De KROON op werelds’ werken

Het Coronavuur

Het coronavuur [virus] gaat als een lopend ‘vuurtje’ rond over de gehele Aarde en verspreidt zich heel snel. Alle mensen zijn stoffelijk gezien gefixeerd op dit virusje, klein, maar groots gevaarlijk baanbrekend door de mensheid, waar het maar slachtoffers kan vinden, die daar gevoelig voor zijn. Het virus nestelt zich graag in de longen. Er bestaan twee varianten, de milde en de agressieve. Is men oud en heeft men weinig weerstand, dan kan men met een longontsteking daaraan sterven. In de wereld der analogieën komt het orgaan longen overeen met de lucht, in het Hebreeuws: ‘Ruach’= Geest.

 

Jakob Lorber verhaalt via de Heer in het boek Prediker, dat de mensen wakker en bewuster moeten worden en meer vreedzaam met elkaar om gaan. Daarvoor zijn inzichten nodig. Door de literatuur van bijv. Swedenborg, Jakob Lorber en aanverwante geschriften te lezen of te bestuderen, kan het een en ander sneller opgehelderd worden:

 

‘Om de mensen algemeen tot dit inzicht te brengen en opdat het hen niet ontbreekt aan gelegenheid om ook de kleinste vonk van hun betere ik levend te houden, zijn allang alle voorbereidingen getroffen. Reeds geruime tijd zijn alle wereldlijke gebeurtenissen, evenals het lot van ieder mens afzonderlijk er op uit de bodem voor te bereiden, opdat Mijn woord daar, waar het nog geen of slechts weinig gehoor gevonden heeft, opgenomen zal worden en als een mosterdzaadje zijn almachtige ontwikkeling zal beginnen. [Predikingen-52:22]

 

Maar in plaats van geestelijk te zaaien [het naar de geestelijke bank brengen!], houdt de wereld zich liever bezig met ‘geldig zaad van niet-biologisch geteeld zaad!’ Ik bedoel daarmee niet de fysiologische [aardse] tuin, maar de geestelijke [hemelse] tuin van de mens. Er is verkeerd gezaaid zowel in de stof als in de geest. Dat verspreidt zich razend snel onder de mensen, waar dan ook ter wereld. 

 

Onlangs lazen we het volgende bericht in de Media: Chamutal Shabtai, een psychiater en dochter van de beroemde Israëlische schrijver Ya'akov Shabtai, schreef in 1986-87 een fictief scenario over een virus dat duizenden mensen over de hele wereld zou doden.

 

In 1994 werd haar scenario gepubliceerd als een boek van 600 pagina's met de titel 2020. Het jaar 2020 werd door Shabtai in kleine letters geregistreerd als het moment waarop de wereld aan deze plaag zou lijden. Op dat moment leek het een verre toekomst. De auteur probeerde haar lezers te verzekeren dat het virus zal aanvallen, maar 2020 is nog ver weg.

 

In het boek schrijft ze dat de wereld in twee delen is verdeeld: gezonde mensen en zieke of risicovolle mensen. Er komt een lijst met mensen die risico lopen of al ziek zijn, die worden opgesloten en geïsoleerd worden gehouden.

In haar boek beschrijft Shabtai verder hoe de wereld wordt bestuurd door een totalitair systeem, een wereldwijde gezondheidsdictatuur. Mensen worden dagelijks onderzocht op scholen, kleuterscholen, supermarkten en bedrijven overal. Toegang tot alle openbare plaatsen is via biometrische deuren. Wanneer mensen blauw oplichten op het scherm, worden ze onmiddellijk naar gesloten isolatiecentra gebracht.

 

Het boek voorspelt ook dat mensen elkaar geen hand geven en dat elke aanraking of menselijk contact tot de dood kan leiden. Er komt ook een Wereldgezondheidsverdrag dat iedereen ertoe verplicht zich aan zijn wetten te houden.

Er is nog een andere auteur, Shlomit Miron, die een boek genaamd Moratorium schreef, dat ze ongeveer 5 jaar geleden schreef en dat een virus beschrijft dat vleermuizen draagt ​​die uit Azië komen en de mensheid zullen vernietigen.

 

Sociale netwerken wijzen ook op de Fransjoodse profeet, astroloog en dichter Michel Nostradamus, die in de 16e eeuw voorspelde dat "een aantal steden in Italië en Frankrijk door een dodelijke epidemie zou worden getroffen". In een gedicht dat hij in 1555 schreef, waarschuwde Nostradamus voor het uitbreken van een epidemie die verschillende steden in Italië zou treffen en zich op veel andere plaatsen zou verspreiden en vernietigen.

 

Een boek voorspelde het coronavirus 40 jaar geleden:

dotcomnieuws.com of www.dotcomnieuws.com

https://www.dotcomnieuws.com/corona/40jaar-geleden-een-boek-al-het-corona-virus/

 

Wat de laatste maanden toch wel opvallend was, voordat er ook maar sprake was van dit ‘virus’, dat deze nu meer doden maakt dan het SARS-virus in 2003. In oktober van 2019 begon het al. Overal ter wereld begonnen vreemde dingen te gebeuren. De enorme bosbranden in Australië ter grootte van een land zoals Nederland. Gigantische legers zwermen sprinkhanen verwoesten miljoenen hectares gewassen in Oost-Afrika en bereikten zelfs de Chinese grens. Ongewone stormen verwarren de meteorologen. Aardbevingen en vulkanische activiteiten nemen hier en daar toe…

 

In samenhang daarmee las ik het volgende citaat in Jakob Lorber en in Jesaja 2:11:

'Want alle hoge ogen (heerserstrots) zullen verdeemoedigd worden, en alle hoge heren zullen zich moeten buigen; want in die tijd zal alleen de Heer hoog zijn en vervolgens eeuwig voor altijd en altijd. Ja, dan zal men ook nog wel in de rotsspelonken gaan en in de ravijnen van de aarde (verborgen plaatsen van de mammon) , en wel uit angst voor de Heer en voor Zijn heerlijke majesteit (het licht van de eeuwige waarheid), wanneer Hij Zich gereedmaakt om de aarde te verschrikken (straffen). Ja, in die tijd zal een ieder zijn zilveren en gouden afgodsbeelden wegwerpen in de gaten van de mollen en vleermuizen.

 

Alleen al vanwege een vleermuis moet de hele wereld haar eigen goud betalen door een wereldepidemie, veroorzaakt door een vleermuis en zo staat voor een groot deel de economie stil, wat enorm veel geld kost. De 'draak' doet zijn werk [de vleermuis is verwant aan de draak]…en het spiegelt een groot deel van de mensheid.

 

Jezus zegt: ‘Wel, hier heb je nu de hele, goed begrijpelijke uitleg van het tweede, zeer opmerkelijke hoofdstuk van de profeet Jesaja! De laatste verzen kan je vanzelf verklaren als je de betekenis van de eerste goed begrepen hebt. Maar Ik zeg jullie dat het werkelijk binnen korte tijd gebeuren zal en dan na ongeveer negentienhonderd jaar opnieuw geheel en al; [Opmerking: de eerste wereldoorlog begon ca. 1900 jaar geleden!] [want als de mens volledige wilsvrijheid gelaten zal worden, dan bestaat er in Mijn raadsbesluit geen ander middel om van tijd tot tijd met vrucht de menselijke traagheid te lijf te gaan dan alleen maar dit ene, want die traagheid is de wortel van alle zonden en ondeugden!’

 

Jezus zegt verder: ‘In jezelf zal dat je nu wel minder vreugde verschaffen, -maar de toekomstige volkeren een des te grotere, wanneer hun opnieuw deze boodschap gegeven wordt in hun grote ellende en in de tijd waarin het ene volk zich tegen het andere zal verheffen om het te vernietigen… Maar zeg Me nu eens hoe jullie deze erg belangrijke zaak opgevat hebben! Ik zeg 'erg belangrijk', omdat Ik jullie als Mijn toekomstige volgelingen vooral op het hart wil drukken jezelf en al je leerlingen voor traagheid te behoeden. Spreken jullie dus nu maar over de geest die je in Jesaja bent tegengekomen.’

 

De discipelen zeiden tegen Jezus: ‘Wij, als Uw uitverkoren leerlingen, zullen zeker onze uiterste best doen om de mensen naar Uw raadsbesluit op de juiste wijze werkzaam te doen zijn en hen daarvoor te bezielen en aan te sporen. Of zij daar in het verdere verloop van de tijd bij hun nakomelingen ook zo op zullen letten is natuurlijk wel een heel belangrijke andere vraag! Maar dan zult U Zelf alles wel zo laten gebeuren als het voor het bestwil van de mensen het meest geschikt is, hetzij oorlogen, epidemieën, dure tijden, hongersnood of vrede, gezondheid en gezegende vruchtbare jaren en tijden!’ [GJE7-174]

 

Het CORONAVIRUS is een directe voorouder van het SARS-virus. Bij mensen die in de buurt van grotten woonden, werden ook antistoffen tegen SARS in het bloed gevonden. Het soort coronavirus bleek samen te hangen met het geslacht van vleermuizen. En waar de diversiteit van vleermuizen het grootst was, was ook de verscheidenheid aan coronavirussen het grootst.

 

Bekend is dat vleermuizen ook dragers kunnen zijn van andere gevaarlijke virussen, zoals het Ebola, Marburg en Nipah. Als vleermuizen gestrest raken kunnen ze plotseling heel veel virusdeeltjes uitscheiden. Zo’n stressmoment kan ontstaan als vleermuizen uit hun winterslaap ontwaken en hun lichaam na maanden ineens weer in actie moet komen.

 

Vleermuizen die ten prooi vallen aan een schimmelziekte (bekend is het zogeheten white nose syndrome) gaan meer virusdeeltjes uitscheiden [vandaar blijkbaar ook een neusloop als één van deze kenmerken!. Amerikaanse onderzoekers constateerden twee jaar geleden, dat vleermuizen met een schimmelinfectie wel zestig keer meer coronavirusdeeltjes in hun darmkanaal hadden dan niet-geïnfecteerde soortgenoten. Ook het gevangen houden van vleermuizen verhoogt de stress, met extra virusrisico.

 

Astronauten maken prachtige foto's van aarde in coronatijd

Aarde in Coronaperiode

 

Bron: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/03/astronauten-maken-prachtige-fotos-van-aarde-in-coronatijd/

Uit diverse delen van de wereld ontvingen wij van bulletinlezers – voornamelijk uit de groep van de Jakob-Lorber-Lezers, interessante informatie over het Coronavirus, in verband met de ‘Nieuwe Woorden’ en de Bijbel, wat deze daarover geschreven hebben.

 

Tommy Rasmussen [T.R.] uit Duitsland verwees naar een Lorbertekst: …De Heer: …’Ik Iaat ze het ene ongeluk na het andere overkomen; daardoor krijgen ze allerlei zorgen en angst en vrees, beginnen na te denken, te zoeken en te vragen hoe dat toch komt dat ze nu van alle kanten belaagd worden, terwijl ze toch nooit iemand onrecht aangedaan hebben en altijd als nette, fatsoenlijke mensen hebben geleefd!’ [GJE1-219:8]

 

T.R. wijst ons vervolgens op de ‘nachtprediking’ van Jezus. De complete tekst is te lezen in het GJE1-219:3 tot hoofdstuk 221:25. ‘De mensen moeten door nood en bedrukking van allerlei soorten tot bezigheid worden aangedreven, anders zouden het trage ossen worden!...’ Tot zover zijn [ingekorte] bericht.

 

Redactie: Wat valt in deze tekst hierbij op: ‘ONGELUK’. Zou in dit verband de Coronavirus als ontsnapte virus uit een laboratorium inmiddels al haar ronde gedaan kunnen hebben? Is het niet toevallig, dat dit laboratorium in China de dodelijkste virussen op de Aarde onderzoekt, en maar op een paar kilometer van de stad Wuhan verwijderd ligt?!

 

Deze hindernissen zijn volgens Lorber noodzakelijk voor zowel de goeden als voor de slechten; ‘want de goeden worden daardoor meer levendiger en de slechten worden eindelijk ook door de goeden gewekt’. [Huish. van God, deel 2-121:14-23]

In dit bulletin gaan we niet nader in op de verschillende kenmerken van het coronavirus en de griep. Daarover kan men meer dan genoeg het internet raadplegen of de media volgen.

 

Ron Yates uit Australië stuurde ons o.a. het volgende bericht:

Enkele belangrijke kenmerken volstaan met, zoals wel bekend:

·         Droge ruwe hoest [droog gevoel in de keel]

·         Het virus reist door de luchtwegen en installeert zich in de longen

·         De longen kunnen bij verminderde weerstand ontsteken

·         Daaruit volgt een zeer moeizame ademhaling

·         Zeer ernstige vermoeidheid en prikkeldraadgevoel op de borstkas

·         Vreselijke migraineaanvallen, misselijkheid, braken, slapeloosheid

·         Mensen, die het virus overleven, beschrijven dit als ‘een hel’

 

Het laboratorium ligt op ongeveer 20 mijl van de Hunan Seafood Market, waarvan rapporten uit China zeggen dat het mogelijk de oorsprong van het virus was. Chinese autoriteiten zeggen nog steeds dat ze de oorsprong van het coronavirus niet kennen.

De redactie adviseert veel hete gemberthee te drinken in afwisseling met salie- en thee van rozenbottels in combinatie met hete bouillonsoep; veel in het licht en dus regelmatig wandelen [bewegen] in de [frisse] lucht. Houdt in het publiek gepaste afstand van elkaar met 150 cm tussenruimte. Mijn inziens is deze afstand te kort. Dit geldt niet voor gezinsleden, omdat die dezelfde ‘stambacteriën’ hebben.

 

Hitte doodt mogelijk de coronavirus. Uiteraard met inachtneming van strikte hygiëne, zoals het regelmatig reinigen van wc-knoppen en wc-brillen, deurklinkers, autostuur, ook de handvaten van de autodeuren, het toetsenbord; draag plastic handschoenen bij het tanken van brandstof! Ga zo min mogelijk naar openbare gelegenheden, ook naar winkels, want daar is de kans op besmetting het grootst. 

 

Een mooie en duidelijke tekst, die hier van toepassing zou kunnen zijn: ‘Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is!’ [Jesaja 26:20] Dit citaat kan echter ook gelden voor nog komende gerichten.

 

In januari ontving ikzelf een doordringende droom. In de droom droomde ik [dubbele aanwijzing!], dat ik aan iemand [in] mijn droom het volgende zei: ‘Ik zag een goddelijk persoon, getooid met een gouden kroon en gouden armbanden en Deze zei tegen mij: ‘U! Er zal binnenkort een belangrijke gebeurtenis plaatsvinden!’

 

Ik begreep die droom eerst niet, maar blijkbaar toch een verwijzing naar deze pandemie.

Leviticus 13:46 beschrijft helder, dat een ‘geïnfecteerde’ zieke moet afgezonderd wonen [quarantaine]. We moeten steeds onze handen wassen [reinigen] en het ware beter onze ‘handelingen’ in alle ootmoed te reinigen. ‘Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!’ [Jakobus 4:8]

 

Sprinkhanen zijn kortgeleden ons nog voorafgegaan in Oost-Afrika  [Kenia] – een ware plaag, lijkend op die van Egypte in de tijd van de Farao’s. Kort daaropvolgend een ernstige pandemie, die de gehele Aardebol in de greep heeft.

 

‘Zo Ik de hemel toesluit, dat er geen regen zij, of zo Ik de sprinkhaan gebied, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zend; En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.’ [2 Kron.7:13-14]

 

Is het Coronavirus dus een ‘plaag’, zoals de plagen in Egypte, om de mensen tot inkeer te brengen? Of hebben de mensen dit zelf veroorzaakt en wordt het door de Godheid niet tegengehouden?

 

Een plaag is te vergelijken met een gericht. Daarbij is men immers genoodzaakt zich te ‘richten’ naar de omstandigheden, en naar de wetgever. Daarom is elke wet volgens Jakob Lorber ook een ‘gericht’. Wetten beperken ons in de vrijheid.

 

Als mensen elkaar ‘plagen’ in welke vorm ook, dan is dat hetzelfde [met een ander woord ervoor] als ‘pesten’. Plagen of een plaag betekent in het hebreeuws “afscheiden’! [zoals ‘afplaggen]. Als we deze zaak vanuit ons geestelijke oog  bekijken, zien we een negatief fluïdum met de kleinste samengebundelde partikels van de ziel, wiens geestesgesteldheid zich in de een of andere cel nestelt. Denk bijv. aan de verschijning van een honderdtal fruitvliegjes, die zomaar uit het niets ontstaan, een vorm van dematerialisatie is. Negatieve virussen kunnen zich dus plotseling manifesteren, zich multipliceren, en zich verspreiden in grote getale. Zal deze pandemie de mensheid tot geestelijke inkeer kunnen brengen?

 

Van meerdere Lorberlezers ontvingen wij een bericht over het ‘voorspelde’ Coronavirus. ‘Voorspeld’ is hier speciaal tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat er nooit iets ‘voorspeld’ kan worden, maar we kunnen daar wel bepaalde patronen aan te ontlenen zoals op analogische wijze.

 

Mijn vriend Helmut uit Oostenrijk stuurde ons – toevallig samen met nog een andere Lorberlezer – deze tekstinhoud toe met een merkwaardig bericht, die we graag vanwege de interessante inhoud het lezerspubliek niet willen onthouden. Zijn vrouw reikte hem een krant toe en hij bladerde daarin eigenlijk ongeïnteresseerd, maar toen viel zijn blik op het kopstukje: ‘een griezelige voorspelling over de COVID-19-Virus uit het jaar 1981.

 

Hier een passage uit dit boek: ‘Rond 2020 zal een gevaarlijke pneumatische met een daarmee verwante ziekte [longziekte] zich over de gehele Aarde verbreiden. Het zal longen en bronchiën aantasten en alle bekende reguliere behandelingsmethoden niet weerstaan. Het zal, zoals het gekomen is, ook zo plotseling verdwijnen. Maar tien jaar later zal het nog eenmaal de ronde doen en dan voor altijd verdwijnen.’ [Een bericht over dit Coronavirus werd voorspeld uit het verschenen boek ‘The Eyes of Darkness’ van Dean Koontz.]

 

‘Een moeder, die probeert uit te zoeken, wat er met haar zoon gebeurd is, nadat hij op een campingverblijf op mysterieuze wijze was verdwenen’. Toen kwam het bericht, dat de jongen in China – preciezer gezegd – in Wuhan – wordt vastgehouden, waar een dodelijke virus uitbreekt…

 

Een verdere passage uit het boek beschrijft een virus, geheten ‘Wuhan-400’, dat in het RDNA-laboratorium buiten de stad Wuhan ontwikkeld werd, en het was de 400ste levende stamcel uit kunstmatige micro-organismen, die daarbij werden ‘gecreëerd’ …

Hier nog een ander merkwaardige passage van dit boek: ‘Ze noemen dat spul ‘WUHAN-400’, want het wordt in het grootste laboratorium van de wereld in de stad Wuhan ontwikkelt van door mensen gemaakte micro-organismen. De ‘Wuhan-400’ is een perfect wapen en besmet alleen de mensen. Geen enkel ander organisme kan dat in zich dragen.’  [Opm.: volgens mij kan dit ook op dieren overgedragen worden!]

 

            Het coronavirus in beeld: bron: https://www.shutterstock.com/nl/search/coronavirus

Redactie: Op Internet vinden we daarover in de commentaren interessante informatie. Dat ‘spul’ zou eerst GORKI-400 geheten hebben, maar eerst rond 1990 – na het einde van de koude oorlog, werd het hernoemt in ‘Wuhan-400’. Hier dus toevallig, maar niet als ‘toeval’ zonder enige bewijskracht. Het woord GOR kan echter ook geschreven worden als KOR of COR, omdat in de oude talen deze letters onder één klanknoemer vallen.

 

Vriend Helmut schrijft verder: ‘De auteur heeft dit boek geschreven als een criminele roman en thriller, maar geenszins als een openbaring. Vrienden van de Lorbergeschriften, welke ons de Heer heeft geschonken voor deze eindtijd, weten toch ook, dat op onze Aarde nooit iets in verschijning kan komen zonder enige geestelijke achtergrond.’

 

‘Kan in dit geval de geestelijke wereld ook geen invloed genomen hebben op de woordkeuze in dit boek, maar bij de auteur geheel onbewust?  We moeten en mogen de vijand uit de lucht niet uit de wijdte van het wereldruim verwachten; de mensheid schept zich deze negatieve invloed zelf door haar goddeloze materiële levenswijze. Zal de wereld deze vermaning begrijpen en behartigen of zeggen: ‘verder dan tot nu toe? Hoogstwaarschijnlijk!’ Tot zover dit bericht.

 

Het woord Corona bevat drie en twee lettergrepen:  CO RO NA en COR ONA.  [One] [Harten één of harten Aas – de symbolische kaart van de ‘nieuwe’ liefde en een nieuw begin!] - De Latijnse benaming voor ‘hart’ is COR.

Merkwaardig heeft Nederland maar één provincie, waar de meeste Coronavirussen opgedoken zijn. Het wemelt straks van de 5G-antennes in de provincie Brabant: 'Om de 150 meter is er in 2020 eentje nodig'….

De mensen hebben in Zuid-Oost-Nederland het coronavirus opgelopen door een jaarlijkse feesttraditie: KAR-NA-VAL. [De C of de K en de klank A of O naar keuze, is hier identiek. [Karnaval betekent letterlijk: ‘de VAL van het lichaam of vlees!’]….

Blijven we met elkaar ‘van harte’ in contact? [hart is cor!] – Longen = contact, communicatie!

Lorber zegt via de Heer: ‘Als we onderling vreedzaam met elkaar in contact blijven, dan zullen we elkaar met niets besmetten’. Dan blijven alle virussen of natuurrampen uit!...

 

Maar hoe staat het er werkelijk voor met de mensheid? Materieel fantastisch, enorm geweldig, maar geestelijk?...

Volgens Jakob Lorber staat de Aarde een groot gevaar te wachten. Haar vijand heeft een kortdurende speelruimte bereikt en lacht nu honend over de tweedracht in het hart van de mensen! Maar het kan nu niet anders; want als de zeef niet geweldig gedraaid en geschud zou worden, dan kwam het kaf nooit los van de tarwe. Of als de lucht vol kwalijke dampen is, zodat al het leven in gevaar dreigt te komen en het licht niet meer door de donkere massa heen kan dringen, dan is een zachte avondwind niet meer geschikt om die lucht te zuiveren, maar dan moeten er orkanen komen en vlammende bliksems, opdat de boze geesten ervoor buigen[Hemelse geschenken, deel 3]

 

Het kwaad is al geschied. Voorlopig moeten we met z’n allen [gedwongen] ‘afstand’ van elkaar houden en op deze wijze met elkaar communiceren en in onze eigen huizen [ver]blijven.  Anders bekeken: ‘Volgens Lorber zijn we noodgedwongen om nu ‘binnenshuis’ te blijven in onze eigen kamers van de harten en te luisteren naar onze innerlijke stem.. Hier komt Jesaja 26:20 zeker tot haar recht. We dienen ons innerlijkheid op te zoeken en van daaruit te communiceren. Niet alleen in materiële zin, maar zeker in geestelijke, godsdienstige of religieuze zin. Dat ontbreekt eraan in deze tijden.

 

Religie betekent ‘herverbinden’, want re= opnieuw en ‘ligi’ is ‘verbinden’. De mensheid zal zich toekomstig op de een andere wijze anders met elkaar in verbinding weten te brengen, dan slechts te spreken of ‘koetjes en kalfjes!’ Gebeurd dat niet in de komende tijd – in deze periode dus – dan zal de mensheid zich meerdere ‘gerichten’ moeten laten welgevallen en zal men zich noodzakelijkerwijs gedwongen moeten ‘herrichten’.

 

Er vindt eerst nog maar een kleine ‘schifting’ plaats; Ook de ‘goeden’ zullen worden ‘gehaald’. Als we de Bijbel er op naslaan en we lezen over de tien plagen van Egypte, dan heeft dat daarmee blijkbaar een grote affiniteit.

Van een uitgeverij uit Duitsland ontvingen wij het volgende bericht, waarvan hier een klein onderdeel opgenomen: Wuhan in China is dankzij de belangrijkste autoleveranciers zeer rijk geworden. De vijfde generatie mobiele telefoons (5G) werd geïntroduceerd om aan de eisen van de industrie te voldoen, veel mensen kregen ineens griepachtige symptomen, meestal met kortademigheid. Deze kortademige griep werd toegewezen aan het coronavirus, en men kan dat nu gemakkelijk testen’.  

 

Kortom, de 5G-straling zou de eigenlijke oorzaak zijn van de corona-epidemie. Deze theorie verspreidde zich, evenals het coronavirus, razendsnel over de gehele wereld. Kortgeleden had niemand nog dat verband gelegd. Deze berichten klinken echter onheilspellend en bewijzen – uit de praktijk ervaren – dat de “echte oorzaak” van de corona-epidemie, ten grondslag ligt aan een totaal andere [geestelijke] reden. Want hoe komt het dat landen zoals Groenland, Finland en Afrika minder coronavirusgevallen hebben? Ze kennen daar geen G5-netwerken! Vrij van elektrische smog.. En hoe kan zomaar op zee het coronavirus op een cruiseschip uitbreken? Niemand kwam geïnfecteerd aan boord. Het cruisschip was vol beladen met grote G5-netwerken. [ook gelet op de incubatietijd van 2-12 dagen!] - Overal elektrische kabels en elektriciteit, om de gasten van snel internet te voorzien. Naast de uitgeverij vertelde een collega uit het medische vak ons dit ook.

 

Dat dit werkelijk zo is bevestigt Jakob Lorber via de Heer ons dit uit het boek ‘Aarde’:

’Als koren en graanvelden plotseling branderig worden, dan is dat weer het gevolg van het in bezit nemen door [zulke] boze geesten, die dan materieel tevoorschijn komen. Niet zelden werpen zulke demonen zich ook op allerlei dieren; dan komen er al gauw besmettelijke ziekten onder de dieren, zelfs de vissen in het water blijven daar niet van verschoond. Zo is ook meestal de echte pest, evenals andere epidemische ziekten bij de mensen, een gevolg van het feit dat zulke boze geesten de lichamen in bezit nemen van mensen en deze op de ene of andere manier vernielen. Daardoor zou dan gemakkelijk de natuurlijke dood kunnen intreden, als er niet gauw zulke speciale middelen in Mijn naam werden aange­wend, waarvoor deze demonen moeten wijken. Nu weten jullie al heel wat over deze geesten, of ze goed of boosaardig zijn en waar ze naar toe gaan en op welke manier. Opdat jullie echter ook duidelijk mogen inzien, hoe zulke geesten met hun intelligentie zich in de schijnbaar dode materie kunnen laten verbannen en hoe ze deze op een zekere demonische wijze in bezit nemen…’  [Aarde en Maan, hfdst. 31]

 

Waar echter nieuwe verenigingen voor zulke amusementdoeleinden gevormd zouden gaan worden, [red. bijv. carnaval!] zeg Ik alleen: ze zullen niet al te lang meer bestaan onder wat voor statuten dan ook. [red. bijv. bioscopen, sportevenementen] Want Ik sta voor de deur en ben overladen met allerlei statuten voor zulke verenigingen en zal een engel aan Mij vooruit zenden [Michael] die Mijn komst zal verkondigen en de Aarde me een scherpe sikkel zal zuivere  van het onkruid dat altijd hinderlijk was voor de vrije groei van Mijn tarwe. En deze engel zal ook een groot wierookvat hebben en daarmee over de gehele Aarde een verschrikkelijke rook maken, zodat alle pest [red. hier bedoeld de geestelijke pest!] daarop te gronde moet gaan. – Begrijp goed wat er onder de ‘sikkel’ en onder het ‘rookvat’ wordt verstaan! Namelijk, wie geen wijsheid bezit, die moet weten dat de sikkel het ‘zwaard’ en het wierookvat van het ‘scherpe geschut’ betekent.

 

‘Zie, met zulke statuten zal Ik in de wereld vanwege haar amusementsverenigingen en vele andere, wegens daardoor ontstane kwalen weldra en onverwijld overvallen. Mijn engel met de sikkel en het rookvat zal echter de huizen van diegenen ontzien die de deurposten van hun huis met het woord van Mijn liefde en Mijn erbarming hebben gezalfd. Want Mijn woord is een grote genade voor hem die dat ontvangt, en is voor de posten van de deur een goede zalfolie. De engel zal aan de deur beproeven of ze kraakt aan de posten. Waar het kraakt, daar zal de engel het huis tot aan de grond neerhalen. Waar de deur zacht opengaat, daar zal het huis verschoond worden, en wel om deze reden’:  [opm. vergelijk de engel des doods in Egypte aan de deurposten - Exodus 12:23]

 

‘Als Ik namelijk kom, dan zal Ik komen als een dief en in alle stilte het huis binnensluipen. Daarom moeten alle deurposten ook goed gesmeerd zijn. Want waar de deur kraakt, daar ga Ik niet naar binnen. [De Heer benadrukt hier, dat het hart de deur is!]- Als zich [dat hart], dat vol angst, vol ongeduld, vrees en gemor, ontrouw en tweedracht en meer van dergelijke ondeugden bij Mijn komst onontkoombaar zal moeten openbaren, - luister, daar zal de ‘Dief’ zich meteen verwijderen en niet binnengaan door zo’n verwaarloosde deur! – En nog minder zal Hij daar ooit meer naartoe gaan als de grote Statutenbrenger van het eeuwige leven!’ [Geschenken uit de hemel, deel 1, blz. 171:13-15]

 

‘Voorwaar, voorwaar, met vuur en zwaard zal Ik de steden, de woningen van de duivels en hun dienaren bezoeken. Grote duurte, honger en pest zal Ik over uitgieten en grote wateren laten komen over het woekerachtige land. Dat is een hoogst geldige profetie! [Geschenken uit de hemel, deel 2, blz. 403:3]

 

‘Zie, te allen tijde was het zo en zal het ook altijd zo blijven dat de materiële levensmiddelen steeds gelijke tred houden met de geestelijke. – De Israëlieten werden vaak met misoogst, inflatie, hongersnood en pestilentie bestraft, wanneer hun hart en geest zich van Mij afkeerde en zich tot andere goden [de culturele materiële welvaart!] wendde. In de hedendaagse afgodische landen heerst voortdurend min of meer armoede [ook geestelijke armoede wel te verstaan!] en pest. Waarom dan wel? Vanwege de afwezigheid van Mijn geest! [Geschenken uit de hemel, deel 2, blz. 456:2]

 

De pest is een infectieziekte die van de 14e tot en met de 19e eeuw in Europa veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch

  voorkwam en enorme aantallen slachtoffers maakte. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis , bij sommigen ook bekend als pestbacil. De meest voorkomende vormen van de pest zijn builenpest en longpest. Men schat dat door de Zwarte Dood van 1347-1351 een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, het leven liet.

 

Zie, er zullen nu tijden komen waarin grote nood en tegenspoed zullen heersen, en oorlog, honger en pest zal komen. Maar zij die zich aan Mij vasthouden en die Ik de Mijne noem, hebben van dat alles niets te vrezen. Want waar Mijn zegen regeert, kan de woede van de hel het zaad van alle soorten pest niet uitstrooien en kan zijn giftige adem de boompjes die Ik geplant heb, niet meer verderven. Maar de bomen van de wereld en alle instellingen die de wereld tot dusver voor haar gewaande rust en zorgeloosheid heeft opgericht, zullen in korte tijd flink schipbreuk lijden. De gebieders van de Aarde [de presidenten] zullen beseffen dat Ik nog altijd de Heer ben en een streep door al hun rekeningen zal halen! [Geschenken uit de hemel, deel 2, blz. 527:7,8]

 

‘Alleen als onder de wordende mensen dermate grove vergrijpen tegen de ordening beginnen te ontstaan, dat de ten doel gestelde, absolute levensvrijheid daardoor ernstig in gevaar zou komen, moeten we weliswaar hier en daar kleine, maar slechts uiterlijke schrik teweeg­brengende gerichten laten optreden, zoals oorlogen, dure tijden, honger en pest. Maar elk van deze strafgerichten mag nooit meer dan hoogstens een tiende van de mensen treffen, [red. d.w.z. van de zeven miljard mensen hier dan bedoeld zeven miljoen mensen!]  omdat het bij een sterkere verzwaring van de straf maar al te gemakkelijk de uitwerking van een echt dodelijk gericht zou krijgen.’ [Hemel en Hel, deel 1, hfdst. 95: 10]

 

‘Dan zullen er hier en daar tussen de volkeren grote oorlogen voorko­men, en het ene volk zal optrekken tegen het andere; ook zal er grote schaarste optreden en zullen er allerlei epidemische ziekten uitbreken, zoals die bij de mensen tot dan toe nog nooit voorkwamen. Ook zullen er grote aardbevingen aan vooraf gaan, om te maken dat de mensen elkaar daardoor tot boete en liefdadigheid zullen aansporen.’ [GJE6-174:5]

 

‘Gezegend degenen die zich daardoor zullen laten leiden! Maar heel velen zullen zich daar niets van aantrekken en alles toeschrij­ven aan de blinde krachten van de natuur, en de profeten zullen bedriegers genoemd worden, en velen zal men ter wille van Mijn naam in kerkers gooien en hen onder bedreiging met zware straffen verbieden in Mijn naam te spreken en een komend gericht aan te kondigen. Wie niet zal doen wat de grote hoer van Babel [de wereld] wil, zal het heel moeilijk krijgen.’ [GJE6-174:6]

‘Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, [d.w.z. rond 1320 en later] zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu [2026] zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze Aarde zijn.’ [GJE6-174:7]

 

Over het hier en daar ontbossen van de Aarde zei Jezus tegen Zijn leerlingen, toen Hij ca. 2000 jaar geleden met hen door de oerbossen van Samaria wandelde: ‘Zolang dergelijke bossen op Aarde in de juiste ruime mate bestaan en de voortdurend vanaf alle sterren naar de Aarde komende en de vanuit de Aarde zich ontwikkelende en opklimmende natuurgeesten in zulke bossen opgeno­men worden en hun goed geordende onderkomen vinden, zullen jullie geen al te hevige, stormachtige natuurrampen of allerlei epidemische ziekten de kop op zien steken; maar als het begerige winstbejag van de mensen zich een­maal teveel aan de bossen zal vergrijpen, zal het ook zwaar zijn voor de men­sen om op deze Aarde te leven en te bestaan, en wel het zwaarste, waar het uit­dunnen van de bossen te sterk de overhand krijgt - wat jullie ook kunnen onthouden, om de mensen bijtijds voor zulke lichtzinnige industrieondernemingen te waarschuwen.’ [GJE9-63:6]

 

De Heer kondigt hier Zijn terugkomst vooraf met kleine en grote gerichten: ‘Zie, in het begin van de wereld was Ik reeds eenmaal hier om alle dingen te scheppen ter wille van jul­lie, en jullie ter wille van Mij. [de eerste komst bij de Schepping] In grote watervloeden zal Ik spoedig terugko­men om de pest van de Aarde af te wassen; [de tweede komst met de zondvloed ten tijde van Noach – 1656] want de dalen van de Aarde zijn Mij een gruwel geworden vol met vuil slik en vol pest, die uit je onge­hoorzaamheid is ontstaan. Daar zal Ik ter wille van jullie komen, opdat niet de gehele wereld te gronde gaat en er een geslachtslijn zal bestaan, Wier laatste telg Ik zal zijn.

 

En Ik zal voor de derde maal verschillende keren komen, zoals nu ongeteld tot jullie, nu eens zichtbaar, dan weer onzichtbaar in het woord van de geest om Mijn weg voor te bereiden. [ten tijde van Mozes en de profeten]

 

En Ik zal als de nood hoog is, voor de vierde maal in een stoffe­lijk lichaam komen, in de grote tijd der tijden. [2000 jaar geleden]

En Ik zal meteen daarop voor de vijfde maal komen in de geest van liefde en wijding voor allen. [de Nieuwe Openbaringen in deze tijd] En Ik zal voor de zesde maal innerlijk komen tot een ieder, die een waar en ernstig verlangen naar Mij in zijn hart zal dragen en Ik zal een Leider zijn voor diegenen die zich vol liefde in hun geloof door Mij naar het eeuwige leven laten trekken. [dat zal in deze en komende tijd zijn!] Maar Ik zal dan ook ver van de wereld zijn; maar wie opgenomen zal worden, die zal leven en Mijn rijk zal voor eeuwig met hem zijn.’

 

En tenslotte zal Ik nog eenmaal komen, zoals reeds gezegd; doch dit laatste komen zal een blijvende komst voor allen zijn, op welke manier dan ook! [dat is na het duizendjarige vrederijk]  [Huishouding van God, deel 1, hfdst. 46:20-22]

Het Corona-virus schijnt een groot formaat te hebben. (een diameter van 400-500 nanometer)

 

Het laboratorium ligt op ongeveer 20 mijl van de Hunan Seafood Market, waarvan rapporten uit China zeggen dat het mogelijk de oorsprong van het virus was. Chinese autoriteiten zeggen nog steeds dat ze de oorsprong van het coronavirus niet kennen.

En Ik, de Heer, die dit door de mond van Johannes tegen jullie had gesproken, zal de Aarde  op alle plaatsen en punten met allerlei gerichten en calamiteiten, zoals door geweldige oorlogen, door grote duurte en hongersnood, door allerlei pestilenties onder mensen en dieren, door grote aardbevingen en andere aardse stormen, door grote overstromingen en ook door vuur bezoeken. Maar de Mijnen zal Ik in de liefde bewaren, en ze zullen aan niets gebrek hebben te lijden hebben. Maar wie Mij nu in deze tweede komst [na de rondwandelingen van Jezus op Aarde 2000 jaar geleden] hoe en waar ook maar zal proberen te vervolgen, die zal Ik van de Aarde weten te verdelgen.’ [Geschenken uit de Hemel, deel 3, blz. 304]

 

‘Het zwaard heeft al veel te doen gehad en heeft erg huisgehouden; maar als de mensen nog langer in de heerszuchtvloed zullen verblijven, dan zal Ik nog een andere engel zenden, namelijk de honger- en tegelijk de pestengel. Deze leraren zullen de mensen zeker heel andere rechtsbegrippen bijbrengen dan die waarvan ze nu vol zijn.’ [Hemelse Geschenken, deel 3, blz. 343:12]

 

UpToDate 2023-2024