Geachte Heer Gerard,

                                          Uw suggestie en uitnodiging om deel te nemen aan een internationale uitwisseling over de literatuur, van o.a. Jakob Lorber zoals ook de Bijbel en soortgelijke (ware )profeten, heb ik in goede orde ontvangen. Vooraf wil ik u er opmerkzaam op maken dat  de Bijbel wel uitvoerig deel  uitmaakt van de inhoud van Jakob Lorbers geschriften. De soortgelijke (ware) profeten zoals u vermeld, moeten daar geen deel van uitmaken. Ze zouden naar mijn mening slechts aanleiding geven tot het stichten van verwarring.

 

Een deel van de inhoud van het  nu gestopte Tijdschrift ‘ JAKOB LORBER INTERNATIONAL’  wijst duidelijk in die richting. Ook uw suggesties voor de  onderwerpen door u aangehaald , schijnen mij nutteloos aangezien Jezus dit zelf aan Lorber meedeelt. Wanneer men echter met aandacht het  VOORWOORD VAN DE HEER  in de ‘Huishouding van God 1 ‘ leest en ter harte neemt, dan valt het duidelijk op, dat de Heer zich nooit openbaart aan het verstand van de verstandigen van de wereld. Men moet zich dus niet tot hen wenden om bijkomende uitleg in te winnen.

 

Persoonlijk ben ik tot Lorber gekomen door het lezen van “De hemelen geven antwoord” P. Gulllekes in 2005. De huishouding van God deel I in 2009, deel 2 in 2010 en deel 3 eind 2010. Het Grote Johannes Evangelie heb ik volledig gelezen, van 16/02/2011 tot 5/09/2014. ‘De profeet Jakob Lorber’ K. Eggenstein las ik van 19/04/2011 tot 21/06/2011. De vlieg las ik in 2009, De Bijbelteksten en hun verborgen betekenis, heb ik tot nu toe met overgave gelezen. Ook ‘Jakob Lorber Schrijfknecht van God –biografie door K.G.Ritter von Leitner las ik tot driemaal toe. Tijd daartoe kwam door het terzijde laten van andere lectuur van welke aard ook !

 

Op 6 oktober 2014 stuurde ik de eerste Twitterberichten de wereld in. Bij Google onder de naam “Wilfried Ingels Twitter” kunt u ze ‘in HAIKU-stijl’ lezen. Ik vond dit mijn persoonlijke medewerking tot bekendmaking en verspreiding van Lorbers geschriften. Ik stoor mij niet bij het uitblijven van respons. Het kan verkeren.

 

Mijn suggestie: Neem even contact  met de  JAKOB LORBER STICHTING voor het Nederlandse taalgebied. Het is een na te volgen voorbeeld !

Volgende maand als ‘t God belieft stap ik in mijn 85ste bewuste levensjaar. De verdieping in het Katholieke geloof is in grote mate toe te schrijven aan JAKOB LORBER.

 

Ik groet U in DE HEER

Wilfried Ingels

Ere-inspecteur van Binnenlandse Zaken en Openbaar ambt sedert 02/01/1992.

 

ANTWOORD:

 

Beste heer Wilfried,

U schrijft, dat de voorgaande uitgaven van Giuseppe en ook nu in navolging van  het JLB [Jakob-Lorber-Bulletin], onnodig zou gebaseerd zijn op de Bijbel en dat dit alleen [o.a. met de profeetschrijvers Lorber, Swedenborg, etc.] slechts verwarring met zich meebrengt. U leest ook boeken, die niet door Jakob Lorber en Mayerhofer zelf geschreven zijn  [bijvoorbeeld het lezen van ‘de hemelen geven antwoord’ door P. Gullekes]. En juist… zo doen wij dat hier soms ook…

 

Eigenlijk verwonder ik mij over uw brief en gelijktijdig word ik er droevig van.    Bespeur ik hierbij een veroordeling of beoordeling uwerzijds? U heeft in alles helemaal gelijk, wanneer het hier zou gaan om een lezerspubliek, die helemaal niets van Jakob Lorber en de Bijbel een vermoeden heeft. Wij hebben hier echter te maken met lezers met een sterk  bewust geloof, die zich enorm verheugen op een onderlinge uitwisseling op internationaal niveau. Dat maakt het zo bijzonder. Juist in deze vreselijke tijd willen wij elkaar benaderen in God en met God. De meesten hongeren ook naar een uitwisseling en dit is dus een bijzondere gelegenheid.

 

In het eerste bulletin schreef ik – en dat zou u toch ook wel begrijpen, - dat de Heer dáár is, waar twee of meer zich verzamelen in Zijn naam. Met een kleine aantal van 200 lezers is dat al opmerkelijk.

 

Wat zou dan het verschil uitmaken met de Jakob Lorber Stichting, met wie ik sinds 1989 een verbinding heb en dus erg goed bekend ben met hun grootste pionierwerk in het vertalen en publiceren van de Jakob-Lorber-Geschrifen, evenzo met de Duitse uitgaves van ‘Das Wort’ [dat vandaag niet meer bestaat!] en het tijdschrift ‘Geistiges Leben [Wegweisungen zum inneren Christentum]?

 

U heeft nogmaals volledig gelijk: de Bijbel blijft INDERDAAD het fundament van het totale. Nu is de vraag of dit alles verwarring met zich mee brengt; m.i. geldt dit slechts voor diegenen, die bij hun zoektocht naar de Heer nog vele hindernissen op hun weg moeten tegenkomen. Ook dat zijn verwarringen van het leven. Ik kom ze persoonlijk ook nog steeds tegen. De boeken van de schrijver Jakob Lorber [door de Heer] kunnen hiermee niet worden vergeleken. Deze brengen de lezer zelfs dichter bij de Bijbel.

 

Vier jaar geleden kreeg ik een belangrijke digitale informatie toegespeeld van een Duitse Lorbervriend, die alle teksten van Lorber gekoppeld had aan alle daartoe bijbehorende Bijbelteksten. Dat moet een enorme moeizame maar een prachtige monnikenklus geweest zijn.

 

Ik heb tevergeefs gerechercheerd van wie ik dat in 2012 mocht ontvangen. Het betreft een digitaal boek: ‘Vom_Buch_des_Herrn_zum_Herrn_des_Buches‘. Daaruit heb ik wat citaten overgenomen, wat mogelijk hier bruikbaar mag zijn:

 

‘In de boodschap van Jakob Lorber kunnen velen door de tijdgeest heen de aangevochten christenen weer opnieuw tot geloof zien komen en daardoor ook tot de ware naastenliefde. Wanneer God dus door diverse mensen spreekt, moet er dan niet overal tegelijk een belletje rinkelen? Verder moet benadrukt worden: nooit kan en mag de Nieuwe Openbaring de Bijbel vervangen! De Bijbel is en blijft fundamenteel en is een wegwijzer voor onze thuiskomst en de hemelse Vader. Maar hoeveel mensen hebben dientengevolge het pad gekozen en hun doel bereikt?

 

Onbestreden blijft echter ook, dat ontelbare oprechte zoekers met de HEILIGE SCHRIFT min of meer niet meer helemaal overweg kunnen. En daarmee dit zoeken van het ‘Boek van de Heer’, tot ‘de Heer van het Boek’ aangekomen zijn. Gaat het met de ‘Nieuwe Openbaring’ anders, dan met de Bijbel? Volstrekt niet! Tenslotte zegt de Heer daarover: ’Wie niet in zijn eigen hart het getuigenis en het bewijs vindt, dat Mijn Woord, Geest en Leven zijn, dan zullen duizend en vele duizenden Bijbelpassages hem niet kunnen overtuigen, omdat dit slechts aan eenvoudigen en deemoedigen geopenbaard wordt, wat aan de zich ‘wijzen’ en de zich ‘verstandigen’ noemenden, verborgen is.’ Dus… of het nu de Bijbel of de Nieuwe Openbaringen betreft: uiteindelijk bepaalt er diep in ieders hart, welke weg hij WIL gaan.  Het gaat om de SAAMHORIGHEID !!!

 

Beste heer Wilfried, gefeliciteerd met uw 85ste verjaardag [12-2015] met bewuste gedachten tot God en moge er veel wijsheid en zegen komen op uw verdere pad. G.

 

UpToDate 2024-2025

web counter