China en Japan

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

Kijk naar de Turken, deze oude fanatiekelingen,  ze zijn weliswaar mensen en Mij daarom veel liever dan tienduizend van zulke christenen. Kijk naar de koude Russen, zij voelen erbarmend over de overwonnen!

 

Kijk naar de Chinezen en de Japanners, zij zijn deugdzaam, streng en naar hun aard gerechtvaardig en wraak is hun vreemd. Grootmoed is een hoofdsieraad van hun karakter, daarom zijn zij Mij als halfheiden duizendmaal veel liever dan zulke christenen (Jezus spreekt hier over wraakzuchtige christenen!)

 

De Chinezen en Japanners stammen af van de oervaders uit de tijd van Noach. In de stad Hanoch bestond er wel 1000 raadsheren en heersers.

 

Omdat de politieke verhoudingen in deze stad volledig uit de hand liep (volledig goddeloos) en zeer despotisch waren, hebben vele raadsheren de stad Hanoch verlaten en zijn naar het huidige China en Japan gegaan. Eerst kort voor de zondvloed zijn dan verdere raadslieden naar boven-Egypte vertrokken.

 

Men kan zelf vaststellen: de Chinezen zijn geduldig en erg streng met zichzelf, ze zijn diep geworteld. Hoe grootmoedig zij zijn, dat kan uit de aanleiding van olympiade in hun land wel laten zien.  [Bron: [Himmelsgaben 3-49]

 

[Opmerking: China kan ook geschreven worden als Kina en dit land stamt af van Kain [Kajin]. De Chinezen hebben gemeenschappelijke ouders met de Joden. De Ch=K als uitspraak.]

 

UpToDate 2024-2025