is de ‘Kerk’ in de ‘hemel’ met alle volgelingen en alle engelen die één zijn in de liefde van de Heer. De ‘kerk’ op de aardse wereld bestaat uit diegenen die in de Heer als hun God en Vader in Jezus Christus geloven. Deze drie ‘kerken’ zijn één en kunnen niet gescheiden worden.

Het stoffelijk lichaam van iedere ziel is de ‘kerk’, het tijdelijke ‘huis’ van God, want het is een belichaming van het Goddelijke Leven, Gods liefde. Ook Jezus sprak over Zijn lichaam als tempel toen Hij zei dat Hij na Zijn dood ‘de tempel weer in drie dagen zou opbouwen’.

 

                                                           Anneke Koers

 

In de tijd van Adam en Eva bestond er voor hen en hun kinderen geen kerk als instituut of gebouw. Zij hadden in de eerste jaren direct contact met God de Vader Zelf en daarom was hun lichaam een ‘tempel’ of ‘kerk’ van God. De ‘kerk’ bij de mens komt overeen met het inzicht en wijsheid uit het Woord. (Apocalyps Onthuld n. 910, 243).

 

Geestelijke werelden

Het is essentieel te beseffen dat mensen die hier op aarde in een fysiek lichaam leven een eigen geestelijke levenssfeer ontwikkelen. Alle mensen ontwikkelen een unieke innerlijke aard, een eigen geest tijdens hun aardse leven. Evenzo schept een groep mensen hun eigen karakteristieke geestelijke sfeer of een volk een eigen cultuur met een bepaalde geestelijke identiteit. Daarom hebben mensen in bijvoorbeeld Scandinavische landen een heel andere aard dan de Zuid-Europeanen en zijn stadsmensen anders dan degenen die graag in de vrije natuur willen wonen. Zo bestaan er naast een wereldse en materiële maatschappij vele geestelijke werelden die mensen met elkaar hier op aarde scheppen en in standhouden. In dit hoofdstuk gaat het om de geestelijke sfeer die de mensheid nu ontwikkelt en al hun voorouders mede hebben ontwikkeld.

 

De geestelijke tussenwereld voor overleden mensen is eigenlijk dezelfde wereld, want dit is de wereld waarin ieder mens eerst komt na zijn overgang van deze fysieke wereld naar de eeuwige geestelijke wereld aan gene zijde. De geestelijke wereld die iemand hier tijdens zijn aardse leven in zichzelf ontwikkelde, is in die eeuwige tussenwereld gelijk daaraan, maar zal veranderen als hij zijn inzichten wijzigt door gebeurtenissen in die  geestelijke wereld. Het is echter net zo goed mogelijk dat iemand eeuwen lang dezelfde blijft, omdat hij koppig vasthoudt aan zijn overtuigingen en geloof.

 

(Redaktioneel: In een van de voorgaande nummers van het bulletin bespraken we de 12.000 verzegelden. Hans de H. ging daar nog dieper op in en haalden Swedenborg aan. Emanuel Swedenborg beschreef elke stam met haar geestelijke betekenis. We hebben iedere stam ter onderscheiding gemakshalve bold en onderstreept gemaakt. De besproken 12 stammen werden bij Swed. niet naar hun volgorde gerangschikt. De stam Dan wordt hier ook niet genoemd, daarvoor in de plaats wel Menasse)

 

Overzicht hoofdstuk 7 mbt de 12000 gezegelden

Ruben: de wijsheid vanuit de hemelse liefde bij hen die daar zullen zijn. De naam ‘Jehudah’ betekent de Heer ten aanzien van het Goddelijk Goede. De hemelse betekenis van het woord ‘Jehudah’ is zuiver belangeloze en barmhartige liefde zoals Jezus de mens op aarde heeft voorgeleefd. De geestelijke betekenis van ‘Jehudah’ is Gods Koninkrijk, of Zijn Hemelse Rijk en de natuurlijke betekenis van ‘Jehudah’ is de leer van de hemelse ‘kerk’ uit het Woord.

 

Swedenborg toont aan de hand van Gods Woord aan dat met de naam “Jehudah’ niet een van de twaalf oorspronkelijke Israëlitische stammen wordt bedoeld, maar alle mensen op heel de wereld die een ‘kerk’, een gemeente vormen die liefde tot de Heer hebben ontwikkeld en een belangeloos dienend leven leiden. Al deze mensen zullen samen met de Heer de Nieuwe ‘Hemel’ en de Nieuwe ‘Kerk’ zijn, want het getal ’12.000’ betekent dat al deze mensen God de Vader in Jezus Christus boven alles lief hebben en Hem daadwerkelijk navolgen, want door de Heer is in hen hemelse liefde ontwikkeld. (n. 5, 81, 350).

 

Het getal ’12.000’ staat steeds voor alle mensen op heel de wereld die zo zijn, zij beschikken over wijsheid op een van deze drie niveaus omdat dit de betekenis van de naam ‘Ruben’ is. (n. 351).

 

De ‘stam van Gad’ komt geestelijk gezien overeen met het goede van het leven die de goede werken zijn en in de hemelse betekenis komt de ‘stam van Gad’ overeen met Almacht.  Alle mensen op heel de wereld (de ’12.000’) die uit onvoorwaardelijke liefde voor hun medemensen handelen zijn deel van de ‘stam van Gad’ en ontvangen daartoe Gods kracht, wijsheid en inzicht. Op deze manier handelt de Heer via mensen, want de mens zelf kan niets. Het is altijd de Heer Die in al Zijn schepselen werkt en dit is een erg belangrijk punt, want iedereen gelooft en denkt dat hij zelf alles doet en kan, maar niets is minder waar. (n. 352).

 

Vanuit de stam van Naftali, twaalfduizend gezegelden, betekent de doorvatting van het nut en wat het nut is, bij hen die in de Nieuwe Hemel en in de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn. Vanuit de stam van Menasse twaalfduizend gezegelden, betekent de wil om van dienst te zijn en de daad, ook bij hen die vanuit de Nieuwe Hemel en vanuit de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn. Mensen van de stam van Ascher’ houden ervan hun medemensen naar hun vermogen van dienst te kunnen zijn. Zij voelen liefde voor hun medemensen en het is hun vreugde uit vrije wil iets voor de ander te kunnen doen. Net als de Heer willen zij andere mensen gelukkig maken, dienstbaar zijn en dat is een uiting van wederzijdse liefde: het geven en ontvangen. (n. 353).

 

Mensen van de ‘stam van Naftali’ doen uit hun eigen vrije wil het goede en ware, want zij begrijpen wat goede werken zijn en kennen het grote belang ervan. Zij voelen in zichzelf wat het goede is en zien in zichzelf wat het ware is, omdat ook zij liefde voor het nut van goede werken koesteren. Daar hebben deze mensen wel met zichzelf voor moeten strijden, want zij hebben hun eigenbelang en hun eigenliefde ervoor opzij leren zetten.

 

Door hun verzoekingen te weerstaan, ontvingen zij dit inzicht en de kracht ervoor. Hoezeer ook Jezus heeft moeten strijden, beschrijven de hoofdstukken 299 en 300 in het boek: “De jeugd van Jezus” uit de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber. Hij moest tijdens Zijn aardse leven dertig jaar lang zeer zware verzoekingen weerstaan voordat Hij Zijn Menselijke aard en Zijn ziel had vergoddelijkt en één kon worden met God de Vader in Hem. (n. 354).

 

Liefde tot de Heer is een wederzijdse liefde, want Hij heeft alle mensen met heel Zijn Hart zeer lief. Zijn liefdevolle Woord geeft iedereen inzicht opdat zij kunnen begrijpen wat de bedoeling van het aardse leven is en vervolgens heeft iedereen de keus om uit vrije wil naar dat inzicht en begrip te handelen. Deze drie zijn één, net zoals liefde, wijsheid en wil één zijn. De wil zonder voorwaarden van dienst te willen zijn, is een daad van liefde die inzicht in de situatie vraagt en daarnaast is het nodig dat de ander goed wordt begrepen.

 

Swedenborg toont aan dat de ’12.000 gezegelden van de stam van Menasse’ zo denken en doen. Alle mensen op heel de wereld die uit vrije wil een ander volkomen belangeloos van dienst willen zijn, maken de Nieuwe ‘hemel’ en de Nieuwe ‘kerk’. (n. 355). In nummer 362 legt Swedenborg uit waarom de ‘stam’ van Dan vervangen is voor die van Menasse.

 

Vers 7.7

Vanuit de stam van Simeon twaalfduizend gezegelden, betekent de geestelijke liefde, namelijk de liefde jegens de naaste of de naastenliefde, bij hen die vanuit de Nieuwe Hemel en vanuit de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn. Vanuit de stam van Levi twaalfduizend gezegelden, betekent de aandoening van het ware vanuit het goede, waar vanuit het inzicht is bij hen die vanuit de Nieuwe Hemel en vanuit de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn.

 

Vanuit de stam van Issachar twaalfduizend gezegelden, betekent het goede van het leven bij hen die vanuit de Nieuwe Hemel en vanuit de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn. De voorgaande twee verzen duiden op degenen die in het ‘hemelse Rijk’ van de Heer zullen zijn, dit is de binnenste of derde ‘hemel’, een innerlijke toestand van leven in de mens zelf. Ieder mens kan als gezuiverd geestelijk wezen volkomen één zijn met Gods onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde en daardoor een gelukzalig leven leiden. In principe hier ook op aarde, maar dat hebben nog zeer weinig mensen meegemaakt, misschien alleen nog maar Jezus Zelf. Maar in de ‘hemelse wereld’, Gods Rijk dat buiten ruimte en tijd bestaat, zijn er velen. (GJE 6, 28).

 

Dit vers handelt over de geestelijke liefde van de tweede ‘hemel’, de liefde voor de ander. De ‘stam van Simeon’ betekent alle mensen die op heel de wereld daadwerkelijk alles verzachtende liefde voor hun medemensen voelen. Zij helpen, steunen, sterken op de een of andere manier andere mensen zonder daar iets voor terug te verlangen of te verwachten. Zo’n onvoorwaardelijke liefde kan iedereen ontwikkelen door God boven alles lief te hebben en zijn medemensen als zichzelf. Hoe iemand met behulp van de tien universele levensregels (‘tien geboden’) deze belangeloze naastenliefde kan ontwikkelen, beschrijven de hoofdstukken 28 tot 38 in deel zeven van het Grote Johannes Evangelie uit de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber.

 

Het daadwerkelijke leven volgens de ‘tien geboden’, bestaat enkel uit liefde voor de naaste. In feite zijn dit dan ook geen geboden, maar de meest wijze morele levensregels. Bijvoorbeeld het: ‘Je zult niet doden’, betekent dood de geest van liefde in jezelf niet met zelfzuchtige gedachten. Verstik jouw liefde niet met gedachten van machtig willen zijn, iemand haten, nijdig zijn, woedend of jaloers zijn, of een hebzuchtig en buitensporig luxueus leven willen leiden. Iedereen weet en voelt net zo aan dat het ‘Je zult niet stelen’ een liefdeloze daad is, want de ervaring van het bestolen zijn geeft veel geestelijke pijn. De negende leefregel gaat over ‘niet-begeren’ en vult de andere leefregels aan.

 

Het beste is niets te willen hebben van andermans bezittingen: noch zijn huis, noch zijn voertuigen, noch zijn werktuigen en apparaten, noch zijn grond, noch de gewassen die daarop groeien. Geestelijk gezien betekent dit dat niemand de ander moet benijden, dat mensen elkaar respecteren, vriendelijk en voorkomend zijn. Iedereen in zijn waarde laten en hebzucht en begeerten beheersen. Geen aanzien en rijkdom zoeken en simpel en eenvoudig leven. Door gehoorzaam volgens deze tien universele levensregels te leven, wordt de naastenliefde sterker en groeit het leven volgens Gods orde, de vierde oergeest. (n. 356).

 

Alle mensen op heel de wereld die liefde voelen voor de waarheid van het goede doen, ontvangen inzicht in Gods Woord. Zij zijn de ’12.000 gezegelden’ van de ‘stam van Levi’.

(n. 357).

 

Wanneer mensen uit ware liefde voor hun medemensen het goede doen, omdat zij beseffen dat dit Gods bedoeling van het leven hier op aarde is, zijn zij in het goede van het leven. Alle mensen op heel de wereld die zo zijn, vormen met elkaar de ‘stam van Isaschar’. (n. 358).

 

Vers 7.8

Vanuit de stam van Zebulon twaalfduizend gezegelden, betekent de echtelijke liefde van het goede en het ware, ook bij hen die vanuit de Nieuwe Hemel en vanuit de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn.

Vanuit de stam van Jozef twaalfduizend gezegelden, betekent de leer van het goede en het ware bij hen die vanuit de Nieuwe Hemel en vanuit de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn. Vanuit de stam van Benjamin twaalfduizend gezegelden, betekent het leven van het ware vanuit het goede volgens de leer bij hen die in de Nieuwe Hemel en in de Nieuwe ‘Kerk’ van de Heer zullen zijn.  De ‘stam van Zebulon’ betekent de hemelse verbinding van het goede en het ware, de ‘stam van Jozef’ betekent de leer van het goede en ware, dit is het geestelijke niveau in de mens. De ‘stam van Benjamin’ komt geestelijk gezien overeen met alle mensen die daadwerkelijk naar dit inzicht handelen. (n. 361).

 

Al deze groepen vormen geestelijke sferen die met elkaar de innerlijke ‘kerk’ zijn. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die van ‘boven’ en van ‘beneden’ komen waarbij het aantal mensen van ‘boven’ relatief klein is. Degenen die van ‘boven’ komen zijn vaak geesten van sterren en planeten, terwijl mensen van ‘beneden’ na een vele, vele eeuwen durend louteringsproces uit het binnenste van deze aarde komen. (GJE4, 34:8-9).

 

Het verschil tussen deze twee groepen is groot, want de mensen van ‘boven’ geloven al snel in God de Vader en Zijn liefde, maar mensen van ‘beneden’ hebben daar veel meer moeite mee. Zij zijn niet gemakkelijk te overtuigen en kiezen eerder voor hun eigenliefde en het willen genieten van het aardse bestaan, zeker als zij over veel geld kunnen beschikken en werelds gezien een goed leven hebben. Die mensen hebben geen band met God de Vader nodig, denken zij.

 

Verder zijn er veel mensen die geloven dat er wel ‘iets’ tussen hemel en aarde zou zijn, maar in deze tijd er zijn steeds meer mensen die niet in God willen of kunnen geloven. Zij kunnen niet begrijpen waarom een ‘God van liefde’, àls die al bestaat, al die ziekten, al die vreselijke ellende van onder andere oorlogen en uitbuiting, al dat lijden op aarde toestaat. Alle mensen op heel de wereld die op de een of andere manier in God geloven, vormen in de hierna volgende verzen van dit hoofdstuk de ‘grote schare’, want God de Vader kijkt alleen naar het hart van de mens. Zij vormen de uiterlijke ‘kerk’ of  gemeenschap. Het is de Heer die hen kent en weet hoedanig hun aard en geloof is, hoe zij zich ontwikkeld hebben. Hij zal hen opvoeden in Zijn leer van ware liefde en dan naar Zich toe trekken. Dit betekent dat Hij al die mensen heeft ‘geteld’. (n. 363 en 364).

 

Geestelijk gezien betekent mensen uit ‘natie en stammen en volken en tongen’ al degenen die in Gods leer, het geloof van het goede van de liefde en het ware van de wijsheid zijn. (n. 365). ’Staan voor God’ betekent de dingen die je gelooft en geleerd worden, daadwerkelijk doen. Dat wat Gods Woord leert, laat ‘horen’, uit liefde voor de Heer doen. Dat is handelen naar Zijn twee wetten van de liefde waarin Zijn tien ‘geboden’ (Gods morele levensadviezen) zijn samengevat. (n. 366). De ‘lange witte klederen’ duiden op de ‘bekleding’ van de mens die met het ware van Gods Woord is verbonden. De ‘palmen’ die zij in hun handen dragen, staan voor hun belijdenis van het Goddelijk ware in de zin van de letter van Gods Woord. (n. 367).

 

Hans de Heij

                                                          

 

Will uit Duitsland schreef:

 

Het getal 144.000 bevat geestelijk de negen geboden, die Jezus in de GJE nader uitlegt aan een scherpzinnig joodse vrouw die nog steeds volgens de negen geboden leefde. Het eerste gebod hoort bij provocatie, de volgende vier geven een recept en de laatste vier horen bij reflexief denken.

 

De nullen horen bij de vier soorten denken, het provocatieve denken van de Sadduceeën, het receptieve denken van de Farizeeën, het reflexieve denken van de Essaeërs en het ordelijke denken, dat alleen de joodse rechters beheersten toen de joden nog geen koning hadden.

 

Het getal 12000 kan gevonden worden in het plan van Gods koninkrijk dat Jezus openbaarde in de Bergrede. De Bergrede begint met 12 uitspraken die overeenkomen met de zonen van Jakob en de discipelen van Jezus; uitspraken 13-15 tonen de Sadduceeën, de Farizeeën en ook de Essaeërs.

 

In de goede oude tijd preekten de Sadduceeën in de kerken van de ceremoniële genootschappen, de Farizeeën hadden een tempel in Rome en de Essaeërs hadden hun vrijmetselaarstempels. Tegenwoordig leren de Lorberiërs ook weer goed nadenken via het NO.

 

                                                            

 

 

 

 

Jan Vreemann uit Nederland schrijft:

 

Een standbeeld van Agricola dat in 1894 ter zijn ere werd opgericht in de Romeinse Baden in de Engelse stad Bath. Geboren in een aanzienlijke Romeinse familie uit het zuiden van Gallië begon Agricola zijn militaire carrière in Britannia, waar hij diende onder gouverneur Gaius Suetonius Paulinus.

 

                                                           Gnaeus Julius Agricola - Wikipedia

 

                                         

Standbeeld Gnaeus Julius Agricola, op het terras van de Romeinse baden. Geboren in de oude en roemrijke nederzetting Fréjus op op 13 juni 40 - overleden 23 aug. 93

 

Agricola, betekenis ‘boer’, zoon van Julius Graecinus, zijn moeder Julius Procilla. Uit Tacitus boekje ‘Het leven van Agricola’: Blz.24: Agricola eerste uitzending militaire dienst in Brittannië, Blz.26: In Asia kreeg Agricola een dochter, steun en troost tegelijk, want eerder had hij in 44 zijn zoon na de geboorte verloren. ... in Ligurië plunderde, zoals een vijand .... werd Agricola’s moeder op haar landgoed gedood. Blz. 27. 28: .... Zo was Agricola benoemd als opvolger.... Het bestuur van Brittannië was toen in handen van Tertius Bolanus, .... Agricola beheerste zijn eigen daadkracht..... Nu kregen Agricola’s kwaliteiten alle ruimte om te excelleren.....

 

Jaartallen Wikipedia:

54-68 Troonbestijging door Keizer Nero (de wreedste, de slechtste en Keizer van grote brand van Rome in 64). Vespasianus kreeg van Nero de opdracht om de Joodse opstand neer te slaan en werd tot Keizer van het Romeinse Rijk uitgeroepen 69-79. Na de dood van Nero kwam er in 69 een ommekeer in het Romeinse Rijk 79-81 Keizer Titus Flavius Vespasianus. Zijn jongste zoon Titus Flavius.

Domitianus volgt hem op 81-96 Keizer Titus Flavius Domitianus: genoemd een wrede en paranoïde tiran, maar later ook genoemd meedogenloos, maar een efficiënte autocraat. Zijn generaal was Agricola, die een poging deed om Caledonië (Schotland) te veroveren. Publius Cornelius Tacitus: grootste historicus, en consul van het Romeinse rijk. Zijn sympathie ging duidelijk uit naar een republikeinse staatsvorm, dan naar de willekeur van sommige keizers.

 

56 - geboren in zuid Gallië, overleden in 120

77 - Gehuwd met dochter van Agricola

79 - politiek ambt, lid van de senaat, lid van het priester-college

89-93 functie buiten Rome, commandant legioen in verre provincies

96 - consul (prestigieus ambt)

98 - zijn boek ‘De Germanen’ wordt uitgegeven

98-117 Tacitus werd alsmaar beroemder: gouverneur in Asia, senator, consul, en schrijver

 

Mijn Opmerking  (Jan Vreeman)

De Agricola van Tacitus is geboren in 40. Dat is ná Jezus optreden (30-33 ?). Als de tekst in GJE V11/168:2 echter goed wordt gelezen, dan blijkt dat deze Agricola de vader is van zijn zoon Agricola, waar dan Tacitus over verhaald.

 

Tekst GJE: ‘Pas over een jaar zal je door de Keizer een missie worden opgedragen, bij welke gelegenheid je oudste zoon, die je naam draagt, je zal begeleiden en DAAR voor langere tijd een hoog ambt zal gaan bekleden. Het is de zoon van Agricola uit het GJE waar Tacitus over schrijft in zijn boekje en verhandeling “Het leven van Agricola’.

 

Tekst GJE: .....’je oudste zoon, die je naam draagt’.... Geschiedkundig heet de vader Julius, als ook zijn zoon Julius heet. Allicht worden beide tevens ‘Agricola’ genoemd, als in het GJE, als ook Tacitus zijn schoonvader zo noemt en niet zijn familie naam ‘Julius’. De jaartallen kloppen dan ook. Tacitus Agricola is in 40 geboren. Een andere zoon is in 44 geboren, en tot zijn verdriet overleden.

 

Een dochter is in Asia geboren vóór 44. De Agricola uit GJE is in deze jaren in Asia / Kanaän. Dit komt overeen met de jaren van het 3-jarig (30 - 33?) optreden van Jezus.

 

‘Tacitus refereert Jesus in ‘Roman historian’ zijn executie door Pontius Pilatus en schrijft in 116 zijn laatste werk ‘Annals’ , boek 15 Hfst 44 over de eerste Christenen in Rome. In 64 beschuldigde Nero de Christenen van ‘De grote 6-daagse brand in Rome'. Deze passage is een van de oudste berichtgevingen over Christenen door een ‘niet-Christen’, en de vervolging van Christenen in Rome. Tacitus noemt Pilatus ‘procurator’, anderen bronnen noemen hem ‘prefect’. Tacitus echter onthult niet zijn bron. Hij is niet de enige ‘niet-Christen’ die in tijd die over Jesus schrijft.

 

Andere ‘niet-Christen’ schrijvers refereren ook naar Jesus: Flavius Josephus, Pliny the Younger en Suetonius. De laatste benoemd schijnbaar ook de vervolging van Christenen onder Nero.’ Zie website ‘Tacitus on Jesus’

————————————————————————————————————-

Februari 2024, Jan Vreman, Zutphen

 

Leesfragment: Tacitus, ‘Het leven van Agricola’,12 augustus 2016 16 augustus verschijnt Tacitus' Het leven van Agricola. De Romeinen in Brittannië in vernieuwde vertaling van Vincent Hunink. Agricola was actief in Brittannië, waar hij Romes macht wist te consolideren en sterk uit te breiden. Zijn expedities voerden hem tot in onbekende contreien als Ierland en Schotland.

 

Gnaeus Julius Agricola (40-93), succesvol Romeins generaal en gouverneur, jarenlang vertrouweling van de Romeinse keizers Vespasianus en Domitianus. En schoonvader van de grote geschiedschrijver Cornelius Tacitus.

 

In een van zijn vroegste teksten beschrijft Tacitus (ca. 57-120) het leven en werk van zijn schoonvader Agricola, gepubliceerd in 98. Vol trots over diens prestaties. En vooral: vol bitterheid over wat zijn schoonvader is aangedaan. Want Domitianus misgunde Agricola ten slotte de eer van zijn werk en haalde hem terug naar Rome, waar hij geen rol van betekenis meer speelde. Een onrecht dat Tacitus deels wil goedmaken met zijn indringende biografie. Geschreven voor de eeuwigheid, maar tegelijk zijn meest persoonlijke boek. Het toont de diepste drijfveren van zijn schrijverschap.

 

Uit: Jakob Lorber Nieuwsbrief april 2001. Naar een artikel in dagblad ‘Trouw’, 5-2-2000:

‘Trouw’. Het is inmiddels bijna 2000 jaar geleden dat de Romeinse historicus Tacitus zijn ’Germania’ schreef. De tekst van deze mini-studie over onze verre voorouders heeft de eeuwen met succes getrotseerd. Onder de titel ‘De Germanen’ schreef Vincent Hunnik nu een eigentijdse vertaling.

 

In ‘Het leven van Agricola’ verteld Tacitus veel over Engeland, Schotland en Wales in de Romeinse tijd. Het accent ligt echter niet op het leven van de inheemse Keltische bevolking, maar op het optreden van Tacitus schoonvader, Agricola. Deze was tussen 78 en 84 na Christus Romeinsgouverneur in deze streken en bijna al die jaren militair actief. Met zijn legionairs, bontgenotenlegers en vloot drong deze veldheer door tot het noordelijkste puntje van Schotland. Daar vocht hij tegen de Caledoniërs die onder leiding stonden van Calgalus.

 

Als lezers van het ‘Grote Johannes Evangelie’ maken wij in het zevende deel van dat werk uitgebreid kennis met een Romeinse Patriciër die de door Tacitus genoemde naam Agricola draagt. Deze Romein heeft tijdens zijn verblijf in het door Rome bezette deel van Azië Jezus leren kennen en is een fervent aanhanger geworden van Diens leer. Voor zijn terugkeer naar Rome vindt het volgende gesprek plaats tussen Jezus en Agricola dat voor de Lorber-lezer een brug slaat naar het bericht van Tacitus:

 

(GJE.V11/105:1,2) ‘Toen kwam de Romein Agricola naar Mij toe en zei: Heer en Meester, omdat iedereen hier nu weggaat, beginnen ook wij Romeinen er taan te denken en wanneer wij de terugreis zullen aanvaarden. Omdat ik echter vooral in Uw tegenwoordigheid niets zonder Uw raad wil ondernemen en uitvoeren, vraag ik ook in dit opzicht om Uw goddelijke wijze raad’. Ik zei: ‘Voor jou, vriend, dringt de tijd nog niet, omdat je van de keizer immers de instructie hebt, dat je zo nodig meer dan een halfjaar uit Rome weg kunt blijven! Er is nu hier in het joodse land, en ook in hele aan jullie Romeinen toebehorende Azië niets gaande wat van enig bijzonder belang is voor de regering, en omdat jij dus je terugreis kunt aanvaarden wanneer je maar wilt, denk Ik dat je wanneer je dat pas overmorgen doet, niets zult verliezen door nog langer bij Mij te blijven. Pas over een jaar zal je door de keizer een missie naar Brittannië worden opgedragen, bij welke gelegenheid je oudste zoon, die jou naam draagt, je zal begeleiden en daar voor langere tijd een hoog ambt zal gaan bekleden. Ook al zou je nu een hele maand later naar Rome terugkeren, maakt dat niets uit, want je zult nog altijd vroeg genoeg thuiskomen’.

 

Agricola: zie ook GJE - V111 / 53:3-4, 157: 21-23, 158:9 (afscheid en vertrek) en GJE X / 201: 10

 

                                                                         

 

 Over de dood van de Heer

           (ingezonden door Jan Vreeman)

[1] Maar wat is er nu gebeurd, terwijl het lichaam in het graf lag, en wat was de eigenlijke, dwingende reden voor Mijn sterven? - Hierover zal nu een korte, maar duidelijke verklaring volgen. Luister dus:

                                             Paus pleit joden vrij van dood Jezus | De Standaard Mobile

 

[2] Er is al eerder en vaker uiteengezet, dat Adam als eerste mens van deze aarde - dat wil zeggen als mens met volledige vrijheid van geest - geschapen was met het doel een vorm te creëren, van waaruit de materie weer naar het vrije geestelijke leven teruggeleid kon worden. En daar was bovenal het over­winnen van de materie zelf voor nodig, dat wil zeggen: er moest door een vrij wilsbesluit een toestand gecreëerd worden, die aan de ene kant het overwin­nen van alle lagere eigenschappen liet zien, zoals aardse lusten, begeerten en neigingen, om aan de andere kant een vrij opstijgen naar het zuiverste gees­telijke leven mogelijk te maken.

[3] Er is al vaak genoeg gezegd dat de menselijke ziel uit zeer kleine begin­stadia bestaat, die zich tot steeds hogere niveaus van bewustzijn ontwikkelen en tenslotte in de mens weer die vorm bereiken, die als aardse vorm zich niet meer verder kan ontwikkelen, maar wel wat het zielenleven betreft. Er komen dus in de mens twee beginselen samen: het einde van het materiële leven als hoogst ontwikkeld zelfbewustzijn, en het begin van een zielenleven dat in de hoogste verworven voleinding van de vorm onveranderlijk is. Daarom kan de mens op dit scherp van de snede van het aardse leven zich niet afsluiten voor het bewustzijn dat hij leeft -want daar is hij zelf het bewijs van -terwijl hij er toch geen vermoeden van heeft dat hij is aangekomen op de drempel van een geestelijk leven, dat nu in de onveranderlijk blijvende menselijke vorm zijn begin heeft. Met andere woorden: nadat hij vele veranderingen van lichaams­vorm heeft doorgemaakt, die het bereiken van de menselijke gestalte tot doel hadden, ondergaat die gestalte nu in haar algemene vorm geen verandering meer, maar wel begint er nu een verandering van de ziel, die tot doel heeft de geest Gods Zelf steeds dichter te naderen en daarmee in gemeenschap te tre­den.

[4] Wie nu denken kan, die denke ! Wat kan er gebeuren, als deze overgang niet tot stand gebracht wordt? Want hier staan materie en geest scherp tegen­over elkaar, die zich wel over en weer steeds meer kunnen verfijnen, maar elkaar nooit -aangezien het polariteiten zijn -helemaal kunnen raken. Er moet hier in ieder geval een weg getoond, een brug geslagen worden, via welke het mogelijk is van de materie tot de geest te komen -en die weg moet een voorbeeld zijn dat iedereen in staat is te volgen. Als die weg niet gevon­den zou worden, dat wil dus zeggen: als niet een mens die zou betreden, dan zou het onmogelijk worden de materie te verlaten om in een vrij, geestelijk leven te komen.

[5] Het moet dus het streven van de Godheid Zelf zijn om Haar schepselen, die Zij uit liefde en tot hun redding dwong de weg van de materie te gaan ­nadat die de grens hebben bereikt, van waar af de geestelijke weg mogelijk is ­ook naar Zich toe te trekken en zo in de verhouding van Vader tot kind te brengen. Adam moest die brug in zichzelf bouwen en had het eigenlijk heel gemakkelijk, aangezien de verlokkingen van de materie heel gering waren in vergelijking tot nu. Er was bij hem enkel zelfoverwinning nodig, gehoor­zaamheid, dan was de brug geslagen en kon in hem het geestelijke leven bloeiend ontwaken, omdat gehoorzaamheid tegenover God bij een mens die voor het overige vrij van iedere zonde is, het enige beproevingsmiddel is. Pas uit ongehoorzaamheid volgen alle andere overtredingen vanzelf, zoals ieder­een bij kinderen gemakkelijk kan waarnemen. Nu viel Adam, en daarmee had er een terugtreden in de materie plaatsgevonden, dat wil zeggen in die polariteit, die zich even ver van God kan verwijderen als ze naar God Zelf tot steeds hogere zaligheden kan opstijgen.

 

[6] Met deze val was de zonde de wereld binnengekomen, omdat God nooit een werk schept om het eventueel weer te vernietigen, maar de eenmaal geschapen weg verder volgt, zogezegd probeert te corrigeren, omdat de god­delijke wijsheid van tevoren rekening houdt met de gevolgen van een mis­lukking. Maar als het erom gaat vrije schepselen te scheppen, geen geestelijke machines, dan is de weg van zelfontwikkeling in de mens werkelijk de enige weg hiertoe. Met het ontstaan van het menselijke geslacht als volkeren was de opeenvolging ontstaan van alle zonden, bestaande uit een lange reeks in een steeds diepere val, omdat het begin ervan -de ongehoorzaamheid -nu een­maal bestond. Dat wil zeggen: als Adam niet ongehoorzaam was geweest, zou ook geen van zijn nakomelingen ongehoorzaam hebben kunnen zijn, omdat hij in zichzelf dan een kiem vernietigd zou hebben, die dan niet meer over­geërfd kon worden. Op deze manier echter bevruchtte hij die kiem, en in zijn nakomelingen groeide die uit tot de boom, die het licht van de zon nauwe­lijks meer door zijn dichte bladerdak laat schijnen.

[7] Dikwijls werd er nu door bijzonder sterke zielen geprobeerd door dit bla­derdak heen te breken om de zon erdoor te laten schijnen, en al naargelang dit ook bij enkele op zichzelf staande gedeelten ervan lukte, bezit de mens­heid oeroude religies. Maar het lukte deze sterke zielen niet om de kern van de boom zodanig te raken, zijn kroon zo te breken, dat die machtige boom moest sterven. En dat lukte hun niet omdat zijzelf in hun aardse leven niet zonder schuld waren, maar eerst van de wereld hadden geproefd, voordat zij dorst naar waarheid, naar kennis van God voelden. De wereld smaakte hun flauw -en nu pas zochten ze iets beters.

[8] De oude Indische religies zijn de oudste die jullie kennen; want de oude Egyptische religie in haar echte leer was de oudste, en de kennis daarvan is verloren gegaan. Al die leraren waren zulke sterke zielen, die voor zichzelf door het bladerdak heen braken, de weg toonden, ook het ware en echte heb­ben beschreven en uitgesproken, maar die toch niet anders konden schrijven dan voor hun tijd, waardoor er nu veel vervallen is geraakt, wat in zijn samen­hang van de dingen gemakkelijk te begrijpen is. Daarover nu het volgende:

[9] God was, voordat de inkleding in het vlees als Jezus plaatsvond, onper­soonlijk. * (* Voor Zijn menswording in Jezus woonde God in een ontoegankelijk licht en was voor geen enkel geschapen wezen zichtbaar. Zelfs de meest reine engelgeesten konden de Godheid nooit anders zien dan als een zon (Die geistige Sonne, dee12/13:7). In Zichzelf en op Zichzelf is God echter van eeuwigheid af aan een mens (Het grote Johannes evangelie, deel 6/88:3) naar wiens evenbeeld de mens door Hem geschapen werd. (Genesis 1 :27. De Huishouding van God, deel 2/139:20 en 138:26. Aarde en maan 54:9. Het grote Johannes evangelie, deel 1/1:13-16; 2/144:4; 4/88:7; 5/70:3; 6/135:1 en 230:6; 7/121:3 en 219:11; 8/24:6; 9/58:7))

Daarom kon ook niemand Hem aanschouwen, maar alleen Zijn Wezen voelen, dat zich natuurlijk alleen maar als Licht merkbaar kon maken, omdat God in Zichzelf puur licht is, dat zijn stralen uitzendt. Maar waar licht is, is het overal; het doorstroomt alles en wekt alles tot leven. De onpersoon­lijkheid van God veronderstelt echter niet één punt van uitstraling, zoals van­uit een zon, maar een zee van licht, waarin geen concentratie is. Diegenen die geestelijk tot het goddelijke Wezen doordrongen, konden het goddelijke Wezen dus ook niet anders gewaarworden dan als een leven in het licht, het zweven en rusten in het licht, het wensloze één worden met het licht. Toen nu de mens Jezus de personificatie van God werd, was het ervaren van de Godheid voor degene die Haar naderde, heel anders -eenvoudig het naderen van de ene mens tot de andere. Derhalve hebben de oude zieners gelijk; maar de nieuwere, die na Mij leefden, hebben eveneens gelijk.

[10] Na de val van Lucifer, toen de materiële wereld zich manifesteerde, was weliswaar de geestelijke zon geschapen als zetel van de Godheid; maar ondanks alles was die niet als een op zichzelf staande concentratie op te vat­ten. Het licht was in de geestelijke wereld overal, en die geestelijke zon is voor de lichamelijke mens, zolang zijn ziel aan dat lichaam gebonden was, vóór Mijn aardse leven niet zichtbaar geworden. Het zichtbaar worden daarvan was een bekroning van het geloof van de geestelijke wezens; want pas voor hen was die zon zichtbaar -maar nu ook voor de mens die in Mij gelooft, zodra zijn geestelijke oog geopend is, omdat de mens Jezus op ieder moment Zijn hele rijk kan onthullen aan allen die in Hem geloven.

[11] Nu is nog de vraag: waarom vindt men in de oude religies dezelfde grondtrekken ?

[12] Voor iemand die deze onthullingen heeft begrepen, zou het alleen maar verwonderlijk zijn als het niet zo was; want als deze oude religies voorlopers zijn van de leer van de Mensenzoon en Godszoon, dan moeten ze ook de grondtrekken daarvan bevatten; ze kunnen geen dingen bevatten die ervan verschillen. Dat het leven van de afzonderlijke leraren, die opstonden, ook overeenkomsten vertoont met dat van Mij, berust op dezelfde grondslag.

[13] Als de Oudegyptische religie geheel en al bekend zou zijn in haar oudste grondtrekken, die door de latere godencultus slechts vervaagd in de huidige tijd zijn gekomen, dan zou men zeggen: de christelijke religie is aan de oude Egyptische religie ontleend -zo sterk lijken deze op elkaar, met name wan­neer men de wezenlijke trekken van Osiris, Isis en Horus nauwkeurig in hun aanvankelijke oerbetekenis zou kennen.

[14] In hoeverre is het Mij echter gelukt om de boom van zonden te breken en niet alleen door het bladerdak heen te breken?

[15] In de eerste plaats moet iedereen zich eens goed afvragen wat het wil zeggen te 'zondigen'!

[16] Menigeen zal zijn antwoord snel klaar hebben en zeggen: zonde is alles wat in strijd is met Gods wil! - Dat is wel waar. Maar wat is Gods wil eigen­lijk, en hoe herkent de mens die, als hij niet eens in God gelooft en nog veel minder Zijn wil erkent?

[17] Dan moet er vanuit het menselijke leven geoordeeld worden. ­Zondigen tegenover God kan niemand, als hij Hem niet heeft leren kennen. Evenmin als iemand zich zal ergeren aan een blinde die beweert dat er geen licht is, alleen omdat hij het niet ziet, zal God druk uitoefenen op degene die Hem uit onverstand niet kent. Maar een blinde kan wel zijn buurman of iemand anders -die hij weliswaar ook niet ziet, maar wel hoort en voelt, en wiens direct voelbare weldaden hij kan ontvangen - beledigen, wanneer hij zich op de een of andere manier tegen hem verzet. Hij kan tegen diens liefde zondigen; want ondanks zijn blindheid kan hij zich niet afsluiten voor het feit dat diegene bestaat.

 

[18] Zo is het ook met een geestelijk blinde, die zeer zeker tegen het gebod van de naastenliefde kan zondigen, ook als hij God niet kent. De naastenlief­de is de weg naar de liefde tot God -dat is al vaak uitgelegd.

[19] Omdat de mens Jezus dit gebod tot in het kleinste toe vervulde, en wel vanaf zijn jeugd, groeide in hem ook de liefde voor God, zodat Hij daar ten­slotte in kon opgaan. De zonde had geen macht over hem; want hij streefde ernaar van de aanvankelijk zichtbare weg van de naastenliefde, die zich ken­baar maakt door uiterlijke werken, tot de innerlijke, onzichtbare weg in de liefde voor God te komen.

[20] God had Adam een gebod gegeven: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Hij minachtte het en viel. De mens Jezus gaf uit liefde voor God zichzelf dit gebod om niets zonder de wil van de Vader te doen, en daardoor werd hij het lichtende voorbeeld ter navolging. Hij verwierf dus in zichzelf het niveau dat Adam niet had verworven, en op die manier verzoende hij in zichzelf de Godheid, die in Haar heiligheid gekwetst was doordat het gebod niet in acht was genomen.

[21] De Wijsheid gaf het gebod; de Wil, de Kracht verlangde de vervulling ervan; de Liefde vond de weg om in de mens Jezus de voorwaarden te ver­vullen die noodzakelijk waren om de vroegere toestand van zaligheid voor alle schepselen terug te brengen. In het feit dat deze weg, die direct naar God leidt, nu geopend is, en in het feit dat deze weg door de Mensenzoon Jezus werd vervuld, die daardoor tot Godszoon werd, is de verlossing gelegen. Het sterven van Jezus is de bezegeling van de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het was niet noodzakelijk; maar omdat de mensheid het met haar onbegrens­de vrije wil door Lucifers invloed verlangde, onderwierp Jezus zich ook aan deze eis en stierf hij lichamelijk.

[22] Het vervallen van de ene zonde in de andere brengt een steeds grotere hardheid van de ziel voort. Om die toestand uit te drukken, spreekt men van versteende harten. Hoe ver dat kan gaan, is onafzienbaar. De materie, de uiterlijke lust, groeit steeds meer, en vanzelfsprekend verdwijnt daarmee steeds meer het bewustzijn van een geestelijke wezenlijke kern van de ziel. Die verharding leidt uiteindelijk tot een dierlijke toestand, die enkel en alleen nog maar instandhouding en voortplanting kent, zonder innerlijke, geestelijke vrijheid.Verlossing uit zo'n toestand biedt alleen een zuiver geestelijke leer, die tot een zedelijk bewustzijn van de menselijke waardigheid leidt, en die leer werd gegeven in een niet mis te verstane beknoptheid en in de grootst mogelijke duidelijkheid. Het opvolgen ervan doet de ketenen van de materie springen, maakt de banden van de aardse genotzucht los en leidt tenslotte de materiële wensen en begeerten naar een toestand van zuiver gewaarworden, als het kennen van het kwaad, maar niet meer het ten uitvoer brengen van het kwaad, omdat het eigen ik steeds meer wegsmelt, terwijl dat ik (egoïsme) anders steeds meer uitgroeit. Hoe meer het verdwijnt, des te losser (minder hard) worden de boeien van de materie, om tenslotte niet meer als boeien gevoeld te worden.

[23] De boom van de zonde werd en kon dus alleen door Jezus gebroken worden, omdat hij in zichzelf de geest Gods omsloot, die reeds aan Adam het gebod had gegeven, zonder dat hij het uitvoerde.

[24] Nu zal men zeggen: maar waar ligt nu het bewijs dat het zo is, en dat de vroegere leraren niet hetzelfde volbrachten? Want wat hier gezegd is onttrekt zich aan het menselijk oog, is een innerlijk proces, waarover iemand anders dan Jezus Zelf niet kan berichten, terwijl het uiterlijke proces, het optreden van een voortreffelijk leraar en diens leven en goede leringen en ook sterven, al vaker is voorgekomen. Hoezo is de boom der zonden door Jezus nu wer­kelijk gebroken en door die andere leraren alleen het bladerdak doorbroken? Van het uiterlijke gevolg ervan in de wereld is niet veel te merken, want de zonde bloeit in de huidige tijd als nooit tevoren -en andere dan uiterlijke kentekenen kan de mensheid toch niet beoordelen!

[25] ja, dat lijkt op het eerste gezicht wel zo te zijn, maar bij nadere beschou­wing­ toch niet!

[26] Iedereen die de innerlijke weg gaat, zal weldra gewaarworden hoe die in werkelijkheid is. De buitenkant zegt helemaal niets; want die is een holle noot. Wie de innerlijke weg niet wil gaan, is niet te overtuigen en hem kan evenmin een beeld van die weg gegeven worden, als het onmogelijk is om een blinde enig begrip van kleuren bij te brengen. Hier beslist het resultaat. De weg is er; betreed hem -en oordeel dan!

[27] Zonder Mij kan niemand tot de Vader komen, en zonder het geloof in Jezus heeft ook nog geen enkele wijze ooit het almachtige wezen Gods gevoeld als de Oerbron van alle liefde, die zich persoonlijk kan manifesteren. Alleen in Jezus wordt het onpersoonlijke persoonlijk, en de vereniging van deze twee in de menselijke vorm maakt het naderen mogelijk van het schep­sel tot de Schepper, het opgaan van de materie in de geest, het terugbrengen van de ontstane zondereeks opwaarts voorbij de scheidingswand van materie en geest, als punten die elkaar anders onmogelijk kunnen raken -en de brug is het leven van Jezus.

[28] Nu ontstaat dus de vraag: hoe ver konden vóór de dood van de Mensenzoon de gestorven zielen eigenlijk komen?

[29] Ze konden natuurlijk, al naargelang ze een gegeven leer volgden van de leraren die vroeger al zijn opgetreden, tot inzicht en ook tot zaligheid in zich­zelf komen, maar natuurlijk niet tot het aanschouwen van de gepersonifieer­de Godheid.

[30] Dat gebeurde in de tijd voor het eerst toen het lichaam van Jezus in het graf lag. Het puur aardse lichaam lag daar, terwijl de ziel met de inwonende geest Gods overging en zich daar aan allen toonde als Degene die Hij is en was.

[31] Dat kan hier alleen aangeduid worden. Later zal echter ook onthuld worden wat er precies is gebeurd.

[32] Met dit zich openbaren in de geestenwereld ontstond de bouw en de bevolking van het nieuwe Jeruzalem als de stad Gods, en die zal blijven bestaan in eeuwigheid.  (GJE11-75)

                                                                         

 

Hilde uit Nederland schrijft

 

Beste Gerard,

Met veel belangstelling heb ik weer het Lorberbulletin gelezen. Maar in dit laatste nummer was het volgende mij niet duidelijk. (tekst hieronder in groen) Je schrijft : 'in werkelijkheid leven we in het joodse jaar 6048'. Je lijkt me de 4151 jaar, meegedeeld  aan Jakob Lorber te vervangen of gelijk te stellen met 4026. De herkomst van dit jaartal is me niet duidelijk. Ik zou het fijn zijn daar een verklaring over te lezen.

 

Anders een warm dankjewel voor de interessante teksten in het bulletin!

 

Volgens het boek van de Jubileum zou de joodse kalender in 3760 v. Chr. begonnen zijn. En we zouden nu [in 2022] leven in het joodse jaar 5782. Maar in werkelijkheid leven we in het joodse jaar [volgens Jakob Lorber 4151 = 4026+2022] 6048. Adam is volgens Europees wereldjaar ontstaan [geschapen als 18-jarige man] in het jaar 4026 en hij werd verplaatst naar het land ELDA [dat is Bethlehem]. ‘Kijk, deze Jezus van Nazareth, die volgens jullie tijdrekening geboren is in Bethlehem in het 4151 ste jaar na het ontstaan van Adam, en wel te middernacht op de zevende dag van de maand januari, is wat zijn uiterlijke geboorte betreft evenzeer een jood als jullie dat zijn!’ [GJE8-86:3]  Hilde

 

             undefined

 

Antwoord

 

Dag Hilde,  dank voor je bericht.  Het JOODSE jaar 4151 komt overeen met het wereldse jaar (dus naar Europese berekening) en dat is 4026.  De berekening gaat als volgt: In het Joodse jaar telt iedere maand 29 dagen, 12 uur en 793/1000. Dit aantal van 29 dagen wordt verdeeld in 12 maanden, en dat levert een jaar op van 354 dagen. Dit aantal creëert de ruimte tussen 354 en 365 dagen. Als je dit verder doorrekent kom je op 4026.  In het Joodse jaar telt iedere maand 29 dagen, 12 uur en 793/1000. Dit aantal van 29 dagen wordt verdeeld in 12 maanden, en dat levert een jaar op van 354 dagen. Dit aantal creëert de ruimte tussen 354 en 365 dagen. Vandaar zo'n uitkomst. Overigens dank voor je oplettendheid.  Hartelijke groet,  Gerard

 

                                                                         

 

Paul uit Zwitserland schrijft:

 

Hallo, gegroet in God

 

Ik ben in het bezit van veel Lorber boeken en geschriften uit een legaat. Ik lees af en toe iets van Lorber etc., maar de collectie is zo uitgebreid dat ik er nooit aan toe kom om alles te lezen.

Ik denk dat het heel jammer zou zijn als alles ergens verkocht zou worden. Ik zou de boeken en geschriften gratis in goede handen geven als die persoon de collectie ook gratis ter beschikking zou stellen aan andere geïnteresseerden.

 

Misschien ken je iemand of ken je iemand in je omgeving? Ik wil u vragen om dit voorlopig anoniem te behandelen totdat er een waardig persoon is gevonden. Met vriendelijke groet van S.

 

P.

 

✅ Jakob Lorber Die Haushaltung Gottes Band 1-3 Liebe Jesus Glaube Neuoffenbarung - Bild 1 von 9

Antwoord

 

Beste Paul,

Een goed initiatief.

Vriendelijke groeten, G.

                                              

 

De Bergrede De gelijkenissen van de Heer Jezus De geboden | Online  Bijbelstudie

…….uit Duitsland

Hallo Gerard

Bedankt voor je uitstekende antwoord. Delen is belangrijk en zal ik ook doen. Ik heb al een korte post voorbereid, maar kijk eerst even naar jouw woorden. Ohah, dat de preken van de Heer zoveel inbreng hebben. Ik zal ze tot nu toe wel een beetje onderschat hebben met deze hoeveelheid nieuwe dingen voor ons leven.

Fijn dat je de klip hebt ontweken wat betreft het grote oordeel van de Heer over Dudde. Ik vermoed dat je daar een grote acceptatie van hebt, tot in de woorden van leven of vaderwoorden aan toe. Maar hier, in je prachtige serieuze lezing, is alles begrijpelijk. Voor mij zelfs met je eigen woorden, interpretaties en duidingen. Voor vreemden, nieuwkomers, zoekers zal het moeilijk zijn. 

Daar dank ik je voor. Jij, beste vriend, hebt mij de preken van de Heer aanbevolen.

Antwoord

Beste Lorbervriend,

Jouw woorden voelen aan als balsem en zo zijn in het GROOT ook alle woorden van de Heer balsem voor ons in ieders hart. G

                                                           

Johannes uit Duitsland schrijft:  (redactioneel ingekort)

Beste Gerard,

"We leven nu (in 2022) in een tijd waarin de aarde werkelijk geen gebrek heeft aan verschrikkingen. De spiraal van onheil lijkt steeds sneller naar beneden te gaan. De klimaatcatastrofe, die in toenemende mate leidt tot extreme natuurverschijnselen zoals verwoestende branden, droogtes en overstromingen, is lang niet het enige waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan en ontheemd raken. Daarnaast zijn er op dit moment pandemieën (verschillende coronamutanten) die de wereldeconomie ruïneren en, bovenop alle verschrikkingen, zijn er wrede oorlogen die in hun onmenselijke agressie niet stoppen bij de burgermaatschappij - integendeel.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, de overmatige verspilling aan de ene kant en de ellende aan de andere kant worden steeds precairder. Overbevolking is ook een groot probleem. We hebben al bijna acht miljard mensen, van wie velen tot honger en uitzichtloosheid worden gedreven door oorlogen, wanbeheer en corruptie. Daarbij komen criminele activiteiten van de ergste soort. Drugscriminaliteit, seksueel geweld, beroving en moord zijn wereldwijd aan de orde van de dag. In één woord, deze aarde is wat deze aspecten betreft een hel geworden. En het ergste is: er lijkt geen verbetering in zicht voor deze negatieve ontwikkelingen." (Saskia Keune)

In Duitsland (2024) wordt het sprookje dat we een functionerende democratische rechtsstaat zijn nog steeds verspreid en soms geloofd. Maar hoe wordt Duitsland op dit moment beschreven vanuit nationaal en internationaal perspectief?

Duitsland bevindt zich in een soort horrorcombinatie van het verschrikkelijke Duitse tijdperk van 1933 tot 1945 en de twee meesterwerken die meer dan 70 jaar geleden werden gepubliceerd door de briljante visionairs van de toekomst Aldous Huxley "Brave New World" en George Orwell "1984".

Duitsland heeft zichzelf nu ontmaskerd in de coronavirus pandemie sinds 2020 en laat zijn ware kleuren, zijn lelijke gezicht zien. De coronavirus pandemie heeft ervoor gezorgd dat ten minste de gemiddelde persoon in Duitsland zich nu realiseert, of zou kunnen realiseren, wat Duitsland eigenlijk is - althans voor het grootste deel of gedeeltelijk:

Laten we ons er echter van bewust zijn dat de omstandigheden in de meeste landen over de hele wereld nog slechter zijn dan in Duitsland en dat we al lange tijd in apocalyptische tijden leven en waarschijnlijk nog maar een paar jaar de tijd hebben.

Maar laten we ons er ook van bewust zijn dat er in Duitsland ook miljoenen mensen zijn die zich resoluut en moedig inzetten om anderen te helpen en te werken aan vreedzame coëxistentie, en het zijn deze mensen - die warmte brengen in ons land – die ons moed geven. Naar mijn mening is het einde van deze eindtijdfase met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk, gebaseerd op de Nieuwe Openbaring (Lorber, Mayerhofer, Engel), als volgt:

1.       

Als we uitgaan van Jezus' uitspraken "as near 2000 years", die Jezus deed op de leeftijd van ca. 30/31 jaar en opvallend vaak herhaald en dit letterlijk nemen en uitgaan van een geboorte van Jezus in de periode van ca. 6 tot 8 v.Chr. (zoals veel NO-vrienden doen), dan zou deze eindtijd rond 2024/2025 moeten eindigen.

2.

Als men weer uitgaat van Jezus' uitspraken dat alles afhangt van de omstandigheden/indicatoren en dat concrete voorspellingen met data een oordeel zouden zijn, dan kan alles ook nog uitgesteld worden. [Zie ook He 1.071.1.]

3.

Als we uitgaan van Jezus' uitspraken " die nu zo dicht mogelijk bij 2000 jaar" aankoen, die Jezus deed op de leeftijd van ongeveer 30/31 jaar en opmerkelijk vaak herhaalde, en dit letterlijk nemen en accepteren dat Jezus werd geboren in de periode van nul (d.w.z. volgens onze kalender), dan zouden deze eindtijden op zijn laatst in de jaren 2030 moeten eindigen.

We moeten ons er altijd van bewust zijn dat Jezus zal komen als een dief in de nacht (dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht).

[RB 2.210.7] ... De Schrift zegt: 'Maar in die dagen zullen vele valse profeten opstaan en tekenen doen, zeggende: Zie, hier is Christus, of daar is Hij! Want de komst van de Mensenzoon zal zijn als de bliksem, die gaat van het Oosten naar het Westem. De komst van de Heer zal ook zijn als de komst van een dief in de nacht.

                Tweede brief van Petrus: 'De Heer zal komen als een dief in de nacht' –  Gegroet o kruis, onze enige hoop

[HiG 3.49.04.06.11] [Maar deze tijd is nu als de dageraad van die dag, die komen zal ofwel voor de redding van de rechtvaardigen en voor allen die een zachtmoedig en goed hart hebben en hun broeders en zusters liefhebben in Mijn Naam; maar deze dag zal ook komen als een dief over allen die Mij niet respecteren en een hard en trots hart hebben en zichzelf beter en meer gerespecteerd achten dan hun broeders in wat en vanwege wat dan ook. Een veelheid aan zogenaamde "roosterpogingen" voor deze eindtijd zou hier nu opgesomd kunnen worden (zie diverse pogingen van NO vrienden en "profeten", "zieners", etc.). De "B E S T E (!)" voor het einde van deze eindtijdfase zijn hier de uitspraken van Jezus die het einde van deze eindtijdfase beschrijven in direct verband met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk (zie in uitgebreide vorm de vier soorten reinigingsvuren samen met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk - GEJ 8.185-187), d.w.z. de volgende drie passages (de tekstuele context is hier bepalend!):

[GGJ 8.186:06] Als zulke activiteiten en gebeurtenissen eenmaal hun hoogste punt hebben bereikt door de kracht van het vuur, zal de lucht van de aarde op zulke punten te krachtig worden gevuld met brandbare ethertypen, die dan spoedig her en der zullen ontbranden en zulke steden en gebieden in puin en as zullen veranderen, samen met veel van hun inwoners [Noot: Volgens Wilfried Schlätz is dit de "vijand uit de lucht", een door onszelf veroorzaakte verbranding van industriële agglomeraties door het vrijkomen van brandbare etherische soorten (natuurgeesten), die nog geen natuurwetenschapper kent! Met andere woorden, plaatselijke branden veroorzaakt door de industriële mens zelf!

Opmerking: Het is bekend dat de "vijand uit de lucht" door NO- vrienden verschillend wordt geïnterpreteerd]; en dit zal dan waarschijnlijk ook een grote en effectieve zuivering zijn. Maar wat het vuur dat op deze manier wordt veroorzaakt niet zal bereiken, zullen andere grote aardstormen van alle soorten bereiken waar het begrijpelijkerwijs nodig zal zijn; want niets zal zonder noodzaak worden verbrand en vernietigd. Daardoor zal de lucht op aarde dan ook bevrijd worden van haar kwade dampen en natuurgeesten, wat een zegenrijke invloed zal hebben op alle andere schepselen op aarde en wat ook de natuurlijke gezondheid van de mensen ten goede zal komen, doordat al die vele kwaadaardige lichame­lijke ziekten zullen ophouden te bestaan en de mensen een gezonde, krachtige en hoge leeftijd zullen kunnen bereiken.

Omdat de aldus gelouterde mensen in Mijn licht zullen staan en voor altijd de geboden van de liefde van binnenuit en waarachtig in acht zullen nemen, zal het aardse grondbezit ook zo verdeeld zijn onder de mensen, dat iedereen zoveel zal hebben dat hij met de juiste vlijt nooit nood zal hoeven te lijden. De voorgangers van de gemeenten en ook de koningen zullen geheel en al Mijn wil en licht volgen en ervoor zorgen dat er in een land nooit enig gebrek bij een volk zal ontstaan. En Ikzelf zal nu eens hier en dan weer daar de mensen bezoeken en hen sterken en oprichten, daar waar de mensen een zeer sterk verlangen naar Mij en de meeste liefde voor Mij zullen hebben. (GJE8-186:7,8)

Johannes                                                   

 

  

 

Maria uit Italië schrijft:

Ik lees het Lorber Bulletin altijd met grote belangstelling, hoewel ik niet altijd alles begrijp. Ik ben al 78 jaar oud, mijn verjaardag is op 15 maart. Mijn biologische vader was Duitstalig, maar ik heb hem niet gekend. Mijn moeder was Italiaans en ik heb pas vanaf mijn 17e als autodidact Duits geleerd. Daarom maak ik fouten in het Duits, bijvoorbeeld in mijn laatste brief waarin ik een innerlijke reis wilde delen. Dit is mijn brief met wat verbeteringen. Er staan waarschijnlijk ook menige fouten in.

 

´Ontmoeting met Lorber´

50 jaar geleden was ik secretaresse in Milaan. Ik moest 40 minuten met de metro naar mijn werk en was altijd iets aan het lezen. Een collega op het werk leende me regelmatig zijn misdaadromans om mijn Duits te oefenen en ik las ze graag in de metro.

Toen raadde een vriend me aan om de Italiaanse mystica Sint Caterina da Siena te lezen, die in de 14e eeuw de stem van God in haar hart hoorde. Deze jonge vrouw, het veertiende kind van een goede familie, kon aanvankelijk niet schrijven, dus dicteerde ze de woorden van de Heer aan vier monniken.

Ik vond het boek erg mooi, maar ik miste de Duitse leesoefeningen.

Ik was een zeer katholieke vrouw en zei tegen mezelf: ´Als ik de dictaten van de Heer in het Duits kon lezen! Dat zou het beste zijn´

Een andere vriendin raadde me al maanden aan om een bijzonder boek in het Italiaans te lezen, maar ze kon me niet precies vertellen wat erin stond omdat alleen haar man het las en zij geen tijd had.

Uiteindelijk besloot ik dit superinteressante boek te kopen en ik vond het alleen in het Duits. De titel was: "De Huishouding van God" door Jakob Lorber.

Dank u Heer Jezus voor dit boek en voor de andere 24 boeken van Lorber! Ze zijn mijn leven! U, Heer, bent mijn leven! Dank U voor mijn vrienden, voor de Lorber-vrienden en voor alle broeders en zusters die meewerken aan de verspreiding van de N.O.!

´Alles draagt bij tot het welzijn van hen die God liefhebben'. (Romeinen 8)

         Een geestelijke omarming voor alle Lorber-vrienden en -lezers.

Maria uit Italië

                                                                       *.*.*.*.*.*

 

 

 

Heilig Pasen

Met de komst van Pasen, een tijd van viering en geestelijke vernieuwing, nodigen we je uit om samen met ons stil te staan bij de inspirerende woorden van de Heilige Schrift. In deze nieuwsbrief willen we twee verzen uitlichten die ons leiden naar de essentie van het offer en de opstanding van onze Heer Jezus Christus:

"Jozef van Arimathea ging naar Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen." (Lucas 23:52 )

Dit vers herinnert ons aan het mededogen en de moed van Jozef van Arimathea. Nikodemus vertegenwoordigt verborgen liefde voor de Heer, terwijl Jozef van Arimathea geloof in Hem is. Geloof is de dienaar van liefde, en zo was Jozef van Arimathea de dienaar van Nikodemus, die de Heer in het geheim liefhad.

"En Jezus zelf begon ongeveer dertig jaar oud te worden, zijnde (zoals men dacht) de zoon van Jozef." (Lucas 3:23)

Wie is Hij? De Heer zelf van eeuwigheid en altijd! Hoe kon Hij bijna dertig jaar tellen als Hij eeuwig was? De Eeuwige schiep Zichzelf voor een menselijk schepsel, voor de eerste en de laatste keer, en als zodanig telde Hij ook de tijd die sinds de eeuwigheid in Hem was.

Mogen we ons in deze paastijd laten inspireren door het leven en de leer van Jezus Christus en ons geloof en onze hoop vernieuwen in de belofte van verrijzenis en eeuwig leven. Moge het verlossende offer van onze Heer ons leiden naar ware vrijheid en innerlijke vrede.

Moge God ieder van jullie rijkelijk zegenen tijdens deze heilige paastijd.

Venster van boven open naar het oosten

Het is onze wens dat dit "venster" altijd open staat naar het Oosten van Boven.

In deze serie presenteren we boodschappen uit het werk "Kruis en Kroon" dat God aan de profeet Jakob Lorber openbaarde.

Luisteren naar

Open de Para ouvir, en de tekst wordt automatisch vertaald in de gewenste taal. Klik anders ook op het sterretje in de video. Een prachtige bloemlezing van een Portugese priester over het lijden van de Heer.

                                                        *.*.*.*.*.*.*

Matthias uit Münster schrijft:

 

BEDANKT, beste Gerard,

Ik moet me "verslapen" hebben met de VRAAG hoe de lezers bij het LORBER-WERK terecht zijn gekomen. Dat zou een wat langer antwoord zijn, maar het kan ook kort zijn.

Het was op 6 september 1986 bij onze "tweede" - toen nog "officiële" - verloving in Italië, toen we ons daar verloofden op de trappen van een bron, die toen nog vrij toegankelijk was, met een verpleegster, die visioenen en audities kreeg. Ze werd geestelijk gestoord verklaard door de plaatselijke bisschop en privé gecategoriseerd als een serieus te nemen mystica door de Romeinse paus JOHN PAUL II, die de LIEFDE VAN DE ZOON VAN GOD JEZUS CHRISTUS aan de mensheid verkondigde als de ultieme remedie voor de wereld; haar openbaringen vallen in het katholicisme onder de categorie "privé-openbaringen".

Volgens de theoloog Karl Rahner uit Münster zijn deze een IMPERATIEF voor de Kerk over hoe zij moet handelen in een specifieke hedendaagse situatie, dat wat verloren is gegaan sinds Constantijn, het "intuïtieve innerlijke charisma" als SPIRIT in "Moederkerk" ....

Het "Innerlijke Woord", dat waarschijnlijk het meest beknopt was van alle mystici in Lorber, althans naar mijn mening, maar ik ben niet onfeilbaar... J - is waarschijnlijk HET EVANGELIUM voor de toekomst....

 

Hoe ver is het voor jou van MÜNSTER - WESTFALEN? AMSTERDAM is ongeveer 3 uur van hier....

HET ALLERBESTE VOOR JULLIE - BEDANKT VOOR JULLIE DIENST!

IN JEZUS LIEFDE,

EEN DIOS, EEN DIEU

Matthias

PS : Zodra het mogelijk is of ik er aan toe kom, zal ik ook een bescheiden bijdrage leveren aan jullie kosten... 

DANK U UIT DE GROND VAN MIJN HART

AL HET BESTE

 

ANTWOORD

Beste broeder Matthias,

de afstand van Münster naar mijn huisadres is slechts 150 minuten. Soms passeer ik Münster, maar ik wil direct naar mijn bestemming rijden. Ik heb een hond en dat maakt het wat moeilijker om je te bezoeken. Als de gelegenheid zich voordoet, zal ik proberen jou en je studio te bezoeken. Ik dank je voor je betrokkenheid bij het Lorber-werk en hoe je ertoe gekomen bent, zoals sommigen het ook voor jou mooi beschreven hebben. (Ik ben overigens 76 jaar en autorijden geeft me de laatste tijd wel veel stress!)   Moge de zegen van de Heer over ons allen zijn. Gerard

PS: de afstand van Münster naar mij is ook 150 minuten. Wie de schoen past, trek hem aan! ....

                                                                       *.*.*.*.*

 

 

 

Marie uit Duitsland schrijft:

 

Beste Gerard,

 

Hartelijk dank voor het versturen van het bulletin - alles is veilig aangekomen. Ik zag op de laatste pagina dat het volgende bulletin zal gaan over de "Predikingen van de Heer". Ik neem aan dat dit verwijst naar de predigingen die Gottfried Mayerhofer van de Heer heeft ontvangen.

 

Deze predikingen zijn echt heel waardevol. Mijn moeder en ik hebben ze heel intensief bestudeerd en beseften dat de nieuwere edities die door Lorber-Verlag zijn uitgegeven, sterk afwijken van de oorspronkelijke tekst van de eerste editie uit 1892.

 

Daarom hebben we deze originele tekst gekopieerd en op onze website geplaatst, waar de preken afzonderlijk kunnen worden gelezen of in hun geheel als PDF-bestand kunnen worden gedownload: http://www.gottfried-mayerhofer.info/predigten.html

 

Als u wilt, kunt u de link in het volgende bulletin opnemen.

 

Ik wens u een vreugdevolle nadering van Pasen en Jezus' rijke zegen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marie

 

 

Antwoord

 

Beste Marie,

 

Ik ben een beetje ontstemd dat blijkbaar niet alle geschriften van Jakob Lorber in de originele teksten in het systeem van de verantwoordelijke uitgeverij zijn opgenomen.  Want hoe zuiverder of puurder deze teksten zijn, hoe beter de juiste afstemming in de zielenstaat kan plaatsvinden. En als één boekdeel niet precies in de geschriften is opgenomen, zijn sommige andere geschriften misschien ook niet helemaal origineel. Dit roept de vraag op hoe ik er dan zeker van kan zijn dat we met de originele teksten te maken hebben, en daarom de dringende vraag hoe ik überhaupt aan de originele teksten van Jakob Lorber kan komen. Hartelijk dank voor deze zeer waardevolle hint.

 

Gerard

 

PS: omdat Pasen eertijds drie maanden later werd gevierd  in Palestina (oogsfeest) is het wel relevant deze bijdrage dan ook nu te plaatsen.

                                                                       *.*.*.*.*

 

Burgunde uit Oostenrijk schrijft:

 

Geachte heer Gerard,

Ik wil u bedanken voor uw werk aan het Lorber-werk - in opvolging van Giuseppe Vesco.

Samen met mijn man werk ik al jaren voor een kleine vriendenkring van de Kundgaben en Jakob Lorber in Karinthië/Oostenrijk.

Ik waardeer en weet dat de  openbaarmakingen van onze hemelse Vader aan de schrijver J. Lorber nu al meer dan 55 jaar door mij gewaardeerd, gekend en geliefd zijn.

Het is toe te juichen dat u de mogelijkheid van het internet gebruikt om uw bulletin beschikbaar te maken voor mensen die geïnteresseerd zijn in deze bekendmakingen.

Mijn verzoek en suggestie voor deze bulletins zou zijn dat u de originele teksten uit de werken van Lorber duidelijk markeert.

Misschien kunt u deze uitspraken tussen aanhalingstekens plaatsen om ze te onderscheiden van uw eigen gedachten en commentaar.

Het bulletin-03-2024 bevat een artikel over Bruno Gröning. Het zou raadzaam zijn deze "genezer" eens nader te bekijken.

Op: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite kunt u de volgende uitspraken over deze heer lezen: De "Gröningkugeln", eiergrote ballen van aluminiumfolie, die op bijeenkomsten werden uitgedeeld [9] of verkocht[10], werden een tijd lang op de zwarte markt in München verhandeld.

Volgens een verklaring van Gröning's tijdelijke manager Otto Meckelburg, bevatten ze Gröning's haar, bloeddruppels of teennagels; volgens een andere bron had Gröning ze "besproken". [10] [1].

In de loop van de tijd kwam ik tot het besef dat het juiste "geestelijk voedsel" in handen valt van iemand die zich op het juiste moment met geestelijke literatuur bezighoudt; de geestelijke kant zorgt daarvoor.

Ik merkte boeken op van de auteur die onder het pseudoniem "Samuel E. Surazal" schreef, kort voordat u hem in een bulletin behandelde. In een van deze boeken vond ik de verklaring van de heer Surazal dat hij de Aartsengel Michael was.

In het hele werk van Lorber en in de Heilige Schrift, voor zover ik weet, is er geen enkele plaats waarin een woordontvanger of profeet zichzelf beschrijft als een (gereïncarneerde) aartsengel.

Ter vergelijking wil ik de aandacht vestigen op Georg Riehle (1872 - 1962, DE), die zijn spaarzame leven opofferde aan de hemelse Vader en zijn naaste. Hij was in staat om het Lorber-werk dichter bij honderdduizenden mensen te brengen door middel van lezingen op bijeenkomsten. Zijn voorbeeldige bescheidenheid was tegen het afdrukken van de openbaringen die hij ontving, maar zijn vrienden en metgezellen vonden het essentieel en belangrijk. Daarom kunnen we er vandaag nog steeds van "genieten".

[GS.01_038,21, Die Sphäre des neunten Geistes, Ev. Markus. -] : Waarschijnlijk staat het in een tekst van de waardige apostel Paulus: "Beproeft alles en behoudt het goede."

Zie ook: Aarde en Maan 01_01, 71e hoofdstuk, Ware en valse profeten, 22 april 1847.

De openbaringen aan J. Lorber door onze Hemelse Vader zijn iets zo groots dat het de plicht is van elke vriend van deze nieuwe openbaring om zeer voorzichtig te zijn met de verspreiding, op welke manier dan ook.

Met dit in gedachten en in geestelijke verbondenheid groet ik u hartelijk,

Burgunde

 

Antwoord

Beste zuster Burgunde,

Hartelijk dank voor uw weloverwogen woorden. In je schriftelijke bijdrage leg je de nadruk op het correct citeren van bronnen. Het is heel goed dat je mij hierop wijst. Ik zal mijn best doen.

Het Jakob-Lorber-Bulletin-internationaal is eigenlijk bedoeld voor de echte lezers van de Jakob-geschriften. Maar ik heb naar eigen zeggen ook de niet-Jakob-Lorber lezers erin opgenomen. Dit lezerspubliek is getalsmatig groter dan dat van de Jakob-Lorber-lezers. Ik heb eigenlijk voor een middenweg gekozen om zoveel mogelijk mensen vrijwillig hierin te laten deelnemen. En op deze manier 'zaaien' we voor de Heer, en wat de 'vruchtopbrengst' betreft, dat laten we het beste maar aan de Heer over. Ik bespeur echter ook een zekere 'verwondering' bij niet-JL georiënteerde lezers.

Wat Samuel betreft. Hij doet er goed aan om de leer van Jezus te verspreiden met zijn lezingen en het schrijven van boeken. Ook ik heb zelfs gelezen dat hij zichzelf als de terugkerende Elia beschouwt. Op basis van deze bewering heb ik Bulletin nr. 92 gepubliceerd met precieze verwijzingen, waarin we gedetailleerd ingaan op de ware ELIA. Lorber-lezers die zijn boeken hebben gelezen en ook de citaten over Elia uit het bulletin van oktober 2023, kunnen hier zelf een duidelijke mening over vormen. Jezus zegt ook dat er wel 'honderden' Elia's zijn teruggekomen, en daarvan weten we dat het de 'roependen' zijn in een heidense woestijn, waar het overgrote deel van de mensheid van deze wereld terecht is gekomen, en deze roependen willen deze 'woestijn' mede vruchtbaar maken.

Nogmaals bedankt, Burgunde, voor je feedback en ik heb je brief met veel aandacht gelezen.

Beste wensen en Gods zegen.

Gerard

PS: het is zeker onder Lorber-lezers gebruikelijk om elkaar in de eerste persoon (je) te schrijven!

Aanvullende informatie:

We schreven in het Bulletin nr. 92 (15-10-2023):

 

Zal Elia in deze tijd komen? Ja, zegt de Heer in de geschriften van Jakob Lorber: 'Er zijn vele Elia's die de komst van de Heer zullen aankondigen, maar de ware ELIA zal pas komen aan het einde van de wereldse materie!

Elia wordt de grootste profeet aller tijden genoemd. (Geestelijke Zon2-78:5). Jesaja en Samuël waren ook profeten van de eerste rang in het Oude Testament. (KJ273:7). Zie verder: (GJE2-175:18). Elia vertegenwoordigt de nieuwe ziel. (GJE3-195:9)

 

 

Nog een toevoeging ter verduidelijking:

 

'Maar Ik sprak met de twee profeten en zei tegen Elia: "Aan het einde van de tijden van deze aarde zul je opnieuw in het vlees gezonden worden naar de mensen op aarde, maar niet langer met een verborgen innerlijk geestelijk huwelijk, maar dus en nog helderder dan de twee vorige keren onder de namen 'Sehel' en later 'Elia', en broeder Moisez (Mozes) zal je vergezellen, maar puur in de geest; want zijn vlees blijft een eigendom van de aarde tot het einde der tijden." [GEJ.05_235,09]

 

Maar dan zal al het vlees van deze aarde veranderd worden in het geestelijke; maar jullie zullen het nooit nodig hebben, want Ik heb jullie al een nieuw lichaam gegeven voor de eeuwigheid. Maar waak over de kinderen van Israël totdat Ik spoedig terugkeer, wanneer Mijn grootste werk voltooid zal zijn! Dan zal Ik jullie ook een vaste plaats geven in Mijn nieuwe koninkrijk. Want zie, de tijd is nu gekomen, die Ik jullie eens op aarde heb laten zien, wanneer Ik alles opnieuw zal scheppen: eerst Mijn geestenwerelden, en later zal hetzelfde ook met de materie gebeuren, totdat zij de juiste graad van volledige gisting heeft bereikt!" [GGJ.05_235,10]

 

De Heer citeert in GJE5-235:9 over Elia: "Aan het einde van de aardse tijden zul je opnieuw als mens op aarde belichaamd worden, maar niet langer met een gesloten innerlijk geestelijk oog, maar zelfs helderder dan in de vroegere tijden (aardse leven) onder de naam Sehel en later Elia. De geest van Elia woonde in Johannes de Doper (GJE5-237:3) Elia was de voorloper van de Heer. (GJE6-9:1)

 

Sinds Adam zijn er duizend Elia's geweest die op verschillende manieren de komst van Jezus als de heilige Vader hebben voorbereid en nog steeds voorbereiden. Wij moeten de Elia in onszelf vinden en dan moet ieder van ons innerlijke contemplatie doen als een Elia. Wij reinigen ons door geestelijk vasten, om de komst van de Vader, Jezus Christus, in ons te ontvangen en gelouterd en met alle macht en heerlijkheid zijn Rijk binnen te gaan. (HIM3-470.103.3)

 

Johannes de Doper was ook dezelfde engelachtige geest die Lucifer in het begin overwon en later met Lucifer concurreerde op de beroemde berg om het lichaam van Mozes. Dit was de engel Michaël, die zichzelf op aarde belichaamde als Sehel ten tijde van Adam, en bijna 3000 jaar later als de profeet Elia, en weer ongeveer duizend jaar later als Johannes de Doper.

 

Sinds Adam zijn er duizend Elia's geweest die op verschillende manieren de komst van Jezus als de heilige Vader hebben voorbereid en nog steeds voorbereiden. Wij moeten de Elia in onszelf vinden en ons dan innerlijk als Elia bezinnen. Wij reinigen ons door geestelijk vasten, om de komst van de Vader, Jezus Christus, in ons te ontvangen en gelouterd en met alle macht en heerlijkheid zijn Rijk binnen te gaan. (HIM3-470.103.3)

 

Johannes de Doper was ook dezelfde engelachtige geest die Lucifer in het begin overwon en later met Lucifer concurreerde op de beroemde berg om het lichaam van Mozes. Dit was de engel Michaël, die zichzelf op aarde belichaamde als Sehel ten tijde van Adam, en bijna 3000 jaar later als de profeet Elia, en weer ongeveer duizend jaar later als Johannes de Doper.

 

Maar als mens kon deze Johannes niets weten van zijn hoge geestelijke afkomst. Net zoals ieder mens in het begin geen idee had wie hij was. (We hebben het hier niet specifiek over incarnatie en regressie) (GJE1-5:8)

 

Sommige mensen zijn voormalige engelen in de hemel. Volgens Jezus kunnen sommige ernstige zonden niet gemakkelijk bij hen worden begaan. Zelfs niet met Elia, Mozes of Jesaja. Dit waren voormalige engelen die op aarde een belangrijke taak hadden om de geïncarneerde menselijke zielen op aarde en vele anderen, via de smalle weg in het stoffelijke lichaam, te ondersteunen op hun levensweg. (Ieder mens heeft immers twee begeleidende geesten).

 

Maar wereldse, materieel ingestelde mensen zullen van deze liefde wegvluchten en het pad van de duisternis in de nacht kiezen. (8) We moeten ons deze Elia eigen maken. We moeten oppassen voor 'zo'n Elia' zodat we niet door zijn grote (liefdes)vuur vernietigd worden.

 

Nu het voorgaande is uitgelegd, is het misschien ook begrijpelijk dat de Elia van het Oude Testament destijds ten hemel steeg op een vurig paard en in een vurige wagen, wat niets anders betekende dan zijn grote liefde voor de Heer. (10) Een ware profeet, ook Elia, vraagt niet om geld, goud of zilver of een honorarium. (Hemelse Geschenken2 420704 3)

 

Bruno Gröning

 

Wat betreft de nagels en bloedsporen van Bruno Grönig, daarmee dienen we voorzichtig zijn met het "heilig verklaren" van een bijzonder persoon zoals Bruno.  Er zit geen leven meer in Bruno's dode lichaam, geen ziel die zich nog zou kunnen roeren. Maar zijn atomaire structuur zal zeker nog een jaar of honderd detecteerbaar zijn, bijvoorbeeld in zijn DNA. Er blijft dus informatie achter in het lichaam of delen ervan, zelfs in de as. Jakob Lorber schrijft ergens dat zielen in het hiernamaals soms honderden jaren nodig hebben om de informatie die ze in de materiële aarde van hun lichaam hebben achtergelaten hebben terug te halen totdat ze een hogere sfeer kunnen betreden, en dat de ziel tot die tijd zeker nog zalig verder kan leven in de geestelijke sfeer.

 

UpToDate 2024-2025

 [1] Jezus dicteerde Jakob Lorber, dat de aarde 1000 x 1000 zoveel inwoners kan dragen als het aantal, dat toen nog leefde ten tijde van Jezus in Palestina! [GEJ.08_190,08]

[2]  Redactie: Dit patroon herkennen we over de gehele wereld!

[3]  Redactie: De Heer via Jakob Lorber: ´Slavernij wordt zo gehaat onder jullie, iedereen wil vrij zijn, overal hoort men gemopper over slavernij, over tirannie, en toch, wie is de grootste tiran van de mensheid vandaag de dag dan hun eigen hartstochten zelf!´ [Lg.01_025,82]

[4]  Gezien de geestesgesteldheid van dit decennia, lijkt het inderdaad erop dat Jezus eerst aan het einde van dit decennia (2030) of aan het begin van de daaropvolgende  tien jaren zal terugkomen na de grote reiniging!

[5] Je kunt er misschien ook zelf één creeren?