Verlorengeraakte boeken

 

          66D82C82

 

In het Oude Testament vinden we o.a. fragmenten van verlorengeraake boeken in de Bijbel [in de oudheid!] zoals bijv. het ‘boek der oorlogen van Jehova’ [Numeri 21:14 of het ‘boek des oprechten’ in Jozua 1`0:13 en 2 Samuel 1:18.  Dit waren gezangen, ter verheerlijking van Jehova, of gewijd aan de dapperheid van krijgshelden.

 

Ook het ‘lied op de nederlaag van de Moabieten’ in Numeri 21:27. Vervolgens ‘het bronnenlied’ in Num. 21:17, 18 en ‘het lied van Mirjam’ in Exodus 15:21. Al deze boekdelen staan in de Bijbel niet vermeld, hoewel daarover wel gewag van wordt gemaakt.

 

                                                   66D82C82

 

Niet te vergeten ‘het zwaardlied’ van Lamech in Genesis 4:23,24.

 

Ook het lied van Debora in Richteren 9:8. Al deze geschriften hebben dus weliswaar geëxisteerd, maar zijn om de een of andere reden nooit opgenomen in het OT.

 

UpToDate 2023-2024