CAESAREAE PHILLIPPI

 

[Niet te verwarren met het Caesarea Philippi in het noordelijker deel van Israël]

Caesarea Filippi, pathway

 

pad naar Cesarea Philippi

 

 

Toen het volk na een half uur al helemaal weggestroomd was en er zich buiten Mij en de leerlingen niemand meer op de bergtop bevond, ging Ik met de leerlingen ook van de berg af, naar de oever van de zee, (OPM. TWEE UUR GAANS VAN DE OMGEVING VAN MAGDALA EN DRIE UUR GAANS VAN TYRUS) waar juist een schip vrij was en op een vracht wachtte. Dus kwamen wij zeer gelegen. Maar toen de schippers Mij herkenden, bogen zij diep voor Mij, want zij kenden Mij van Kana in Galiléa. Zij vroegen daarom ook geen loon, maar smeekten Mij om een zegen voor hun nieuw begonnen bedrijf.

 

En IK zei tegen de schippers: " Als het voor jullie niet al te ver uit de richting is, stuur het schip dan naar de grens van Magdala, waar Ik iets te doen heb!" - En de schippers maakten het schip los van de aanlegpaal, en spoedig kwam er een gunstige wind, die het schip in korte tijd tot aan de grens van het gebied van Magdala dreef. (Matth. 15:39)

 

De volgende dag zond Ik enige leerlingen vooruit naar Caesarea Philippi, dat ook een kleine wat versterkte stad in het Grieks-Galilese gebiedsdeel was en wat landinwaarts vanaf de Galilese zee lag. Zij moesten in opdracht van Mij vooraf in deze omgeving navraag doen naar wat de mensen daar van Mij dachten, en of ze eigenlijk al iets over Mij hadden gehoord.

 

Caesarea Philippi was vroeger een kleine en wat versterkte stad in het Grieks-Galilese gebiedsdeel en lag wat landinwaarts vanaf de Galilese zee. Het lag nauwelijks een uur van de plek, waar Jezus bij Marcus, oud-militairkameraad van Cyrenius vertoefde. Dit was verderop hoger gelegen bij Marcus zijn huis. [bron: GJE2-174 - GJE2-173 [9,10] - GJE2-174 [13]]

 

http://www.bijbelaantekeningen.nl/img/B/Banias275.jpg

 

http://www.christipedia.nl/@api/deki/files/612/=Jezus_bediening_buiten_Galilea-kaart_Access_Foundation.jpg

www.zelfbeschouwing.info