Nog iets over Corona

 

De Bijbel zegt in Psalm 91:2 dat zij, die op de Heer vertrouwen gered kunnen worden van de verderfelijke pest. We hebben dan niets te vrezen voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf….

 

Een van de grootste afgoden van deze tijd is onze economie. Alles wordt er aan opgeofferd. Welzijn, milieu gezondheid, en dat allemaal voor meer, meer en nog meer.

 

Corona is het begin van het begin. Volgens Jakob Lorber en de Openbaringen van Johannes zal een derde en een vierde deel van de mensen op Aarde sterven.

 

Ik zag een paard verschijnen, dat groen was. Zijn berijder heette de dood. En het dodenrijk kwam achter hem aan. Hij kreeg de macht om een vierde deel van de aarde om te brengen door het zwaard, door hongersnood, pest en wilde dieren. [Openb. 6:8] – Door deze drie plagen: het vuur [onverklaarbare bosbranden] de rook en de zwavel [Sulfur = Lucifer] – rook en de daarmee verbonden stank, staat volgens Jakob Lorber analoog met helse sferen! Een derde deel van de mensen vond de dood [30 % van 7 miljard = ca. ruim 2 miljard mensen.

 

De wereld kent afgoden genoeg: sport, de [giro]loterij, de spelen, competities – dit alles is nu onttroond door de coronavirus – een minuculeus onzichtbaar virusje onttroont alle afgoderij van deze hedendaagse tijd. De Heer gaat komen in de Persoon van Jezus Christus, maar voor Hem uit gaat de reiniging [schifting] der aarde = de pest [= corona] volgens Habakuk 1:3.

 

De economie is al jaren de afgod van deze wereld. De Bijbel zegt in Daniel het volgende: Maar gij Daniël… verzegel het boek tot de eindtijd, velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. [Dan.12:4]. Dit is de eindtijd en de kennis is vermeerderd. Er is niets bedekt, of het zal bekend worden [Luk.12:2]. Vooral nu wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt.

 

Openbaringen spreekt van het rode paard [oorlog], het zwarte paard [dood, hongersnood] en het geelgroene paard [pestilentiën – deze drie nemen een kwart deel mensen van de wereld weg of zij beheersen voor een kwart de aarde

 

De eindtijdrede vinden we ook in Jesaja: ‘en wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

 

Toen zei Hij tot hen: volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, en dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. [Luk.21:9-11]

 

 

UpToDate 2024-2025