Bruno Gröning

https://i.ytimg.com/vi/fW3PmuYHGWk/maxresdefault.jpg

                                                           Bruno Gröning

 

Hij zelf zei  eens: "Er is veel wat niet verklaard kan worden, maar niets, wat niet kan gebeuren."

Bruno Gröning werd geboren in Dantzig in 1906 in een eenvoudig arbeidersgezin. Hij was zich al van jongs af aan van zijn missie hier op aarde bewust. Zijn hele leven stond in het teken van liefde en goedheid. Waar hij verscheen, verstomden ruzies, werden dieren rustig en gebeurden er spontane genezingen. Hij liet zich nooit voorstaan op zijn bijzondere krachten, leidde zo veel mogelijk een ‘normaal’ leven, trouwde, werd vader en had allerlei baantjes. Nooit heeft hij ook maar een cent aangenomen voor hulp die hij gaf.  

Eerst in 1949, toen er een zeer spectaculaire genezing plaatsgevonden had, kwam hij in de publiciteit. Daarop begonnen van heinde en verre mensen toe te stromen. In het naoorlogse Duitsland was de lichamelijke nood en de zielennood natuurlijk zeer groot. Het is gebeurd dat er mensenmassa’s van 30.000 personen om hem heen stonden en dat er honderden mensen spontane genezingen kregen, alleen maar door in zijn nabijheid te zijn. Ooggetuigen berichten dat ‘lammen gingen lopen, blinden gingen zien en doven gingen horen’. Zijn motto was: ‘Ik ben niets – God is alles; Hij is de grootste arts’.

Bruno zei  eens:  Ik roep jullie allemaal op, lieve vrienden, tot een grote bekering! De weg die jullie tot nu toe zijn gegaan was de verkeerde! Ik hoef dit niet te benadrukken, want jullie weten dat de weg die jullie zijn gegaan de verkeerde was. Vertrouw en geloof! Het helpt, het heelt de goddelijke kracht in jullie zelf.

Bruno voorzag in zijn tijd het teveel gefixeerd zijn van mensen op hun weg naar het materialisme, dat is de weg naar de Satan, en niet naar de geestelijke, naar God. Als de mens steeds bereid is om het goddelijke in zich te openen, dan geneest de ziel en daarmee ook het lichaam. Op dat moment stroomde goddelijke kracht door hem heen in een onbeschrijfelijke mate en hij was in staat om het door te geven aan mensen in een verzwakte vorm als een transformator. Bruno zei:  God is de zender van deze genezende kracht en zendt deze altijd en overal uit. De mens is de ontvanger. Bruno was echter heel bescheiden. Hij zei: 'Ik ben niets, maar onze Heer en God is alles! Zijn gouden regel: drie dingen leiden naar het eeuwige: goede gedachten, goede woorden en goede werken.

 

UpToDate 2024-2025