Het Coronavirus

                 ontvangen van Manuela uit Portugal

 

Groeten voor onze kerk aan jou en de jouwen. Ik wens jullie alle zegeningen van de Almachtige  en aan onze gelijkgestemde broeders en zusters over de hele wereld die de geïnspireerde werken van Jacob Lorber via  de Heer, aannemen. Volgens [en in navolging] Gods geboden moeten we alles tussen Zijn volk delen voor Zijn Glorie, en daarom neem ik de vrijheid om u enkele belangrijke openbaringen te sturen die we al meer dan tien jaar via onze profeten vanuit de hemelen ontvangen, en deze getrouw hebben geregistreerd en bewaard door onze dierbare broeder en pater Egídio.

 

U weet dat wij in aantal een zeer bescheiden en kleine kerk zijn, maar overvloedig aanwezig in de gaven van de Geest. Ik voeg enkele relevante informatie toe. Een daarvan, uit 2010, verwijst precies naar het Corona-virus, dat een tragische impact heeft gehad in zoveel levens, gezinnen en in onze gemeenschappelijke toekomst.

 

Zulke openbaringen zijn voor de huidige tijd zo belangrijk dat we de verspreiding ervan in het allergrootste belang moeten beschouwen, in het besef dat God in feite niets doet zonder eerst Zijn kinderen door de profeten te laten informeren. In de hoop dat dergelijke verklaringen Zijn belofte bevestigen dat Hij ons nooit alleen zal laten. Ons hart is bij allen die hun familie en vrienden verloren hebben. We begroeten je hartelijk in de liefde en vrede van Jezus Christus.

 

Manuela (uit Portugal)

Kerk van Bethany

Portugal, 14 april 2020

                                                          

Openbaringen van het boek 'De Nieuwe Tempel' (2010)

(Openbaringen gegeven aan broeder ‘Américo’)

 

Binnenkort zal Ik Mijn virus naar de aarde sturen omdat het virus dat daarin bestaat, doden zal, en Mijn virus zal het aardevirus genezen. (Het door de Heer gezonden / toegestane virus, dat deze pandemie is.)

Straks zult u deze profetie schrijven en deze zal naar de aarde worden gezonden als de eerste waarschuwing aan de wereld. (‘De Heer vertelde ons op 19-3-2020, dat deze pandemie de afbakening van deze tijd was. Dit moment zal in jou worden geregistreerd als het begin van alles wat komen zal’)

 

Ik zeg jullie ook, dat iedereen die het virus, dat Ik naar de aarde sturen zal, niet serieus neemt, zal sterven……

Openbaring op 19 maart 2020

En uit de hemel zal de al genezende en allesomvattende kracht komen. Ik bewaar het goede in alles wat beweegt en in het meest snode hart, als Ik een vleugje liefde voel, onderdruk Ik het om het te bevrijden en te zuiveren. 

 

Redding en verlossing is de weg, en deze weg gaat met de zuivering van lichaam en ziel. De geest moet in ieder van u verhoogd en waardig zijn. Mijn kinderen zullen met hun voeten in het water blijven om de Openbaring van toekomstige tijden te bezitten De anderen zullen duisternis in het lichaam hebben verankerd en het kwaad zal het restant zijn van nutteloze lichamen, die in lijden en dood zullen overgaan.

 

Deze sterfgevallen zullen zonder redding tot stof blijven. Voor degenen die van Mij zijn, zullen we de opstanding en het eeuwig leven hebben. Moge dit moment in jou worden geregistreerd als het begin van alles wat komen gaat.

Deze ziekte zal de wereld, het land van de kinderen van God, bevrijden van het kwaad van de mens.  Je zult de luchtzuivering en het water alleen met deze stop van maanden zien reinigen. Maar de angst van het geld ,dat zullen de mensen volgen. Het standbeeld wankelt omdat het spoedig zal vallen [*].

 

De economie zal veranderen en de mens zal zijn paradigma van het leven moeten veranderen  Het leven is van Mij en niemand anders. Wend je tot Mij. Mijn kinderen zullen deze oproep voelen. Degenen die komen zijn gered. Degenen die aarzelen zullen lijden. Degenen die twijfelen zullen sterven. Er is geen tijd om te klagen. Het is tijd van redding, een tijd van verlossing en een  tijd van gebed.

 

In elk huis zal ik binnengaan en muren bouwen volgens de harten en het ritme van jullie gebeden Ik wil geen nutteloze verzoeken, maar lof en oprechte verzuchting  van liefde voor Mij. Ik wil dankbaarheid, Ik wil vergeving in je hart voelen voor iedereen, fysieke en geestelijke naastenliefde en zuivering van lichaam en geest. 

 

Kom naar Mij omdat de tijden ernstig zijn en er is veel meer gaande dan deze plaag. Het is nu al begonnen. Wees stil en voorbereid op Mijn roep. Ik bescherm je. Ik hoor je, als je tot Mij bidt. De hemel is in actie en de aarde lijdt. De kinderen vragen hun Vader bij ziekte hen te omklemmen: - Kom tot mij! [*] - Zie Daniel 2:31-45.

 

UpToDate 2023-2024